Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày trên máy tính của bạn vào một ổ đĩa cục bộ (chẳng hạn như máy tính xách tay của bạn), một vị trí mạng, CD, DVD hoặc ổ đĩa flash. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn cũng có thể lưu nó ở định dạng tệp khác hoặc phiên bản trước của PowerPoint.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng Trình tường thuật, bàn phím của bạn sẽ mặc định sử dụng bố trí Chuẩn. Để thay đổi điều này trong cài đặt Trình tường thuật, nhấn phím logo Windows+Ctrl+N. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Select keyboard layout, Standard" (Chọn bố trí bàn phím, Chuẩn). Để thay đổi bố trí thành Thừa tự, nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Legacy, selected" (Đã chọn Thừa tự). Các lệnh Trình tương thuật mới sẽ không khả dụng ở bố trí bàn phím Thừa tự nếu thao tác nhấn phím của các lệnh thừa tự xung đột với những lệnh được sử dụng trong các tính năng Trình tường thuật mới.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Lưu bản trình bày của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Hãy làm theo các bước này để đặt tên hoặc lưu tệp bản trình bày của bạn theo loại tệp mặc định là Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

 1. Để mở hộp thoại Lưu Như và duyệt qua toàn bộ ổ đĩa và thư mục của bạn, hãy nhấn Alt+F, A, rồi O. Bạn sẽ nghe thấy: “Save As dialog” (Hộp thoại Lưu Như).

  Mẹo: Để lưu bản trình bày của bạn vào một vị trí web, hãy đọc mục Lưu và chia sẻ bản trình bày lên OneDrive.

 2. Để dẫn hướng đến danh sách ổ đĩa và thư mục, hãy nhấn phím Tab để di chuyển qua hộp thoại cho đến khi bạn nghe tên thư mục. Với JAWS, bạn nghe: "Dạng xem cây."

 3. Để tìm ổ đĩa hoặc thư mục mà bạn muốn lưu bản trình bày của bạn, di chuyển qua danh sách bằng cách nhấn vào xuống hoặc lập phím mũi tên.

 4. Để chọn ổ đĩa hoặc thư mục, nhấn Enter.

 5. Để di chuyển tiêu điểm đến thư mục và tệp bên trong ổ đĩa hoặc thư mục đã chọn, nhấn phím Tab.

 6. Để duyệt qua nội dung của vị trí đã chọn, nhấn vào xuống hoặc phím mũi tên lên. Để mở một thư mục, hãy nhấn Enter.

 7. Sau khi chọn được vị trí bạn muốn, hãy nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp Tên tệp.

 8. Để lưu bản trình bày của bạn, hãy nhập tên tệp bạn muốn và nhấn Enter. Đóng hộp thoại Lưu như .

Để lưu các thay đổi mới đối với một tệp đã được lưu ở đúng vị trí với tên bạn muốn, hãy nhấn Ctrl+S.

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn có thể chọn lưu bản trình bày theo nhiều định dạng tệp khác nhau. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Để mở hộp thoại Lưu như , hãy nhấn Alt + F, A, và sau đó O.

 2. Nếu cần, hãy dẫn hướng đến vị trí đó và đặt tên cho tệp. Để tìm hiểu cách thức, hãy xem mục Lưu tệp bản trình bày của bạn.

 3. Chuyển đến hộp tổ hợp Lưu dưới dạng.

 4. Để di chuyển qua danh sách định dạng tệp, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống. Để chọn một định dạng tệp, hãy nhấn Enter.

  Mẹo: Để di chuyển nhanh đến một tên định dạng tệp cụ thể, hãy nhập chữ cái đầu tiên của tên đó. Ví dụ: nhập liên tiếp chữ O để di chuyển qua danh sách tất cả các định dạng tệp bắt đầu bằng chữ O, như Office Theme (Chủ đề Office), Outline/RTF (Dàn bài/RTF) và OpenDocument Presentation (Bản trình bày OpenDocument).

 5. Để lưu tệp theo định dạng tệp được chọn, nhấn Enter. Đóng hộp thoại Lưu như .

Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về việc lưu tệp theo định dạng tệp PDF (.pdf) hoặc XPS (.xps), hãy đọc mục Lưu dưới dạng PDF hoặc Lưu dưới dạng XPS.

Lưu tệp bản trình bày của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn

PowerPoint_1stNoVer sử dụng một định dạng tệp dựa trên XML .pptx được giới thiệu trong bản phát hành Office 2007. Với định dạng này, người có thể mở tệp trong các phiên bản trước của PowerPoint_1stNoVer, bao gồm PowerPoint 2010 và PowerPoint 2007, nhưng không đặc biệt bổ trợ hoặc giảm chức năng. Để biết thêm thông tin, hãy đọc định dạng XML mở và phần mở rộng tên tệpkiểm tra xem bản trình bày PowerPoint có thể mở bằng PowerPoint 2003 hoặc cũ hơn.

Hãy làm theo các bước này để lưu bản trình bày ở định dạng tương thích với phiên bản trước của PowerPoint_1stNoVer:

 1. Để mở hộp thoại Lưu như , hãy nhấn Alt + F, A, và sau đó O.

 2. Nếu cần, hãy dẫn hướng đến vị trí đó và đặt tên cho tệp.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Lưu dưới dạng. Loại tệp mặc định là Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

  Mẹo: Khi bạn mở hộp thoại Lưu như , tiêu điểm nằm trong hộp tên tệp . Nếu tệp đã có trong vị trí mà bạn muốn, nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp lưu dưới dạng .

 4. Để di chuyển nhanh đến các định dạng tệp PowerPoint_1stNoVer khác nhau, nhấn liên tục P.

 5. Khi bạn nghe thấy “PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt)” (Bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt)) thì định dạng tệp đó đang được chọn.

 6. Để lưu tệp của bạn trong phiên bản trước của PowerPoint_1stNoVer, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để lưu bản trình bày trên iPhone hoặc OneDrive. Bạn cũng có thể lưu bản trình bày trong định dạng tệp khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Lưu bản trình bày của bạn theo định dạng tệp mặc định, Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Để đặt tên tệp, trong menu Tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Name" (Tên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên tệp bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q". Để thoát khỏi bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn vị trí lưu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí, ví dụ như "OneDrive" hoặc "iPhone", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày được lưu theo định dạng .pptx và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày.

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn có thể lưu tệp bản trình bày theo định dạng ODP để chia sẻ bản trình bày của mình trong nhiều ứng dụng và nền tảng hoặc lưu theo định dạng PDF để chia sẻ bản trình bày và đảm bảo nội dung và định dạng vẫn nguyên vẹn.

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xuất bản trình bày sang định dạng ODP, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "OpenDocument Presentation, star ODP" (Bản trình bày OpenDocument, sao ODP). Nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xuất bản trình bày sang định dạng PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF, star PDF" (PDF, sao PDF), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu Xuất mở ra, với tiêu điểm ở trên trường văn bản Tên tệp. Nhập tên tệp bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q". Để thoát khỏi bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn vị trí lưu tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí, ví dụ như "OneDrive" hoặc "iPhone". Để chọn một thư mục, trượt nhanh sang phải để duyệt các thư mục và nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tên thư mục sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

  Mẹo: Bạn có thể tìm nhanh những vị trí đã sử dụng trước đây. Để đi tới danh sách vị trí, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Places, back button" (Vị trí, nút lùi lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày được xuất sang định dạng .odp hoặc .pdf và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày

  Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo Cho phép chuyển đổi tệp trực tuyến?, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow" (Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để lưu bản trình bày trên điện thoại hoặc OneDrive. Bạn cũng có thể lưu bản trình bày trong định dạng tệp khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Lưu bản trình bày trong định dạng tệp mặc định, bản trình bày PowerPoint (*.pptx), trong vị trí lưu trữ ưa thích của bạn với tên mà bạn muốn. PowerPoint for Android tự động lưu bản trình bày của bạn khi bạn làm việc với một tên tệp mặc định và định dạng.

 1. Nếu bản trình bày đang mở trong dạng xem soạn thảo, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm tra, quay lại chuyển", sau đó gõ đúp vào màn hình. Dạng xem hình thu nhỏ sẽ mở ra.

 2. Trong dạng xem hình thu nhỏ, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu tệp sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Lưu dưới dạng trang mở ra, với tiêu điểm trên trường văn bản tên tệp. Gõ đúp vào màn hình, và sau đó sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp.

 5. Để chọn vị trí lưu tệp, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe tên của một vị trí, ví dụ như "OneDrive" hoặc "Thiết bị này", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày được lưu theo định dạng .pptx và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày.

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn có thể lưu tệp bản trình bày trong định dạng ODP để chia sẻ bản trình bày trong nhiều ứng dụng và các nền tảng khác.

 1. Nếu bản trình bày đang mở trong dạng xem soạn thảo, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm tra, quay lại chuyển", sau đó gõ đúp vào màn hình. Dạng xem hình thu nhỏ sẽ mở ra.

 2. Trong dạng xem hình thu nhỏ, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu tệp sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xuất tệp này để ODP", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Xuất trang mở ra, với tiêu điểm trên trường văn bản tên tệp. Gõ đúp vào màn hình, và sau đó sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp.

 6. Để chọn vị trí lưu tệp, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của một vị trí, ví dụ như "OneDrive" hoặc "Thiết bị này, bản trình bày." Để chọn một thư mục, hãy vuốt sang trái để duyệt các thư mục và gõ đúp vào màn hình để chọn. Tên thư mục được thông báo khi bạn di chuyển.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn nghe "chuyển đổi tệp trực tuyến cho phép," trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cho phép", sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Bản trình bày được xuất sang định dạng ODP, và di chuyển tiêu điểm vào bản trình bày.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả cũng như chú thích vào PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Mobile với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để lưu bản trình bày trên Windows phone hoặc OneDrivecủa bạn. Bạn cũng có thể lưu bản trình bày trong định dạng tệp khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Lưu bản trình bày trong định dạng tệp mặc định, bản trình bày PowerPoint (*.pptx), trong vị trí lưu trữ ưa thích của bạn với tên mà bạn muốn.

Mẹo: Để được hướng dẫn về cách để nhanh chóng đổi tên tệp, hãy đổi tên bản trình bày của bạn.

PowerPoint Mobile tự động lưu bản trình bày của bạn trong vị trí mặc định khi bạn làm việc.

 1. Nếu bản trình bày đang mở trong dạng xem soạn thảo, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "truy nhập nhanh lệnh, tắt, nút lùi," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Dạng xem hình thu nhỏ sẽ mở ra.

 2. Trong dạng xem hình thu nhỏ, vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "truy nhập nhanh lệnh, nút tệp," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Backstage trang, đi đến nút quay lại."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Lưu trang mở ra.

 4. Trang chiếu một ngón tay xuống phía bên trái một phần của màn hình cho đến khi bạn nghe "lưu bản sao của tệp này, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chọn ứng dụng, thiết bị này."

 5. Để chọn vị trí lưu tệp, trang chiếu một ngón tay xuống góc trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe lưu trữ bạn muốn, ví dụ như "OneDrive" hoặc "Thiết bị này", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Để dẫn hướng lưu trữ, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn. Để chọn, gõ đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo, nút thanh ứng dụng" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nhập tên TỆP trang mở ra.

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để lưu tệp với tên hiện tại, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Lưu một bản sao, nút thanh ứng dụng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Để thay đổi tên tệp, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Tên tệp, có thể sửa văn bản," theo sau là tên tệp hiện tại, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp mới, và sau đó trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Lưu một bản sao, nút thanh ứng dụng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Bản trình bày được lưu ở định dạng .pptx, và tiêu điểm trở về bản trình bày.

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn có thể lưu tệp bản trình bày trong định dạng ODP để chia sẻ bản trình bày trong nhiều ứng dụng và các nền tảng khác.

 1. Nếu bản trình bày đang mở trong dạng xem soạn thảo, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "truy nhập nhanh lệnh, tắt, nút lùi," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Dạng xem hình thu nhỏ sẽ mở ra.

 2. Trong dạng xem hình thu nhỏ, vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "truy nhập nhanh lệnh, nút tệp," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Backstage trang, đi đến nút quay lại."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Lưu trang mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xuất tệp này", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chọn ứng dụng, thiết bị này."

 5. Trang chiếu một ngón tay xuống phía bên trái một phần của màn hình cho đến khi bạn nghe "lưu bản sao của tệp này, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chọn ứng dụng, thiết bị này."

 6. Để chọn vị trí lưu tệp, trang chiếu một ngón tay xuống góc trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe lưu trữ bạn muốn, ví dụ như "OneDrive" hoặc "Thiết bị này", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Để dẫn hướng bên trong lưu trữ, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn. Để chọn, gõ đúp vào màn hình.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo, nút thanh ứng dụng," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nhập tên TỆP trang mở ra.

 9. Để xuất tệp theo định dạng ODP với tên hiện tại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xuất, nút thanh ứng dụng," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Tiêu điểm trở lại bản trình bày.

Đổi tên bản trình bày của bạn

Khi bạn lần đầu tiên tạo bản trình bày, PowerPoint Mobile cung cấp cho nó một tên mặc định, chẳng hạn như Presentation1. Bạn có thể đổi tên tệp với bất kỳ tên bạn muốn trong dạng xem soạn thảo hoặc hình thu nhỏ.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe tên hiện tại của bản trình bày, theo sau là "nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe "Cửa sổ bật lên, nhập tên tệp, sửa," theo sau là tên tệp hiện tại. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp mới.

 3. Để đóng cửa sổ bật lên tên tệp, trang chiếu một ngón tay trong góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Bàn phím, hãy nhập" hoặc "Enter", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả cũng như chú thích vào PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày với tên mới vào OneDrive hoặc tải xuống bản sao của bản trình bày cho thiết bị cục bộ của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này sử dụng "phím SR" để đại diện cho (các) trợ phím bộ đọc màn hình mà bạn sử dụng với bộ đọc màn hình của mình. Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi tới mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng Trình tường thuật, bàn phím của bạn sẽ mặc định sử dụng bố trí Chuẩn. Để thay đổi điều này trong cài đặt Trình tường thuật, nhấn phím logo Windows+Ctrl+N. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Select keyboard layout, Standard" (Chọn bố trí bàn phím, Chuẩn). Để thay đổi bố trí thành Thừa tự, nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Legacy, selected" (Đã chọn Thừa tự). Các lệnh Trình tương thuật mới sẽ không khả dụng ở bố trí bàn phím Thừa tự nếu thao tác nhấn phím của các lệnh thừa tự xung đột với những lệnh được sử dụng trong các tính năng Trình tường thuật mới.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Đổi tên bản trình bày của bạn

PowerPoint Online tự động lưu bản trình bày của bạn để OneDrive bằng cách dùng một tên chung chẳng hạn như Presentation1.pptx. Bạn có thể thay đổi tên đó để tên bạn muốn.

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, F, R, R. Bạn nghe: "đổi tên, hãy nhập tên cho tệp này, chỉnh sửa."

 2. Nhập tên mới cho bản trình bày, sau đó nhấn Enter. Bản trình bày được lưu trong OneDrive với tên mới.

Tải xuống bản sao của bản trình bày thiết bị của bạn trong dạng xem soạn thảo

PowerPoint Online tự động lưu bản trình bày của bạn để OneDrive khi bạn làm việc. Bạn có thể tải xuống và lưu bản sao của bản trình bày của bạn vào thiết bị cục bộ của bạn. Nếu bạn sửa đổi bản sao cục bộ, bản trình bày gốc trong OneDrive sẽ không được Cập Nhật.

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, F, W, C. Bạn nghe: "Microsoft PowerPoint Online, tải xuống, nút." Tiêu điểm nằm trên nút tải xuống .

 2. Nhấn Enter. Bạn nghe "thông báo văn bản, hãy thực hiện bạn muốn làm gì," theo sau là tên của bản trình bày.

 3. Nhấn SR khóa + bên phải hoặc trái mũi tên cho đến khi bạn lại nghe "thông báo văn bản, hãy thực hiện bạn muốn làm gì," theo sau là tên của bản trình bày.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút lưu", sau đó nhấn Enter. Tệp được tải xuống để tải xuống thư mục trên máy tính của bạn.

Tải xuống bản sao của bản trình bày thiết bị của bạn trong dạng xem chỉ đọc

Bạn không cần phải có quyền để tải xuống bản sao của bản trình bày sửa.

 1. Trong dạng xem chỉ đọc , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "sửa bản trình bày, nút thu gọn."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "In để PDF", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Microsoft PowerPoint trực tuyến, mở một tệp PDF có thể in tài liệu của bạn, nối kết."

 3. Nhấn Enter. Hộp thoại in sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên menu máy in .

 4. Để bung rộng menu, nhấn phím cách.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Microsoft in để PDF", sau đó nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút in", sau đó nhấn Enter. Bản in đầu ra hộp thoại Lưu như mở ra và tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên tệp .

 7. Nhập tên cho bản trình bày, sau đó dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp. Để lưu tệp, hãy nhấn Alt + S.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×