Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong thực hiện

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng To Do với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để hiển thị và quản lý các tác vụ Microsoft Planner của bạn trong To Do. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Hiển thị các tác vụ Planner của bạn để thực hiện

Hiển thị các tác vụ Trình lập kế hoạch của bạn trong danh sách đã gán cho tôi trong To Do và hoàn thành chúng cùng lúc với nhiệm vụ cá nhân của bạn.

 1. Đăng nhập vào To Do bằng tài khoản cá nhân, cơ quan hoặc trường học mà bạn sử dụng cho Trình lập kế hoạch.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (cài đặt), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "được gán cho tôi."

 5. Để chuyển tùy chọn đã gán cho tôi , nhấn phím cách.

 6. Để thoát khỏi cửa sổ thiết đặt , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Go Back" (quay lại), rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm trở về dạng xem chính của To Do.

Dẫn hướng đến danh sách đã gán cho tôi

Trong danh sách đã gán cho tôi , bạn có thể tìm thấy tất cả các tác vụ Trình lập kế hoạch xuất hiện trong dạng xem tác vụ của tôiTrình lập kế hoạch.

Bạn có thể quản lý các nhiệm vụ trong danh sách đã gán cho tôi giống như bất kỳ tác vụ nào khác.

 1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách", tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "được gán cho tôi", rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên phải để di chuyển đến tác vụ đầu tiên trong dạng xem danh sách được gán cho tôi .

 4. Để chọn tác vụ và mở nó trong dạng xem chi tiết, nhấn Enter.

 5. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, hãy sử dụng các phím mũi tên xuống và lên.

  Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách đã gán cho tôi , nhấn esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và cập nhật các tác vụ trong Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để hiển thị và quản lý các tác vụ Microsoft Planner của bạn trong To Do.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Hiển thị các tác vụ Planner của bạn để thực hiện

Hiển thị các tác vụ Trình lập kế hoạch của bạn trong danh sách đã gán cho tôi trong To Do và hoàn thành chúng cùng lúc với nhiệm vụ cá nhân của bạn.

 1. Đăng nhập vào To Do bằng tài khoản cá nhân, cơ quan hoặc trường học mà bạn sử dụng cho Trình lập kế hoạch.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tên người dùng của mình.

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Cài đặt sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "được gán cho tôi, nút chuyển đổi, tắt". Nhấn đúp vào màn hình để bật/tắt tùy chọn.

 5. Để thoát khỏi cửa sổ thiết đặt và trở về menu thanh bên, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến danh sách đã gán cho tôi

Trong danh sách đã gán cho tôi , bạn có thể tìm thấy tất cả các tác vụ Trình lập kế hoạch xuất hiện trong dạng xem tác vụ của tôiTrình lập kế hoạch.

Bạn có thể quản lý các nhiệm vụ trong danh sách đã gán cho tôi giống như bất kỳ tác vụ nào khác.

 1. Trong dạng xem To Do chính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "được gán cho tôi", rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem đã gán cho tôi .

 3. Để duyệt danh sách, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy tiêu đề và chi tiết của tác vụ.

 4. Để chọn và mở một tác vụ trong dạng xem chi tiết, nhấn đúp vào màn hình. Các nhiệm vụ sẽ mở ra trong dạng xem chi tiết.

 5. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách đã gán cho tôi , hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "bỏ qua dạng xem chi tiết", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và cập nhật các tác vụ trong Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để hiển thị và quản lý các tác vụ Microsoft Planner của bạn trong To Do.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Hiển thị các tác vụ Planner của bạn để thực hiện

Hiển thị các tác vụ Trình lập kế hoạch của bạn trong danh sách đã gán cho tôi trong To Do và hoàn thành chúng cùng lúc với nhiệm vụ cá nhân của bạn.

 1. Đăng nhập vào To Do bằng tài khoản cá nhân, cơ quan hoặc trường học mà bạn sử dụng cho Trình lập kế hoạch.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đã đăng nhập như", tiếp theo là tên người dùng của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "được gán cho tôi", rồi nhấn đúp vào màn hình để chuyển đổi tùy chọn.

 6. Để thoát khỏi cửa sổ thiết đặt và trở về menu thanh bên, trượt nhanh xuống sau đó-trái.

 7. Để thoát khỏi menu thanh bên và trở về dạng xem chính của To Do, trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Dẫn hướng đến danh sách đã gán cho tôi

Trong danh sách đã gán cho tôi , bạn có thể tìm thấy tất cả các tác vụ Trình lập kế hoạch xuất hiện trong dạng xem tác vụ của tôiTrình lập kế hoạch.

Bạn có thể quản lý các nhiệm vụ trong danh sách đã gán cho tôi giống như bất kỳ tác vụ nào khác.

 1. Trong dạng xem To Do chính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "được gán cho tôi", rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem đã gán cho tôi .

 3. Để duyệt danh sách, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy tiêu đề và chi tiết của tác vụ.

 4. Để chọn và mở một tác vụ trong dạng xem chi tiết, nhấn đúp vào màn hình. Nhiệm vụ sẽ mở ra trong dạng xem chi tiết.

 5. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách được gán cho tôi , trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và cập nhật các tác vụ trong Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do phiên bản web với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để hiển thị và quản lý các tác vụ Microsoft Planner của bạn trong To Do. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật bằng cách sử dụng Edge và JAWS bằng Chrome, nhưng nó có thể làm việc với các trình duyệt và bộ đọc màn hình miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Hiển thị các tác vụ Planner của bạn để thực hiện

Hiển thị các tác vụ Trình lập kế hoạch của bạn trong danh sách đã gán cho tôi trong To Do và hoàn thành chúng cùng lúc với nhiệm vụ cá nhân của bạn.

 1. Đăng nhập vào To Do bằng tài khoản cá nhân, cơ quan hoặc trường học mà bạn sử dụng cho Trình lập kế hoạch.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (cài đặt), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "to Dash do Settings" (cài đặt), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút được gán cho tôi . Nhấn phím cách để bật tùy chọn.

 5. Để thoát khỏi cửa sổ thiết đặt , nhấn esc.

  Tiêu điểm trở về dạng xem chính của To Do.

Dẫn hướng đến danh sách đã gán cho tôi

Trong danh sách đã gán cho tôi , bạn có thể tìm thấy tất cả các tác vụ Trình lập kế hoạch xuất hiện trong dạng xem tác vụ của tôiTrình lập kế hoạch.

Bạn có thể quản lý các nhiệm vụ trong danh sách đã gán cho tôi giống như bất kỳ tác vụ nào khác.

 1. Trong dạng xem To Do chính, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "được gán cho tôi", rồi nhấn Enter. Danh sách đã gán cho tôi sẽ mở ra. Với trình tường thuật, tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách.

  Với JAWS, để di chuyển tiêu điểm đến danh sách email được gắn cờ , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Main region, danh sách tùy chọn."

 2. Nhấn phím tab để di chuyển ở dạng xem danh sách đã gán cho tôi .

 3. Khi đang ở trong một nhiệm vụ, nhấn Enter để chọn và mở nó trong dạng xem chi tiết.

 4. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab.

  Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách đã gán cho tôi , nhấn esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và cập nhật các tác vụ trong Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×