Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc phần đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc phần đính kèm từ email trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook 2016 với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để lưu một hình ảnh được nhúng hoặc tệp đính kèm từ email vào máy tính của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Lưu một hình ảnh từ một email

Bạn có thể dễ dàng lưu hình ảnh được nhúng trong nội dung của email.

 1. Trong Outlook, dẫn hướng đến email có chứa ảnh bạn muốn lưu vào máy tính của bạn, và sau đó nhấn Enter để mở nó.

 2. Nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải cho đến khi bạn nghe "Ảnh."

  Lưu ý: Nếu có một vài ảnh được nhúng vào email, tường thuật viên gọi cho tất cả chúng "Hình ảnh." Bạn có thể yêu cầu người gửi để gửi dưới dạng phần đính kèm, sao cho tên tệp ban đầu được duy trì. Để tìm hiểu cách để lưu phần đính kèm, hãy tham khảo để lưu phần đính kèm từ email.

 3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh cho ảnh. Bạn nghe: "Cắt, mục menu, bị vô hiệu hóa."

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Lưu dưới dạng ảnh, mục menu," và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Tệp lưu, tên tệp, có thể sửa, chỉnh sửa."

 5. Nhập tên cho tệp hình ảnh.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

  Ảnh được lưu vào máy tính của bạn và tiêu điểm trở về email.

Lưu phần đính kèm từ email

Đôi khi bạn nhận được các tệp hoặc hình ảnh dưới dạng phần đính kèm email. Bạn có thể lưu tất cả các loại phần đính kèm giống nhau.

 1. Trong Outlook, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu vào máy tính của bạn, và sau đó nhấn Enter để mở nó.

  Mẹo: Khi duyệt hộp thư của bạn, bạn nghe "với phần đính kèm" trước khi tên của người gửi nếu thư chứa một hoặc nhiều phần đính kèm.

 2. Nhấn phím Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Sổ tài liệu mới," theo sau là tên và kích cỡ tệp của phần đính kèm đầu tiên. Nếu có một số phần đính kèm, tường thuật viên sẽ cho bạn số lượng đó là, ví dụ, "1 của phần đính kèm 2."

 3. Để di chuyển giữa các phần đính kèm, hãy dùng các phím mũi tên phải và trái.

 4. Để lưu phần đính kèm hiện được chọn, hãy nhấn Alt + J, A, V. Bạn nghe "Lưu phần đính kèm, tên tệp," theo sau là tên tệp ban đầu.

  Mẹo: Để lưu phần đính kèm tất cả cùng một lúc, hãy nhấn Alt + J, A, A. Bạn nghe: "Lưu tất cả phần đính kèm, nút OK, phần đính kèm, danh sách Cập Nhật." Nhấn Enter để xác nhận lựa chọn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó nhấn Enter. Tất cả phần đính kèm được lưu vào máy tính của bạn và tiêu điểm trở về danh sách phần đính kèm trong email.

 5. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, nhập tên mới.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

  Lưu tệp vào máy tính của bạn và tiêu điểm trở về danh sách phần đính kèm trong email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Phím tắt để dẫn hướng thư trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để lưu tệp đính kèm từ email của bạn iCloud ổ đĩa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Lưu phần đính kèm từ email

 1. Trong Outlook cho iOS, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu vào ổ đĩa iCloud của bạn, và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó. Tiêu điểm di chuyển email.

  Mẹo: Khi duyệt web của bạn hộp thư đến, bạn nghe "Có phần đính kèm" sau khi của người gửi tên và thông báo chủ đề, nếu thư chứa một hoặc nhiều phần đính kèm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm đầu tiên. Bạn nghe tên tệp và kích cỡ của phần đính kèm, tiếp theo là tạm dừng và "Phần đính kèm." Nếu phần đính kèm đầu tiên không phải là một bạn tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm bạn muốn lưu.

 3. Gõ đúp vào màn hình. Outlook cho iOS tải bản xem trước của phần đính kèm. Bản xem trước đã sẵn sàng khi bạn nghe: "Nút đóng."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "chia sẻ", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu vào tệp, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "iCloud ổ đĩa, mức 1, Thu gọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Được chọn, iCloud ổ đĩa, mức 1, được bung rộng."

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "thêm", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 8. Bạn nghe: "Nút đóng,." Gõ đúp vào màn hình để trả về tập trung vào email.

  Phần đính kèm sẽ được lưu vào ổ đĩa iCloud của bạn và bạn có thể tìm thấy nó trong ứng dụng tệp .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để lưu một hình ảnh được nhúng hoặc tệp đính kèm từ email.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Lưu một hình ảnh từ một email

Bạn có thể dễ dàng lưu hình ảnh được nhúng trong nội dung của email sang một ổ đĩa Google.

 1. Trong Outlook cho Android, dẫn hướng đến email có chứa ảnh bạn muốn lưu thiết bị của bạn, và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hình ảnh được nhúng. TalkBack thường sẽ thông báo nó dưới dạng một chuỗi dài chữ cái và số, theo sau là: "Đồ họa."

 3. Gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Mở với, Hiển thị mục 1 đến 2 của 2." Số tùy chọn có thể khác nhau.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Ảnh", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Đang tải mục."

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "chia sẻ", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe "Cho phép các hình ảnh để truy nhập liên hệ của bạn", hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "cho phép", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu vào ổ đĩa", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chia sẻ, lưu vào ổ đĩa." Tiêu điểm sẽ di chuyển trường tiêu đề tài liệu .

  Lưu ý: Nếu bạn nghe "Cho phép ổ đĩa để truy nhập hình ảnh, đa phương tiện và các tệp trên thiết bị của bạn", hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "cho phép", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Nếu bạn không muốn dùng tên tệp mặc định, hãy nhập tên mới vào trường.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe ", nút lưu," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "một tệp đã tải lên" khi ảnh đã được lưu.

 9. Trượt nhanh xuống-then-trái để quay lại tiêu điểm vào email.

  Ảnh được lưu vào ổ Google của bạn.

Lưu phần đính kèm từ email

Đôi khi bạn nhận được các tệp hoặc hình ảnh dưới dạng phần đính kèm email. Bạn có thể lưu tất cả các loại phần đính kèm giống nhau.

 1. Trong Outlook cho Android, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu thiết bị của bạn, và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm bạn muốn lưu. TalkBack sẽ thông báo mỗi phần đính kèm tệp kiểu, tên và kích cỡ.

 3. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn nghe "hành động tệp," theo sau là tên tệp. Gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu vào thiết bị", sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe "Cho phép Outlook để truy nhập hình ảnh, đa phương tiện và các tệp trên thiết bị của bạn", hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "cho phép", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh xuống-then-trái để trả về tiêu điểm vào hộp thư đến của bạn.

  Phần đính kèm sẽ được lưu vào thiết bị của bạn và bạn có thể tìm thấy nó trong ứng dụng tải xuống .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Thư Outlook với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để lưu tệp đính kèm từ email đến thiết bị của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Lưu phần đính kèm từ email

 1. Trong Thư Outlook, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu thiết bị của bạn, và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó. Tiêu điểm sẽ di chuyển để bắt đầu của email.

 2. Trượt nhanh sang trái để di chuyển tiêu điểm tới phần đầu thư vào phần đính kèm ở đâu. Bạn nghe tên tệp và kích cỡ của phần đính kèm đầu tiên. Nếu phần đính kèm đầu tiên không phải là một khi bạn tìm kiếm, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm bạn muốn lưu.

 3. Gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn nghe: "Menu bật lên, tùy chỉnh."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chọn ứng dụng, thiết bị này, 1 / 2." Số lượng sẵn dùng ứng dụng có thể khác nhau.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn lưu phần đính kèm đến của bạn OneDrive thay vào đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "OneDrive", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Trình duyệt, tài liệu." Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tải xuống", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo, nút thanh ứng dụng" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu, nút thanh ứng dụng" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Phần đính kèm được lưu vào thư mục tải xuống trên thiết bị của bạn và tiêu điểm trở về email. Bạn có thể duyệt tệp đã tải xuống của bạn với ứng dụng File Explorer .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook Web App với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để lưu tệp đính kèm, ví dụ như là một hình ảnh, từ một email với máy tính của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Lưu phần đính kèm từ email

 1. Trong Outlook Web App, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu vào máy tính của bạn, sau đó nhấn Ctrl + F6 để di chuyển tiêu điểm đến ngăn đọc. Bạn nghe "Ngăn đọc," theo sau là thông tin về số lượng phần đính kèm.

  Mẹo: Khi duyệt hộp thư của bạn, bạn nghe "Đính kèm tệp" sau khi tên của người gửi nếu thư chứa một hoặc nhiều phần đính kèm.

 2. Nhấn Enter. Bạn nghe: "Hội thoại phần đính kèm, được chọn."

 3. Nhấn phím mũi tên xuống để tìm bất kỳ các phần đính kèm, sau đó nhấn Enter.

 4. Nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải cho đến khi bạn nghe tên và kích cỡ tệp của phần đính kèm bạn muốn lưu, theo sau là "Nối kết, bị vô hiệu hóa."

 5. Nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải một lần. Bạn nghe: "hành động khác, nút thu gọn." Nhấn Enter.

 6. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Menu mục, tải xuống", và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe "thông báo văn bản, hãy thực hiện bạn muốn làm gì," theo sau là tên của phần đính kèm.

 7. Nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy “Save button” (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

 8. Khi tường thuật viên sẽ thông báo rằng tệp đã hoàn tất việc tải xuống, hãy nhấn Enter để loại bỏ thông báo.

 9. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "chú giải công cụ, đóng và trở lại email," rồi nhấn Enter để trả về tiêu điểm để ngăn đọc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Phím tắt trong Outlook trên web

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×