Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Office Lens

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Office Lens

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Office Lens với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình

Office Lens chứa các dạng xem chính thao tác sau: ghi lại, bộ sưu tập xuất. Để dẫn hướng qua và bên trong các dạng xem và màn hình thành phần:

 • Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển tiêu điểm qua các yếu tố màn hình.

 • Trang chiếu một ngón tay xung quanh màn hình để khám phá các yếu tố trên màn hình.

 • Khi tiêu điểm trên một nút, hãy gõ đúp vào màn hình để thực hiện hành động.

 • Khi tiêu điểm trên ruy-băng chế độ camera, bạn nghe "Camera chế độ" và giá trị hiện tại. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe chế độ bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình để chọn chế độ.

Ghi lại dạng xem

Khi bạn mở Office Lens lần đầu tiên, ghi lại dạng xem mở ra. Ghi lại dạng xem cho phép bạn chụp ảnh hoặc chọn một ảnh hiện có từ thư viện với các nút trên phần dưới của màn hình.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt camera, chẳng hạn như tự, bằng cách dùng thanh công cụ ở phía trên cùng. Bạn cũng có thể chọn chế độ camera (bảng trắng, tài liệu, danh thiếp, hoặc ảnh) từ ruy-băng ở phía dưới cùng.

Dạng xem bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập Hiển thị một hình ảnh đã chụp. Bạn có thể sửa ảnh bằng, ví dụ, xén và xoay nó từ thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Nếu bạn có ghi lại nhiều hình ảnh, dạng xem xác định ảnh hiện tại với một truy cập và cho phép bạn dùng thanh công cụ để xóa bỏ hình ảnh không cần thiết.

Bạn có thể ẩn các yếu tố màn hình và khám phá ảnh mà không bị phân tán. Để lưu ảnh hoặc thực hiện thêm hình ảnh, hãy dùng các nút trên phần dưới của màn hình.

Xuất để xem

Sau khi bạn kích hoạt nút thực hiện trong dạng xem bộ sưu tập , xuất để xem mở ra. Bạn có thể sửa đổi tài khoản đã dùng để xuất, và chọn từ danh sách các ứng dụng để lưu trữ hoặc chia sẻ ảnh.

Di chuyển giữa dạng xem

Để di chuyển từ dạng xem chụp vào dạng xem bộ sưu tập , bạn phải chụp ảnh, hãy chọn một hình ảnh hiện có từ thư viện ảnh , hoặc mở một ảnh đã chụp trước đó:

 • Trên chụp dạng xem, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Chọn ảnh từ thư viện nút," "Chụp nút" hoặc "Nút để mở dạng xem bộ sưu tập hình ảnh," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 • Nếu bạn chụp ảnh hoặc mở một ảnh đã chụp trước đó, dạng xem bộ sưu tập sẽ mở trực tiếp.

 • Nếu bạn muốn chọn một hình ảnh hiện có, dạng xem thư viện ảnh sẽ mở ra. Duyệt qua dạng xem bằng cách vuốt và gõ đúp cho đến khi bạn tìm ảnh bạn muốn. Gõ đúp vào màn hình để chọn ảnh và mở dạng xem bộ sưu tập .

Để trả về từ dạng xem bộ sưu tập trở lại dạng xem ghi lại , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để hủy bỏ sửa và xóa bỏ tất cả hiện đang ghi lại hình ảnh, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Hủy", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ nút" hoặc "Xóa bỏ tất cả các nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 • Để chụp ảnh bổ sung, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Thêm hình ảnh nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Để di chuyển từ dạng xem bộ sưu tậpxuất sang dạng xem, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để trở lại dạng xem bộ sưu tập , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Office Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng Office Lens với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình

Office Lens chứa các dạng xem chính thao tác sau: ghi lại, bộ sưu tậplưu vào. Để dẫn hướng qua và bên trong các dạng xem và màn hình thành phần:

 • Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển tiêu điểm qua các yếu tố màn hình.

 • Trang chiếu một ngón tay xung quanh màn hình để khám phá các yếu tố trên màn hình.

 • Khi tiêu điểm trên một nút, hãy gõ đúp vào màn hình để thực hiện hành động.

Ghi lại dạng xem

Khi bạn mở Office Lens lần đầu tiên, ghi lại dạng xem mở ra. Ghi lại dạng xem cho phép bạn chụp ảnh hoặc nhập một hình ảnh hiện có từ thư viện với các nút trên phần dưới của màn hình.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt camera, chẳng hạn như tự, bằng cách dùng thanh công cụ ở phía trên cùng. Bạn cũng có thể chọn chế độ chụp (bảng trắng, tài liệu, danh thiếp, hoặc ảnh) từ ruy-băng ở phía dưới cùng.

Dạng xem bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập Hiển thị một hình ảnh đã chụp. Bạn có thể sửa ảnh bằng, ví dụ, xén và xoay nó từ thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Nếu bạn có ghi lại nhiều hình ảnh, dạng xem xác định ảnh hiện tại với một truy cập và cho phép bạn dùng thanh công cụ để xóa bỏ hình ảnh không cần thiết.

Bạn có thể ẩn các yếu tố màn hình và khám phá ảnh mà không bị phân tán. Để lưu ảnh hoặc thực hiện thêm hình ảnh, hãy dùng các nút trên phần dưới của màn hình.

Xuất để xem

Sau khi bạn kích hoạt nút lưu ảnh trong dạng xem bộ sưu tập , xem lưu để mở ra. Bạn có thể chọn từ danh sách các ứng dụng để lưu trữ ảnh.

Di chuyển giữa dạng xem

Để di chuyển từ dạng xem chụp vào dạng xem bộ sưu tập , bạn phải chụp ảnh, nhập một hình ảnh hiện có từ thư viện hoặc mở một ảnh đã chụp trước đây:

 • Trên chụp dạng xem, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "nút nhập," "Chụp nút," hoặc "gõ đúp để xem các hình ảnh bạn đã chụp", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 • Nếu bạn chụp ảnh hoặc mở một ảnh đã chụp trước đó, dạng xem bộ sưu tập sẽ mở trực tiếp.

 • Nếu bạn muốn nhập một hình ảnh hiện có, dạng xem thư viện gần đây sẽ mở ra. Duyệt qua dạng xem bằng cách vuốt và gõ đúp cho đến khi bạn tìm ảnh bạn muốn. Gõ đúp vào màn hình để chọn ảnh và mở dạng xem bộ sưu tập .

Để trả về từ dạng xem bộ sưu tập trở lại dạng xem ghi lại , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để hủy bỏ sửa và xóa bỏ tất cả hiện đang ghi lại hình ảnh, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Dẫn hướng lên nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 • Để chụp ảnh bổ sung, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Hãy thêm nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Để di chuyển từ dạng xem bộ sưu tập để lưu vào dạng xem, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Lưu hình ảnh nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để trở lại dạng xem bộ sưu tập , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Trở lại", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Office Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng Office Lens với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình

Office Lens chứa các dạng xem chính thao tác sau: ghi lại, bộ sưu tậplưu. Để dẫn hướng qua và bên trong các dạng xem và màn hình thành phần:

 • Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển tiêu điểm qua các yếu tố màn hình.

 • Trang chiếu một ngón tay xung quanh màn hình để khám phá các yếu tố trên màn hình.

 • Khi tiêu điểm trên một nút, hãy gõ đúp vào màn hình để thực hiện hành động.

Ghi lại dạng xem

Khi bạn mở Office Lens lần đầu tiên, ghi lại dạng xem mở ra. Ghi lại dạng xem cho phép bạn chụp ảnh với nút ở phía dưới cùng.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt camera, chẳng hạn như tự chế độCamera chế độ (bảng trắng, tài liệu, danh thiếp, hoặc ảnh) bằng cách dùng thanh công cụ ở bên phải.

Bạn có thể truy nhập thiết đặt khác nhau và nhập hình ảnh hiện có từ Menu nút ở góc dưới bên phải. Nếu bạn đã ghi lại một hình ảnh, bạn có thể xem nó từ nút dạng xem trước hình ảnh ở góc trên cùng bên phải.

Dạng xem bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập Hiển thị một hình ảnh đã chụp. Bạn có thể sửa ảnh bằng, ví dụ, xén và thêm chú thích từ thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Dạng xem xác định ảnh hiện tại với một truy cập và cho phép bạn dùng thanh công cụ để xóa bỏ hình ảnh không cần thiết.

Để lưu ảnh hoặc thực hiện thêm hình ảnh, hãy dùng các nút trong thanh công cụ ở phía dưới cùng của màn hình.

Xuất để xem

Sau khi bạn kích hoạt nút lưu ở dạng xem bộ sưu tập , lưu dạng xem mở ra. Bạn có thể sửa đổi tài khoản đã dùng để xuất, và chọn từ danh sách các ứng dụng để lưu trữ ảnh.

Di chuyển giữa dạng xem

Để di chuyển từ dạng xem chụp vào dạng xem bộ sưu tập , bạn phải chụp ảnh, mở một ảnh đã chụp trước đó, hoặc chọn một hình ảnh hiện có từ thư viện:

 • Để chụp ảnh hoặc mở một ảnh đã chụp trước đó, vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Chụp nút" hoặc "Dạng xem trước hình ảnh nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Dạng xem bộ sưu tập sẽ mở ra.

 • Để chọn một hình ảnh hiện có, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "nút Menu," gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Nhập nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Duyệt đến thư viện bằng cách vuốt và gõ đúp để chọn ảnh bạn muốn. Sau khi bạn kích hoạt nút thực hiện xong , dạng xem bộ sưu tập sẽ mở ra.

Để trả về từ dạng xem bộ sưu tập trở lại dạng xem ghi lại , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Thực hiện thêm ứng dụng thanh nút" hoặc "Sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Để di chuyển từ dạng xem bộ sưu tập để lưu dạng xem, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Ứng dụng thanh nút lưu", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để trở lại dạng xem bộ sưu tập , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Office Lens

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×