Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ và hướng của các trang chiếu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc một bố trí mẫu mới.

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu hiện tại

Trong bản trình bày mới, trang chiếu tiêu đề được tự động thêm vào. Bạn có thể thêm trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu trước đó.

 1. Trên bàn phím, nhấn Ctrl + M. Bạn nghe "Trang chiếu," tiếp theo là số trang chiếu và vị trí của trang chiếu mới trong danh sách, và "Được chọn."

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí mẫu

 1. Để mở menu bố trí trang chiếu, trong dạng xem thường , hãy nhấn Alt + H, tôi. Bạn nghe tiêu đề của bố trí trang chiếu đầu tiên. Với JAWS, bạn nghe: "Thanh menu rời, chủ đề Office," tiếp theo là số của bản chiếu hiện tại.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bố trí trang chiếu bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Bạn nghe số trang chiếu mới. Với JAWS, bạn nghe: "Enter, vùng chọn."

  Tiêu điểm di chuyển đến ngăn trang chiếu.

Xóa bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe số bản chiếu bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Delete. Bạn nghe số bản chiếu hiện tại và vị trí trong danh sách, theo sau là "Được chọn." Với JAWS, bạn nghe: "Nhập, menu, vùng chọn rời khỏi."

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể sắp xếp lại các trang chiếu của mình bằng cách cắt trang chiếu ra khỏi vị trí cũ rồi dán vào vị trí mới.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe số bản chiếu bạn muốn di chuyển.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển trang chiếu lên danh sách các trang chiếu, hãy nhấn phím Ctrl + lên mũi tên. Bạn nghe số mới của bản chiếu trong danh sách.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống danh sách các trang chiếu, hãy nhấn Ctrl + phím mũi tên. Bạn nghe số mới của bản chiếu trong danh sách.

  • Để di chuyển trang chiếu đầu bản trình bày, hãy nhấn phím Ctrl + Shift + lên mũi tên.

  • Để di chuyển trang chiếu để kết thúc bản trình bày, hãy nhấn Ctrl + Shift + mũi tên phím.

Sắp xếp trang chiếu vào các phần

Để nhóm trang chiếu của bạn vào các thực thể có ý nghĩa, bạn có thể sắp xếp trang chiếu thành nhiều phần. Ví dụ: nếu bạn làm việc với những người khác trên một bản trình bày, bạn có thể giao cho mỗi đồng nghiệp một phần để thực hiện.

Các phần được hiển thị và công bố trong ngăn hình thu nhỏ của dạng xem thường và trong dạng xem Sắp xếp bản chiếu . Chúng không được hiển thị hoặc thông báo trong dạng xem chiếu hình .

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bản chiếu mà bạn muốn có bản chiếu đầu tiên trong một phần.

 2. Nhấn Alt + H, T1. Bạn nghe: "thêm phần, menu mục." Với JAWS, bạn nghe: "Menu, menu để lại, thêm phần."

 3. Để thêm một phần chưa có tên, hãy nhấn Enter. Tường thuật viên sẽ thông báo trang chiếu đầu tiên trong phần, số trang chiếu và vị trí của bản chiếu hiện tại trong danh sách. Với JAWS, bạn nghe: "rời menu, vùng chọn."

 4. Để đặt tên cho phần không có tiêu đề, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe số lượng phần, theo sau là "Không có tiêu đề phần," và sau đó nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 5. Nhấn Enter, và sau đó nhập tên mới cho phần.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút đổi tên", sau đó nhấn Enter.

 7. Di chuyển trang chiếu ở các phần thích hợp như được hướng dẫn trong Sắp xếp lại các trang chiếu.

  Để nghe Trình tường thuật thông báo tên phần, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. JAWS không thông báo tên phần.

Thay đổi hướng của tất cả các trang chiếu trong bản trình bày

Bạn có thể thay đổi hướng của toàn bộ trang chiếu từ hướng ngang sang hướng dọc hoặc ngược lại.

 1. Trong dạng xem thường , hãy nhấn Alt + G, S. Bạn nghe mục đầu tiên trong danh sách menu Kích cỡ trang chiếu . Với JAWS, bạn nghe: "dưới ruy-băng, hộp nhóm tùy chỉnh."

 2. Nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe: "Kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh."

 3. Nhấn Enter. Cửa sổ Kích cỡ trang chiếu sẽ mở ra.

 4. Trong cửa sổ Kích cỡ trang chiếu , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Được chọn, cảnh, chọn một nút, Alt + L" hoặc "Được chọn, dọc, chọn một nút, Alt + P."

  Với JAWS, bạn nghe: "Hướng, trang chiếu, < hiện được chọn tùy chọn >, chọn một nút kiểm tra." Với JAWS, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn chọn.

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn Caps Lock+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 5. Khi bạn hoàn tất với vùng chọn của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút OK." Sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "sổ Microsoft PowerPoint, nút." Mở ra một cửa sổ xác nhận.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phóng to kích cỡ của nội dung của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Phóng đại." Nếu bạn có nhiều nội dung trên một trang chiếu, tất cả văn bản có thể không vừa với trang chiếu khi dùng các tùy chọn này.

  • Để co giãn nội dung của bạn để vừa khớp nó trên trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Hãy bảo đảm vừa." Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn vào một kích cỡ phông nhỏ hơn để phù hợp với mọi thứ trên trang chiếu.

 7. Nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Thay đổi kích cỡ của các trang chiếu của bạn

Để thay đổi kích cỡ trang chiếu, bạn có thể chọn giữa hai tùy chọn kích cỡ mặc định, Tiêu chuẩn (4:3) và Màn hình rộng (16:9) hoặc bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của mình.

Thay đổi kích cỡ trang chiếu từ màn hình rộng (16:9) thành tiêu chuẩn hoặc ngược lại

 1. Trong dạng xem thường , hãy nhấn Alt + G, S. Bạn nghe mục đầu tiên trong danh sách menu Kích cỡ trang chiếu . Với JAWS, bạn nghe: "dưới ruy-băng, hộp nhóm tùy chỉnh."

 2. Trong menu Kích cỡ Trang chiếu, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn kích cỡ chuẩn, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe: "Chuẩn."

  • Để chọn kích cỡ màn hình rộng, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe: "Màn hình rộng".

 3. Nhấn Enter. Bạn nghe: "sổ Microsoft PowerPoint, nút." Mở ra một cửa sổ xác nhận.

 4. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để phóng to kích cỡ của nội dung của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Phóng đại." Nếu bạn có nhiều nội dung trên một trang chiếu, tất cả văn bản có thể không vừa với trang chiếu khi dùng các tùy chọn này.

  • Để co giãn nội dung của bạn để vừa khớp nó trên trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Đảm bảo vừa với". Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn vào một kích cỡ phông nhỏ hơn để phù hợp với mọi thứ trên trang chiếu.

 5. Nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của bạn

Bạn có thể đổi kích cỡ trang chiếu của mình để sử dụng các kích thước tùy chỉnh cho màn hình hoặc cỡ giấy khác nhau.

 1. Trong dạng xem thường , hãy nhấn Alt + G, S. Bạn nghe mục đầu tiên trong danh sách menu Kích cỡ trang chiếu . Với JAWS, bạn nghe: "dưới ruy-băng, hộp nhóm tùy chỉnh."

 2. Trong menu Kích cỡ trang chiếu , nhấn lên hoặc phím cho đến khi bạn nghe "Kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh", và sau đó nhấn Enter. Cửa sổ Kích cỡ trang chiếu sẽ mở ra.

 3. Trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, để thay đổi kích cỡ các trang chiếu của bạn, chọn định dạng đích của bản trình bày hoặc đặt chiều cao, độ rộng và hướng của bản trình bày:

  • Để chọn định dạng đích của bản trình bày, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Có kích cỡ trang chiếu để." Nhấn phím mũi tên xuống để bung rộng menu thả xuống. Trong menu, nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn chọn, sau đó nhấn Enter.

  • Để đặt độ rộng, chiều cao và hướng:

   • Để thay đổi chiều rộng trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Chiều rộng." Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe một giá trị bạn muốn chọn, hoặc ngoài ra, hãy nhập một giá trị.

   • Để thay đổi chiều cao của trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Chiều cao." Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe một giá trị bạn muốn chọn, hoặc ngoài ra, hãy nhập một giá trị.

   • Để đặt hướng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Dọc chọn một nút, Alt + P" hoặc "Ngang chọn một nút, Alt + L". Với JAWS, bạn nghe: "Hướng, trang chiếu, < vùng chọn hiện tại >, chọn một nút." Để thay đổi vùng chọn, nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên.

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn Caps Lock+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 4. Khi bạn hoàn tất với vùng chọn của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút OK." Sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "sổ Microsoft PowerPoint, nút." Mở ra một cửa sổ xác nhận.

 5. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để phóng to kích cỡ của nội dung của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Phóng đại." Nếu bạn có nhiều nội dung trên một trang chiếu, tất cả văn bản có thể không vừa với trang chiếu khi dùng các tùy chọn này.

  • Để co giãn nội dung của bạn để vừa khớp nó trên trang chiếu mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Đảm bảo vừa với". Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn vào một kích cỡ phông nhỏ hơn để phù hợp với mọi thứ trên trang chiếu.

 6. Nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụngPowerPoint 2016 for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn thêm vào trang chiếu mới. Các trang chiếu được thông báo khi bạn di chuyển: "Slide <slide number> of <total number of slides>" (Trang chiếu <số trang chiếu> trên <tổng số trang chiếu>).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

 4. Để thay đổi bố trí trang chiếu được chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout button" (Nút Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn) và tên bố trí. Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (mục menu Hiển thị thêm mục). Menu ngữ cảnh sẽ bật ra.

 4. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cut, menu item" (Cắt, mục menu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 6. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Select all, menu item" (mục menu Chọn tất cả).

 7. Để dán trang chiếu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Paste, menu item" (mục menu Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (mục menu Hiển thị thêm mục).

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete, menu item" (mục menu Xóa).

 5. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và nhận xét vào PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn thêm một trang chiếu. Các trang chiếu được thông báo khi bạn di chuyển: "Slide <slide number>" (Trang chiếu <số trang chiếu>).

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu được chọn và dạng xem soạn thảo được mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back switch not checked" (nút chuyển Quay lại đã bỏ chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

 5. Để thay đổi bố trí trang chiếu được chèn, ở dạng xem soạn thảo trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout menu" (Menu Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ở menu Bố trí, duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy tên bố trí và "Selected" (Đã chọn). Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ bật ra và bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 5. Để dán trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete button" (Nút Xóa).

 4. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để thêm, sắp xếp hoặc xóa các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint Mobile, hãy đi đến mục Hướng dẫn về Cảm ứng trong PowerPoint Mobile for Windows 10

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

  Lưu ý: Để đi đến ngăn hình thu nhỏ từ dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back button" (Nút Quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang chiếu đã chọn trong ngăn hình thu nhỏ.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe trang chiếu trước mà bạn muốn thêm trang chiếu. Tường thuật viên sẽ thông báo các trang chiếu khi bạn di chuyển.

 3. Để chọn trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút trang chiếu mới", sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

Thay đổi bố trí của trang chiếu

 1. Trong bản chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút sửa", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "bố trí nút thu gọn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trong menu bố trí , để duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. Tường thuật viên sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí đã chọn hiện tại, bạn nghe "Chọn" và bố trí.

 4. Để chọn một mẫu, gõ đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục." Sau đó trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe bản chiếu bạn muốn di chuyển. Tường thuật viên sẽ thông báo các trang chiếu khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ bật ra và bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 3. Trên menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút cắt", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 5. Để dán bản chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút dán", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trang chiếu được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa trang chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục." Sau đó trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe bản chiếu bạn muốn xóa bỏ. Tường thuật viên sẽ thông báo các trang chiếu khi bạn di chuyển.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete button" (Nút Xóa).

 4. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc một bố trí khác.

 1. Trong Dạng xem soạn thảo, hãy nhấn phím logo Alt + Windows, N, S, tôi. Hộp thoại Trang chiếu mới mở ra.

  Mẹo: Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint Online, bản trình bày sẽ mở ra ở Dạng xem Đọc. Để thay đổi thành Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Presentation" (Chỉnh sửa Bản trình bày). Nhấn Enter để mở menu. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy "Edit in Browser" (Chỉnh sửa trong Trình duyệt). Nhấn Enter để mở bản trình bày trong Dạng xem Soạn thảo.

 2. Trong hộp thoại, bố trí bản chiếu dựa trên bản chiếu hiện tại được chọn. Để dẫn hướng các bố trí khác, hãy nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe bố trí bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Trang chiếu mới được thêm vào trong bản trình bày của bạn.

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể di chuyển quanh các trang chiếu để thay đổi trình tự trong bản trình bày của bạn.

 1. Trong Dạng xem soạn thảo, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe số và tiêu đề của bản chiếu hiện tại. HÀM sẽ thông báo: "Trang chiếu Pa-nen."

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn di chuyển.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển trang chiếu lên đầu bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên lên. Trang chiếu được di chuyển lên trên một trang chiếu.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống cuối bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống. Trang chiếu được di chuyển xuống dưới.

  • Để đặt các bản chiếu dưới dạng bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày, hãy nhấn phím Ctrl + Shift + lên mũi tên.

  • Để đặt các bản chiếu dưới dạng trang chiếu cuối cùng trong bản trình bày, hãy nhấn Ctrl + Shift + mũi tên phím.

Xóa bản chiếu

 1. Trong Dạng xem soạn thảo, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe số và tiêu đề của bản chiếu hiện tại. HÀM sẽ thông báo: "Trang chiếu Pa-nen."

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Delete.

  Mẹo: Để hoàn tác thao tác xóa, nhấn Ctrl+Z.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×