Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để kiểm xuất và kiểm nhập các tệp trong thư viện tài liệu. Khi kiểm xuất tệp, bạn có thể chỉnh sửa tệp đó trực tuyến hoặc ngoại tuyến, rồi lưu tệp bao nhiêu lần tùy ý nhưng những người khác sẽ không thể chỉnh sửa tệp đó. Khi bạn kiểm nhập tệp, nhóm sẽ có thể nhìn thấy thay đổi của bạn, đồng thời tệp sẵn dùng cho những người khác để kiểm xuất và chỉnh sửa nếu được quyền cho phép.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Kiểm xuất một tệp từ thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Column headers” (Tiêu đề cột).

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn kiểm xuất cũng như chỉnh sửa, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống hoặc phím Mũi tên Lên. Nếu tệp bạn cần nằm trong một thư mục con, hãy chọn thư mục, nhấn Enter, rồi để chọn tệp, hãy sử dụng các phím mũi tên.

 4. Để di chuyển tới thanh menu, nhấn Shift+Tab vài lần cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

 5. Để mở menu thả xuống Lệnh Khác, nhấn phím Mũi tên Phải vài lần. Nhấn Enter.

 6. Để chọn lệnh Kiểm Xuất, nhấn phím Mũi tên Xuống vài lần. Nhấn Enter. Tệp đã chọn được kiểm xuất cho bạn, đồng thời tệp sẽ được đánh dấu tương ứng

Lưu ý: Nếu những người khác trong nhóm tìm cách chỉnh sửa hoặc kiểm xuất tệp, họ sẽ được thông báo rằng tệp được kiểm xuất cho bạn. Họ vẫn có thể xem tệp, tuy nhiên những thay đổi bạn đang thực hiện sẽ không hiển thị cho họ cho đến sau khi bạn kiểm nhập tệp.

Mở tệp đã kiểm xuất để chỉnh sửa

Khi bạn kiểm xuất một tệp, tệp đó sẽ được đánh dấu đã kiểm xuất và được khóa để những người khác không thể chỉnh sửa tệp. Bây giờ, bạn có thể mở hoặc tải xuống, rồi chỉnh sửa tệp.

 1. 1. Sau khi bạn kiểm xuất một tệp, tiêu điểm sẽ nằm trên thanh menu. Để di chuyển đến danh sách các tệp, nhấn phím Tab vài lần cho đến khi bạn nghe thấy “Column headers” (Tiêu đề cột).

 2. Nếu tiêu điểm không ở đúng tệp, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi tiêu điểm ở đúng tệp. Nhấn Enter để mở tệp. Tệp sẽ mở ra trong một tab riêng biệt trên trình duyệt của bạn, đồng thời lúc này bạn có thể thực hiện các thay đổi. Nếu đó là một tài liệu Office 365, tệp sẽ mở ra trong ứng dụng thích hợp (như Word Online hoặc Excel Online).

  Mẹo: Nếu bạn muốn mở tệp trong ứng dụng trên máy tính của mình, hãy nhấn Shift+Tab vài lần cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở), rồi nhấn Enter. Để chọn lệnh ứng dụng trên máy tính (ví dụ: Mở trong Word hoặc Mở trong PowerPoint), nhấn phím Mũi tên Xuống hai lần, rồi nhấn Enter.

Kiểm nhập một tệp vào thư viện tài liệu

 1. Trong SharePoint Online, dẫn hướng đến thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Column headers” (Tiêu đề cột).

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn kiểm nhập, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống hoặc phím Mũi tên Lên. Nếu tệp nằm trong một thư mục con, hãy chọn thư mục, rồi nhấn Enter. Chọn tệp bạn đã kiểm xuất.

 4. Để di chuyển tới thanh menu, nhấn Shift+Tab vài lần cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

 5. Để mở menu thả xuống Lệnh Khác, nhấn phím Mũi tên Phải vài lần. Nhấn Enter.

 6. Để chọn lệnh Kiểm Nhập, nhấn phím Mũi tên Xuống vài lần. Nhấn Enter.

 7. Trong hộp thoại Kiểm Nhập xuất hiện, nhập một chú thích tóm tắt các thay đổi bạn đã thực hiện. Chú thích kiểm nhập đặc biệt hữu ích khi có một vài người thao tác trên tệp. Các chú thích là một phần của lịch sử phiên bản tài liệu, có thể rất quan trọng nếu bạn cần khôi phục tài liệu về phiên bản cũ hơn.

 8. Nhấn Enter. Phiên bản của tệp bạn đã chỉnh sửa sẽ thay thế phiên bản trong thư viện tài liệu và được kiểm nhập. Những người khác hiện có thể xem các thay đổi bạn đã thực hiện, đồng thời nếu họ có quyền xem thì họ có thể tự mình kiểm xuất và chỉnh sửa tệp.

Bỏ thay đổi đã kiểm xuất của bạn

Nếu bạn quyết định không thực hiện hoặc giữ bất kỳ thay đổi nào trong tệp, bạn có thể bỏ kiểm xuất để không ảnh hưởng đến lịch sử phiên bản.

 1. Trong SharePoint Online, dẫn hướng đến thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Column headers” (Tiêu đề cột).

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp thích hợp, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống hoặc phím Mũi tên Lên. Nếu tệp nằm trong một thư mục con, hãy chọn thư mục, rồi nhấn Enter. Chọn tệp bạn đã kiểm xuất.

 4. Để di chuyển tới thanh menu, nhấn Shift+Tab vài lần cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

 5. Nhấn phím Mũi tên Phải vài lần cho đến khi bạn nghe thấy “More Commands” (Các lệnh Khác), rồi nhấn Enter.

 6. Để chọn lệnh Bỏ Kiểm Xuất, nhấn phím Mũi tên Xuống vài lần. Nhấn Enter.

 7. Một thông báo sẽ hỏi liệu bạn có chắc chắn muốn để mất toàn bộ thay đổi bạn đã thực hiện với tài liệu không. Nếu bạn chắc chắn, nhấn tab đến nút Bỏ Kiểm xuất, rồi nhấn Enter. Mọi thay đổi bạn đã thực hiện với tài liệu sẽ bị bỏ và tệp không thay đổi gì so với khi bạn kiểm xuất. Những người khác hiện có thể xem các thay đổi bạn đã thực hiện, đồng thời nếu họ có quyền xem thì họ có thể tự mình kiểm xuất và chỉnh sửa tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×