Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chia sẻ tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Khi bạn chia sẻ tệp của bạn từ OneDrive hoặc SharePoint, bạn có thể mời mọi người để xem hoặc sửa tài liệu hoặc gửi tệp dưới dạng phần đính kèm email, bên phải từ tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chia sẻ tài liệu qua OneDrive hoặc SharePoint

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong Word và lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint Online, vì vậy bạn có thể chia sẻ với người khác. Để hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy xem tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Word > Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu của bạn vào một vị trí trực tuyến, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Bằng cách lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint Online, bạn có thể cũng kiểm soát người chỉnh sửa tệp của bạn, hãy đảm bảo mọi người nhìn thấy các thay đổi mới nhất ngay và truy nhập tài liệu của bạn ở bất kỳ thiết bị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải tài liệu cũ và mới hơn để OneDrive hoặc SharePoint Online.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Để mở ngăn chia sẻ , hãy nhấn Alt + Z, S. Bạn nghe: "Mọi người để chia sẻ với, hộp tổ hợp có thể sửa."

  Lưu ý: Nếu bạn chưa lưu tài liệu của bạn để OneDrive hoặc Office 365 SharePoint, bạn được nhắc bây giờ hãy làm như vậy.

 3. Nhập địa chỉ email hoặc tên của người mà bạn muốn chia sẻ tài liệu, và sau đó nhấn Enter. Lặp lại cho các liên hệ khác mà bạn muốn chia sẻ tài liệu.

 4. Để thêm thông báo tùy chọn, nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Hãy nhập tin nhắn của bạn ở đây, tùy chọn sửa." Nhập một thông báo để những người nhận.

 5. Để xác định người có thể thao tác với liên kết chia sẻ, hãy nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn hiện tại, ví dụ: "Only people in your organization with the link can view and edit" (Chỉ những người trong tổ chức của bạn có liên kết mới có thể xem và chỉnh sửa). Rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Link settings page" (Trang cài đặt liên kết). Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn nhóm truy nhập mình muốn.

 6. Theo mặc định, người mà bạn chia sẻ tài liệu có thể sửa nó. Nếu bạn muốn họ có thể chỉ xem tài liệu, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "thiết đặt khác, kiểm tra, cho phép chỉnh sửa, hộp kiểm," và sau đó nhấn phím cách.

 7. Để lưu các thiết đặt truy nhập và thoát khỏi Nối kết thiết đặt trang, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng nút", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "gửi nối kết, trang."

 8. Để chia sẻ tài liệu của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút gửi", sau đó nhấn Enter.

Chia sẻ bản sao tài liệu của bạn bằng email

Với Word, bạn có thể dễ dàng gửi email một bản sao của tài liệu của bạn để chia sẻ với người khác. Bạn có thể gửi bản sao trong định dạng gốc hoặc dưới dạng PDF. Word chuyển đổi tài liệu của bạn thành tệp PDF sẽ tự động và đính kèm tệp của bạn vào ứng dụng email mặc định của bạn, ví dụ, Outlook.

Nếu bạn muốn lưu tài liệu của bạn dưới dạng PDF, để biết hướng dẫn, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Để mở ngăn chia sẻ , hãy nhấn Alt + Z, S. Bạn nghe: "Mọi người để chia sẻ với, hộp tổ hợp có thể sửa."

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "gửi một bản sao, nút thu gọn," rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tệp nhập tùy chọn bạn muốn, ví dụ, "PDF, mục menu," và sau đó nhấn Enter.

 5. Word sẽ mở ra một thông điệp email mới bằng cách sử dụng ứng dụng email khách mặc định của bạn, với một bản sao PDF hoặc Word tài liệu của bạn đã đính kèm. Tiêu điểm nằm trên trường . Nhập địa chỉ email.

 6. Để nhập thư, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thư", theo sau là tên tài liệu, và "Thư, chỉnh sửa". Nhập tin nhắn.

 7. Để gửi thư, nhấn Alt+S.

Làm việc cùng nhau trong một tài liệu dùng chung

Word cung cấp cho bạn hai loại đồng tác giả: thông thường và tính năng đồng tác giả. Cả hai cho phép nhiều người cộng tác và làm việc cùng nhau trên các tài liệu. Không có một sự khác biệt then chốt giữa chúng:

 • Đồng tác giả thông thường là khi bạn và người khác đồng thời làm việc trên một tài liệu mà không cần khóa người khác lại. Đoạn văn mà người khác đang làm việc sẽ bị khóa. Khi bạn lưu, bạn có thể nhìn thấy những thay đổi mà người khác đã thực hiện kể từ lần gần nhất bạn lưu.

 • Đồng tác giả theo thời gian thực là nơi hai hoặc nhiều người cùng nhập đồng thời và tự động nhìn thấy những thay đổi văn bản của mọi người khi họ thực hiện thay đổi. Nếu bạn đồng tác giả với những người đang sử dụng phiên bản chỉ hỗ trợ đồng tác giả thông thường, bạn sẽ thấy họ đang ở trong tài liệu nhưng bạn sẽ không nhìn thấy những thay đổi của họ cho đến khi họ lưu tài liệu.

Khi bạn dùng Word để làm việc với tài liệu được chia sẻ, bạn không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì về cách bạn làm việc. Đồng tác giả của bạn có thể chỉ cần làm theo nối kết bạn gửi và tài liệu của bạn sẽ mở ra trong phiên bản của họ của Word hoặc trên Word Online. Nếu họ cũng đang dùng Word Online hoặc Word và đã đồng ý với tự động chia sẻ thay đổi, làm việc của họ được hiển thị như nó sẽ xảy ra, và bạn có thể sử dụng bộ đọc màn hình đọc Sửa đổi văn bản mà không phải chờ cho đến khi khác lưu tài liệu.

Thông báo của bộ đọc màn hình

Khi bạn đang dùng bộ đọc màn hình trong khi cộng tác trên tài liệu trong Word, bạn nghe thấy thông báo khi những sự kiện xảy ra:

 • Khi bạn nghe thấy “Unsynchronized change” (Thay đổi chưa được đồng bộ hóa), nghĩa là một tác giả đang chỉnh sửa một đoạn văn (bằng tính năng đồng tác giả thông thường) nhưng chưa lưu các thay đổi. Khu vực bị khóa đối với người đồng tác giả.

 • Khi bạn nghe thấy “Editing locked changed” (Chỉnh sửa thay đổi đã khóa), nghĩa là một tác giả khác đã khóa khu vực này, thường là một đoạn văn và bạn không thể chỉnh sửa khu vực đó.

 • Khi bạn nghe thấy “External change” (Thay đổi bên ngoài), nghĩa là một tác giả vừa lưu tài liệu và người đồng tác giả đã thêm nội dung mới vào tài liệu đó. Trong đồng tác giả thông thường, khu vực này được tô sáng bằng màu lục đối với người có khả năng nhìn bình thường.

 • Khi bạn nghe thấy “Conflicting change” (Xung đột thay đổi), nghĩa là một tác giả có một đoạn văn xung đột với thay đổi mà người đồng tác giả đã thực hiện. Khu vực này sẽ được tô sáng bằng màu đỏ đối với người có khả năng nhìn bình thường.

 • Khi bạn nghe thấy “Author” (Tác giả), nghĩa là một tác giả hiện đang ở trong đoạn văn đó (với tính năng đồng tác giả theo thời gian thực). Điều này giúp người đồng tác giả tránh tạo xung đột qua việc chỉnh sửa cùng một khu vực.

Mẹo: Khi bạn bắt đầu làm việc trên một tài liệu cùng với người khác, một hộp thoại sẽ xuất hiện hỏi xem bạn muốn loại trải nghiệm đồng tác giả nào. Nhấn F6 để dẫn hướng đến hộp thoại đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Lối tắt bàn phím cho Microsoft Word cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Trong Word for iOS, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu của bạn bằng cách sử dụng VoiceOver, iOS dựng sẵn bộ đọc màn hình. Lưu tệp của bạn vào OneDrive hoặc SharePointvà mời mọi người để xem hoặc sửa tài liệu mà bạn chia sẻ. Nếu bạn muốn gửi email vào tài liệu dưới dạng tài liệu PDF hoặc Word thay vào đó, bạn có thể làm đó ngay từ Word for iOS.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chia sẻ tài liệu qua OneDrive hoặc SharePoint

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong Word for iOS và lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint Online, vì vậy bạn có thể chia sẻ với người khác. Để hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy xem tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Word > Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu của bạn vào một vị trí trực tuyến, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Bằng cách lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint Online, bạn có thể cũng kiểm soát người chỉnh sửa tệp của bạn, hãy đảm bảo mọi người nhìn thấy các thay đổi mới nhất ngay và truy nhập tài liệu của bạn ở bất kỳ thiết bị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải tài liệu cũ và mới hơn để OneDrive hoặc SharePoint Online.

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe: "Chia sẻ, nút." Gõ đúp vào màn hình để chọn và mở menu. VoiceOver sẽ thông báo: "Chia sẻ, đầu đề."

 2. Menu Chia sẻ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite People, button" (Nút Mời Mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Hộp thoại Mời Mọi người sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Type names or email addresses, text field" (Nhập tên hoặc địa chỉ email, trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình để chọn trường, rồi bắt đầu nhập.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài liệu. Khi thực hiện xong, hãy dẫn hướng đến phím return ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, rồi nhấn đúp để chọn.

  Mẹo: Nếu bạn đã lưu trữ thông tin liên hệ của người đó, bạn có thể chỉ cần trượt nhanh sang phải để chọn người đó từ Liên hệ của mình. VoiceOver sẽ thông báo: "Add contact, button" (Nút Thêm liên hệ). Nhấn đúp vào màn hình để chọn nút, rồi đi tới Liên hệ của bạn. Trượt nhanh sang phải nhiều lần để chuyển qua danh sách liên hệ của bạn hoặc dùng công cụ Tìm kiếm ở phía trên cùng. Khi ở liên hệ bạn muốn thêm làm người nhận, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nếu bạn muốn người nhận có thể xem tài liệu mà không thể chỉnh sửa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Can Edit" (Có thể Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình để loại bỏ quyền chỉnh sửa.

 6. Để gửi thư mời, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send, button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Thư mời được gửi, đồng thời, bạn quay lại menu Chia sẻ.

Chia sẻ bản sao tài liệu của bạn bằng email

Bạn cũng có thể gửi email một bản sao của tài liệu của bạn hoặc gửi nó dưới dạng PDF trực tiếp từ Word for iOS.

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe: "Chia sẻ, nút." Gõ đúp vào màn hình để chọn và mở menu. VoiceOver sẽ thông báo: "Chia sẻ, đầu đề."

 2. Menu chia sẻ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "gửi một bản sao, nút," và gõ đúp vào màn hình để chọn. Bạn nghe: "Chia sẻ, nút quay lại."

 3. Gửi một bản sao menu mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng," theo sau là định dạng tệp hiện đang được chọn, ví dụ, "tài liệu Word, nút."

 4. Nếu bạn muốn thay đổi định dạng tệp, gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tệp tùy chọn mà bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình để chọn. Tiêu điểm trả về để gửi một bản sao menu.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng mình muốn dùng để gửi tệp. Để chọn một tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Nếu cần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến trường Tới, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn trường.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài liệu.

  Mẹo: Nếu bạn đã lưu trữ thông tin liên hệ của người đó, bạn có thể chỉ cần trượt nhanh sang phải để chọn người đó từ Liên hệ của mình. VoiceOver sẽ thông báo: "Add contact, button" (Nút Thêm liên hệ). Nhấn đúp vào màn hình để chọn nút, rồi đi tới Liên hệ của bạn. Trượt nhanh sang phải nhiều lần để chuyển qua danh sách liên hệ của bạn hoặc dùng công cụ Tìm kiếm ở phía trên cùng. Khi ở liên hệ bạn muốn thêm làm người nhận, nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để thay đổi chủ đề email, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Subject" (Chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Nhập chủ đề khác bằng bàn phím trên màn hình. Khi thực hiện xong, hãy dẫn hướng đến phím return ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, rồi nhấn đúp để chọn.

 9. Để thêm thư, trượt nhanh sang phải, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập thư của bạn bằng bàn phím trên màn hình. Khi thực hiện xong, hãy dẫn hướng đến phím return ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, rồi nhấn đúp để chọn.

 10. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Send, button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình để gửi tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Chia sẻ tài liệu Word for Android của bạn bằng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn. Khi bạn chia sẻ tệp của mình từ OneDrive, bạn có thể mời mọi người xem, chỉnh sửa tài liệu hoặc gửi tệp dưới dạng tệp đính kèm email, ngay từ tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chia sẻ tài liệu qua OneDrive

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong Word for Android và lưu tài liệu của bạn vào OneDrive, vì vậy bạn có thể chia sẻ với người khác. Để hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy xem tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Word > mở Word và đăng nhập. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu của bạn vào một vị trí trực tuyến, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Bằng cách lưu tài liệu của bạn vào OneDrive, bạn có thể cũng kiểm soát người chỉnh sửa tệp của bạn, hãy đảm bảo mọi người nhìn thấy các thay đổi mới nhất ngay và truy nhập tài liệu của bạn ở bất kỳ thiết bị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải tài liệu cũ và mới hơn để OneDrive.

 1. Mở tài liệu bạn muốn chia sẻ trong Word for Android.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Share, switch" (Công tắc chưa kiểm tra, Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people to this file, edit box" (Mời mọi người vào tệp này, chỉnh sửa hộp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài liệu.

 5. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 6. Để thêm thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Include a message (optional), edit box" (Bao gồm thư (tùy chọn), chỉnh sửa hộp), nhấn đúp vào màn hình, rồi dùng bàn phím trên màn hình để nhập thư.

 7. Để gán quyền, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, can edit, checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Có thể chỉnh sửa). Theo mặc định, cộng tác viên của bạn có thể chỉnh sửa tài liệu mà bạn chia sẻ. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem tài liệu, nhấn đúp vào màn hình.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ bản sao tài liệu của bạn bằng email

Bạn cũng có thể gửi email một bản sao của tài liệu của bạn hoặc gửi nó dưới dạng PDF trực tiếp từ Word for Android.

 1. Mở tài liệu bạn muốn chia sẻ trong Word for Android.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Share, switch" (Công tắc chưa kiểm tra, Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share as attachment button" (Nút Chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Document button" (Nút Tài liệu) hoặc "PDF button" (Nút PDF), tùy theo định dạng tệp bạn muốn chia sẻ. Nhấn đúp vào màn hình để chọn định dạng.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy ứng dụng email bạn muốn sử dụng để chia sẻ, ví dụ: "Outlook" hoặc "Gmail", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài liệu.

 7. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng những hướng dẫn này để gửi bản sao PDF tới địa chỉ email của riêng mình hoặc để lưu tệp PDF trong Google Drive của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Trong Word Mobile, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu của bạn bằng cách dùng tường thuật viên, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn. Lưu tệp của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint Onlinevà mời mọi người để xem hoặc sửa tài liệu mà bạn chia sẻ. Nếu bạn muốn gửi email cho tài liệu thay vào đó, bạn có thể làm đó ngay từ Word.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chia sẻ tài liệu qua OneDrive hoặc SharePoint

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong Word Mobile và lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint Online, vì vậy bạn có thể chia sẻ với người khác. Để hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy xem tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Word > mở Word và đăng nhập. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu của bạn vào một vị trí trực tuyến, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Bằng cách lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint Online, bạn có thể cũng kiểm soát người chỉnh sửa tệp của bạn, hãy đảm bảo mọi người nhìn thấy các thay đổi mới nhất ngay và truy nhập tài liệu của bạn ở bất kỳ thiết bị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải tài liệu cũ và mới hơn để OneDrive hoặc SharePoint Online.

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "Tắt, nút chia sẻ." Gõ đúp vào màn hình để chọn.

 2. Hộp thoại Chia sẻ sẽ mở ra. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Type an email address to invite someone" (Nhập địa chỉ email để mời ai đó). Nhấn đúp vào màn hình để bật bàn phím trên màn hình, rồi bắt đầu nhập.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài liệu.

  Mẹo: Nếu bạn đã lưu trữ thông tin liên hệ của người đó, bạn có thể chỉ cần trượt nhanh sang phải để chọn người đó từ Liên hệ của mình. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Browse contacts button" (Nút Duyệt liên hệ). Nhấn đúp vào màn hình để chọn nút, rồi đi tới Liên hệ của bạn. Trượt nhanh sang phải nhiều lần để chuyển qua danh sách liên hệ của bạn hoặc dùng công cụ Tìm kiếm ở phía trên cùng. Khi ở liên hệ bạn muốn thêm làm người nhận, nhấn đúp vào màn hình. Thẻ liên hệ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa chỉ email mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nếu bạn muốn đưa ghi chú cá nhân vào lời mời của mình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Include a message, optional, editable text" (Bao gồm thư, tùy chọn, văn bản chỉnh sửa được), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản ghi chú.

 5. Nếu bạn muốn người nhận có thể xem tài liệu nhưng không thể chỉnh sửa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Give permissions to this document, can edit" (Cấp quyền cho tài liệu này, có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách tùy chọn sẽ mở ra, đồng thời, Trình tường thuật sẽ thông báo: "Menu". Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Can view" (Có thể xem), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 6. Để gửi lời mời, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share, button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lời mời được gửi, đồng thời, bạn quay lại hộp thoại Chia sẻ.

Chia sẻ bản sao tài liệu của bạn bằng email

Bạn cũng có thể gửi email bản sao tài liệu của mình thẳng từ Word.

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe: "Tắt, nút chia sẻ." Gõ đúp vào màn hình để chọn.

 2. Hộp thoại Chia sẻ sẽ mở ra. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Type an email address to invite someone" (Nhập địa chỉ email để mời ai đó). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "More options, link" (Liên kết Xem thêm tùy chọn). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Send an attachment or get a sharing link" (Gửi tệp đính kèm hoặc tải liên kết chia sẻ). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Send as attachment, button" (Nút Gửi dưới dạng tệp đính kèm). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Cửa sổ Chia sẻ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản email của mình, chẳng hạn như "Outlook Mail" (Thư Outlook), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Cửa sổ thư mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường Đến. Nhập địa chỉ người nhận bằng bàn phím trên màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn đã lưu trữ thông tin liên hệ của người đó, bạn có thể chỉ cần trượt nhanh sang phải để chọn người đó từ Liên hệ của mình. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Choose contacts, button" (Nút Chọn liên hệ). Nhấn đúp vào màn hình để chọn nút, rồi đi tới Liên hệ của bạn. Trượt nhanh sang phải nhiều lần để chuyển qua danh sách liên hệ của bạn hoặc dùng công cụ Tìm kiếm ở phía trên cùng. Khi ở liên hệ bạn muốn thêm làm người nhận, nhấn đúp vào màn hình. Thẻ liên hệ sẽ mở ra. Trình tường thuật sẽ thông báo: "People window" (Cửa sổ mọi người). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa chỉ email mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để chỉnh sửa chủ đề email, trượt nhanh sang phải, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chủ đề. Khi thực hiện xong, dẫn hướng đến phím Enter, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để thêm thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editable text" (Thư, văn bản chỉnh sửa được), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập thư của bạn bằng bàn phím trên màn hình.

 9. Khi thực hiện xong, trượt nhanh lên cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các mục), rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Send button" (Nút Gửi). Nhấn đúp vào màn hình để chọn nút, rồi gửi tài liệu.

  Tài liệu được gửi và bạn quay lại hộp thoại Chia sẻ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chia sẻ tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Khi bạn chia sẻ tệp của bạn từ OneDrive, bạn có thể mời mọi người xem hoặc sửa tài liệu, để bạn có thể làm việc cùng nhau cùng lúc.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Chia sẻ tài liệu qua OneDrive

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trong Word Online và lưu tài liệu của bạn vào OneDrive, vì vậy bạn có thể chia sẻ với người khác. Để hướng dẫn về cách đăng nhập, hãy xem tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Word > mở Word Web App và đăng nhập. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu của bạn vào một vị trí trực tuyến, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Bằng cách lưu tài liệu của bạn vào OneDrive, bạn có thể cũng kiểm soát người chỉnh sửa tệp của bạn, hãy đảm bảo mọi người nhìn thấy các thay đổi mới nhất ngay và truy nhập tài liệu của bạn ở bất kỳ thiết bị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải tài liệu cũ và mới hơn để OneDrive.

 1. Trong khi chỉnh sửa tài liệu trong Word Online, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Danh sách các dịch vụ của Microsoft."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ, nút," rồi nhấn Enter.

 3. Để gán quyền, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn quyền được chọn hiện tại, ví dụ, "Only people who already have access can use this link" (Chỉ những người đã có quyền truy nhập mới có thể sử dụng liên kết này). Sau đó, nhấn phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Link settings page" (Trang cài đặt liên kết). Sử dụng các phím mũi tên xuống và lên để chọn tùy chọn bạn muốn.

  Để kiểm soát quyền chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt khác, kiểm tra, cho phép sửa hộp kiểm." Nếu bạn không muốn bất kỳ ai khác có thể sửa tài liệu, hãy nhấn phím cách.

  Để áp dụng thay đổi quyền, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply, button" (Nút Áp dụng), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Mọi người để chia sẻ với, hộp tổ hợp có thể sửa", sau đó nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ tài liệu. Để chia sẻ với nhiều người, hãy dùng dấu chấm phẩy để phân tách các địa chỉ email.

 5. Để thêm thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a message, optional" (Thêm thư, tùy chọn), rồi nhập thư của bạn.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Enter.

Chia sẻ liên kết dẫn đến tài liệu của bạn

Bạn có thể sao chép liên kết dẫn đến tài liệu của mình và dán liên kết đó vào một tệp dùng chung khác, ví dụ: bản trình bày PowerPoint.

 1. Trong tài liệu Word Online , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Danh sách các dịch vụ của Microsoft."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút chia sẻ", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Thoại, chia sẻ."

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "các cách khác để chia sẻ nối kết. Sao chép nối kết, nút"và sau đó nhấn phím cách. Bạn nghe: "Tạo nối kết." Tiêu điểm nằm trong trường văn bản nối kết.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Nút sao chép", sau đó nhấn phím cách. Bạn nghe: "Đã sao chép nối kết."

 5. Để đóng cửa sổ nối kết, hãy nhấn Alt + C. Tiêu điểm trả về nội dung tài liệu.

 6. Dán liên kết đến, chẳng hạn như một tệp dùng chung khác.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×