Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối vào Word 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối vào Word 2016

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, nhằm tạo siêu kết nối trong tài liệu của bạn. Word cung cấp nhiều tùy chọn khác nhau cho liên kết: bạn có thể liên kết tới tệp, trang web hoặc thư email trống hay bạn có thể liên kết từ vị trí này tới vị trí khác trong tài liệu hiện tại.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối tự động

Word có thể tự động biến địa chỉ web thành siêu kết nối. Nhập địa chỉ web (URL), như www.contoso.com hoặc địa chỉ email, như ai_do@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Word sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Nếu bạn muốn loại bỏ siêu kết nối đó, hãy xem mục Loại bỏ siêu kết nối.

Liên kết đến tệp, trang web hoặc thư email trống

Bạn có thể tạo siêu kết nối đến tệp, trang web hoặc thư email trống.

Liên kết đến tệp

 1. Nhập văn bản liên kết mà bạn muốn xuất hiện trong tài liệu.

  Mẹo: Văn bản liên kết cần phải có ý nghĩa và cung cấp cho người đọc thông tin hữu ích về đích của liên kết. Ví dụ: nếu liên kết đến tệp, hãy sử dụng tiêu đề của tài liệu làm văn bản liên kết. Đừng sử dụng tên tệp.

 2. Trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối, nhấn Alt+X để chuyển đến tùy chọn Tệp hoặc Trang Web Hiện có.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau

  • Để duyệt tệp trên máy tính, nhấn Alt+U để truy nhập tùy chọn Thư mục Hiện tại, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống để chọn tệp.

  • Để duyệt tệp trên web, nhấn Alt+B để mở Trang đã duyệt, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống để chọn vị trí web đã truy nhập trước đó.

  • Để duyệt tệp đã sử dụng gần đây, nhấn Alt+R để mở Tệp Gần đây, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống để chọn tệp.

 4. Nhấn Enter để chọn tệp, rồi sao chép địa chỉ tệp vào hộp Địa chỉ.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút OK, rồi chọn nút đó.

  Word sẽ chèn siêu kết nối vào tài liệu của bạn.

Liên kết đến trang web

 • Để liên kết đến trang web, đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 • Nhấn Alt+N, I để mở hộp thoại Chèn Siêu kết nối. Tiêu điểm sẽ nằm trong hộp Địa chỉ.

 • Nhập địa chỉ web của site đích, rồi nhấn Alt+T để nhập văn bản liên kết sẽ hiển thị trong tài liệu.

 • Nhập tiêu đề của trang web hoặc cụm từ mô tả vào hộp Văn bản hiển thị.

  Mẹo: Văn bản liên kết cần mô tả đích liên kết. Ví dụ: tiêu đề của trang web đích sẽ phù hợp để làm văn bản liên kết. Khi mọi người liên kết đến trang đó, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề của trang trước tiên. Thao tác này sẽ xác nhận đích và tăng tính trợ năng cho liên kết.

 • Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút OK, rồi chọn nút đó.

  Word sẽ nhập liên kết vào tài liệu.

Liên kết đến thư email mới

Đôi lúc, bạn muốn mọi người có thể gửi email trong khi đọc tài liệu của bạn. Ví dụ: có thể bạn sẽ muốn mọi người liên hệ với cơ quan của bạn để biết thêm thông tin hoặc có thể bạn đang thu thập phản hồi về một ý tưởng mới do bạn đề xuất. Word cho phép bạn thêm liên kết đến thư email tại vị trí mà bạn muốn liên kết đó xuất hiện trong tài liệu.

 • Để thêm liên kết mở ra thư email mới vào tài liệu, nhấn Alt+M để mở hộp thoại thư email. Tiêu điểm sẽ chuyển sang hộp Địa chỉ email để bạn có thể chỉnh sửa.

 • Nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Tab để đi tới hộp Chủ đề.

 • Nhập chủ đề của email vào hộp Chủ đề, rồi nhấn phím Tab.

 • Nhấn Tab một lần nữa để đi tới nút OK, rồi chọn nút đó. Thao tác này sẽ đưa liên kết vào tài liệu dưới dạng tương tự như sau: mailto: ai_do@contoso.com.

 • Nếu muốn sử dụng liên kết để gửi email, hãy chọn liên kết trong tài liệu để mở thư. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nội dung của email mới để bạn có thể nhập thư.

Liên kết đến một vị trí khác trong tài liệu hiện tại

Để liên kết đến một vị trí khác trong tài liệu hiện tại, trước tiên, bạn phải tạo thẻ đánh dấu để làm đích liên kết. Sau đó, hãy chèn liên kết vào thẻ đánh dấu.

Tạo thẻ đánh dấu

Hãy làm theo các bước sau đây để tạo thẻ đánh dấu trong tài liệu:

 1. Để đánh dấu vị trí đích, hãy chọn vị trí đó. Bạn có thể sử dụng đầu đề, chọn văn bản hoặc chọn hình ảnh làm đích.

 2. Để mở hộp thoại Thẻ đánh dấu, nhấn Alt+N, K. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp Tên thẻ đánh dấu.

 3. Nhập tên cho thẻ đánh dấu.

  Quan trọng: Tên thẻ đánh dấu phải bắt đầu bằng một chữ cái. Tên chỉ có thể chứa chữ cái, số và ký hiệu dấu gạch dưới—ví dụ: Bao_cao_Phat_trien_2.

 4. Để thêm tên thẻ đánh dấu mà Word có thể sử dụng, nhấn Alt+A.

  Thao tác này sẽ đóng hộp thoại Thẻ đánh dấu.

Chèn liên kết vào thẻ đánh dấu

 1. Trong tài liệu, hãy di chuyển đến vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện.

 2. Mở hộp thoại Chèn Siêu kết nối bằng cách nhấn Alt+N, I.

 3. Trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối, nhấn Alt+A để chọn tùy chọn Vị trí trong tài liệu này.

 4. Sử dụng phím Mũi tên Xuống để duyệt danh sách thẻ đánh dấu cho tài liệu này, rồi nhấn Enter để chọn thẻ đánh dấu.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút OK, rồi chọn nút đó.

  Word sẽ chèn siêu kết nối vào đích thẻ đánh dấu.

Loại bỏ siêu kết nối

Có thể bạn sẽ đổi ý. Dưới đây là cách loại bỏ siêu kết nối khỏi tài liệu:

 1. Mở tài liệu, rồi chọn văn bản hoặc hình ảnh đã được tạo siêu kết nối.

 2. Để mở hộp thoại Chèn Siêu kết nối, nhấn Alt+N, I.

 3. Để loại bỏ siêu kết nối đã chọn, nhấn Alt+R. Hộp thoại Chèn Siêu Kết nối sẽ đóng lại, đồng thời siêu kết nối sẽ bị loại bỏ khỏi văn bản hoặc hình ảnh đã chọn. Bản thân văn bản hoặc hình ảnh vẫn sẽ còn nguyên.

Mẹo: Nếu bạn không muốn địa chỉ web hoặc email đã nhập trở thành siêu kết nối thì ngay sau khi nhấn Phím cách hoặc Enter, hãy hoàn tác thao tác cuối bằng cách nhấn Ctrl+Z. Nếu bạn nhấn Ctrl+Z lần thứ hai, Word sẽ xóa toàn bộ văn bản.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Phím tắt dành cho Microsoft Word 2016 for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×