Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo siêu kết nối trong tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách liên kết đến tệp, trang web hoặc thư email trống, hoặc bạn có thể liên kết từ một vị trí khác trong tài liệu hiện tại. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo thẻ đánh dấu, chèn Mẹo màn hình và thay đổi màu văn bản liên kết.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối tự động

Word có thể tự động tạo siêu kết nối khi bạn nhập. Trong tài liệu của bạn, nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Word sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Nếu bạn không muốn địa chỉ web hoặc email mà bạn vừa nhập trở thành siêu kết nối thì ngay sau khi nhấn Phím cách hoặc Enter, hãy hoàn tác hành động cuối bằng cách nhấn Ctrl+Z. Nếu bạn nhấn Ctrl+Z lần thứ hai, Word sẽ xóa toàn bộ văn bản.

Nối kết đến trang web, tệp hoặc email trống

Trong Word, bạn có thể tạo các liên kết trỏ đến trang web, tệp hoặc email mới. Hầu như tất cả các thành phần trong Word có thể được chuyển sang một nối kết: một đoạn văn bản, ảnh, hình, ảnh chụp màn hình, SmartArt hoặc biểu tượng.

Liên kết đến trang web

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Nhấn Ctrl + K để mở hộp thoại chèn siêu kết nối. Tiêu điểm nằm trong trường Địa chỉ.

 3. Nhập địa chỉ web của site đích, rồi nhấn Alt+T để di chuyển đến trường Văn bản để hiển thị.

 4. Nhập văn bản liên kết hiển thị trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Văn bản liên kết cần mô tả đích liên kết. Ví dụ: tiêu đề của trang web đích sẽ phù hợp để làm văn bản liên kết. Khi mọi người liên kết đến trang đó, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề của trang trước tiên. Thao tác này sẽ xác nhận đích và tăng tính trợ năng cho liên kết.

 5. Nhấn Enter. Hộp thoại chèn siêu kết nối và con trỏ được đặt sau khi nối kết được chèn vào.

Liên kết đến tệp

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Để chèn một liên kết, hãy nhấn Alt+N, I. Bạn sẽ nghe thấy "Recent items" (Mục gần đây), sau đó là tên của tài liệu được mở gần đây nhất.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu gần đây bạn đã mở tệp mà bạn muốn liên kết đến, hãy sử dụng phím Mũi tên xuống và lên để tìm tệp trong danh sách Mục gần đây, rồi nhấn Enter.

  • Để duyệt tệp trên máy tính của bạn, hãy nhấn I để mở hộp thoại chèn siêu kết nối. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current folder, tree"(Cây Thư mục hiện tại), nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn tìm thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Enter.

   Mẹo: Nếu tệp không nằm trong thư mục Tài liệu mặc định, hãy nhấn Alt+L để mở menu thả xuống Tìm kiếm, sau đó sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để tìm đúng thư mục, nhấn Enter, rồi duyệt đến tệp theo cách tương tự.

  Hộp thoại chèn siêu kết nối và con trỏ được đặt sau khi nối kết được chèn vào.

Liên kết đến thư email mới

Đôi lúc, bạn muốn mọi người có thể gửi email trong khi đọc tài liệu của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn mọi người liên hệ với cơ quan của bạn để biết thêm thông tin hoặc bạn có thể đang thu thập phản hồi về một ý tưởng mới do bạn đề xuất. Word sẽ cho phép bạn thêm liên kết mở thư email mới với địa chỉ và chủ đề đã được điền sẵn.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Nhấn Ctrl + K để mở hộp thoại chèn siêu kết nối.

 3. Nhấn Alt+M để mở hộp thoại thư email. Bạn sẽ nghe thấy: "Email address, editing text" (Đang chỉnh sửa văn bản địa chỉ email).

 4. Nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Tab để di chuyển đến trường Chủ đề.

 5. Nhập chủ đề của email, rồi nhấn Alt+T để di chuyển đến trường Văn bản để hiển thị.

 6. Nhập văn bản liên kết hiển thị trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Nếu không, văn bản liên kết sẽ được hiển thị dưới dạng liên kết mailto: dài, bao gồm thông tin địa chỉ và chủ đề. Văn bản liên kết của riêng bạn có thể ngắn gọn và mang tính thông tin.

 7. Nhấn Enter. Hộp thoại Chèn siêu kết nối sẽ đóng và con trỏ sẽ được đặt sau liên kết được chèn.

Liên kết đến một vị trí trong một tài liệu

Bạn có thể nối kết đến các đầu đề hoặc thẻ đánh dấu được xác định trước trong tài liệu của mình.

Để biết hướng dẫn về cách áp dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn cho tài liệu của bạn, hãy đi đến mục dùngđầu đề.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Nhấn Ctrl + K để mở hộp thoại chèn siêu kết nối.

 3. Nhấn Alt + A để mở một vị trí trong tab Tài liệu này . Tiêu điểm nằm trong danh sách chứa các đầu đề và thẻ đánh dấu mà bạn có thể liên kết đến trong tài liệu hiện tại của mình.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách. Khi bạn đến được mục đích nối kết bạn muốn, hãy nhấn Enter để chọn và chèn liên kết.

  Hộp thoại sẽ đóng lại và tiêu điểm trở về nội dung văn bản.

Thêm thẻ đánh dấu

Tạo thẻ đánh dấu cho các mục trong tài liệu của bạn, vì vậy bạn có thể liên kết đến chúng. Bạn có thể thêm một thẻ đánh dấu, ví dụ, đến đầu đoạn văn, bảng hoặc hình ảnh.

 1. Trong tài liệu của bạn, di chuyển con trỏ ở vị trí bạn muốn thêm thẻ đánh dấu.

 2. Nhấn Alt + N, K để mở hộp thoại thẻ đánh dấu . Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tiêu đề thẻ đánh dấu.

 3. Nhập tên cho thẻ đánh dấu.

 4. Nhấn Enter để thêm thẻ đánh dấu. Hộp thoại sẽ đóng lại và tiêu điểm trở về nội dung văn bản.

Chèn Mẹo màn hình

Với Mẹo màn hình bạn có thể cung cấp thêm thông tin về các siêu kết nối trong tài liệu của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã thêm một liên kết vào ảnh, bạn có thể nhập văn bản siêu kết nối vào Mẹo màn hình và thông báo cho bộ đọc của bạn nơi nối kết sẽ đưa vào đó.

Bạn có thể thêm mẹo màn hình khi tạo liên kết mới hoặc đến siêu kết nối hiện có.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đang tạo liên kết mới, hãy đặt con trỏ ở nơi bạn muốn có liên kết và mẹo màn hình trong tài liệu của bạn.

  • Nếu bạn muốn thêm mẹo màn hình vào một nối kết hiện có, hãy chọn nối kết hoặc đặt con trỏ trong văn bản liên kết.

 2. Nhấn Ctrl + K để mở hộp thoại chèn siêu kết nối.

 3. Nhấn Alt + P để mở hộp thoại đặt mẹo màn hình siêu kết nối. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản văn bản mách nước.

 4. Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện dưới dạng Mẹo màn hình.

 5. Để thêm mẹo màn hình vào siêu kết nối, nhấn Enter. Tiêu điểm trở về hộp thoại chèn siêu kết nối.

 6. Để áp dụng các thay đổi mà bạn đã thực hiện, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

Thay đổi màu văn bản liên kết

Để thay đổi màu văn bản liên kết trong toàn bộ tài liệu của bạn, bạn có thể sử dụng chủ đề Word. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu chủ đề liên kết để giúp dễ dàng truy nhập hơn, ví dụ.

 1. Để mở menu chủ đề , nhấn Alt + G, T, H.

 2. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các chủ đề có sẵn. Nhấn Enter để chọn và áp dụng một chủ đề cho tài liệu của bạn. Màu và phông thống nhất được áp dụng cho các văn bản siêu kết nối.

Tùy chỉnh màu văn bản liên kết

 1. Để mở hộp thoại tạo màu chủ đề mới , hãy nhấn Alt + G, T, C, c.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "siêu kết nối", và nhấn phím cách.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để định vị màu bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó.

 4. Để áp dụng màu mới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter.

Loại bỏ siêu kết nối

Có thể bạn sẽ đổi ý. Dưới đây là cách loại bỏ siêu kết nối khỏi tài liệu:

 1. Mở tài liệu, rồi chọn văn bản siêu kết nối.

 2. Để mở hộp thoại chèn siêu kết nối, hãy nhấn Ctrl + K.

 3. Để loại bỏ siêu kết nối đã chọn, nhấn Alt+R. Hộp thoại chèn siêu kết nối, và siêu kết nối sẽ bị loại bỏ khỏi văn bản đã chọn. Văn bản vẫn giữ nguyên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Lối tắt bàn phím dành cho Microsoft Word cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for iOS với bàn phím và VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo siêu kết nối đến các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 1. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 2. Sử dụng bàn phím ảo để nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhập dấu cách. Word for iOS sẽ thay đổi văn bản thành siêu kết nối và VoiceOver thông báo URL hoặc địa chỉ email.

Mẹo: Để xóa một siêu kết nối, hãy xóa văn bản liên kết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến tệp, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android để tạo siêu kết nối đến các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Chèn siêu kết nối

 1. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 2. Sử dụng bàn phím ảo để nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhập dấu cách. Word for Android sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Để xóa một siêu kết nối, hãy xóa văn bản liên kết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến tệp, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word Mobile với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo siêu kết nối đến các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

Chèn siêu kết nối

 1. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 2. Sử dụng bàn phím ảo để nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhập dấu cách. Word Mobile sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Để xóa một siêu kết nối, hãy xóa văn bản liên kết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến tệp, bạn sẽ phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo siêu kết nối đến các địa chỉ web hoặc email trong tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Do Word cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word cho web.

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối nhanh

Word cho web có thể tạo tự động siêu kết nối khi bạn nhập. Trong tài liệu của bạn, nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như ai_do@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Word sẽ biến văn bản thành siêu kết nối.

Mẹo: Nếu bạn không muốn địa chỉ web hoặc email mà bạn vừa nhập trở thành siêu kết nối thì ngay sau khi nhấn Phím cách hoặc Enter, hãy hoàn tác hành động cuối bằng cách nhấn Ctrl+Z. Nếu bạn nhấn Ctrl+Z lần thứ hai, Word sẽ xóa toàn bộ văn bản.

Liên kết tới trang web

Tự viết văn bản liên kết thay vì sử dụng địa chỉ web (URL) làm văn bản liên kết.

Mẹo: Văn bản liên kết cần mô tả đích liên kết. Ví dụ: tiêu đề của trang web đích sẽ phù hợp để làm văn bản liên kết. Khi mọi người liên kết đến trang đó, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề của trang trước tiên. Thao tác này sẽ xác nhận đích và giúp dễ dàng truy nhập liên kết. Để biết thêm thông tin về cách viết tài liệu có thể truy nhập, hãy tham khảo mục giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập với người Khuyết tật.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện trong tài liệu.

 2. Nhấn Ctrl + K để mở hộp thoại nối kết . Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Link, focus on Address, editing" (Đang chỉnh sửa Hộp thoại Liên kết, tiêu điểm nằm trên Địa chỉ).

 3. Nhập địa chỉ web của site đích.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Display text, editing" (Đang chỉnh sửa văn bản hiển thị) và nhập văn bản liên kết bạn muốn sử dụng.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert Button" (nút chèn), rồi nhấn Enter.

  Hộp thoại nối kết sẽ đóng lại và Word sẽ chèn siêu kết nối trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một nối kết đến một tệp hoặc đến một vị trí trong tài liệu hiện tại, bạn phải sử dụng phiên bản Word trên máy tính.

Loại bỏ siêu kết nối

Đôi khi bạn sẽ thay đổi ý định. Sau đây là cách loại bỏ siêu kết nối:

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy dẫn hướng đến văn bản siêu kết nối.

 2. Nhấn Ctrl + K để mở hộp thoại nối kết . Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Link, focus on Address" (Hộp thoại Liên kết, tiêu điểm nằm trên Địa chỉ).

 3. Nhấn Backspace. Bạn sẽ nghe thấy: "Selection deleted" (Đã xóa phần được chọn).

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

  Hộp thoại Liên kết sẽ đóng và siêu kết nối được loại bỏ khỏi văn bản đã chọn. Văn bản vẫn giữ nguyên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Phím tắt trong Word trên web

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×