Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Đối với những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem tạo hoặc sửa siêu kết nối (trong Windows) hoặc tạo hoặc loại bỏ siêu kết nối trong một thư trong Outlook cho Mac.

Sử dụng Outlook 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để liên kết từ email đến trang web, tệp trên một ổ đĩa dùng chung hoặc thẻ đánh dấu bên trong cùng một email.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối tự động

Outlook có thể tự động biến địa chỉ web thành siêu kết nối.

Trong khi soạn email, hãy nhập một địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc một địa chỉ email, như someone@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Outlook sẽ thay đổi văn bản thành siêu kết nối.

Liên kết đến một tệp hoặc trang web

Tạo siêu kết nối đến tệp hoặc trang web, rồi đặt tên mô tả cho liên kết đó.

Liên kết đến một tệp

Mẹo: Để nhanh chóng tạo liên kết đến một tệp gần đây, hãy nhấn Alt+N, I. Danh sách các tệp gần đây sẽ mở ra. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Enter.

 1. Khi bạn đang soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí mình muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Để tạo liên kết đến một tệp trong thư mục hiện tại, hãy nhấn Alt+X.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Look in <the current folder>" (Xem <thư mục hiện tại>), rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current folder, tree" (Thư mục hiện tại, cây). Theo mặc định, thư mục hiện tại là thư mục Tài liệu.

  Để thay đổi thư mục hiện tại, hãy nhấn Alt+L. Bạn sẽ nghe thấy: "<The currently selected folder>" (<Thư mục được chọn hiện tại>). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current folder, tree" (Thư mục hiện tại, cây) rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn.

 6. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Văn bản hiển thị." Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

 7. Để chèn liên kết tệp, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến một trang đã duyệt

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Để tạo liên kết đến một trang đã duyệt, hãy nhấn Alt+X, rồi nhấn Alt+B. Tùy chọn Các trang Đã duyệt được chọn.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trang đầu tiên trong danh sách các trang đã duyệt.

 5. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy trang mình muốn.

 6. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Văn bản hiển thị." Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

 7. Để chèn liên kết tệp, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến một trang web

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Địa chỉ.

 3. Nhập địa chỉ trang web.

 4. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Văn bản hiển thị." Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

  Mẹo: Bạn nên sử dụng tiêu đề của trang web làm văn bản liên kết. Khi mọi người bấm vào liên kết và quay lại trang, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề trước.

 5. Để chèn liên kết, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến vị trí khác trong email hiện tại

Bạn có thể tạo liên kết nội bộ đến các kiểu được xác định trước, chẳng hạn như tiêu đề và thẻ đánh dấu. Để biết hướng dẫn về cách tạo tiêu đề trong Outlook, hãy tham khảo mục Thêm tiêu đề.

Tạo thẻ đánh dấu

 1. Di chuyển con trỏ đến vị trí đích của liên kết. Đích đến có thể là một tiêu đề, đoạn văn bản hoặc hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, K. Hộp thoại Thẻ đánh dấu mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tên thẻ đánh dấu.

 3. Nhập tên cho thẻ đánh dấu.

  Lưu ý: Tên thẻ đánh dấu phải bắt đầu bằng một chữ cái. Tên có thể chứa các chữ cái, số và ký hiệu dấu gạch dưới, ví dụ: Dev_Report_2.

 4. Để thêm thẻ đánh dấu vào danh sách các thẻ đánh dấu, hãy nhấn Alt+A.

Chèn liên kết đến thẻ đánh dấu

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Nhấn Alt+A. Tùy chọn Vị trí trong Tài liệu Này sẽ được chọn và tiêu điểm di chuyển đến cây thẻ đánh dấu.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy thẻ đánh dấu mình muốn, rồi nhấn Enter. Liên kết thẻ đánh dấu với tên thẻ đánh dấu sẽ được chèn vào email.

Loại bỏ siêu kết nối

 1. Trong khi soạn thảo email, hãy chọn văn bản liên kết hoặc hình ảnh được gắn siêu kết nối.

 2. Nhấn Shift+F10, rồi nhấn Alt+R. Siêu kết nối sẽ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Phím tắt để dẫn hướng thư trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Outlook với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để liên kết từ email đến trang web hoặc tệp trên một ổ đĩa được chia sẻ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

 1. Khi bạn đang soạn thảo email, hãy đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng tùy chọn chỉnh sửa mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button, collapsed" (Nút Chèn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link button" (Nút Liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Link window, Address, editing" (Cửa sổ liên kết, Địa chỉ, chỉnh sửa).

 5. Nhập địa chỉ web của trang bạn muốn liên kết đến.

 6. Nếu bạn muốn đặt tên cho liên kết chứa nội dung khác ngoài URL, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Text to display, editable text" (Văn bản hiển thị, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhập văn bản liên kết.

  Lưu ý: Nếu bạn đang liên kết từ một hình ảnh, tùy chọn này không khả dụng.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button" (Nút Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết sẽ được chèn trong khu vực nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng dễ truy nhập

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×