Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép một thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép một thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép một hay nhiều thư mục hoặc tệp từ một vị trí đến các vị trí khác trong cùng thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Di chuyển thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint Online.

 3. Trong dạng xem danh sách hoặc lát xếp dạng xem, dẫn hướng đến tệp hoặc thư mục bạn muốn di chuyển bằng cách dùng các phím mũi tên, và chọn nó bằng cách nhấn phím cách. Bạn có thể chọn nhiều hơn một tệp hoặc thư mục.

 4. Di chuyển tiêu điểm vào thanh menu bằng cách nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Chia sẻ."

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển đến", rồi nhấn Enter. Các di chuyển mục tới: thoại sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển đến danh sách đích, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "danh sách đích trên cùng."

 7. Để chọn một đích, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe đích bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Các di chuyển mục tới: thoại đóng lại và mục được di chuyển đến đích.

  Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp:

  1. Trong các di chuyển mục tới: thoại, chọn một đích mà bạn muốn tạo thư mục tại và sau đó nhấn Enter.

  2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thư mục mới", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Hãy nhập tên thư mục của bạn."

  3. Nhập tên thư mục.

  4. Để di chuyển đến nút tạo , nhấn phím Tab, sau đó nhấn Enter. Thư mục mới được tạo ra và tiêu điểm sẽ di chuyển vào thư mục.

  5. Để di chuyển mục tới thư mục mới, hãy nhấn Enter.

Sao chép thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint Online.

 3. Trong dạng xem danh sách hoặc lát xếp dạng xem, dẫn hướng đến tệp hoặc thư mục bạn muốn sao chép bằng cách dùng các phím mũi tên, và chọn nó bằng cách nhấn phím cách. Bạn có thể chọn nhiều hơn một tệp hoặc thư mục.

 4. Di chuyển tiêu điểm vào thanh menu bằng cách nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Chia sẻ."

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Sao chép để", rồi nhấn Enter. Các sao chép mục để: thoại sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển đến danh sách đích, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "danh sách đích trên cùng."

 7. Để chọn đích cho mục, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe đích bạn muốn và sau đó nhấn Enter. Các sao chép mục để: thoại đóng lại và mục được sao chép đến đích.

  Mẹo: Để tạo một thư mục mới, nơi bạn có thể đặt tệp đã sao chép:

  1. Trong các sao chép mục để: hộp thoại, chọn một đích mà bạn muốn tạo thư mục tại và sau đó nhấn Enter.

  2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thư mục mới", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Hãy nhập tên thư mục của bạn."

  3. Nhập tên thư mục.

  4. Để di chuyển đến nút tạo , nhấn phím Tab và sau đó nhấn Enter. Thư mục mới được tạo ra và tiêu điểm sẽ di chuyển vào thư mục.

  5. Để sao chép mục vào thư mục mới, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sao chép liên kết cho tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×