Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Word 2016 sẽ tự động kiểm tra các lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp tiềm tàng khi bạn nhập, đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến Phím tắt cho Microsoft Word 2016 for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho tài liệu

 1. Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, rồi nhấn F7. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh trên dải băng: nhấn Alt+R để mở tab Xem lại, rồi nhấn S để chọn Soát chính tả và Ngữ pháp.

  Mẹo: Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp chỉ trong một câu hoặc đoạn văn thuộc tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn F7.

 2. Khi bạn nghe thấy "Proofing pane" (Ngăn Kiểm lỗi) và từ sai chính tả đầu tiên cùng đề xuất chính tả hoặc lỗi ngữ pháp có thể xảy ra đầu tiên và nội dung chỉnh sửa được đề xuất, hãy nhấn phím Tab để di chuyển đến các đề xuất, định nghĩa của từ hay giải thích ngữ pháp. Việc lắng nghe những điều này sẽ giúp bạn quyết định cách phản hồi lỗi có thể xảy ra.

  • Nếu có nhiều hơn một đề xuất chính tả, hãy nhấn phím Mũi tên Lên và Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất chính tả mình muốn sử dụng.

  • Nếu có lỗi chính tả, Word 2016 có thể đưa vào định nghĩa của từ. Để nghe định nghĩa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Text to speech button" (Nút Văn bản sang giọng nói), rồi nhấn Phím cách.

  • Nếu có lỗi ngữ pháp, Word 2016 có thể đưa vào giải thích về quy tắc ngữ pháp. Nếu có, bạn sẽ nghe thấy "Reason text is virtualized" (Lý do ảo hóa văn bản) rồi đến phần giải thích. Để đóng cửa sổ Lý do ảo hóa văn bản và trở về ngăn Kiểm lỗi, nhấn Esc.

  • Nếu có lỗi ngữ pháp, Word 2016 có thể đưa ra các từ hoặc cụm từ thay thế. Để nghe chúng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Text to speech button" (Nút Văn bản sang giọng nói), rồi nhấn Phím cách.

 3. Để phản hồi lỗi do Word 2016 xác định, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy lệnh mình muốn, ví dụ: "Ignore" (Bỏ qua), rồi nhấn Enter hoặc phím tắt mà bạn nghe thấy. Để biết thêm thông tin về phím tắt cần sử dụng, hãy xem mục Phím tắt cho ngăn kiểm lỗi trong chủ đề này.

 4. Sau khi bạn sửa hoặc bỏ qua lỗi, Word 2016 sẽ di chuyển đến lỗi tiếp theo. Lặp lại quy trình xem xét cho từng lỗi.

 5. Khi Word 2016 xem xét tài liệu xong, bạn sẽ nghe thấy "Microsoft Word dialog, OK button" (Hội thoại Microsoft Word, nút OK). Để trở về tài liệu của bạn, nhấn Phím cách. Nếu bạn chỉ kiểm tra văn bản được chọn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có) trong hộp thoại, rồi nhấn Phím cách.

Phím tắt cho ngăn Kiểm lỗi

Bảng sau đây tóm tắt các phím tắt cho ngăn Kiểm lỗi.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bỏ qua từ được phát hiện một lần nhưng vẫn kiểm tra lại từ đó.

I

Bỏ qua từ được phát hiện trong toàn bộ tài liệu.

G

Thêm từ được phát hiện vào từ điển của chương trình.

A

Hoàn tác thay đổi. Lặp lại các sửa đổi trước đó.

Ctrl+Z

Mở hộp thoại Tùy chọn để chọn cách chương trình sửa chính tả và ngữ pháp cho tất cả các tài liệu.

Nhấn Alt+F, T, rồi nhấn phím Mũi tên Xuống để di chuyển tới ngăn Kiểm lỗi

Kiểm tra lại các từ và ngữ pháp trước đây bạn đã chọn bỏ qua

 1. Trong tài liệu Word 2016 bạn muốn kiểm tra, nhấn Alt+F để mở menu Tệp, rồi nhấn T để vào Tùy chọn Word. Word 2016 sẽ đặt tiêu điểm ở danh sách Danh mục trong hộp thoại Tùy chọn Word.

 2. Để mở tab Kiểm lỗi trong hộp thoại Tùy chọn Word,  nhấn P, rồi nhấn phím Tab. Hộp thoại Kiểm lỗi sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút Tùy chọn Tự Sửa.

 3. Để mở hộp thoại Microsoft Word, nhấn Alt+K. Khi bạn được yêu cầu xác nhận, hãy nhấn Enter để chọn . Nếu bạn không muốn kiểm tra lại tài liệu, hãy nhấn phím Mũi tên Phải để chuyển đến Không, rồi nhấn Enter.

Phím tắt liên quan đến tính năng kiểm tra ngữ pháp và chính tả

Bảng sau tóm tắt các phím tắt có thể giúp bạn kiểm tra ngữ pháp và chính tả trong tài liệu Word 2016.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Tùy chọn Word.

Alt+F, T

Mở tab Kiểm lỗi trong hộp thoại Tùy chọn Word.

Nhấn P, rồi nhấn phím Tab

Mở hộp thoại Tự Sửa trong tab Kiểm lỗi.

Alt+A

Mở hộp thoại Ngoại lệ Tự sửa, trong hộp thoại Tự Sửa.

Alt+E

Kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp trong tab Kiểm lỗi.

Alt+K

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi bạn nhập trong tab Kiểm lỗi.

Alt+P

Di chuyển tới hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp đồng thời soát chính tả trong tab Kiểm lỗi.

Alt+H, Alt+H

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chỉ ẩn các lỗi chính tả ở tài liệu này trong tab Kiểm lỗi.

Alt+S

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chỉ ẩn các lỗi ngữ pháp ở tài liệu này trong tab Kiểm lỗi.

Alt+D

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp, rồi kiểm tra tài liệu của mình sau khi hoàn tất. Việc kiểm tra đồng thời tất cả chính tả và ngữ pháp trong tài liệu rất hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng kiểm lỗi cho văn bản của mình.

 1. Trong tài liệu Word 2016 đã mở, nhấn Alt+F, T. Word sẽ đặt tiêu điểm trong danh sách Danh mục của hộp thoại Tùy chọn Word.

 2. Để mở tab Kiểm lỗi, nhấn P, rồi nhấn phím Tab. Hộp thoại Kiểm lỗi sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút Tùy chọn Tự Sửa.

 3. Để bỏ chọn hoặc chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi bạn nhập, nhấn Alt+P.

 4. Để di chuyển đến hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập, nhấn Alt+M, rồi nhấn Alt+M một lần nữa. Để bỏ chọn hoặc chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách.

 5. Để đóng hộp thoại Tùy chọn Word và trở về tài liệu của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Bạn có thể chỉ định cách mình muốn Word 2016 tự sửa khi bạn nhập. Trong hộp thoại Tùy chọn Word, trên tab Kiểm lỗi, nhấn Alt+A. Trong hộp thoại Tự Sửa, bạn có thể chọn giữa các tùy chọn như thay thế văn bản khi bạn nhập, sửa các chữ vô tình bị viết hoa và sửa dấu ngoặc kép.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Word for iOS tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS được tích hợp sẵn, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết về các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi tới mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

Kiểm tra lỗi chính tả cho tài liệu của bạn, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với bộ kiểm tra chính tả không.

 1. Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page one content, <page content>, text field" (Nội dung trang một, <nội dung trang>, trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Page one, text field, is editing" (Trang một, trường văn bản, đang chỉnh sửa).

 3. Xoay Rotor sang "Từ".

 4. Trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo từ sai chính tả. Tiêu điểm nằm trên từ đó.

 5. Nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình bằng một ngón tay. Hiện giờ, từ sai chính tả đã được chọn.

 7. Nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Menu item" (Mục menu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các đề xuất sửa xuất hiện.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn chấp nhận, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả khi đang làm việc trên tài liệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bật lại tính năng kiểm tra tự động và kiểm tra chính tả cho toàn bộ tài liệu.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, <name of the current tab>" (Đã chọn, <tên của tab hiện tại>).

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing tools button" (Nút Công cụ kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling, On" (Soát chính tả, Bật), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tính năng kiểm tra chính tả tự động hiện đang tắt.

 6. Để bật lại tính năng tự động kiểm tra, dẫn hướng đến nút Công cụ Kiểm lỗi như hướng dẫn ở trên, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling, Off" (Soát chính tả, Tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Word for Android tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập và bạn có thể sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android được tích hợp sẵn, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

Kiểm tra lỗi chính tả cho tài liệu của bạn, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với bộ kiểm tra chính tả không.

 1. Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Công tắc bung rộng, đã bỏ chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, <name of the current tab>" (Đã chọn, <tên của tab hiện tại>).

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling button" (Nút Soát chính tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tính năng kiểm tra chính tả giờ đã được kích hoạt. TalkBack sẽ thông báo lỗi chính tả đầu tiên được tìm thấy, ví dụ: "<Misspelled word>, selected" (Đã chọn, <Từ sai chính tả>).

 6. Để kiểm tra xem có đề xuất sửa cho từ sai chính tả không, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy các đề xuất. Để chọn đề xuất, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để bỏ qua các đề xuất cho lỗi này và đi đến lỗi chính tả tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next error button" (Nút Lỗi tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để bỏ qua tất cả các đề xuất và kết thúc kiểm tra chính tả, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all button" (Nút Bỏ qua tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Spelling check complete. You're good to go" (Kiểm tra chính tả hoàn thành. Bạn có thể tiếp tục).

Ẩn và bỏ ẩn dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để TalkBack không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên tài liệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bỏ ẩn các dấu đó và kiểm tra chính tả với TalkBack.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Công tắc bung rộng, đã bỏ chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, <name of the current tab>" (Đã chọn, <tên của tab hiện tại>).

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing and language menu" (Menu Kiểm lỗi và ngôn ngữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để ẩn dấu kiểm lỗi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Hide all proofing marks" (Đã bỏ chọn, Ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ẩn dấu kiểm lỗi cho một phần văn bản cụ thể, trước tiên hãy chọn văn bản trong một tài liệu, rồi dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Not checked, hide proofing marks in selected text" (Ẩn dấu kiểm lỗi trong văn bản đã chọn, không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để bỏ ẩn dấu, dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, hide all proofing marks" (Đã chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Word Mobile tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

Kiểm tra lỗi chính tả cho tài liệu của bạn, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với bộ kiểm tra chính tả không.

 1. Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu, <name of the current tab>, selected" (Đã chọn, <tên của tab hiện tại>, menu).

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tính năng kiểm tra chính tả giờ đã được kích hoạt. Trình tường thuật sẽ thông báo lỗi chính tả đầu tiên được tìm thấy và từ đó được chọn trong tài liệu.

 6. Để kiểm tra xem có đề xuất sửa cho từ sai chính tả không, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy các đề xuất. Để chọn đề xuất, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để bỏ qua đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all, button collapsed" (Đã thu gọn nút, Bỏ qua tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ẩn và bỏ ẩn dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để Trình tường thuật không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên tài liệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bỏ ẩn các dấu đó, rồi kiểm tra chính tả với Trình tường thuật.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu, <name of the current tab>, selected" (Đã chọn, <tên của tab hiện tại>, menu).

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing and language button collapsed" (Đã thu gọn Nút Soát lỗi và ngôn ngữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để ẩn dấu kiểm lỗi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, hide all proofing marks" (Bỏ chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ẩn dấu kiểm lỗi cho một phần văn bản cụ thể, trước tiên hãy chọn văn bản trong tài liệu, rồi dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Unchecked, hide proofing marks in selected text" (Đã bỏ chọn, ẩn dấu kiểm lỗi trong văn bản đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để bỏ ẩn dấu, dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, hide all proofing marks" (Đã chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows được tích hợp sẵn, để kiểm tra chính tả trong tài liệu Word Online. Word Online sẽ tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập. Lỗi chính tả được đánh dấu bằng đường gợn sóng màu đỏ.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Do Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

 1. Trong tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, để đi đến lệnh Soát chính tả trên dải băng, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi nhấn R và S. Bạn sẽ nghe thấy: "Spelling menu item" (Mục menu Soát chính tả).

 2. Để kiểm tra chính tả, hãy nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến từ sai chính tả đầu tiên trong tài liệu và menu ngữ cảnh mở ra. Nếu có đề xuất chính tả, bạn sẽ nghe thấy đề xuất đó.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu có nhiều đề xuất chính tả, hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất chính tả mình muốn dùng. Để thay đổi từ, khi đang ở trên đề xuất, hãy nhấn Phím cách.

  • Nếu bạn muốn bỏ qua lỗi chính tả mà Word xác định, hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all" (Bỏ qua tất cả), rồi nhấn Phím cách.

 4. Sau khi bạn sửa hoặc bỏ qua lỗi, để chuyển đến lỗi tiếp theo, hãy nhấn Phím cách. Lặp lại quy trình xem xét cho từng lỗi.

 5. Khi đã xem xét toàn bộ lỗi, bạn sẽ nghe thấy "Dialog focus on OK button" (Tiêu điểm hộp thoại nằm trên nút OK). Để trở về tài liệu của bạn, nhấn Phím cách.

Lưu ý: Word Online không kiểm tra ngữ pháp nhưng nếu bạn có ứng dụng này trên máy tính, bạn có thể nhanh chóng mở tài liệu ở đó và kiểm tra ngữ pháp. Trong Word Online, để mở tài liệu trong ứng dụng trên máy tính, hãy nhấn Alt+phím logo Windows, rồi nhấn O. Để tìm hiểu thêm về cách kiểm tra ngữ pháp trong ứng dụng trên máy tính, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả tài liệu trong Word.

Ẩn và bỏ ẩn dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để Trình tường thuật không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên tài liệu. Sau khi hoàn thành, bạn có thể bỏ ẩn các dấu đó và kiểm tra chính tả với Trình tường thuật.

 1. Đặt con trỏ vào từ có dấu kiểm lỗi.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Set proofing language menu item" (Mục menu Đặt ngôn ngữ kiểm lỗi). Nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Ngôn ngữ sẽ mở ra.

 3. Để ẩn dấu kiểm lỗi, trong hộp thoại Ngôn ngữ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, don't check spelling checkbox" (Đã bỏ chọn hộp kiểm không kiểm tra chính tả), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

 4. Để bỏ ẩn dấu kiểm lỗi cho lỗi chính tả, trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, don't check spelling checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked" (Đã bỏ chọn).

 5. Để đóng hộp thoại và di chuyển tiêu điểm đến tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×