Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chia sẻ sổ ghi chép của bạn và hiệu quả cộng tác với đồng nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo bản sao của ghi chú cụ thể, chẳng hạn như một trang đơn lẻ hoặc phần từ sổ ghi chép, và chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu sổ tay vào OneDrive

Nếu bạn muốn chia sẻ sổ tay, hãy đảm bảo sổ tay được lưu vào OneDrive.

Lưu sổ tay mới vào OneDrive

Khi tạo sổ tay mới để chia sẻ, hãy lưu sổ tay trực tiếp vào OneDrive.

 1. Nhấn Alt + F. Với tường thuật viên, bạn nghe: "Menu Tệp." Với JAWS, bạn nghe: "dạng xem Backstage. Thông tin tab tệp."

 2. Nhấn N. Với tường thuật viên, bạn nghe: "được chọn. Tab mục mới." Với JAWS, bạn nghe: "Tab mới."

 3. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím Tab, và sử dụng lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe OneDrive vị trí bạn muốn.

 4. Để đặt tên cho sổ ghi chép mới, hãy nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Hãy nhập tên sổ ghi chép." Nhập tên sổ ghi chép mới.

 5. Để tạo sổ ghi chép, hãy nhấn Enter. Với tường thuật viên, bạn nghe: "Microsoft OneNote hộp thoại. Mời mọi người nút." Với JAWS, bạn nghe: "sổ ghi chép của bạn đã được tạo ra. Bạn muốn chia sẻ với người khác?"

 6. Để chia sẻ sổ tay mới với những người khác, nhấn Enter.

Bạn được hướng dẫn đến tab chia sẻ, nơi bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú của bạn. Để tìm hiểu thêm về chia sẻ sổ ghi chép của bạn, hãy tham khảo chia sẻ sổ ghi chép.

Di chuyển một sổ tay vào OneDrive

Nếu bạn có sổ tay muốn chia sẻ nhưng chưa lưu vào OneDrive, bạn có thể di chuyển sổ tay.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn di chuyển đã mở.

 2. Để di chuyển sổ ghi chép OneDrive, nhấn Alt + F, sau đó nhấn H. Với tường thuật viên, bạn nghe: "được chọn. Chia sẻ tab mục." Với JAWS, bạn nghe: "Tab chia sẻ."

 3. Để chọn một vị trí, nhấn phím Tab, sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên, cho đến khi bạn nghe OneDrive vị trí bạn muốn.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên của sổ ghi chép trước khi lưu nó vào OneDrive, nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Hãy nhập tên sổ ghi chép." Nhập tên mới.

 5. Để di chuyển sổ ghi chép, hãy nhấn Enter. Sổ ghi chép được lưu vào OneDrive. Bạn nghe tiến trình đồng bộ hóa. Nếu đồng bộ để OneDrive thành công, với tường thuật viên của bạn nghe: "Microsoft OneNote hộp thoại. Nút OK,"và với JAWS, bạn nghe:"sổ ghi chép của bạn đồng bộ vào vị trí mới." Nhấn Enter.

Bây giờ bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú của bạn. Để tìm hiểu thêm về chia sẻ sổ ghi chép của bạn, hãy tham khảo chia sẻ sổ ghi chép.

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã mở.

 2. Để chia sẻ sổ ghi chép, nhấn Alt + F, sau đó nhấn H. Với tường thuật viên, bạn nghe: "được chọn. Chia sẻ tab mục." Với JAWS, bạn nghe: "tệp. Tab chia sẻ."

 3. Để mời mọi người cộng tác thông qua email, hãy nhấn S. Bạn sẽ nghe thấy: “Share with people tab” (Tab Chia sẻ với mọi người).

 4. Để chọn những người bạn muốn mời, hãy nhấn Y, 1. Bạn nghe: "Hãy nhập tên liên hệ." Nhập tên hoặc email của người mà bạn muốn mời.

 5. Theo mặc định những người được mời có thể sửa sổ ghi chép của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem sổ ghi chép, nhấn Alt + H, rồi nhấn Y, 4, sau đó phím mũi tên xuống. Bạn nghe: "Có thể xem." Để chọn nó, hãy nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút chia sẻ", và nhấn Enter để chia sẻ sổ ghi chép.

Lấy liên kết sổ tay

Thay vì gửi thư mời, bạn cũng có thể gửi một liên kết cho đồng nghiệp của bạn thông qua email hoặc IM.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã mở.

 2. Để chia sẻ sổ ghi chép, nhấn Alt + F, sau đó nhấn H. Với tường thuật viên, bạn nghe: "được chọn. Chia sẻ tab mục." Với JAWS, bạn nghe: "tệp. Tab chia sẻ."

 3. Để nhận liên kết chia sẻ sổ tay, hãy nhấn phím L. Bạn sẽ nghe thấy: “Get a sharing link tab” (Tab Nhận liên kết chia sẻ).

 4. Chọn thao tác bạn muốn thực hiện:

  • Để bật chia sẻ, hãy nhấn Y, 4. Với tường thuật viên, bạn nghe: "Nút vô hiệu hóa nối kết". Với JAWS, bạn nghe: "chia sẻ. Lấy nối kết chia sẻ. Tạo nối kết." Để sao chép nối kết, nhấn phím mũi tên trái, sau đó nhấn Ctrl + C.

  • Để chỉ cho phép người khác xem sổ ghi chép, hãy nhấn Y, 2. Với tường thuật viên, bạn nghe: "Nút vô hiệu hóa nối kết". Với JAWS, bạn nghe: "chia sẻ. Lấy nối kết chia sẻ. Tạo nối kết." Để sao chép nối kết, nhấn phím mũi tên trái, sau đó nhấn Ctrl + C.

Chia sẻ một phần ghi chú của bạn

Đôi khi, bạn muốn chia sẻ một phần ghi chú cụ thể, chẳng hạn như trang hoặc phần. Để làm vậy, bạn có thể xuất trang hoặc phần muốn chia sẻ tới một vị trí trên OneDrive.

 1. Đảm bảo trang hoặc phần bạn muốn chia sẻ hiện hoạt. Bạn chỉ có thể xuất trang hoặc phần hiện tại trong sổ tay.

 2. Nhấn Alt + F, S. Với tường thuật viên, bạn nghe: "được chọn. Xuất mục tab." Với JAWS, bạn nghe: "dạng xem Backstage. Tệp. Xuất tab."

 3. Chọn nội dung mà bạn muốn xuất:

  • Để xuất trang hiện tại dưới dạng tệp OneNote (* .one), nhấn P, O. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng thoại." Để lưu trong định dạng khác, nhấn P, rồi nhấn phím Tab, và sử dụng lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe định dạng mong muốn.

  • Để xuất phần hiện tại dưới dạng tệp OneNote (* một), nhấn S, O. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng thoại." Để lưu trong định dạng khác, nhấn S, sau đó nhấn phím Tab, và sử dụng lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe định dạng mong muốn.

  Lưu ý: Bạn có thể xuất ghi chú theo các định dạng khác: Tài liệu Word (*.docx hoặc *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) hoặc Trang Web (*.mht).

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, hãy nhập tên tệp, rồi nhấn Enter để lưu.

 5. Giờ thì bạn có thể chia sẻ tài liệu đã lưu với những người khác. Để tìm hiểu cách chia sẻ tệp OneDrive với những người khác, hãy tham khảo mục Chia sẻ mục bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh trong mục Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive.

Xem tác giả, ngày giờ cập nhật

Mọi thay đổi được thực hiện bởi mọi tác giả sổ tay dùng chung đều sẽ được tự động cập nhật trong OneDrive. Khi chỉnh sửa ghi chú, bạn có thể kiểm tra tác giả của nội dung cập nhật và thời điểm cập nhật.

 1. Trong hộp văn bản có thể sửa, sử dụng lên hoặc xuống phím mũi tên để duyệt ghi chú của bạn. Bộ đọc màn hình đọc các mục cho bạn khi bạn duyệt.

 2. Để xem ai đã thực hiện thay đổi và thời điểm thay đổi, hãy nhấn Shift+F10, rồi nhấn Shift+Tab. Bạn sẽ nghe thấy tên tác giả cũng như ngày giờ cập nhật.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Các phím tắt trong OneNote for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để chia sẻ các sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đã thêm tài khoản email vào điện thoại.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for iOS sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, chỉ cần chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở dạng xem Phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu button" (Nút menu Chia sẻ), rồi gõ nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people to notebook button" (Nút Mời mọi người vào sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type names or email addresses text field" (Trường văn bản Nhập tên hoặc địa chỉ email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu đây là lần đầu tiên bạn chia sẻ sổ tay, bạn có thể nhận được thông báo bật lên yêu cầu truy nhập vào danh bạ.

 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời. Nếu OneNote có thể truy nhập danh bạ của bạn, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

 6. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: “Can Edit, switch button, on” (Nút công tắc, Có thể Chỉnh sửa, bật). Nhấn đúp vào màn hình để tắt cài đặt.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email sẽ được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ tay.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để quay lại dạng xem Phần.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, bạn có thể gửi trang đó dưới dạng tệp đính kèm PDF qua email.

 1. Mở trang sổ tay mà bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page actions button" (Nút Hành động trên trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email page button" (Nút Gửi trang qua email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To text field" (Trường văn bản Tới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập địa chỉ email của người nhận. Nếu OneNote có thể truy nhập danh bạ của bạn, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

  Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 6. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ).

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Email được gửi đi, menu sẽ đóng lại và bạn sẽ trở về dạng xem trang.

Lấy liên kết sổ tay

Thay vì trực tiếp gửi lời mời từ OneNote for iOS, bạn còn có thể gửi liên kết đến đồng nghiệp thông qua email hoặc nhắn tin tức thời.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở dạng xem Phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu button" (Nút menu Chia sẻ), rồi gõ nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy link to Notebook button" (Nút Sao chép liên kết vào Sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn muốn chia sẻ liên kết chỉ xem sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "View only" (Chỉ xem).

  • Nếu bạn muốn chia sẻ liên kết xem và chỉnh sửa sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "View and edit" (Xem và chỉnh sửa).

 4. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Retrieving link for sharing" (Đang truy xuất liên kết chia sẻ).

  Hộp thoại đóng lại và bạn sẽ trở về dạng xem Phần.

Liên kết hiện được sao chép vào bảng tạm và bạn có thể dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời mà bạn chuẩn bị gửi đến đồng tác giả.

Ẩn thông tin tác giả

Theo mặc định, OneNote for iOS hiển thị tên viết tắt của các tác giả khác dọc theo khu vực văn bản và VoiceOver sẽ đọc lên ở chế độ đọc.

 1. Trong dạng xem danh sách sổ tay của OneNote for iOS, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Settings button" (Nút Cài đặt). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn không ở dạng xem danh sách sổ tay, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. VoiceOver cho biết nơi bạn sẽ trở về, sau đó là "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình để quay lại một mức. Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại, như vậy, bạn chỉ cần tiếp tục nhấn đúp cho đến khi nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button" (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide authors, switch button, off" (Nút công tắc, Ẩn tác giả, tắt). Nhấn đúp để bật cài đặt này.

 4. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem mức cao nhất.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, các phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chia sẻ sổ tay của bạn (qua OneDrive) và các trang nhằm cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Android sẽ tự động lưu sổ tay đó vào OneDrive. Nếu bạn có ứng dụng OneDrive trên điện thoại, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để chia sẻ toàn bộ sổ tay.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng một tài khoản công ty hoặc trường học, các bước có thể hơi khác một chút.

 1. Sau khi tạo sổ tay bạn muốn chia sẻ trong OneNote, hãy mở ứng dụng OneDrive.

 2. Trong OneDrive, để duyệt các tệp và thư mục, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn. Các tệp OneNote được thông báo như sau: "Notebook, <notebook name>" (Sổ tay <tên sổ tay>). Để mở một mục, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Khi đang sử dụng sổ tay bạn muốn chia sẻ, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "File commands button" (Nút Lệnh tệp) Để mở menu, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chia sẻ sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mời mọi người", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Sửa, thêm người để chia sẻ với, hãy sửa hộp."

 6. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời bằng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, hãy kéo ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấc tay lên (và nhấn đúp vào màn hình, nếu cần).

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 7. Theo mặc định, những người bạn mời đều có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: "Checked, Allow editing, checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình để tắt cài đặt.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email sẽ được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ tay. Menu Chia sẻ sẽ đóng lại.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, hãy gửi trang đó qua email Outlook cho Android.

 1. Trong OneNote, mở trang sổ tay bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share page" (Chia sẻ trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Chia sẻ dưới dạng sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ trang dưới dạng tệp đính kèm PDF trong email, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chia sẻ trang dưới dạng văn bản thuần trong nội dung thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Văn bản thuần", sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Outlook", sau đó gõ đúp vào màn hình. Thư mới mở ra trong Outlook cho Android với tiêu điểm trên trường . Bạn nghe: "Sửa, trường, nhập địa chỉ email người nhận, hộp sửa."

 5. Nhập địa chỉ email của người nhận bằng bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 6. Để gửi thư email, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về cách tạo và gửi email trong Outlook cho Android, tham khảo phần tạo và gửi email trong tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

 7. Email được gửi, Outlook sẽ đóng và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem trang trong OneNote.

Nhận liên kết sổ tay

Nếu bạn có ứng dụng OneDrive trên điện thoại, thay vì gửi lời mời để chia sẻ sổ tay, bạn cũng có thể gửi liên kết đến đồng nghiệp thông qua email hoặc nhắn tin tức thời.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng một tài khoản công ty hoặc trường học, các bước có thể hơi khác một chút.

 1. Trong OneDrive, để dẫn hướng đến sổ tay bạn muốn chia sẻ. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "File commands button" (Nút Lệnh tệp) Để mở menu, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chia sẻ sẽ mở ra.

 3. Theo mặc định, bạn tạo một dạng xem và sửa nối kết đến sổ ghi chép của bạn. Nếu bạn muốn chia sẻ chỉ xem nối kết đến sổ ghi chép của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "danh sách thả xuống, có thể sửa." Gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Có thể xem." Để chọn, gõ đúp vào màn hình.

 4. Để tạo và sao chép một chia sẻ nối kết tới bảng tạm của bạn, trong menu chia sẻ , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Sao chép nối kết", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Menu Chia sẻ đóng lại, liên kết hiện được sao chép vào bảng tạm và bạn có thể dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời mà bạn chuẩn bị gửi đến đồng tác giả.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Windows 10 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chia sẻ sổ ghi chép của bạn và hiệu quả cộng tác với đồng nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo bản sao của ghi chú cụ thể và chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Windows 10 sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, bạn chỉ cần chọn sổ tay mình muốn chia sẻ, rồi mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở chế độ soạn thảo.

 2. Để mở sổ tay, hãy nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 3. Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để dẫn hướng đến sổ ghi chép bạn muốn mở. Khi bạn đã tìm thấy sổ ghi chép chính xác, hãy nhấn Esc. Sổ ghi chép sẽ mở ra.

 4. Để chia sẻ sổ ghi chép, hãy nhấn Alt + H. Bạn nghe: "Tab trang đầu." Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút chia sẻ." Nhấn phím cách để chọn. Tab chia sẻ được mở. Bạn nghe: "Gửi một bản sao."

 5. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Nhập địa chỉ email."

 6. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời.

 7. Theo mặc định, những người được mời có thể sửa sổ ghi chép của bạn. Nếu bạn muốn họ có thể chỉ xem sổ ghi chép nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Có thể sửa." Nhấn phím mũi tên xuống hai lần. Bạn nghe: "Có thể xem." Sau đó nhấn Enter.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút chia sẻ", sau đó nhấn phím cách để chia sẻ sổ ghi chép.

 9. Để dừng chia sẻ sổ ghi chép với người nào đó, trong tab chia sẻ , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn tên của một trong các cộng tác viên. Sau đó dùng lên hoặc xuống phím mũi tên để dẫn hướng đến người mà bạn muốn dừng chia sẻ. Nhấn phím cách, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Ngừng chia sẻ nút." Nhấn phím cách để dừng chia sẻ.

Chia sẻ trang

Đôi khi, bạn muốn chia sẻ một phần cụ thể trong ghi chú. Để chia sẻ một phần cụ thể, bạn có thể tạo liên kết chia sẻ tới một trang trong sổ tay.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, có thể bạn sẽ không chia sẻ được trang. Hãy sử dụng tài khoản Microsoft để thay thế.

 1. Đảm bảo trang bạn muốn chia sẻ hiện hoạt. Bạn chỉ có thể tạo liên kết chia sẻ cho trang hiện tại trong sổ tay.

 2. Để mở một trang cụ thể, hãy nhấn Ctrl + Shift + G để đi đến phần dẫn hướng. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần. Sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên để dẫn hướng đến phần có chứa trang bạn muốn chia sẻ.

 3. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Bạn sẽ nghe thấy tên trang. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn chia sẻ. Khi bạn tìm được đúng trang, hãy nhấn Phím cách để chuyển sang chế độ soạn thảo trang.

 4. Để chia sẻ trang, hãy nhấn Alt + H. Bạn nghe: "Tab trang đầu." Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút chia sẻ." Nhấn phím cách để chọn. Tab chia sẻ được mở. Bạn nghe: "Gửi một bản sao."

 5. Để tạo một nối kết chia sẻ vào trang, nhấn phím Tab, và sau đó dùng lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "Trang này" và tiêu đề trang. Nhấn phím cách để chọn.

 6. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Nút tạo." Nhấn phím cách để tạo nối kết.

 7. Để sao chép nối kết, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút sao chép." Nhấn phím cách để sao chép.

  Lưu ý: Những người nhận được liên kết chỉ có thể xem trang.

 8. Để dừng chia sẻ trang, trong tab chia sẻ , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bất kỳ ai có nối kết có thể xem trang." Nhấn phím cách. Bạn nghe: "Ngừng chia sẻ nút." Sau đó nhấn phím cách để chọn.

Gửi một bản sao qua email

Với OneNote for Windows 10, bạn có thể dễ dàng gửi bản sao ghi chú của mình qua email.

 1. Đảm bảo trang bạn muốn chia sẻ hiện hoạt ở chế độ soạn thảo.

 2. Để gửi một bản sao của trang, hãy nhấn Alt + H. Bạn nghe: "Tab trang đầu." Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút chia sẻ." Nhấn phím cách để chọn. Tab chia sẻ sẽ mở ra. Bạn nghe: "Gửi một bản sao."

 3. Nhấn phím cách để chọn. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Sổ chia sẻ." Với JAWS bạn nghe: "Chia sẻ, danh sách ứng dụng."

 4. Để gửi bản sao bằng email, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Thư", sau đó nhấn phím cách để chọn.

 5. Ứng dụng Thư dành cho Windows 10 mở ra, tiêu điểm nằm trong trường Tới, nơi bạn có thể nhập email của những người mà bạn muốn gửi bản sao. Để tìm hiểu cách gửi thư email bằng bộ đọc màn hình, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để viết và gửi thư email mới trong Thư dành cho Windows 10.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Phím tắt trong OneNote for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chia sẻ sổ ghi chép của bạn và hiệu quả cộng tác với đồng nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải OneNote Online.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở trong OneNote Online.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tab ruy-băng đang được chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút chia sẻ", sau đó nhấn Enter. Hộp thoại chia sẻ sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Mọi người trong tổ chức của bạn với nối kết này có thể sửa." Nếu bạn muốn thay đổi người nối kết bạn muốn chia sẻ hoạt động cho hay không, hoặc người nhận có thể sửa sổ ghi chép được chia sẻ, hãy nhấn Enter. Bạn nghe: "Nối kết thiết đặt." Để giới hạn nối kết cho người dùng cụ thể hoặc người dùng, hãy nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn và nhấn Enter để xác nhận lựa chọn. Để thay đổi nối kết đến một nối kết dạng xem, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đã đánh dấu kiểm, cho phép chỉnh sửa hộp kiểm", và nhấn Enter.

  Để xác nhận thiết đặt nối kết mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng", rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Hãy nhập một tên hoặc địa chỉ email." Nhập tên hoặc email của người mà bạn muốn mời, phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều hơn một.

 6. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Hãy nhập tin nhắn của bạn tùy chọn sau đây." Nếu bạn muốn gửi thư có lời mời của bạn, viết nó ngay bây giờ.

 7. Để chia sẻ sổ ghi chép, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút gửi", sau đó nhấn phím cách. Để đóng hộp thoại chia sẻ , hãy nhấn Esc.

Lấy liên kết sổ tay

Thay vì gửi lời mời từ OneNote Online, bạn còn có thể gửi liên kết đến đồng nghiệp thông qua email hoặc nhắn tin tức thời.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở trong OneNote Online.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tab ruy-băng đang được chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút chia sẻ", sau đó nhấn Enter. Hộp thoại chia sẻ sẽ mở ra

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Mọi người trong tổ chức của bạn với nối kết này có thể sửa."

 5. Nếu bạn muốn thay đổi người nối kết bạn muốn chia sẻ hoạt động cho hay không, hoặc người nhận có thể sửa sổ ghi chép được chia sẻ, hãy nhấn Enter. Bạn nghe: "Nối kết thiết đặt." Để giới hạn nối kết cho người dùng cụ thể hoặc người dùng, hãy nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter để xác nhận lựa chọn. Để thay đổi nối kết đến một nối kết dạng xem, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đã đánh dấu kiểm, cho phép chỉnh sửa hộp kiểm", sau đó nhấn Enter.

  Để xác nhận thiết đặt nối kết mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng", rồi nhấn Enter.

 6. Để tạo nối kết chia sẻ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút sao chép nối kết", sau đó nhấn Enter để chọn. Nối kết đã tạo sổ mở ra, với tiêu điểm trên địa chỉ của nối kết đã tạo.

 7. Để sao chép nối kết bảng tạm của bạn, hãy nhấn Ctrl + C. Bây giờ có thể dán nối kết trong email hoặc tin nhắn tức thời bạn đang gửi để cộng tác viên của bạn.

 8. Sau khi sao chép nối kết, hãy nhấn Esc để đóng hộp thoại chia sẻ .

Kiểm tra trạng thái hiện diện của cộng tác viên

OneNote Online cho phép bạn kiểm tra xem những người khác có đang cùng thao tác trên sổ tay không.

 1. Trong khi xem một sổ ghi chép được chia sẻ trong OneNote Online, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tab ruy-băng đang được chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "cung cấp phản hồi đến Microsoft, nút," rồi nhấn phím Tab một lần nữa để tìm hiểu nếu đồng tác giả của bạn hiện đang xem sổ ghi chép.

  • Nếu một tác xem sổ ghi chép, bạn nghe âm tên của họ, theo sau là "Cũng là ở đây." Nếu bạn nhấn Enter, bộ đọc màn hình sẽ cho bạn biết phần nào của bạn đồng tác giả sẽ xem, ví dụ như "Trang này."

  • Nếu không ai khác xem sổ ghi chép, bạn nghe: "Rồi chỉ bạn ở đây."

 3. Để trở về khu vực văn bản của sổ tay, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Editing area, editing" (Khu vực chỉnh sửa, chỉnh sửa).

Mẹo: Để hiển thị thông tin tác giả cùng với vùng văn bản, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tab ruy-băng đang được chọn và sau đó bấm W. Bạn nghe: "Được chọn, dạng xem tab mục." Nhấn S để hiển thị thông tin tác giả.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×