Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook 2016 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, tạo một thư mục mới và di chuyển mục tới đó. Bạn cũng có thể đổi tên, di chuyển hoặc xóa thư mục.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Hiển thị ngăn thư mục

Để bắt đầu làm việc với thư mục trong Outlook, bạn cần phải đầu tiên để đảm bảo rằng Ngăn thư mục được hiển thị.

Để hiển thị Ngăn thư mục, trong dạng xem Outlook chính, hãy nhấn Alt + V, F, N.

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ, email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Trong dạng xem Outlook chính, hãy nhấn Alt + O, N. Bạn nghe: "tạo thư mục mới, đặt tên, chỉnh sửa." Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên .

 2. Nhập tên cho thư mục, sau đó nhấn phím Tab. Bạn nghe "Thư mục chứa," theo sau là tùy chọn hiện được chọn.

 3. Để chọn kiểu mục mà có chứa thư mục mới, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy kiểu bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Nếu bạn đang tạo một thư mục cho email, hãy chọn mục bài đăng và thư.

 4. Để chọn vị trí nơi để tạo thư mục mới, hãy nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Hộp thư đến". Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn.

  Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một thư mục trên cùng mức như hộp thư đến của bạn, nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài khoản email của bạn. Nếu bạn muốn đặt thư mục mới vào trong thư mục khác, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn.

  Bạn có thể thay đổi vị trí của thư mục sau này. Để biết hướng dẫn, hãy di chuyển thư mục.

 5. Sau khi bạn hài lòng với các lựa chọn của bạn, nhấn Enter. Thư mục được thêm vào hoặc trong cây thư mục theo thứ tự bảng chữ cái hoặc vào trong thư mục khác tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng với email mà bạn muốn di chuyển đến một thư mục.

 2. Nhấn Ctrl + Shift + V. Hộp thoại Di chuyển mục mở ra.

 3. Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

Đổi tên một thư mục

 1. Trong dạng xem Outlook chính, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn.

 2. Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn đổi tên, sau đó nhấn Shift + F10, R. Bạn nghe "Soạn thảo," theo sau là tên thư mục hiện tại.

 3. Nhập tên mới cho thư mục, sau đó nhấn Enter.

Di chuyển một thư mục

 1. Trong dạng xem Outlook chính, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn.

 2. Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn di chuyển, sau đó nhấn Shift + F10, M. Hộp thoại Di chuyển thư mục sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong danh sách thư mục.

 3. Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe vị trí nơi bạn muốn di chuyển vào thư mục, sau đó nhấn Enter.

Xóa thư mục

Khi bạn xóa thư mục, trước tiên nó được di chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa trong Outlook. Để xóa vĩnh viễn thư mục, bạn có thể làm trống thư mục Khoản mục đã xóa hoặc riêng biệt xóa bỏ chỉ một thư mục từ thư mục Khoản mục đã xóa .

Khi bạn xóa thư mục, bạn cũng xóa tất cả mọi thứ bên trong nó.

Di chuyển thư mục vào thư mục khoản mục đã xóa

Khi bạn đã di chuyển một thư mục vào thư mục Khoản mục đã xóa , bạn vẫn có thể truy xuất nó bằng cách di chuyển nó vào thư mục khác. Để biết hướng dẫn, hãy di chuyển thư mục.

 1. Trong dạng xem Outlook chính, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn.

 2. Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn xóa, sau đó nhấn Shift + F10, D. Bạn nghe: "Microsoft Outlook, có nút."

 3. Để di chuyển vào thư mục và nội dung của nó vào thư mục Khoản mục đã xóa , hãy nhấn Enter.

Làm trống thư mục Các mục Đã xóa

Khi bạn làm trống thư mục Khoản mục đã xóa , tất cả các mục trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 1. Để đi đến thư mục Khoản mục đã xóa , hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, sau đó nhấn lên hoặc mũi tên xuống khóa cho đến khi bạn nghe "các mục đã xóa."

 2. Nhấn Shift + F10, Y. Bạn nghe: "Microsoft Outlook, có nút."

 3. Để xóa vĩnh viễn tất cả các mục trong thư mục, hãy nhấn Enter.

Xóa bỏ một thư mục từ thư mục khoản mục đã xóa

Nếu bạn không muốn xóa bỏ tất cả các mục trong thư mục Khoản mục đã xóa , bạn có thể xóa bỏ một thư mục riêng lẻ.

 1. Để đi đến thư mục mà bạn muốn xóa vĩnh viễn, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, sau đó nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn.

 2. Nhấn shift + F10, D. Bạn nghe: "Microsoft Outlook, có nút."

 3. Để xóa vĩnh viễn thư mục, hãy nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Phím tắt để dẫn hướng thư trong Outlook

Sử dụng phím tắt để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook 2016 với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, tạo một thư mục mới và di chuyển mục tới đó.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ, email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Dẫn hướng đến bất kỳ email nào và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

 2. Trong email, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Thêm hành động hội thoại, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Để tạo một thư mục mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tạo thư mục mới", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "tạo, cảnh báo, trường văn bản, đang sửa."

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên cho thư mục mới.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tạo nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Thư mục được tạo ra và tiêu điểm di chuyển để di chuyển hội thoại thoại.

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng đến email bạn muốn di chuyển đến một thư mục và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

 2. Trong email, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Thêm hành động hội thoại, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình. Email được chuyển vào thư mục đã chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook 2016 với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, tạo một thư mục mới và di chuyển mục tới đó.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ, email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Dẫn hướng đến bất kỳ email nào và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

 2. Trong email, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển đến thư mục", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Di chuyển hội thoại."

 4. Để tạo một thư mục mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tạo thư mục mới", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "tên thư mục mới, hộp sửa."

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên cho thư mục.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Nút thực hiện được đặt trên góc dưới bên phải của màn hình.

  Thư mục được tạo và được chọn trong hộp thoại di chuyển hội thoại .

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng đến email bạn muốn di chuyển đến một thư mục và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

 2. Trong email, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển đến thư mục", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Di chuyển hội thoại."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình. Thư mục được chọn.

 5. Để di chuyển email vào thư mục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Hội thoại đã di chuyển."

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook 2016 với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, tạo một thư mục mới và di chuyển mục tới đó. Bạn cũng có thể đổi tên, di chuyển hoặc xóa thư mục.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ, email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Trong danh sách thư, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tất cả các thư mục."

 3. Trong dạng xem tất cả thư mục , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tạo thư mục mới cho Outlook", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "tạo thư mục mới, chỉnh sửa."

 4. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên cho thư mục.

 5. Khi bạn hoàn tất, hãy kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Enter", sau đó gõ đúp vào màn hình. Phím Enter nằm ở phía dưới bên phải của màn hình.

  Thư mục được tạo ra và tiêu điểm sẽ di chuyển vào thư mục đầu tiên trong dạng xem tất cả thư mục .

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng đến email bạn muốn di chuyển đến một thư mục, và sau đó gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Di chuyển nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Di chuyển đến hộp thoại mở ra.

 3. Trong dạng xem di chuyển đến , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Đổi tên một thư mục

 1. Trong danh sách thư, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tất cả các thư mục."

 3. Trong dạng xem tất cả thư mục , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thư mục mà bạn muốn đổi tên, và sau đó gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn nghe: "Menu, bật lên."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút đổi tên", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Tạo thư mục mới, sửa," theo sau là tên của thư mục hiện tại.

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên mới trong thư mục.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Enter", sau đó gõ đúp vào màn hình. Phím Enter nằm ở phía dưới bên phải của màn hình.

  Tên thư mục đã thay đổi, và tiêu điểm trở lại dạng xem tất cả thư mục .

Di chuyển một thư mục

 1. Trong danh sách thư, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tất cả các thư mục."

 3. Trong dạng xem tất cả thư mục , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thư mục mà bạn muốn di chuyển và sau đó gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn nghe: "Menu, bật lên."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tất cả thư mục, hộp thư đi."

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe vị trí mà bạn muốn di chuyển vào thư mục, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xóa thư mục

Khi bạn xóa thư mục, trước tiên nó được di chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa trong Outlook. Để xóa vĩnh viễn thư mục, bạn có thể làm trống thư mục Khoản mục đã xóa hoặc riêng biệt xóa bỏ chỉ một thư mục từ thư mục Khoản mục đã xóa .

Khi bạn xóa thư mục bạn cũng xóa tất cả mọi thứ bên trong nó.

Di chuyển thư mục vào thư mục khoản mục đã xóa

Khi bạn đã di chuyển một thư mục vào thư mục Khoản mục đã xóa , bạn vẫn có thể truy xuất nó bằng cách di chuyển nó vào thư mục khác. Để biết hướng dẫn, hãy di chuyển thư mục.

 1. Trong danh sách thư, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tất cả các thư mục."

 3. Trong dạng xem tất cả thư mục , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thư mục mà bạn muốn xóa, và sau đó gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn nghe: "Menu, bật lên."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Xóa bỏ, hủy bỏ nút."

 5. Trượt nhanh sang trái và bạn nghe "Xóa bỏ, nút OK." Để di chuyển vào thư mục vào thư mục Khoản mục đã xóa , gõ đúp vào màn hình.

Làm trống thư mục Các mục Đã xóa

Khi bạn làm trống thư mục Khoản mục đã xóa , tất cả các mục trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 1. Trong danh sách thư, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tất cả các thư mục."

 3. Trong dạng xem tất cả thư mục , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "thư mục khoản mục đã xóa, và sau đó gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn nghe: "Menu, bật lên."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "làm trống thư mục nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "làm trống thư mục, hủy bỏ nút."

 5. Trượt nhanh sang trái và bạn nghe "Nút OK." Để loại bỏ tất cả các mục khỏi thư mục Khoản mục đã xóa , gõ đúp vào màn hình.

Xóa bỏ một thư mục từ thư mục khoản mục đã xóa

Nếu bạn không muốn xóa bỏ tất cả các mục trong thư mục Khoản mục đã xóa , bạn có thể xóa bỏ một thư mục riêng lẻ.

 1. Trong danh sách thư, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tất cả các thư mục."

 3. Trong dạng xem tất cả thư mục , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn nghe: "Menu, bật lên."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Xóa bỏ, hủy bỏ nút."

 5. Trượt nhanh sang trái và bạn nghe "Xóa bỏ, nút OK." Để loại bỏ thư mục từ thư mục Khoản mục đã xóa , gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook Web App với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, tạo một thư mục mới và di chuyển mục tới đó. Bạn cũng có thể đổi tên, di chuyển hoặc xóa thư mục.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Trong chủ đề này

Hiển thị ngăn dẫn hướng của thư mục

Để bắt đầu làm việc với thư mục trong Outlook Web App, bạn cần để trước tiên hãy chắc chắn rằng ngăn dẫn hướng của thư mục được hiển thị.

Để hiển thị ngăn dẫn hướng của thư mục, trong dạng xem chính Outlook Web App , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "" thư mục, thêm, sau đó nhấn Enter. Nếu bạn nghe "trở lại thư ngăn dẫn hướng hiện đại" thay vì "Thư mục, thêm," rồi ngăn thư mục đã được hiển thị.

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ, email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, rồi nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe vị trí mà bạn muốn tạo thư mục mới.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Tạo thư mục mới," hoặc "Tạo một thư mục con mới" và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "ngăn thư mục, chỉnh sửa" hoặc "< tên của bạn >, chỉnh sửa."

 4. Nhập tên cho thư mục mới, sau đó nhấn Enter.

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng với email mà bạn muốn di chuyển đến một thư mục.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "Di chuyển, Thu gọn, mục menu," và sau đó nhấn phím mũi tên phải.

 4. Trong menu con, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu thư mục không có trên danh sách, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Di chuyển đến một thư mục khác", sau đó nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn, sau đó nhấn Enter để chọn nó. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Di chuyển nút", sau đó nhấn Enter.

Đổi tên một thư mục

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, sau đó nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn đổi tên.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Đổi tên mục menu," và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe "Soạn thảo," theo sau là tên của thư mục hiện tại.

 4. Nhập tên mới cho thư mục, sau đó nhấn Enter.

Di chuyển một thư mục

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, sau đó nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn di chuyển.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Di chuyển mục menu," và sau đó nhấn Enter.

 4. Trong hộp thoại Di chuyển thư mục , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn, sau đó nhấn Enter để chọn nó.

 5. Để di chuyển vào thư mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Di chuyển nút", sau đó nhấn Enter.

Xóa thư mục

Khi bạn xóa thư mục, trước tiên nó được di chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa trong Outlook. Để xóa vĩnh viễn thư mục, bạn có thể làm trống thư mục Khoản mục đã xóa hoặc riêng biệt xóa bỏ chỉ một thư mục từ thư mục Khoản mục đã xóa .

Khi bạn xóa thư mục, bạn cũng xóa tất cả mọi thứ bên trong nó.

Di chuyển thư mục vào thư mục khoản mục đã xóa

Khi bạn đã di chuyển một thư mục vào thư mục Khoản mục đã xóa , bạn vẫn có thể truy xuất nó bằng cách di chuyển nó vào thư mục khác. Để biết hướng dẫn, hãy di chuyển thư mục.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, sau đó nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục bạn muốn xóa.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ mục menu," và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Cảnh báo, xóa bỏ thư mục, tiêu điểm lên nút OK."

 4. Để di chuyển vào thư mục và nội dung của nó vào thư mục Khoản mục đã xóa , hãy nhấn Enter.

Làm trống thư mục Các mục Đã xóa

Khi bạn làm trống thư mục Khoản mục đã xóa , tất cả các mục trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 1. Để đi đến thư mục Khoản mục đã xóa , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, rồi nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe: "Các mục đã xóa."

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ tất cả mục menu," và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Cảnh báo, xóa bỏ tất cả, tập trung vào nút OK."

 4. Để xóa vĩnh viễn tất cả các mục trong thư mục, hãy nhấn Enter.

Xóa bỏ một thư mục từ thư mục khoản mục đã xóa

Nếu bạn không muốn xóa bỏ tất cả các mục trong thư mục Khoản mục đã xóa , bạn có thể xóa bỏ một thư mục riêng lẻ.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thư mục đang được chọn, sau đó nhấn lên hoặc mũi tên xuống khóa cho đến khi bạn nghe "các mục đã xóa, Thu gọn."

 2. Để bung rộng thư mục, hãy nhấn phím mũi tên phải.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thư mục mà bạn muốn xóa.

 4. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Alt + Shift + F10.

 5. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ mục menu," và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Cảnh báo, xóa bỏ thư mục, tiêu điểm lên nút OK."

 6. Để xóa vĩnh viễn thư mục và nội dung của nó, hãy nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Phím tắt của Outlook trên web

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×