Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và dùng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, nhấn Alt+F, O.

 2. Nhấn phím Tab để chuyển đến danh sách các vị trí tệp, như OneDrive hoặc máy tính của bạn.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn. Nếu tài liệu của bạn nằm trong thư mục ở vị trí đã chọn, nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Để mở tài liệu, hãy nhấn Enter. Bạn nghe tên tài liệu. Tiêu điểm đang ở vùng soạn thảo trong nội dung tài liệu.

 5. Nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập.

 6. Khi bạn hoàn tất, nhấn Ctrl+S để lưu thay đổi của bạn.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Nhấn Ctrl + H. Bạn nghe: "Tìm và thay thế." Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tìm gì .

 2. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế.

 3. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Thay thế bằng."

 4. Nhập từ hoặc cụm từ mà thay thế một gốc.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tìm và thay thế trùng khớp từ hoặc cụm từ lần lượt, hãy nhấn Alt + F. Mẫu đầu tiên được chọn trong phần nội dung tài liệu. Để thay thế nó, hãy nhấn Alt + R. lặp lại cho tất cả các trường hợp bạn muốn thay thế. Nếu bạn muốn bỏ qua thay thế mẫu, chỉ cần nhấn Alt + F để di chuyển đến bước tiếp theo.

  • Để thay thế trùng khớp từ hoặc cụm từ trong văn bản, hãy nhấn Alt + A. Bạn nghe một cảnh báo cho biết số thay thế. Để đóng cửa sổ cảnh báo, hãy nhấn Enter.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, di chuyển văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ phím Shift. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  • Để áp dụng kiểu Thông thường, nhấn Ctrl+Shift+N.

  Mẹo: Để duyệt thêm các kiểu đầu đề, nhấn Alt+H, L. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, rồi nhấn Enter.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện khả năng đọc tài liệu của bạn.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H, F, F. Bạn nghe thấy: "Font, <the current font>" (Phông chữ, <phông hiện tại>).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+[ (Dấu ngoặc vuông mở).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+] (Dấu ngoặc vuông đóng).

  • Để giúp văn bản lớn dần theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+> (Dấu lớn hơn).

  • Để làm cho văn bản nhỏ hơn tăng dần theo kích cỡ trong nút Giảm cỡ phông , hãy nhấn Ctrl + Shift + < (ít hơn đăng).

  • Để chọn một kích cỡ cụ thể, nhấn Alt+H, F, S. Bạn nghe thấy cỡ phông hiện tại. Nhập kích cỡ điểm bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi vài thuộc tính phông chữ cùng một lúc

Bạn có thể duyệt thuộc tính phông chữ và thay đổi vài thuộc tính cùng một lúc trong hộp thoại Phông chữ.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để mở hộp thoại Phông chữ, nhấn Alt+H, F, N.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy nhập và thay đổi:

   • Phông chữ, nhấn Alt+F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn.

   • Kiểu phông chữ, nhấn Alt+Y, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn.

   • Cỡ phông, nhấn Alt+S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn.

   • Màu phông chữ, nhấn Alt+C. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu gạch dưới, nhấn Alt+U. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu gạch dưới, nhấn Alt+I. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập và chọn:

   • Gạch ngang chữ, nhấn Alt+K.

   • Gạch kép ngang chữ, nhấn Alt+L.

   • Chỉ số trên, nhấn Alt+P.

   • Chỉ số dưới, nhấn Alt+B.

   • Chữ hoa nhỏ, nhấn Alt+M.

   • Tất cả chữ hoa, nhấn Alt+A.

   • Ẩn, nhấn Alt+H.

   • Đặt Làm Mặc định, nhấn Alt+D, rồi nhấn Enter.

   • Hiệu ứng Văn bản, nhấn Alt+E, rồi nhấn Enter.

   • Tab Nâng cao, nhấn Alt+V.

   • Tab Phông chữ, nhấn Alt+N.

 4. Để áp dụng các thay đổi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "OK", sau đó nhấn Enter.

  Để thoát khỏi hộp thoại Phông chữ mà không áp dụng các thay đổi, nhấn Esc.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+G, T, F.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Để nghe một mô tả của phông chữ được áp dụng chủ đề, nhấn tường thuật viên + 0. Trong JAWS, hãy nhấn Insert + F.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số với Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close" (Lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi tới tab Mở, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Địa điểm mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy vị trí nơi bạn muốn mở tài liệu, chẳng hạn như điện thoại của bạn hoặc thư mục trên OneDrive. VoiceOver sẽ thông báo các vị trí khi bạn di chuyển. Để mở một vị trí, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn ở trên một vị trí, rồi nhấn đúp để mở vị trí đó.

 4. Khi ở vị trí bạn muốn, để mở tài liệu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các tài liệu khi bạn di chuyển. Tài liệu sẽ mở ra.

 5. Để thêm văn bản vào tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page 1 content" (Nội dung trang 1). Nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn hoàn tất, để đóng bàn phím, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Nút tìm kiếm", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tìm kiếm, trường văn bản, đang sửa." Các trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở dưới cùng một nửa màn hình.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để viết các từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và thay thế. VoiceOver sẽ thông báo số lượng các kết quả khớp.

 3. Trang chiếu một ngón tay trên góc trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe "tùy chọn tìm kiếm", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tùy chọn menu mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe hoặc "tìm và thay thế" hoặc "tìm và thay thế tất cả," và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn tùy chọn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Xong, nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm trả về để ngăn Tìm kiếm .

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thay thế, trường văn bản," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ mà thay thế một gốc.

 8. Trang chiếu một ngón tay trên góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Thay thế, nút" hoặc "thay thế tất cả, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 9. Để đóng vào trường văn bản Tìm kiếm và di chuyển tiêu điểm để tìm thấy kết quả của bạn, sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh theo hình chữ z.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn văn bản trong tài liệu của mình để chỉnh sửa hoặc định dạng.

 1. Để chọn một đoạn văn bản, với tiêu điểm nằm trong khu vực chỉnh sửa tài liệu, hãy dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn nghe thấy mục đã chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình. VoiceOver sẽ thông báo lựa chọn khi bạn di chuyển các ngón tay.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Styles button” (Nút Kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại tab Trang đầu.

 6. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Bold button" (Nút Đậm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Italic button" (Nút Nghiêng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Underline button" (Nút Gạch dưới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển. Để chọn phông chữ, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sau khi chọn phông chữ mới, menu Phông chữ sẽ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm di chuyển đến tab Trang đầu.

Thay đổi cỡ phông

Các bước sau đây, bạn có thể thay đổi kích cỡ phông của văn bản bạn nhập vào tài liệu.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Size <current font size>" (Kích cỡ <cỡ phông hiện tại >).

 6. Để thay đổi cỡ phông, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tăng cỡ phông, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Plus button" (Nút Cộng), rồi nhấn đúp vào màn hình để tăng kích cỡ lên 1 điểm.

  • Để giảm cỡ phông, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Minus button" (Nút Trừ), rồi nhấn đúp vào màn hình để giảm kích cỡ xuống 1 điểm.

 7. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 2. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts heading" (Đầu đề phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chủ đề khi bạn di chuyển. Để chọn phông chủ đề, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "Recently used fonts heading" (Đầu đề phông chữ được sử dụng gần đây). Nếu bạn chưa chọn phông chữ, phông chủ đề sẽ kết thúc khi bạn nghe thấy: "Office Compatible Fonts" (Phông chữ Tương thích Office).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word for Android bằng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

 2. Để mở hộp thoại Mở, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách vị trí tệp, như OneDrive hoặc thiết bị của bạn.

 3. Để mở vị trí, nhấn đúp vào màn hình. Dẫn hướng đến tài liệu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu được mở ra, đồng thời, tiêu điểm sẽ nằm trên nội dung tài liệu.

 4. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi bắt đầu nhập.

 5. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đóng bàn phím và nếu cần, hãy lưu tài liệu của bạn theo hướng dẫn trong mục Tạo tài liệu mới.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Soạn thảo, tìm, ba dấu chấm, hộp sửa," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Hộp sửa tìm, ba giai đoạn,." Các bàn phím trên màn hình được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "gửi", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo số phù hợp với mẫu và mà một trong những người được chọn trong thân văn bản.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", sau đó gõ đúp vào màn hình. Tìm thiết đặt menu mở ra ở phía dưới cùng của màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Không kiểm nhập, thay thế, hộp kiểm," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Thay thế, ba giai đoạn, sửa, chỉnh sửa hộp." Các bàn phím trên màn hình được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế một gốc.

 7. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay thế lần xuất hiện khớp lần lượt, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thay thế nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình liên tục cho đến khi bạn đã làm việc thông qua tìm kiếm tất cả kết hợp kết quả.

  • Để thay thế tất cả các kết quả tìm kiếm phù hợp với cùng một lúc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thay thế tất cả các nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 8. Để đóng thanh tìm kiếm, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "đóng tìm thanh", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn một phần đoạn văn bản cụ thể hoặc toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn.

Chọn một đoạn văn bản

 1. Để chọn một đoạn văn bản, với tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa tài liệu, dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn nghe thấy mục đã chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình. TalkBack sẽ thông báo lựa chọn khi bạn di chuyển các ngón tay.

Chọn tất cả văn bản

 1. Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên rồi sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three" (Menu ngữ cảnh cục bộ, TalkBack, đang hiển thị các mục một đến ba trên ba).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cursor control" (Điều khiển con trỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select all" (Chọn tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Styles menu” (Menu kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm quay lại tab Trang đầu, bạn sẽ nghe thấy: “Tab menu, Home selected” (Menu tab, Trang đầu được chọn).

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Bold, switch” (Chưa kiểm tra, Đậm, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Italic, switch” (Chưa kiểm tra, Nghiêng, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Underline, switch” (Chưa kiểm tra, Gạch dưới, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo-box, <current font>, selected" (Hộp tổ hợp phông chữ, <phông chữ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font size combo-box, <current size>, selected" (Hộp tổ hợp cỡ phông, <kích cỡ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo-box, <current font>, selected" (Hộp tổ hợp phông chữ, <phông chữ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts" (Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "All fonts" (Tất cả phông chữ).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí in , hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "truy nhập nhanh lệnh, tệp," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Trang Backstage."

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mở", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Duyệt", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chọn ứng dụng." Danh sách lưu vị trí mở ra, tiêu điểm trên mục đầu tiên trong danh sách.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Duyệt đến tài liệu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mở tài liệu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Tài liệu sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí in .

 7. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi bắt đầu nhập.

 8. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đóng bàn phím và nếu cần, hãy lưu tài liệu của bạn theo hướng dẫn trong mục Tạo tài liệu mới.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong dạng xem Bố trí in , hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "truy nhập nhanh lệnh, tìm," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Bật lên."

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "Thay thế, hộp kiểm."

 4. Để cho phép thay thế văn bản tìm thấy, gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm trả về với hộp tìm kiếm tìm. Các bàn phím sẽ xuất hiện trên màn hình.

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hộp thay thế văn bản", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ mà thay thế một gốc.

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay thế trùng khớp từ hoặc cụm từ lần lượt, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "Thay thế." Gõ đúp vào màn hình liên tục cho đến khi bạn đã thay thế tất cả các trường hợp bạn muốn.

  • Để thay thế trùng khớp từ hoặc cụm từ cùng một lúc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thay thế tất cả", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 9. Để đóng thanh tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đóng thanh tìm kiếm", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn một phần đoạn văn bản cụ thể hoặc toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn.

Chọn một đoạn văn bản

 1. Trượt nhanh lên hoặc xuống để chọn thiết đặt dẫn hướng bạn muốn dùng để chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn "đoạn văn", bạn có thể dẫn hướng và chọn lớn hơn vùng văn bản.

 2. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến đoạn văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn ba lần vào màn hình.

Chọn tất cả văn bản

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Chọn tất cả", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trên tab trang đầu, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Kiểu". Gõ đúp vào màn hình. Menu kiểu sẽ mở ra.

 6. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Kiểu đầu đề được áp dụng cho tài liệu, đồng thời, tiêu điểm quay lại menu tài liệu.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện khả năng đọc tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng in đậm, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Đậm", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Nghiêng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng gạch dưới định dạng, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Gạch dưới", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Phông", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cỡ phông", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Phông", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts" (Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "All fonts" (Tất cả phông chữ).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Online với bộ đọc màn hình và bàn phím của bạn để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và dùng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Do Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để chọn và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web, chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi F và O. Menu Mở mở ra, liệt kê những tài liệu gần đây của bạn.

 2. Để duyệt những tài liệu gần đây, nhấn phím Tab. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo tài liệu dưới dạng "<tên tệp>, <vị trí>". Để mở tài liệu, nhấn Enter.

 3. Nếu bạn muốn mở tài liệu không thuộc các tài liệu gần đây của bạn, trong menu Mở, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More on OneDrive" (Khác trên OneDrive), rồi nhấn Enter. OneDrive sẽ mở ra trong một cửa sổ mới và bạn có thể duyệt các tài liệu. Để duyệt tài liệu và thư mục, hãy dùng các phím mũi tên. Để mở thư mục hoặc tài liệu, nhấn Enter.

 4. Khi tài liệu mở ra, tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

 5. Nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập. Các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Tìm và thay thế văn bản

 1. Trong đọc hoặc dạng xem soạn thảo, hãy nhấn Ctrl + F. Bạn nghe: "Tìm kiếm tài liệu cho." Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

  Trong phiên bản cũ hơn JAWS, để tìm và thay thế văn bản trong dạng xem soạn thảo trong JAWS, hãy nhấn Ctrl + H.

 2. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế", sau đó nhấn Enter. Tiêu điểm trở lại vào trường văn bản tìm kiếm.

 3. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế bằng", sau đó nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế từ ngữ gốc.

 5. Để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Trước kết quả" hoặc "Kết quả tiếp theo" và sau đó nhấn Enter. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo lần xuất hiện khi bạn di chuyển trong danh sách.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay thế kết quả tìm kiếm một tại một thời điểm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế", sau đó nhấn Enter. Dẫn hướng cho bản thể hiện tiếp theo và lặp lại bước này nếu cần thiết.

  • Để thay thế tất cả các lần xuất hiện, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế tất cả", sau đó nhấn Enter.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, di chuyển văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ phím Shift. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  • Để áp dụng kiểu Chuẩn, nhấn Ctrl+Shift+N.

  Mẹo: Để duyệt thêm kiểu đầu đề, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H và L. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn phím logo Alt + Windows, rồi H, F và F. Bạn nghe: "Tên phông".

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+] (Dấu ngoặc vuông đóng).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+[ (Dấu ngoặc vuông mở).

  • Để giúp văn bản lớn dần theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+> (Dấu lớn hơn).

  • Để làm cho văn bản nhỏ hơn tăng dần theo kích cỡ trong nút Giảm cỡ phông , hãy nhấn Ctrl + Shift + < (ít hơn đăng).

  • Để chọn một kích cỡ cụ thể, nhấn phím logo Alt + Windows, và sau đó H, F và S. Bạn nghe: "Cỡ phông." Nhập kích cỡ điểm bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

Thay đổi một số thuộc tính phông chữ

Bạn có thể duyệt thuộc tính phông chữ và thay đổi các thuộc tính đó bằng các tùy chọn trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến tab Trang đầu, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy nhập và thay đổi:

   • Phông chữ, nhấn F, rồi F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu phông chữ, nhấn F, rồi Y. Nhấn phím Tab, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Cỡ phông, nhấn F, rồi S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông bạn muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Phông chữ, nhấn F, rồi C. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Tô sáng Văn bản, nhấn I. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu tô sáng mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập và chọn:

   • Gạch ngang chữ, nhấn 4.

   • Chỉ số trên, nhấn 6.

   • Chỉ số dưới, nhấn 5.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn phím logo Alt + Windows, rồi H, F và F. Bạn nghe: "Tên phông".

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe phông bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo "< tên phông >, đầu đề" cho đầu đề, và "< tên phông > nội dung" cho nội dung văn bản.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×