Sử dụng bộ đọc màn hình để chọn cột sẽ hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để chọn cột sẽ hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, như JAWS hay Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tùy chỉnh các cột hiển thị trong thư viện tài liệu. Ví dụ: ngoài Tên, Đã sửa đổi và Đã sửa đổi theo cột, bạn có thể muốn hiển thị các cột ID, Người tạo, Chú thích Kiểm Nhập hoặc Cờ Tuân thủ. Việc chọn các cột phù hợp để hiển thị có thể sẽ giúp thư viện tài liệu của bạn dễ dẫn hướng hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu bạn muốn hiển thị hoặc ẩn cột.

 3. Trong dạng xem Danh sách hoặc dạng xem Ô, ở danh sách tài liệu của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột). (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng).)

  Mẹo: Cách chuyển đổi giữa dạng xem Danh sách và dạng xem Ô:

  1. Hãy đảm bảo rằng không có tệp hay thư mục nào được chọn. Nút Mới và menu Dạng xem chỉ có sẵn trên menu khi không có tệp nào được chọn trong thư viện tài liệu.

  2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “New, Create a new folder or Office document in this location” (Mới, Tạo một thư mục hoặc tài liệu Office mới tại vị trí này).

  3. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “View menu” (Menu dạng xem), rồi nhấn Enter.

  4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “List” (Danh sách) hoặc “Tiles” (Ô), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange by name column header” (Sắp xếp theo tiêu đề cột tên) hoặc “Arrange” (Sắp xếp) và tên của bất kỳ cột nào khác (ví dụ: Đã sửa đổi, Xếp loại hay Kiểm Xuất Tới), rồi nhấn Enter. Một menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy tùy chọn đầu tiên trong danh sách, ví dụ: “A to Z” (A đến Z) hoặc “Older to newer” (Cũ đến mới).

 5. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Column settings submenu” (Menu con cài đặt cột), rồi nhấn phím Mũi tên Phải hoặc nhấn Enter. Menu menu con sẽ mở ra. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Rename”(Đổi tên).)

 6. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Show/hide columns” (Hiển thị/ẩn cột), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Cột Chỉnh sửa Dạng xem mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Dialog, New tab, Application” (Hộp thoại, Tab mới, Ứng dụng). (Trong Trình tường thuật, tên của hộp thoại không đọc được.)

  Mẹo: Trên menu con Cài đặt cột, bạn cũng có thể đổi tên cột, di chuyển cột sang phải hoặc sang trái và thêm cột. Sử dụng các phím mũi tên để chọn Đổi tên, Di chuyển sang phải hay Thêm cột, rồi nhấn Enter.

 7. Để di chuyển tới danh sách các cột, hãy nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên của tiêu đề cột đầu tiên trong danh sách.

 8. Để di chuyển tới cột bạn muốn hiển thị, hãy sử dụng các phím mũi tên và để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, hãy nhấn Phím cách.

 9. Để áp dụng lựa chọn của bạn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Apply” (Áp dụng), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×