Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi thuộc SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để khám phá các site bạn đang theo dõi và site gần đây bạn đã truy cập. Các site được liệt kê trong ngăn dẫn hướng , giúp bạn dễ dàng truy nhập vào chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng bộ đọc màn hình để thêm một trang web thường xuyên hoặc được đề xuất vào danh sách sau đây .

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Khám phá danh sách sau đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức, rồi khởi động ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến danh sách các site sau đây :

  • Với JAWS, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo nút đăng tin tức", và sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của trang đầu tiên sau đây và "Nối kết" hoặc "Đã truy nhập nối kết."

  • Với Tường thuật viên, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "site bạn đang theo dõi bên dưới."

 3. Để nghe tên của mỗi trang và di chuyển đến bước tiếp theo, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên site.

 4. Để di chuyển đến hộp kiểm Theo dõi site của một site:

  • Với JAWS, khi bạn nghe thấy tên của trang, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe "Theo dõi trang," theo sau là tên của trang.

  • Với Tường thuật viên, khi bạn nghe thấy tên của trang, hãy nhấn phím mũi tên phải. Bạn nghe "Theo dõi kiểm tra trang web," theo sau là tên của trang. Để loại bỏ site khỏi danh sách sau đây , hãy nhấn phím cách.

  Lưu ý: Danh sách có thể không hiển thị tên mọi site bạn đang theo dõi. Để nghe toàn bộ danh sách:

  1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tất cả nối kết, hãy xem tất cả theo dõi site, hãy xem" và nhấn Enter. Với tường thuật viên, bạn nghe: "Nối kết, hãy xem tất cả."

  2. Nhấn Enter. Ngăn sau đây sẽ mở ra, vốn sẽ hiển thị một dạng xem lát xếp site bạn đang theo dõi.

  3. Để nhập vào lưới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "theo dõi bảng."

  4. Để di chuyển trong các site:

   • Với JAWS, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe thấy tên của trang. Để di chuyển đến hộp kiểm trang theo dõi cho site, hãy nhấn phím mũi tên xuống lại. Bạn nghe "Theo dõi trang," theo sau là tên của trang. Để di chuyển đến trang tiếp theo, hãy nhấn phím mũi tên xuống.

   • Với Tường thuật viên, nhấn phím mũi tên phải. Bạn nghe: "Không có mục trong dạng xem." Để nghe tên của một trang web, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe "theo dõi kiểm tra trang web," theo sau là tên của trang. Để di chuyển đến trang tiếp theo, hãy nhấn phím mũi tên phải.

  5. Để trở lại trang chủ SharePoint của bạn, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "ra khỏi bảng", sau đó nhấn Enter.

Khám phá danh sách gần đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức, rồi khởi động ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến danh sách các site sau đây :

  • Với JAWS, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo nút đăng tin tức", và sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của trang đầu tiên gần đây và "Nối kết" hoặc "Đã truy nhập nối kết." Khi di chuyển từ danh sách sau đây vào danh sách gần đây , hàm không đọc tên của danh sách gần đây , nhưng đang tiến hành trực tiếp vào các mục.

  • Với Tường thuật viên, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "trang mà bạn gần đây ghé thăm là bên dưới."

   Mẹo: Nếu nối kết xem tất cả sẵn dùng trong danh sách sau đây , ở cuối danh sách sau đây , bạn nghe: "Hãy xem tất cả nối kết, hãy xem tất cả các trang sau đây". Khi bạn nghe này, để di chuyển đến danh sách gần đây , hãy nhấn phím Tab một lần.

 3. Để nghe tên của mỗi trang và di chuyển đến bước tiếp theo, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên site.

 4. Để di chuyển đến hộp kiểm Theo dõi site của một site:

  • Với JAWS, khi bạn nghe thấy tên của site và "Nối kết", hãy nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe "Theo dõi trang," theo sau là tên của site, và "chọn hộp kiểm" hoặc "chọn hộp kiểm.

  • Với Tường thuật viên, khi bạn nghe thấy tên của site và "Nối kết", nhấn phím mũi tên phải. Bạn nghe "Kiểm tra, theo dõi trang," theo sau là tên của trang, hoặc "Đánh dấu, theo dõi trang" theo sau là tên của trang.

  Để thêm trang vào hoặc loại bỏ nó khỏi danh sách sau đây của bạn, hãy nhấn phím cách.

 5. Để đi đến một site, nhấn Enter.

Thêm một trang web vào hoặc loại bỏ site khỏi danh sách sau đây

Bạn có thể nhanh chóng thêm hoặc loại bỏ site khỏi theo dõi của mình danh sách site bằng cách dùng thường xuyêngợi ý lưới trên trang chủ của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức, rồi khởi động ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển vào lưới thường xuyên hoặc được đề xuất của lát xếp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thường xuyên bảng," hoặc "Gợi ý." Với tường thuật viên, cho cả thường xuyên lưới và lưới được đề xuất , bạn nghe: "Không có mục trong dạng xem." Tiêu điểm nằm trên lát xếp của trang đầu tiên.

 3. Để di chuyển đến trang bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, hãy nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe một trong hai "kiểm tra, theo dõi trang," hoặc "Unchecked, theo dõi trang," theo sau là tên của trang. Với JAWS, bạn nghe hoặc "Hãy chọn hộp kiểm, theo dõi," hoặc "Hãy chọn hộp không kiểm nhập, ngừng theo dõi."

 4. Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách. Site được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách Đang theo dõi của bạn trong ngăn Dẫn hướng.

  Mẹo: Với JAWS, bạn không thể dùng phím mũi tên phải để di chuyển từ trang đầu tiên để những người khác, trừ khi bạn trước tiên hãy xóa hoặc chọn hộp kiểm theo dõi trang bằng cách nhấn phím cách. Để di chuyển đến trang kế tiếp mà không thay đổi giá trị theo dõi trang hộp kiểm (sau đây hoặc ngừng theo dõi) cho trang đầu tiên, nhấn phím cách hai lần. Sau khi bạn đã di chuyển qua trang đầu tiên, để di chuyển đến các trang khác mà không thay đổi giá trị của một site theo dõi trang hộp kiểm, hãy dùng phím mũi tên phải.

 5. Để di chuyển đến mục tiếp theo của danh sách, nhấn phím mũi tên phải.

 6. Cho mỗi trang bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, lặp lại bước 3 và 4.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm các site trực tuyến trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×