Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để kiểm xuất và kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Khi bạn kiểm xuất một tệp, bạn có thể sửa nó trực tuyến hoặc ngoại tuyến, và lưu nó dưới dạng nhiều thời gian khi bạn cần, nhưng những người khác không thể chỉnh sửa nó. Khi bạn kiểm nhập tệp, thay đổi của bạn trở nên nhìn thấy được nhóm và tệp sẵn dùng cho người khác xem và sửa như quyền của họ cho phép.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Kiểm xuất một tệp từ thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục."

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn kiểm tra và sửa, sử dụng lên và xuống phím mũi tên. Nếu tệp mà bạn cần nằm trong một thư mục con, chọn thư mục, sau đó nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục," và sau đó, để chọn tệp, sử dụng lên và xuống phím mũi tên.

 4. Để di chuyển vào thanh menu, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Thanh lệnh."

 5. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "điều khác mà bạn có thể làm với mục đã chọn", và sau đó nhấn Enter.

 6. Để kiểm xuất tệp, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Kiểm xuất", sau đó nhấn Enter. Tệp đã chọn được kiểm xuất cho bạn, và tệp được đánh dấu một cách phù hợp.

Lưu ý: Nếu những người khác trong nhóm tìm cách chỉnh sửa hoặc kiểm xuất tệp, họ sẽ được thông báo rằng tệp được kiểm xuất cho bạn. Họ vẫn có thể xem tệp, tuy nhiên những thay đổi bạn đang thực hiện sẽ không hiển thị cho họ cho đến sau khi bạn kiểm nhập tệp.

Mở tệp đã kiểm xuất để chỉnh sửa

Khi bạn kiểm xuất một tệp, tệp đó sẽ được đánh dấu đã kiểm xuất và được khóa để những người khác không thể chỉnh sửa tệp. Bây giờ, bạn có thể mở hoặc tải xuống, rồi chỉnh sửa tệp.

 1. Sau khi bạn kiểm xuất một tệp, tiêu điểm nằm trên thanh menu. Để di chuyển tệp đã kiểm xuất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp.

 2. Nếu không có tiêu điểm trên tệp bên phải, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tên tệp, và sau đó nhấn lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe tệp bên phải. Để mở tệp, hãy nhấn Enter. Mở tệp trong một tab riêng trên trình duyệt của bạn, và bây giờ bạn có thể thực hiện thay đổi. Nếu nó là một tài liệu Office 365 , tệp sẽ mở ra trong ứng dụng thích hợp (chẳng hạn như Word cho web hoặc Excel dành cho web).

  Mẹo: Nếu bạn muốn mở tệp trong ứng dụng trên máy tính của bạn, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Thanh lệnh." Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Mở", sau đó nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe ứng dụng bạn muốn mở tệp, sau đó nhấn Enter.

Kiểm nhập một tệp vào thư viện tài liệu

 1. Trong SharePoint Online, dẫn hướng đến thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục."

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn kiểm nhập, sử dụng lên và xuống phím mũi tên. Nếu tệp nằm trong một thư mục con, chọn thư mục, sau đó nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục," và sau đó, để chọn tệp, sử dụng lên và xuống phím mũi tên.

 4. Để di chuyển vào thanh menu, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Thanh lệnh."

 5. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "điều khác mà bạn có thể làm với mục đã chọn", và sau đó nhấn Enter.

 6. Để kiểm nhập tệp, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Kiểm nhập", sau đó nhấn Enter.

  Kiểm tra trong hộp thoại xuất hiện.

 7. Trong Kiểm tra trong hộp thoại, hãy nhập chú thích tóm tắt các thay đổi bạn đã thực hiện. Kiểm nhập chú thích đặc biệt hữu ích khi vài người làm việc trên tệp. Chú thích trở thành một phần của lịch sử Phiên bản của tài liệu, có thể quan trọng nếu bạn cần khôi phục tài liệu vào một phiên bản cũ hơn.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Kiểm nhập", sau đó nhấn Enter. Phiên bản của tệp mà bạn đã sửa sẽ thay thế phiên bản trong thư viện tài liệu và được kiểm nhập. Bây giờ người khác có thể xem các thay đổi bạn đã thực hiện, và nếu họ có quyền làm như vậy, chúng có thể kiểm xuất tệp và sửa bản thân họ.

Bỏ thay đổi đã kiểm xuất của bạn

Nếu bạn quyết định không thực hiện hoặc giữ bất kỳ thay đổi trong tệp, bạn có thể bỏ của bạn kiểm xuất, mà không ảnh hưởng đến lịch sử Phiên bản.

 1. Trong SharePoint Online, dẫn hướng đến thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục."

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn loại bỏ kiểm xuất từ, dùng lên và xuống phím mũi tên. Nếu tệp nằm trong một thư mục con, chọn thư mục, sau đó nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục," và sau đó, để chọn tệp, sử dụng lên và xuống phím mũi tên.

 4. Để di chuyển vào thanh menu, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Thanh lệnh."

 5. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "điều khác mà bạn có thể làm với mục đã chọn", và sau đó nhấn Enter.

 6. Để loại bỏ kiểm tra của bạn, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bỏ kiểm xuất", sau đó nhấn Enter.

  Hộp thoại xác nhận xuất hiện.

 7. Nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn loại bỏ các thay đổi bạn đã thực hiện tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Có", sau đó nhấn Enter. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với tài liệu được loại bỏ và tệp vẫn không thay đổi như đó khi bạn đã kiểm xuất. Những người khác có thể kiểm xuất tệp và sửa bản thân họ, nếu họ có quyền làm như vậy.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×