Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Outlook tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong email

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, nhấn F7. Để sử dụng lệnh trên dải băng, nhấn Alt+V, S. Cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp sẽ mở ra.

  Trình soát chính tả di chuyển đến từ sai chính tả đầu tiên và chính tả được gợi ý hoặc lỗi ngữ pháp có thể có đầu tiên và sửa đổi được gợi ý. Nếu có lỗi ngữ pháp, bạn sẽ nghe thấy lý do tại sao phần đó lại được gắn thẻ là không đúng, ví dụ: "Consider using concise language" (Cân nhắc sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn) hoặc "Remove extra space between words" (Loại bỏ khoảng trống thừa giữa các từ).

  Mẹo: Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một câu hoặc đoạn văn của email, chọn văn bản bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn F7.

 2. Để chuyển đến mục đầu tiên trong danh sách Đề xuất, nhấn phím Tab.

 3. Để nghe các đề xuất, trong danh sách Đề xuất, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy chính tả hoặc cụm từ thay thế mình muốn.

 4. Để phản hồi lỗi được phát hiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, ví dụ: "Change" (Thay đổi), rồi nhấn Enter.

  Để biết thông tin về các phím tắt cần sử dụng, tham khảo mục Phím tắt cho cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp.

 5. Sau khi sửa hoặc bỏ qua lỗi, tiêu điểm sẽ di chuyển đến lỗi tiếp theo. Lặp lại quy trình cho từng lỗi.

 6. Khi Outlook kết thúc việc xem lại email, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft Outlook dialog, OK button" (Hộp thoại Microsoft Outlook, nút OK). Để quay lại email của bạn, nhấn Phím cách.

  Nếu bạn chỉ kiểm tra phần văn bản đã chọn và muốn quay lại email, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "No button" (Nút Không), rồi nhấn Phím cách. Để kiểm tra phần còn lại của email, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn Enter.

Phím tắt trong cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp

Bảng sau đây tóm tắt các phím tắt trong cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bỏ qua từ được phát hiện một lần nhưng vẫn kiểm tra lại từ đó.

ALT+I

Bỏ qua từ được phát hiện trong toàn bộ email.

Alt+G

Thêm từ được phát hiện vào từ điển của chương trình.

Alt+A

Thay đổi từ được phát hiện thành từ được đề xuất trong danh sách Đề xuất.

Alt+C

Thay đổi tất cả trường hợp xuất hiện của một từ thành từ được đề xuất.

Alt+L

Mở hộp thoại Tùy chọn để chọn cách chương trình sửa chính tả và ngữ pháp cho tất cả email.

Alt+O

Bật tính năng Tự Sửa.

Alt+R

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp.

Alt+K

Kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp trong email

Để kiểm tra lại từ và ngữ pháp bạn đã chọn bỏ qua trước đó, bạn cần đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp.

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra, nhấn Alt+F, T. Tiêu điểm di chuyển đến tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling and autocorrect button" (Nút Soát chính tả và tự sửa), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Editor options window, Proofing" (Cửa sổ tùy chọn Trình soạn thảo, đang kiểm lỗi).

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Recheck E-mail button" (Nút Kiểm tra lại Email), rồi nhấn Phím cách.

 4. Hộp thoại xác nhận mở ra và tiêu điểm nằm trên nút . Để đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp, nhấn Enter.

 5. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 6. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

 7. Để kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của email.

Phím tắt cho cài đặt chính tả và Tự Sửa

Sử dụng phím tắt trong bảng dưới đây để truy nhập và thay đổi một số cài đặt ngữ pháp cũng như trình soát chính tả.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Từ một email, mở tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

Nhấn Alt+F, T, rồi nhấn phím Tab

Trong tab Thư, di chuyển đến nút Soát chính tả và Tự Sửa.

Alt+S

Chọn nút Soát chính tả và Tự Sửa, rồi mở tab Kiểm lỗi trong cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo.

Nhấn Phím cách, rồi đến phím Tab

Trong tab Kiểm lỗi:

Di chuyển tới và chọn hoặc xóa hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi nhập.

Alt+P

Di chuyển tới và chọn hoặc xóa hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi nhập.

Nhấn Alt+M hai lần, rồi đến Phím cách

Di chuyển tới và chọn hoặc xóa hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp với chính tả.

Nhấn Alt+H hai lần, rồi Phím cách

Di chuyển đến nút Kiểm tra lại Email.

Alt+K

Di chuyển đến nút Tùy chọn Tự Sửa, rồi mở cửa sổ Tự Sửa trong Email.

Alt+A

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp, rồi kiểm tra email của mình sau khi hoàn tất. Việc kiểm tra đồng thời tất cả chính tả và ngữ pháp trong email sẽ rất hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng kiểm lỗi cho văn bản của mình.

 1. Trong email, nhấn Alt+F, T. Tiêu điểm di chuyển đến tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling and autocorrect, button" (Nút Soát chính tả và tự sửa), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Editor options window, Proofing" (Cửa sổ tùy chọn Trình soạn thảo, đang kiểm lỗi).

 3. Nhấn Alt+P để di chuyển đến hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi nhập và để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này.

 4. Nhấn Alt+M hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Mark grammar errors as you type check box" (Hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập). Nhấn Phím cách để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này.

 5. Nhấn Alt+H hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Check grammar with spelling, check box" (Hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp với chính tả). Nhấn Phím cách để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này.

 6. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 7. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Outlook cho iOS tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS được tích hợp sẵn, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Kiểm tra chính tả

Kiểm tra lỗi chính tả cho email, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với trình soát chính tả không.

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "<The misspelled word>, misspelled" (<Từ sai chính tả>, sai chính tả).

  Mẹo: VoiceOver cũng thông báo lỗi chính tả khi bạn nhập. Bạn nghe thấy: "<The misspelled word>, misspelled" (<Từ sai chính tả>, sai chính tả).

 2. Để sửa từ sai chính tả, sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa từ sai chính tả, rồi nhập từ sửa.

  Để bỏ qua thông báo của VoiceOver về lỗi chính tả, tiếp tục nhập mà không cần bất cứ thao tác sửa nào.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Thư Outlook tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả trong email

Kiểm tra lỗi chính tả cho email, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với trình soát chính tả không.

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng chỉnh sửa bung rộng.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Options, button collapsed" (Nút Tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tùy chọn sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling, button" (Nút Soát chính tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Pop up window, Proofing list, <first suggested correction>" (Cửa sổ bật lên, Danh sách kiểm lỗi, <cách sửa được đề xuất đầu tiên>). Tính năng kiểm tra chính tả giờ đã được kích hoạt. Tiêu điểm nằm trên phần sửa được đề xuất trong menu ngữ cảnh.

 4. Để duyệt danh sách các đề xuất sửa, trượt nhanh sang phải. Để chọn một đề xuất, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để bỏ qua đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all" (Bỏ qua tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ẩn và bỏ ẩn dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để Trình tường thuật không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên email. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bỏ ẩn các dấu đó, rồi kiểm tra chính tả với Trình tường thuật.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng chỉnh sửa bung rộng.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Options, button collapsed" (Nút Tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tùy chọn sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing and language, button collapsed" (Nút Soát lỗi và ngôn ngữ, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để ẩn dấu kiểm lỗi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, hide all proofing marks" (Bỏ chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ẩn dấu kiểm lỗi cho một phần văn bản cụ thể, trước tiên, chọn văn bản trong email, rồi dẫn hướng đến menu Soát lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, hide proofing marks in selected text" (Bỏ chọn, ẩn dấu kiểm lỗi trong văn bản được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để bỏ ẩn dấu, dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, hide all proofing marks" (Đã chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Outlook Web App tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Kiểm tra chính tả

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, nhấn Ctrl+phím Mũi tên trái hoặc phải để đọc qua văn bản.

 2. Khi Trình tường thuật thông báo từ sai chính tả, nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh với chính tả được đề xuất sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên đề xuất và bạn nghe thấy đề xuất.

 3. Nếu có nhiều soát chính tả được đề xuất, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy soát chính tả mình muốn sử dụng.

 4. Để thay đổi từ, khi đang ở trên đề xuất, hãy nhấn Phím cách.

  Để bỏ qua lỗi chính tả, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore" (Bỏ qua), rồi nhấn Phím cách.

 5. Sau khi bạn sửa hoặc bỏ qua lỗi, nhấn Ctrl+phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy từ sai chính tả tiếp theo.

 6. Lặp lại quy trình xem lại cho từng lỗi cho đến khi bạn đã xem lại toàn bộ email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Phím tắt của Outlook trên web

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×