Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa tài liệu trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa tài liệu trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để chỉnh sửa tài liệu trong thư viện tài liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Chỉnh sửa tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 thuộc tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn. Tiêu điểm nằm trên mục menu Mới. Tìm hiểu cách bắt đầu.

  Lưu ý: Nếu dạng xem SharePoint Online được hiển thị, liên kết Quay lại SharePoint cổ điển sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng, đồng thời bạn sẽ nghe thấy “Document Center” (Trung tâm Tài liệu) khi thư viện của bạn được hiển thị. Nếu dạng xem SharePoint Online không được hiển thị, nút Kiểm xuất sẽ xuất hiện. Để hiển thị dạng xem SharePoint Online, nhấn tab đến nút này, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Document Center” (Trung tâm Tài liệu), theo sau là tên thư viện của bạn. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Mới trong thanh menu, đồng thời bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Nếu tiêu điểm không nằm trên nút Mới, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư viện và “New. Create a new folder or Office document in this location” (Mới, Tạo một thư mục hoặc tài liệu Office mới tại vị trí này).

 3. Nhấn tab đến tiêu đề cột của thư viện. Bạn sẽ nghe thấy “Column headers. Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột. Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo một cột). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Table. Name. Modified. Modified by” (Tên Bảng. Đã sửa đổi. Người sửa đổi), sau đó là tên mục thư viện.“)

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu của mình, rồi nhấn Enter.

 5. Bạn có thể chỉnh sửa trong Word hoặc với Word Online trong trình duyệt nếu bạn thích. Nhấn Enter, rồi nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn của mình.

  • Để chỉnh sửa trong Word, bạn sẽ nghe thấy “Edit in Word, Use the full functionality of Microsoft Word” (Chỉnh sửa trong Word, Sử dụng chức năng đầy đủ của Microsoft Word).

  • Để chỉnh sửa trong trình duyệt, bạn sẽ nghe thấy, “Edit in browser, Make quick changes right here using Word Online” (Chỉnh sửa trong trình duyệt, thực hiện thay đổi nhanh ngay tại đây bằng Word Online).

 6. Nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến vùng chỉnh sửa tài liệu.

 7. Chỉnh sửa tài liệu.

 8. Để đóng, nhấn Alt+F, X. Bạn sẽ nghe thấy “Leaving menus, Internet Explorer dialog, Do you want to close all tabs or the current tab?” (Rời các menu, hộp thoại Internet Explorer, Bạn có muốn đóng tất cả các tab hoặc tab hiện tại không?)

 9. Nhấn phím Mũi tên Phải. Bạn sẽ nghe thấy “Close current tab button; To activate, press Spacebar” (Nút Đóng tab hiện tại; Để kích hoạt, nhấn Phím cách).

 10. Nhấn Enter. Tài liệu của bạn được lưu tự động. Tiêu điểm quay lại thư viện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×