Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Word

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word 2016 cùng bàn phím và Trình tường thuật, một bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo siêu kết nối trong tài liệu của bạn. Word cung cấp nhiều tùy chọn khác nhau cho liên kết: bạn có thể liên kết đến một tệp, trang web hoặc thư email trống, hay liên kết từ vị trí này đến vị trí khác trong tài liệu hiện tại.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến Phím tắt cho Microsoft Word 2016 for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối tự động

Word có thể tự động tạo siêu kết nối khi bạn nhập. Trong tài liệu của bạn, nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Word sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Nếu bạn không muốn địa chỉ web hoặc email mà bạn vừa nhập trở thành siêu kết nối thì ngay sau khi nhấn Phím cách hoặc Enter, hãy hoàn tác hành động cuối bằng cách nhấn Ctrl+Z. Nếu bạn nhấn Ctrl+Z lần thứ hai, Word sẽ xóa toàn bộ văn bản.

Liên kết đến tệp, trang web hoặc thư email trống

Bạn có thể tạo siêu kết nối đến tệp, trang web hoặc thư email trống.

Liên kết đến tệp

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Để chèn một liên kết, hãy nhấn Alt+N, I. Bạn sẽ nghe thấy "Recent items" (Mục gần đây), sau đó là tên của tài liệu được mở gần đây nhất.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu gần đây bạn đã mở tệp mà bạn muốn liên kết đến, hãy sử dụng phím Mũi tên xuống và lên để tìm tệp trong danh sách Mục gần đây, rồi nhấn Enter.

  • Để duyệt đến tệp trên máy tính của bạn, nhấn I để mở hộp thoại Chèn siêu kết nối. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current folder, tree"(Cây Thư mục hiện tại), nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn tìm thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Enter.

   Mẹo: Nếu tệp không nằm trong thư mục Tài liệu mặc định, hãy nhấn Alt+L để mở menu thả xuống Tìm kiếm, sau đó sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để tìm đúng thư mục, nhấn Enter, rồi duyệt đến tệp theo cách tương tự.

  Hộp thoại Chèn siêu kết nối sẽ đóng và con trỏ sẽ được đặt sau liên kết được chèn.

Liên kết đến trang web

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Nhấn Alt+N, I, I để mở hộp thoại Chèn siêu kết nối. Tiêu điểm nằm trong trường Địa chỉ.

 3. Nhập địa chỉ web của site đích, rồi nhấn Alt+T để di chuyển đến trường Văn bản để hiển thị.

 4. Nhập văn bản liên kết hiển thị trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Văn bản liên kết cần mô tả đích liên kết. Ví dụ: tiêu đề của trang web đích sẽ phù hợp để làm văn bản liên kết. Khi mọi người liên kết đến trang đó, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề của trang trước tiên. Thao tác này sẽ xác nhận đích và tăng tính trợ năng cho liên kết.

 5. Nhấn Enter. Hộp thoại Chèn siêu kết nối sẽ đóng và con trỏ sẽ được đặt sau liên kết được chèn.

Liên kết đến thư email mới

Đôi lúc, bạn muốn mọi người có thể gửi email trong khi đọc tài liệu của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn mọi người liên hệ với cơ quan của bạn để biết thêm thông tin hoặc bạn có thể đang thu thập phản hồi về một ý tưởng mới do bạn đề xuất. Word sẽ cho phép bạn thêm liên kết mở thư email mới với địa chỉ và chủ đề đã được điền sẵn.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Nhấn Alt+N, I, I để mở hộp thoại Chèn siêu kết nối.

 3. Nhấn Alt+M để mở hộp thoại thư email. Bạn sẽ nghe thấy: "Email address, editing text" (Đang chỉnh sửa văn bản địa chỉ email).

 4. Nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Tab để di chuyển đến trường Chủ đề.

 5. Nhập chủ đề của email, rồi nhấn Alt+T để di chuyển đến trường Văn bản để hiển thị.

 6. Nhập văn bản liên kết hiển thị trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Nếu không, văn bản liên kết sẽ được hiển thị dưới dạng liên kết mailto: dài, bao gồm thông tin địa chỉ và chủ đề. Văn bản liên kết của riêng bạn có thể ngắn gọn và mang tính thông tin.

 7. Nhấn Enter. Hộp thoại Chèn siêu kết nối sẽ đóng và con trỏ sẽ được đặt sau liên kết được chèn.

Loại bỏ siêu kết nối

Có thể bạn sẽ đổi ý. Dưới đây là cách loại bỏ siêu kết nối khỏi tài liệu:

 1. Mở tài liệu, rồi chọn văn bản siêu kết nối.

 2. Để mở hộp thoại Chèn siêu kết nối, hãy nhấn Alt+N, I, I.

 3. Để loại bỏ siêu kết nối đã chọn, nhấn Alt+R. Hộp thoại Chèn siêu kết nối sẽ đóng và siêu kết nối sẽ bị loại bỏ khỏi văn bản được chọn. Văn bản sẽ được giữ nguyên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Phím tắt dành cho Microsoft Word 2016 for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word for iOS với bàn phím và VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo siêu kết nối đến các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Sử dụng phím tắt trong Word for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 1. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 2. Sử dụng bàn phím ảo để nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhập dấu cách. Word for iOS sẽ thay đổi văn bản thành siêu kết nối và VoiceOver thông báo URL hoặc địa chỉ email.

Mẹo: Để xóa một siêu kết nối, hãy xóa văn bản liên kết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến tệp, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android để tạo siêu kết nối đến các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong Word for Android, đi đến mục Sử dụng động tác của TalkBack.

 1. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 2. Sử dụng bàn phím ảo để nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhập dấu cách. Word for Android sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Để xóa một siêu kết nối, hãy xóa văn bản liên kết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến tệp, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Mobile với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo siêu kết nối đến các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 1. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 2. Sử dụng bàn phím ảo để nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhập dấu cách. Word Mobile sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Để xóa một siêu kết nối, hãy xóa văn bản liên kết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến tệp, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Online với bàn phím và Trình tường thuật, một bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo siêu kết nối tới các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Do Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để chọn và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web, chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối nhanh

Word Online có thể tự động tạo siêu kết nối khi bạn nhập. Trong tài liệu của bạn, nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Word sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Nếu bạn không muốn địa chỉ web hoặc email mà bạn vừa nhập trở thành siêu kết nối thì ngay sau khi nhấn Phím cách hoặc Enter, hãy hoàn tác hành động cuối bằng cách nhấn Ctrl+Z. Nếu bạn nhấn Ctrl+Z lần thứ hai, Word sẽ xóa toàn bộ văn bản.

Liên kết đến trang web

Tự viết văn bản liên kết thay vì sử dụng địa chỉ web (URL) làm văn bản liên kết.

Mẹo: Văn bản liên kết cần mô tả đích liên kết. Ví dụ: tiêu đề của trang web đích sẽ phù hợp để làm văn bản liên kết. Khi mọi người liên kết đến trang đó, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề của trang trước tiên. Thao tác này sẽ xác nhận đích và giúp dễ dàng truy nhập liên kết. Để biết thêm thông tin về việc viết tài liệu dễ truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, Home tab item" (Đã chọn mục tab Trang đầu), rồi nhấn Alt+phím logo Windows+N, I để mở hộp thoại Liên kết. Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Link, focus on Address, editing" (Đang chỉnh sửa Hộp thoại Liên kết, tiêu điểm nằm trên Địa chỉ).

 3. Nhập địa chỉ web của site đích.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Display text, editing" (Đang chỉnh sửa văn bản hiển thị) và nhập văn bản liên kết bạn muốn sử dụng.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button" (Nút Chèn), rồi nhấn Enter.

  Hộp thoại Liên kết sẽ đóng. Sau đó, Word sẽ chèn siêu kết nối vào tài liệu của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến tệp, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Loại bỏ siêu kết nối

Đôi khi bạn sẽ thay đổi ý định. Sau đây là cách loại bỏ siêu kết nối:

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy dẫn hướng đến văn bản siêu kết nối.

 2. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, Home tab item" (Đã chọn mục tab Trang đầu), rồi nhấn Alt+phím logo Windows+N, I để mở hộp thoại Liên kết. Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Link, focus on Address" (Hộp thoại Liên kết, tiêu điểm nằm trên Địa chỉ).

 3. Nhấn Backspace. Bạn sẽ nghe thấy: "Selection deleted" (Đã xóa phần được chọn).

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

  Hộp thoại Liên kết sẽ đóng và siêu kết nối được loại bỏ khỏi văn bản đã chọn. Văn bản vẫn giữ nguyên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×