Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và di chuyển giữa dạng xem và hàm. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các khu vực chính

Để dẫn hướng trong SharePoint Online và để quay vòng qua các yếu tố màn hình, hãy nhấn phím Tab (chuyển tiếp) và phím Shift + Tab (ngược), các khu vực chính là:

 • Biểu ngữ và trang đầu trang

 • Ảnh chụp màn hình của thanh Tìm kiếm

 • Thanh công cụ

 • Ngăn Dẫn hướng

 • Khu vực nội dung chính

Dẫn hướng ngăn dẫn hướng

Sau khi bạn đã đăng nhập, SharePoint Online sẽ mở ra vào dạng xem chính. Trong dạng xem chính, ngăn dẫn hướng danh sách nối kết đến, ví dụ, trang bạn đang theo dõi và site gần đây. Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các phần của ngăn dẫn hướng, và sử dụng lên và xuống phím mũi tên để duyệt danh sách trong từng phần. Nhấn Enter để tạo vùng chọn.

Dẫn hướng thanh công cụ

Trong dạng xem chính SharePoint Online , thanh công cụ cho phép bạn, ví dụ, tạo một site hoặc tin tức bài đăng mới. Dùng các phím mũi tên trái và phải để duyệt thanh công cụ, và nhấn Enter để tạo vùng chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi trong SharePoint Online

Tìm hiểu cách dẫn hướng SharePoint Online bằng các tính năng trợ năng

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và di chuyển giữa dạng xem và hàm. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các khu vực chính

Để dẫn hướng trong SharePoint Online và để quay vòng qua các yếu tố màn hình, hãy nhấn phím Tab (chuyển tiếp) và phím Shift + Tab (ngược), các khu vực chính là:

 • Biểu ngữ và trang đầu trang

 • Ảnh chụp màn hình của thanh Tìm kiếm

 • Ngăn Dẫn hướng

 • Thanh công cụ

 • Khu vực nội dung chính

Dẫn hướng ngăn dẫn hướng

Sau khi bạn đã đăng nhập, SharePoint Online sẽ mở ra vào dạng xem chính. Trong dạng xem chính, ngăn dẫn hướng danh sách nối kết đến, ví dụ, trang bạn đang theo dõi và site gần đây. Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các phần của ngăn dẫn hướng, và sử dụng lên và xuống phím mũi tên để duyệt danh sách trong từng phần. Nhấn Enter để tạo vùng chọn.

Trong một trang web SharePoint , ngăn dẫn hướng danh sách nối kết đến, ví dụ, trang chủ, các trang tài liệu, và nội dung trang. Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để duyệt danh sách, rồi nhấn Enter để tạo vùng chọn.

Dẫn hướng thanh công cụ

Trong SharePoint Online, thanh công cụ cho phép bạn, ví dụ, tạo một trang mới, trang hoặc tệp, và phát hành các thay đổi. Dùng các phím mũi tên trái và phải để duyệt thanh công cụ, và nhấn Enter để tạo vùng chọn. Nếu công cụ có một menu con, để duyệt trong menu con, sử dụng lên và xuống phím mũi tên.

Điều cần cân nhắc đặc biệt cho SharePoint Online trải nghiệm hiện đại

Để tìm tài liệu và trang của bạn càng nhanh càng bạn có thể dùng trang nội dung site.

Dẫn hướng đến thư viện tài liệu

Xác định một thư viện tài liệu trong ngăn dẫn hướng có thể khó khăn khi bộ đọc màn hình không thông báo các loại mục khi bạn di chuyển bên trong ngăn. Bạn có thể sử dụng trang nội dung của site để duyệt danh sách các mục và kiểu của chúng để bảo đảm bảo rằng bạn tìm thấy đúng.

 1. Trong trang chủ của trang, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nhập điều khiển dẫn hướng," theo vùng chọn hiện tại trong danh sách.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Nội dung Site" và sau đó nhấn Enter. Trang nội dung site mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Danh sách nội dung trong trang web này", và sau đó nhấn SR khóa + phải hoặc trái mũi tên để duyệt danh sách. Bạn nghe mỗi mục tên, sửa đổi ngày và thời gian và kiểu mục.

 4. Khi bạn nghe thư viện tài liệu mà bạn muốn, nhấn Enter. Thư viện tài liệu sẽ mở ra trong một tab mới trong trình duyệt web của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn biết tên là một phần của tên hoặc chủ đề của thư viện tài liệu, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Để chỉ dẫn, hãy Tìm kiếm cho trang web, thư viện tài liệu, hoặc trang.

Dẫn hướng đến một trang

 1. Trong trang chủ của trang, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nhập điều khiển dẫn hướng," theo vùng chọn hiện tại trong danh sách.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Trang", sau đó nhấn Enter. Trang Trang của trang web mở ra. Tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách trang.

 3. Nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe trang mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Khi bạn nghe trang bạn muốn, nhấn Enter. Trang mở ra trong một tab mới trong trình duyệt web của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn biết tên là một phần của tên hoặc chủ đề của trang, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Để chỉ dẫn, hãy Tìm kiếm cho trang web, thư viện tài liệu, hoặc trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một site nhóm hoặc site liên lạc trong SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Dùng ứng dụng SharePoint Online cho iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và để di chuyển giữa dạng xem và hàm.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Để truy nhập SharePoint Online bằng iOS, bạn phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Microsoft SharePoint từ App store.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các khu vực chính

Để dẫn hướng trong ứng dụng SharePoint Online cho iOS, hãy vuốt (chuyển tiếp) bên phải và trái (ngược). Dạng xem chính chứa các yếu tố sau:

 • Khu vực nội dung chính

 • Tab thanh

Tab thanh nằm ở dưới cùng của màn hình và chứa các tab sau đây:

 • Tin tức: xem các bài viết gần đây nhất từ trang bạn đang theo dõi và thường hãy ghé thăm nhất.

 • Tìm: duyệt tệp truy nhập gần đây và các site, và tìm kiếm nội dung SharePoint .

 • Tôi: duyệt tin xem gần đây và đã lưu và truy nhập thiết đặt ứng dụng.

Dẫn hướng qua nội dung

Khi bạn khởi động ứng dụng SharePoint Online cho iOS, bạn đất trên tab Tìm .

 • Để chuyển qua các yếu tố màn hình, hãy vuốt sang trái hoặc phải.

 • Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

 • Để duyệt trong menu hoặc danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải, rồi nhấn đúp vào màn hình để thực hiện thao tác chọn.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×