Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra hoạt động gần đây trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra hoạt động gần đây trong nhóm Microsoft

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Để nhanh chóng kiểm tra xem điều gì đã xảy ra kể từ lần truy cập gần nhất của bạn để Microsoft Teams, hãy mở dạng xem hoạt động bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, rồi duyệt qua nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn trong phần đính. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tìm thông báo trong nguồn cấp Hoạt động

Tất cả thông báo của bạn xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn trong dạng xem hoạt động , vì vậy bạn sẽ luôn ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào ai đó:

 • @đề cập đến bạn

 • @đề cập đến các nhóm và kênh mà bạn là thành viên

 • trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

 • trả lời tin nhắn của bạn

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + 1.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "List" (danh sách), và thông báo đầu tiên trong nguồn cấp dữ liệu. Bạn nghe thấy thông tin người gửi, nội dung thông báo và chi tiết và số và vị trí của thông báo đã chọn trong danh sách.

 4. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Mark as read" (Đánh dấu là đã đọc) hoặc "Mark as unread" (Đánh dấu là chưa đọc). Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Để thoát menu, nhấn Esc.

  Lưu ý: Bạn có thể không có menu tùy chọn khác sẵn dùng cho tất cả các thông báo, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ và thư thoại.

 5. Để di chuyển trong danh sách thông báo, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

Mẹo: Để nhanh chóng tìm thấy một thông báo, hãy sử dụng tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Để đi đến Tìm kiếm, hãy nhấn Ctrl + E.

 • Để tìm hoạt động của một người, hãy nhập /hoạt động trong trường tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Hãy nhập tên của một người." Nhập tên của một người có hoạt động mà bạn muốn tìm và nhấn Enter.

 • Để tìm @mentions, hãy nhập /đề cập trong trường tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

Lọc nguồn cấp Hoạt động

Bạn có thể chọn thông báo xuất hiện trong nguồn cấp. Ví dụ: bạn có thể nhận thông báo khi ai đó đã trả lời tin nhắn của bạn.

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + 1.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "bấm vào để xem tất cả các tùy chọn bộ lọc nguồn cấp." Với NVDA, nhấn phím cách. Với JAWS, nhấn Shift + phím cách. Menu bộ lọc mở ra.

 4. Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Lúc này nguồn cấp chỉ liệt kê các thông báo trên mục được chọn.

 5. Để loại bỏ bộ lọc, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove Feeds Filter" (loại bỏ bộ lọc nguồn cấp). Với NVDA, nhấn phím cách. Với JAWS, nhấn Shift + phím cách.

Lưu ý: Nếu bạn chọn không nhận thông báo về một hoạt động cụ thể, bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo biểu ngữ về chúng.

Kiểm tra hoạt động của bạn

Bạn có thể tìm thấy các thư mà bạn đã gửi trong hoạt động của mình.

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + 1.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Để chọn hoạt động của tôi, nhấn Enter, nhấn phím mũi tên xuống một lần, rồi nhập lại.

  Danh sách các thư đã gửi sẽ mở ra trong ngăn danh sách. Thư gần đây nhất được chọn và tiêu điểm sẽ di chuyển đến cuộc hội thoại có chứa thư trong ngăn nội dung. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc thư.

 4. Để di chuyển trở lại danh sách hoạt động của tôi , hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Feed menu" (menu nguồn cấp), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách).

 5. Để di chuyển xuống trong danh sách thư, nhấn phím mũi tên xuống. Để di chuyển đến cuộc hội thoại có chứa thư hiện đang được chọn, hãy nhấn Enter.

Trả lời thông báo

Khi bạn nghe thấy một thông báo thú vị, bạn có thể dẫn hướng đến hoạt động đó và tham gia. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm đã @đề cập đến bạn, đi đến tin nhắn có @đề cập trong tab Cuộc hội thoại, xem nội dung của nó, và trả lời tin nhắn.

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + 1.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Để di chuyển vào danh sách thông báo, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách).

 4. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo mà bạn muốn trả lời, rồi nhấn Enter. Cuộc hội thoại có liên quan được hiển thị trên tab Cuộc hội thoại.

 5. Để trả lời một tin nhắn kênh, nhấn R. Để trả lời một tin nhắn trò chuyện, nhấn C.

 6. Nhập tin nhắn của bạn. Để gửi trả lời, nhấn Enter.

Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Bạn có thể tinh chỉnh kiểu thông báo bạn nhận được trong nguồn cấp Hoạt động, trong email của bạn, hoặc trong biểu ngữ.

 1. Ở bất kỳ đâu trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + dấu phẩy (,). Hộp thoại thiết đặt sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "thông báo tab", rồi nhấn Enter.

 3. Để dẫn hướng qua thiết đặt, hãy nhấn phím tab.

 4. Để bung rộng menu thả xuống, nhấn phím cách. Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter.

 5. Để thoát khỏi tab thông báo , nhấn esc.

 6. Để đóng hộp thoại thiết đặt , nhấn esc.

Lưu ý: Nếu bạn không được đăng nhập vào Microsoft Teams, bạn sẽ nhận được thông báo qua email về bất kỳ hoạt động bị nhỡ nào.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và sửa đổi các nhóm trong Microsoft nhóm

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Để nhanh chóng kiểm tra xem điều gì đã xảy ra kể từ lần truy cập gần nhất của bạn để Microsoft Teams trên web, hãy mở dạng xem hoạt động bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, rồi duyệt qua nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn trong phần đính. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web và Trình tường thuật làm bộ đọc màn hình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – không phải Microsoft Teams trên web.

  Nếu bạn sử dụng Chrome hoặc Firefox làm trình duyệt web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng JAWS hoặc NVDA làm bộ đọc màn hình.

Trong chủ đề này

Tìm thông báo trong nguồn cấp Hoạt động

Tất cả thông báo của bạn xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn trong dạng xem hoạt động , vì vậy bạn sẽ luôn ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào ai đó:

 • @đề cập đến bạn

 • @đề cập đến các nhóm và kênh mà bạn là thành viên

 • trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

 • trả lời tin nhắn của bạn

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + Shift + 1.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "List" (danh sách), và thông báo đầu tiên trong nguồn cấp dữ liệu. Bạn nghe thấy thông tin người gửi, nội dung thông báo và chi tiết và số và vị trí của thông báo đã chọn trong danh sách.

 4. Để di chuyển trong danh sách thông báo, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

Mẹo: 

 • Để nhanh chóng tìm thấy bất kỳ đề cập nào của chính bạn, hãy nhấn Ctrl + E để di chuyển đến tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Nhập /mentions, rồi nhấn Enter. Các hoạt động mà bạn đã được đề cập sẽ được liệt kê trong ngăn danh sách.

 • Để nhanh chóng tìm hiểu tất cả các hoạt động gần đây của một người cụ thể, hãy nhấn Ctrl + E để di chuyển đến khu vực tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Nhập /Activity, nhấn Enter, rồi bắt đầu nhập tên của người đó. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Nhấn phím mũi tên xuống để duyệt danh sách cho đến khi bạn nghe thấy kết quả mong muốn, rồi nhấn Enter. Các hoạt động của người được chọn được liệt kê trong ngăn nội dung.

Lọc nguồn cấp Hoạt động

Bạn có thể chọn thông báo xuất hiện trong nguồn cấp. Ví dụ: bạn có thể nhận thông báo khi ai đó đã trả lời tin nhắn của bạn.

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + Shift + 1.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "bấm vào để xem tất cả các tùy chọn bộ lọc nguồn cấp." Với trình tường thuật và NVDA, nhấn phím cách. Với JAWS, nhấn Shift + phím cách. Menu bộ lọc mở ra.

 4. Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Lúc này nguồn cấp chỉ liệt kê các thông báo trên mục được chọn.

 5. Để loại bỏ bộ lọc, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove Feeds Filter" (loại bỏ bộ lọc nguồn cấp). Với trình tường thuật và NVDA, nhấn phím cách. Với JAWS, nhấn Shift + phím cách.

Lưu ý: Nếu bạn chọn không nhận thông báo về một hoạt động cụ thể, bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo biểu ngữ về chúng.

Kiểm tra hoạt động của bạn

Bạn có thể tìm thấy các thư mà bạn đã gửi trong hoạt động của mình.

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + Shift + 1.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Để chọn hoạt động của tôi, nhấn Enter, nhấn phím mũi tên xuống một lần, rồi nhập lại.

  Danh sách các thư đã gửi sẽ mở ra trong ngăn danh sách. Thư gần đây nhất được chọn và tiêu điểm sẽ di chuyển đến cuộc hội thoại có chứa thư trong ngăn nội dung. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc thư.

 4. Để di chuyển trở lại danh sách hoạt động của tôi , hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Feed menu" (menu nguồn cấp), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách).

 5. Để di chuyển xuống trong danh sách thư, nhấn phím mũi tên xuống. Để di chuyển đến cuộc hội thoại có chứa thư hiện đang được chọn, hãy nhấn Enter.

Trả lời thông báo

Khi bạn nghe thấy một thông báo thú vị, bạn có thể dẫn hướng đến hoạt động đó và tham gia. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm đã @đề cập đến bạn, đi đến tin nhắn có @đề cập trong tab Cuộc hội thoại, xem nội dung của nó, và trả lời tin nhắn.

 1. Để mở nguồn cấp hoạt động , nhấn Ctrl + Shift + 1. Bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu tức).

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Feed menu" (menu nguồn cấp).

 3. Để di chuyển vào danh sách thông báo, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách).

 4. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Enter. Cuộc hội thoại có liên quan được hiển thị trên tab Cuộc hội thoại.

 5. Để trả lời một tin nhắn kênh, nhấn R. Để trả lời một tin nhắn trò chuyện, nhấn C.

 6. Nhập tin nhắn của bạn. Để gửi trả lời, nhấn Enter.

Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Bạn có thể tinh chỉnh kiểu thông báo bạn nhận được trong nguồn cấp Hoạt động, trong email của bạn, hoặc trong biểu ngữ.

 1. Ở bất kỳ đâu trong Microsoft Teams trên web, hãy nhấn Ctrl + Shift + dấu phẩy (,). Hộp thoại thiết đặt sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "thông báo tab", rồi nhấn Enter.

 3. Để dẫn hướng qua thiết đặt, hãy nhấn phím tab.

 4. Để mở rộng danh sách tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter.

 5. Để thoát khỏi tab thông báo , nhấn esc.

 6. Để đóng hộp thoại thiết đặt , nhấn esc.

Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhập vào Microsoft Teams trên web, bạn sẽ nhận được thông báo email về bất kỳ hoạt động nào đã bỏ lỡ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và sửa đổi các nhóm trong Microsoft nhóm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×