Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng việc cần làm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng To-Do for Web với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

  • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

  • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

  • Khi bạn sử dụng To-Do for Web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì To-Do for Web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải To-Do for Web.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị ở bên phải của thanh bên. Nó hiển thị các mục cần làm của bạn, hoặc tác vụ, cho ngày. Để dẫn hướng qua danh sách, nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của họ. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, đánh dấu là không hoàn chỉnh hộp kiểm", sau đó nhấn Enter. Để mở dạng xem chi tiết của một nhiệm vụ, hãy nhấn phím cách hoặc Enter.

Nếu bạn có, ví dụ, nhiệm vụ đã đến hạn hôm nay hoặc từ trái qua hôm qua, một bong bóng gợi ý thông báo được hiển thị ở trên cùng của dạng xem Ngày của tôi . Để kiểm tra các nhiệm vụ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xem lại", sau đó nhấn Enter.

Dẫn hướng dạng xem gợi ý

Để đi đến dạng xem gợi ý , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Việc cần làm được gợi ý thông qua nút gợi ý truy nhập", sau đó nhấn Enter. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm.

Dẫn hướng dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng đến dạng xem Danh sách nhiệm vụ , trong thanh bên, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách bạn muốn sửa, sau đó nhấn Enter.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Nó hiển thị các mục cần làm của bạn, hoặc tác vụ, trong danh sách cụ thể đó. Để dẫn hướng qua danh sách, nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của họ. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, đánh dấu là không hoàn chỉnh hộp kiểm" và sau đó nhấn Enter. Để mở dạng xem chi tiết của một nhiệm vụ, hãy nhấn phím cách hoặc Enter. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu đến sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm.

Dẫn hướng dạng xem chi tiết

Để mở dạng xem chi tiết của một nhiệm vụ, trong dạng xem Danh sách nhiệm vụ hoặc trong dạng xem Ngày của tôi , hãy nhấn Enter trong khi đang một nhiệm vụ. Dạng xem mở ra ở bên phải của màn hình. Trong dạng xem này, bạn có thể, ví dụ, đặt lời nhắc hoặc viết ghi chú vào một nhiệm vụ. Để di chuyển giữa các trường trong dạng xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. Để đóng dạng xem chi tiết , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Ẩn nút dạng xem chi tiết", sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Sử dụng To-Do for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

  • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

  • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị. Để dẫn hướng giữa các thành phần trong dạng xem Ngày của tôi , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thành phần bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

Dẫn hướng dạng xem gợi ý

Để đi đến dạng xem gợi ý , trong dạng xem Ngày của tôi , hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Gợi ý nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy vuốt sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm.

Dẫn hướng dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng đến dạng xem thanh bên , trong dạng xem Ngày của tôi hoặc Danh sách nhiệm vụ , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Thanh bên nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Thu gọn thanh bên." Menu Hiển thị tất cả các nhiệm vụ của bạn liệt kê sẽ mở ra. Để di chuyển trong menu, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Để chọn một danh sách, gõ đúp vào màn hình. Để thêm một danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút danh sách mới" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, hãy tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong việc cần làm.

Dẫn hướng dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng tới dạng xem Danh sách Tác vụ, trong dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để chuyển qua các nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ, hãy vuốt sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo nhiệm vụ và trạng thái của họ. Để mở các chi tiết của một nhiệm vụ, gõ đúp vào màn hình. Để đánh dấu một nhiệm vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu đến sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng To-Do for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

  • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

  • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị. Để dẫn hướng giữa các thành phần trong dạng xem Ngày của tôi , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thành phần bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

Dẫn hướng dạng xem gợi ý

Để đi đến dạng xem gợi ý , hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Gợi ý nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy vuốt sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm.

Dẫn hướng dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng đến dạng xem thanh bên , trong dạng xem Ngày của tôi hoặc Danh sách nhiệm vụ , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Thanh bên nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Hiển thị tất cả các nhiệm vụ của bạn liệt kê sẽ mở ra. Để di chuyển trong menu, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Để chọn một danh sách, gõ đúp vào màn hình. Để thêm một danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Danh sách mới" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, hãy tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong việc cần làm.

Dẫn hướng dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng tới dạng xem Danh sách Tác vụ, trong dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để chuyển qua các nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ, hãy vuốt sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo nhiệm vụ và trạng thái của họ. Để mở các chi tiết của một nhiệm vụ, gõ đúp vào màn hình. Để đánh dấu một nhiệm vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu đến sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng To-Do for Windows 10 với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

  • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

  • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị. Để dẫn hướng giữa các thành phần trong dạng xem Ngày của tôi , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thành phần bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

Dẫn hướng dạng xem gợi ý

Để đi đến dạng xem gợi ý , hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Gợi ý nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Tường thuật viên sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm.

Dẫn hướng dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng dạng xem thanh bên , trong dạng xem Ngày của tôi hoặc Danh sách nhiệm vụ , hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Hiển thị tất cả các danh sách của bạn sẽ mở ra. Để di chuyển trong menu, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Để chọn một danh sách, gõ đúp vào màn hình. Để thêm một danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút danh sách mới" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, hãy tham khảo để làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dẫn hướng dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng dạng xem Danh sách nhiệm vụ , trong dạng xem thanh bên , hãy vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách bạn muốn sửa và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Để chuyển qua các nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Tường thuật viên sẽ thông báo nhiệm vụ và trạng thái của họ. Để mở các chi tiết của một nhiệm vụ, gõ đúp vào màn hình. Để đánh dấu một nhiệm vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×