Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím và bộ đọc màn hình như JAWS hay Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của một thư viện tài liệu và chỉ định thông tin được hiển thị về các mục trong thư viện đó. Chọn cách xem cũng như tương tác với thư viện tài liệu trong SharePoint Online và thậm chí giúp dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint Online.

 3. Nếu tiêu điểm không nằm trên nút Mới, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư viện và “New, Create a new folder or Office document in this location” (Mới, Tạo một thư mục mới hoặc tài liệu Office tại vị trí này).

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “View menu” (Menu dạng xem) và dạng xem được chọn, như “All documents” (Tất cả tài liệu).

 5. Để mở menu, nhấn Enter, rồi nhấn phím Mũi tên Xuống. Khi bạn nghe thấy “Manage views” (Quản lý dạng xem), nhấn Enter. Trang Cài đặt Thư viện Tài liệu sẽ mở ra, đồng thời, tiêu điểm sẽ di chuyển đến liên kết đầu tiên trong khu vực Cài đặt Chung. Bạn sẽ nghe thấy “List name, Description and navigation” (Tên danh sách, Mô tả và dẫn hướng). Bên dưới Cài đặt Chung, cài đặt cột được liệt kê, sau đó là tùy chọn cho dạng xem.

 6. Để di chuyển đến cài đặt Dạng xem, nhấn tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy “All documents, Link” (Liên kết, Tất cả tài liệu). Đây là dạng xem đầu tiên mặc định trong danh sách các dạng xem. Dạng xem tùy chỉnh được liệt kê tiếp theo. Nếu không có dạng xem tùy chỉnh nào được xác định, bạn sẽ nghe thấy “Create view. Link” (Liên kết. Tạo dạng xem). Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu.

 7. Nhấn tab đến dạng xem bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Edit view” (Chỉnh sửa dạng xem) và tên của dạng xem. Tiêu điểm nằm trong hộp Tên Dạng xem.

 8. Trong trang Chỉnh sửa Dạng xem, chọn tùy chọn bạn muốn trong dạng xem tùy chỉnh. Các tùy chọn được nhóm như sau:

  • Tên. Trong hộp Tên Dạng xem, nhập tên dạng xem của thư viện tài liệu.

  • Cột. Trong bảng, chọn các cột thông tin bạn muốn hiển thị. Để hiển thị hoặc ẩn các cột trong dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho một cột. Tên cột được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong dạng xem tùy chỉnh bạn có thể chỉ định. Ví dụ: để hiển thị kích cỡ tệp của một mục trong cột thứ ba thuộc dạng xem tùy chỉnh của bạn, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “File Size, Check box” (Hộp kiểm, Kích cỡ Tệp). Để chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách. Để chỉ định thứ tự các cột, nhấn tab đến hộp Vị trí từ bên trái, đồng thời để tăng hoặc giảm số đến 3, nhấn phím mũi tên.

  • Sắp xếp. Để xác định thứ tự hiển thị các mục trong dạng xem, chọn tối đa hai cột. Khi bạn nhấn tab đến hộp Trước tiên, sắp xếp theo cột, bạn sẽ nghe thấy tên của vùng chọn hiện tại. Để chọn một trong hai tùy chọn thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần), chọn cột để sắp xếp, rồi nhấn phím Tab. Lặp lại với hộp Sau đó, sắp xếp theo cột.

  • Bộ lọc. Tạo dạng xem có điều kiện. Chọn tùy chọn Hiển thị các mục chỉ khi điều sau đây là đúng, rồi nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy “Column to filter combo box” (Hộp tổ hợp Cột để lọc) và vùng chọn hiện tại. Chọn một cột. Nhấn tab đến hộp toán tử, rồi chọn một giá trị, chẳng hạn như “Bằng”. Nhấn tab đến hộp giá trị, rồi nhập một giá trị để lọc trên đó. Nhấn tab đến tùy chọn hoặc Hoặc, rồi chọn toán tử cho điều kiện tiếp theo. Nhấn tab đến tập hợp điều kiện lọc tiếp theo, rồi lặp lại.

  • Dạng xem Dạng bảng. Chọn tùy chọn này để hiển thị hộp kiểm theo mục riêng lẻ để bạn có thể thực hiện hàng loạt thao tác trên nhiều vùng chọn.

  • Nhóm Theo. Tạo nhóm và nhóm con cho tối đa hai cột. Đối với hộp Trước tiên, nhóm theo cột, chọn một cột, rồi chọn một trong hai tùy chọn thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Lặp lại với hộp Sau đó, nhóm theo cột.

  • Tổng cộng. Hiển thị tổng số cột có thể áp dụng của các mục.

  • Kiểu. Chọn giao diện mong muốn cho dạng xem của bạn, như Bảng Cơ bản, Chi tiết Tài liệu, Bản tin, BóngNgăn Xem trước.

  • Thư mục. Chọn hiển thị các mục trong thư mục hay tất cả cùng một lúc (tức là cấu trúc phân cấp phẳng không có thư mục).

  • Giới hạn Mục. Giới hạn số lượng các mục được liệt kê trong dạng xem.

 9. Sau khi bạn thực hiện thay đổi của mình, nhấn Alt+O. Tiêu điểm quay lại thư viện tài liệu, hiển thị các thay đổi bạn đã thực hiện với dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm nổi bật một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×