Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Dùng OneNote với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm các loại nội dung vào ghi chú của bạn, chẳng hạn như Excel sổ làm việc và các tệp, bảng, ảnh và bản ghi. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như tài liệu Microsoft Word) vào một trang trong OneNote sẽ đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú của bạn. Tệp xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà bạn có thể chọn và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn F để mở tùy chọn Đính kèm Tệp.

 3. Hộp thoại Chọn một tệp hoặc tập hợp tệp để chèn mở ra:

  • Tiêu điểm nằm trong trường tên tệp . Bạn có thể nhập tên tệp, hoặc dùng phím Tab hoặc Shift + Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong một phần. Để mở một thư mục, hãy nhấn Enter.

  • Khi đang ở trên tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter.

 4. Hộp thoại Chèn tệp sẽ mở ra. Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển trong hộp thoại. Các tùy chọn trong hộp thoại có thể khác nhau tùy theo kiểu tệp mà bạn đính kèm. Bạn nghe các tùy chọn khi bạn di chuyển.

 5. Để chèn tệp, nhấn Enter.

Các tệp đính kèm được lưu trữ như một phần trong sổ tay liên kết của các tệp đó. Nếu bạn di chuyển sổ tay đến một vị trí khác, mọi tệp đã chèn cũng sẽ di chuyển cùng sổ tay đó.

Chèn bảng

Bảng có thể giúp dễ tìm và đọc thông tin hơn. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm bảng cơ bản vào OneNote.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ vào vị trí bất kỳ ở trang bạn muốn chèn bảng.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn T để mở tùy chọn Bảng.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để chọn kích cỡ của bảng. Bạn nghe kích thước bảng đã chọn hiện tại khi bạn di chuyển. Khi bạn nghe kích cỡ bạn muốn, nhấn Enter.

  Bảng được chèn vào và tiêu điểm nằm trong ô đầu tiên của bảng. Bạn nghe: "khối nội dung, chỉnh sửa."

Chèn thẻ

Thẻ là cách để phân loại và ưu tiên các ghi chú trong OneNote. Bạn có thể gắn thẻ cho mọi nội dung, từ một dòng văn bản cho tới toàn bộ đoạn văn.

 1. Đặt con trỏ ở đầu dòng văn bản mà bạn muốn ghi thẻ.

 2. Nhấn Alt+H để mở tab Trang đầu. Nhấn T để mở tùy chọn Thẻ.

 3. Sử dụng xuống và lập phím mũi tên để dẫn hướng các tùy chọn. Bạn nghe các tùy chọn khi bạn di chuyển.

 4. Nhấn Enter để chọn.

Mẹo: Bạn có thể tìm kiếm ghi chú được gắn thẻ bằng các từ khóa và thể loại. Để tìm kiếm, hãy nhấn Alt + H, sau đó là G. Ngăn Tóm tắt thẻ mở ra và tiêu điểm nằm trong nhóm thẻ bằng trường. Nhấn phím mũi tên xuống để mở danh sách tùy chọn, sau đó nhấn phím mũi tên xuống liên tục để dẫn hướng các tùy chọn. Nhấn Enter để chọn. Để di chuyển đến danh sách thẻ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tường thuật viên đọc văn bản được gắn thẻ. Nhấn Esc để trở lại nội dung được gắn thẻ ghi chú trong sổ ghi chép.

Chèn danh sách

Chèn một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để sắp xếp văn bản của bạn và để đọc dễ dàng hơn.

Chèn một danh sách dấu đầu dòng

Sử dụng định dạng dấu đầu dòng để tạo danh sách, trong đó các mục không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập văn bản mục danh sách. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

Chèn một danh sách đánh số

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập 1. (số một và dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ tự động bắt đầu một danh sách có thứ tự.

 3. Nhập văn bản mục danh sách. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn P để mở tùy chọn Ảnh. Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra.

 3. Trong hộp thoại Chèn ảnh , dùng các phím mũi tên và phím Tab để dẫn hướng đến ảnh mà bạn muốn chèn. Để mở một thư mục, hãy nhấn Enter.

 4. Nhấn Enter để chèn ảnh.

Nhúng một sổ làm việc Excel

Tùy chọn này sẽ tạo một bản sao của sổ làm việc và thêm một ảnh tĩnh của sổ làm việc vào ghi chú của bạn. Phía trên ảnh có một biểu tượng liên kết đến phiên bản chức năng đầy đủ của sổ làm việc trong Excel.

 1. Đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn nhúng sổ làm việc Excel.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn X để mở tùy chọn Bảng tính. Tùy chọn Bảng tính Excel Hiện có được chọn. Nhấn Enter.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tạo bảng tính mới. Để tạo và nhúng bảng tính mới, nhấn phím Mũi tên xuống, rồi nhấn Enter.

 3. Hộp thoại Chọn tài liệu để chèn sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường tên tệp . Để di chuyển giữa các phần thoại, hãy dùng phím Tab hoặc Shift + Tab. Để di chuyển trong một phần, dùng các phím mũi tên. Nhấn Enter để mở thư mục. Khi ở trên một tệp, hãy nhấn Enter để chọn nó.

 4. Hộp thoại Chèn tệp sẽ mở ra. Nhấn phím mũi tên xuống một lần để di chuyển đến tùy chọn Chèn bảng tính . Nhấn Enter để nhúng sổ làm việc Excel . Bạn nghe thấy tên của sổ làm việc được nhúng và con trỏ được đặt trên trang bên dưới sổ làm việc được nhúng.

Nhúng video trực tuyến

 1. Sao chép địa chỉ nguồn video.

  Lưu ý: Không phải mọi site video đều được hỗ trợ. Đối với các site hiện đang được hỗ trợ, hãy xem mục Chèn video trực tuyến vào OneNote 2016 for Windows.

 2. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn video.

 3. Nhấn Alt + N để mở tab chèn . nhấn J để mở tùy chọn Video trực tuyến . Hộp thoại Chèn Video trực tuyến sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường địa chỉ Video , và bạn nghe nội dung của trường.

 4. Nhấn Ctrl+V để dán liên kết video. Bạn cũng có thể nhập địa chỉ.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút OK và sau đó nhấn Enter.

  Một liên kết đến video và trình phát video đã nhúng được thêm vào trang sổ tay.

Chèn bản ghi âm thanh và video

Trong một số trường hợp, việc ghi âm thanh hoặc video có thể nhanh hơn và dễ dàng hơn nhập ghi chú. Nếu bạn quyết định ghi chú trong khi ghi, các ghi chú sẽ được liên kết với bản ghi. Trước khi ghi âm thanh hoặc video, hãy đảm bảo máy tính của bạn có micrô và webcam, đồng thời, cả hai thiết bị đều được thiết lập và vẫn hoạt động. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng mọi bên liên quan đều biết về bản ghi và bạn có quyền ghi.

 1. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn.

 3. Để ghi âm thanh:

  • Nhấn A. Quá trình ghi sẽ bắt đầu.

  • Để tạm dừng ghi, nhấn Alt+J, rồi U.

  • Để dừng ghi, nhấn Alt+J, rồi S.

  Để ghi video:

  • Nhấn V. Quá trình ghi sẽ bắt đầu.

  • Để dừng ghi, nhấn Alt+F4.

 4. Để phát bản ghi, dẫn hướng tới bản ghi trong trang sổ tay của bạn. Bộ đọc màn hình thông báo tệp khi bạn kết nối với tệp đó. Nhấn Ctrl+Alt+P để bắt đầu phát.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các phím tắt trong OneNote for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm nhiều kiểu nội dung khác nhau vào các ghi chú, chẳng hạn như tệp được lưu trữ trong iCloud, ảnh và video.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như sổ làm việc Microsoft Excel) lên một trang trong OneNote sẽ đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú của bạn. Tệp sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng bạn có thể chọn và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

Lưu ý: Tệp cần được lưu trong iCloud hoặc OneDrive trước khi bạn có thể chèn. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập iCloud, tham khảo mục Thiết lập iCloud Drive.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert file, button" (Nút Chèn tệp). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn chèn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chèn tệp.

Lưu ý: Các tệp đính kèm được lưu trữ như một phần trong sổ tay liên kết của các tệp đó. Nếu bạn di chuyển sổ tay đến một vị trí khác, mọi tệp đã chèn cũng sẽ di chuyển cùng sổ tay đó.

Chèn thẻ việc cần làm

Bạn có thể tạo danh sách việc cần làm với hộp kiểm có thể được đánh dấu trên tất cả các dòng.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ trên trang bạn muốn tạo mục việc cần làm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Tag as To do, button" (Nút Gắn thẻ là Việc cần làm). Nhấn đúp vào màn hình.

Một hộp kiểm được chèn vào đầu dòng.

Chèn danh sách

Tạo danh sách dấu đầu dòng nếu các mục được liệt kê không cần phải theo thứ tự cụ thể.

Tạo danh sách dấu đầu dòng

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Bullets, button." (Nút Dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập mục danh sách. Chọn return (nhập) để bắt đầu mục danh sách mới. Để nhanh chóng tìm thấy return (nhập), nhấn vào nửa dưới màn hình bằng 4 ngón tay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn return (nhập) hai lần.

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

Tạo danh sách theo thứ tự

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering, button" (Nút Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ bắt đầu danh sách đánh số tự động.

 3. Nhập mục danh sách. Chọn return (nhập) để bắt đầu mục danh sách mới. Để nhanh chóng tìm thấy return (nhập), nhấn vào nửa dưới màn hình bằng 4 ngón tay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn return (nhập) hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng camera của thiết bị trong khi viết ghi chú, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú.

 1. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn thêm ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert pictures, button" (Nút Chèn ảnh). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhấn vào nửa dưới màn hình bằng 4 ngón tay, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Take picture, button" (Nút Chụp ảnh). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Có thể bạn sẽ nghe thấy: "OneNote would like to access the camera" (OneNote muốn truy nhập vào camera). Nếu bạn nghe thấy, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Take picture, button" (Nút Chụp ảnh). Trỏ camera theo hướng bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Bạn sẽ nghe thấy một âm thanh cho biết đã chụp ảnh.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Use, button" (Nút Sử dụng). Nhấn đúp vào màn hình để chèn ảnh.

 7. Có thể bạn sẽ nghe thấy: "OneNote would like to access your photos" (OneNote muốn truy nhập vào ảnh của bạn). Nếu bạn nghe thấy, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn thêm ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert pictures, button" (Nút Chèn ảnh). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhấn vào nửa dưới màn hình bằng 4 ngón tay, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "From library, button "(Nút Từ thư viện). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Có thể bạn sẽ nghe thấy: "OneNote would like to access your photos" (OneNote muốn truy nhập vào ảnh của bạn). Nếu bạn nghe thấy, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "All photos, button" (Nút Tất cả ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên ảnh mình muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use, button" (Nút Sử dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình để chèn ảnh.

Chèn video trực tuyến

Nếu bạn muốn đưa video trực tuyến vào sổ tay, bạn có thể chỉ cần dán liên kết vào ghi chú.

 1. Duyệt đến video bạn muốn chèn, rồi sao chép liên kết lên bảng tạm.

 2. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn chèn video.

 3. Bằng hai ngón tay, giữ và xoay trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit" (Chỉnh sửa).

 4. Trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình để dán liên kết của bạn vào trường văn bản.

Liên kết video được tự động chuyển đổi thành ảnh xem trước của video.

Chèn bản ghi âm thanh

Bạn có thể ghi và chèn âm thanh vào sổ tay của mình. Ví dụ: bạn có thể để lại ghi chú nói cho người đọc.

 1. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Record audio, button" (Nút Ghi âm thanh). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. OneNote có thể yêu cầu bạn cho phép sử dụng micrô. Nếu bạn đồng ý, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Quá trình ghi sẽ bắt đầu. Khi bạn đã ghi mọi thứ mình cần, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Stop recording" (Dừng ghi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Bản ghi sẽ được chèn vào ghi chú, với một biểu tượng nốt âm nhạc để đánh dấu vị trí.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, các phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Android, để thêm nhiều kiểu nội dung khác nhau vào ghi chú, chẳng hạn như ảnh, video hoặc danh sách.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Chèn thẻ việc cần làm

Bạn có thể tạo danh sách việc cần làm với hộp kiểm có thể được đánh dấu trên tất cả các dòng.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ trên trang bạn muốn tạo mục việc cần làm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To do button" (Nút việc cần làm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Một hộp kiểm được chèn vào đầu dòng.

Chèn danh sách

Bạn có thể nhanh chóng tạo cả danh sách dấu đầu dòng và đánh số trong OneNote for Android.

Tạo danh sách dấu đầu dòng

Tạo danh sách dấu đầu dòng nếu các mục được liệt kê không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bullets button" (Nút Dấu đầu dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập mục danh sách. Chọn enter trên bàn phím trên màn hình để bắt đầu mục danh sách mới. Để chọn enter, hãy kéo ngón tay của bạn trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Nhập), rồi nhấc ngón tay lên (và nhấn đúp nếu cần).

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Tạo danh sách theo thứ tự

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering button" (Nút Đánh số), rồi nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ bắt đầu danh sách đánh số tự động.

 3. Nhập mục danh sách. Chọn enter trên bàn phím trên màn hình để bắt đầu mục danh sách mới. Để chọn enter, hãy kéo ngón tay của bạn trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Nhập), rồi nhấc ngón tay lên (và nhấn đúp nếu cần).

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng camera của thiết bị trong khi viết ghi chú, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú.

 1. Trong OneNote, mở ghi chú mà bạn muốn thêm ảnh, rồi đặt con trỏ ở nơi bạn muốn thêm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Picture button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chèn... mở ra và bạn nghe thấy: "Insert" (Chèn).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture a photo" (Chụp ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn có thể nghe thấy: "Allow OneNote to take pictures and record video?" (Cho phép OneNote chụp ảnh và quay video?) Nếu có, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Camera sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "Camera in photo mode" (Camera ở chế độ ảnh).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Capture button" (Nút Chụp). Trỏ camera theo hướng bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Bạn sẽ nghe thấy một âm thanh cho biết đã chụp ảnh, đồng thời tiêu điểm di chuyển đến màn hình Xem trước.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save image" (Lưu hình ảnh). Nhấn đúp vào màn hình để chèn ảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Inserting picture" (Đang chèn ảnh).

 7. Ảnh được chèn và tiêu điểm di chuyển đến trang OneNote.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, mở ghi chú mà bạn muốn thêm ảnh, rồi đặt con trỏ ở nơi bạn muốn thêm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Picture button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chèn... mở ra và bạn nghe thấy: "Insert" (Chèn).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Image from gallery" (Hình ảnh từ bộ sưu tập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Một màn hình mới sẽ mở ra, nơi bạn có thể duyệt ảnh Gần đây của mình. Bạn sẽ nghe thấy: "Recent" (Gần đây).

 4. Để đi đến vị trí khác, như Hình ảnh, Google Drive, Ảnh hoặc OneDrive, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show roots button" (Nút Hiển thị gốc) , rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Mở từ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở vị trí đó. Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo các vị trí cho bạn.

 5. Để duyệt các tệp hoặc thư mục trong một vị trí, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục mình muốn chọn. Để chọn mục, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sau khi chọn ảnh, màn hình Xem trước sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save image" (Lưu hình ảnh). Nhấn đúp vào màn hình để chèn ảnh.

 7. Ảnh được chèn và tiêu điểm di chuyển đến trang OneNote. Bạn sẽ nghe thấy: "Inserting picture" (Đang chèn ảnh).

Chèn video trực tuyến

Nếu bạn muốn đưa video trực tuyến vào sổ tay, bạn có thể chỉ cần dán liên kết vào ghi chú.

 1. Duyệt đến video bạn muốn chèn, rồi sao chép liên kết lên bảng tạm.

 2. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn chèn video.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link menu button" (Nút Menu liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Liên kết mở ra và bạn nghe thấy: "Address edit box" (Hộp chỉnh sửa địa chỉ).

 4. Nhấn và giữ màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình để dán liên kết của bạn vào trường văn bản.

 5. Để thêm văn bản hiển thị trong trang thay vì địa chỉ siêu kết nối, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Text to display edit box" (Hộp chỉnh sửa Văn bản hiển thị), rồi nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình.

 6. Để chèn liên kết, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chèn bản ghi âm thanh

Bạn có thể ghi và chèn âm thanh vào sổ tay của mình. Ví dụ: bạn có thể để lại ghi chú nói cho người đọc.

 1. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Audio button" (Nút Âm thanh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. OneNote có thể yêu cầu bạn "Allow OneNote to record audio?" (Cho phép OneNote ghi âm). Nếu có, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Quá trình ghi sẽ bắt đầu. Khi bạn đã ghi mọi thứ mình cần, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Stop button" (Nút Dừng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bản ghi được chèn và tiêu điểm di chuyển đến trang OneNote. Bạn sẽ nghe thấy: "Audio note created" (Đã tạo ghi chú âm thanh).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Dùng OneNote for Windows 10 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm các loại nội dung vào ghi chú của bạn, chẳng hạn như Excel sổ làm việc và các tệp, bảng, ảnh và nối kết. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn bảng

Bảng có thể giúp dễ tìm và đọc thông tin hơn. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm bảng cơ bản vào OneNote.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn bảng.

 2. Nhấn Alt + N để mở tab chèn . nhấn phím mũi tên xuống và sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút bảng."

 3. Nhấn Enter để thêm bảng.

  Một bảng có một hàng và hai cột được chèn vào. Tiêu điểm nằm trong ô đầu tiên. Bạn nghe: "Bảng được chèn vào." HÀM sẽ thông báo: "Nhập bảng với hai cột và một hàng."

 4. Điền vào bảng. Để thêm một cột vào bảng, trong cột thứ hai, hãy nhấn phím Tab.

  Để thêm hàng khác, ở cuối hàng, nhấn Enter.

  Để rời khỏi bảng, nhấn phím Mũi tên xuống.

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như sổ làm việc Microsoft Excel) vào một trang trong OneNote sẽ đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú. Tệp xuất hiện dưới dạng biểu tượng bạn có thể chọn và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Nhấn Alt + N để mở tab chèn . nhấn phím mũi tên xuống một lần, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Tệp nút." Nhấn Enter để mở menu.

 3. Trên menu, mục Chèn dưới dạng Tệp đính kèm được chọn. Nhấn Enter. Nếu bạn muốn chèn bản in PDF của tệp thay vào đó, nhấn phím Mũi tên xuống, rồi nhấn Enter.

 4. Hộp thoại mở sẽ mở ra. Nhấn Shift + Tab hoặc phím Tab để di chuyển giữa các phần thoại và lên và xuống phím mũi tên để di chuyển trong một phần trong hộp thoại.

 5. Để chèn tệp, nhấn Enter.

Các tệp đính kèm được lưu trữ như một phần trong sổ tay liên kết của các tệp đó. Nếu bạn di chuyển sổ tay đến một vị trí khác, mọi tệp đã chèn cũng sẽ di chuyển cùng sổ tay đó.

Chèn danh sách

Chèn một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để sắp xếp văn bản của bạn và để đọc dễ dàng hơn.

Chèn một danh sách dấu đầu dòng

Tạo danh sách dấu đầu dòng nếu các mục được liệt kê không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập mục danh sách. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn một danh sách đánh số

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập 1. (số một và dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ tự động bắt đầu một danh sách.

 3. Nhập mục danh sách. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng camera của thiết bị trong khi viết ghi chú, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú.

 1. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt + N để mở tab chèn . nhấn phím mũi tên xuống một lần, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút ảnh."

 3. Nhấn Enter để mở menu hình ảnh , sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "camera", sau đó nhấn Enter. Camera sẽ mở ra với tiêu điểm trong viewfinder.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Mất một nút ảnh."

 5. Để chụp ảnh, nhấn Phím cách.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bộ đọc màn hình sẽ thông báo: "Chèn tất cả các nút." Nhấn phím cách để chèn ảnh.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt + N để mở tab chèn . nhấn phím mũi tên xuống một lần, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút ảnh."

 3. Nhấn Enter. Hộp thoại mở sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường tên tệp . Bạn có thể nhập tên tệp, hoặc nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong một phần.

 4. Nhấn Phím cách để chọn tệp. Nhấn Alt+O để chèn ảnh.

Chèn liên kết

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn thêm liên kết.

 2. Nhấn Alt + N để mở tab chèn . nhấn phím mũi tên xuống một lần, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút nối kết."

 3. Nhấn Enter. Cửa sổ liên kết sẽ mở để nhập chi tiết liên kết.

 4. Tiêu điểm nằm trong trường Địa chỉ. Nhập hoặc dán địa chỉ.

 5. Nếu bạn muốn sử dụng một số văn bản khác cho liên kết, nhấn Shift+Tab một lần để chuyển đến trường Văn bản để hiển thị. Nhập văn bản liên kết, rồi nhấn Enter. Liên kết sẽ được chèn vào trang của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Dùng OneNote Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm các loại nội dung vào ghi chú của bạn, chẳng hạn như Excel sổ làm việc và các tệp, bảng, ảnh, video, và bản ghi. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng xxMicrosoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải OneNote Online. 

Trong chủ đề này

Chèn bảng

Bảng có thể giúp dễ tìm và đọc thông tin hơn. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm bảng cơ bản vào OneNote.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ vào vị trí bất kỳ ở trang bạn muốn chèn bảng.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, T để mở tùy chọn bảng .

 3. Sử dụng các phím mũi tên để chọn một kích thước cho bảng. Bạn nghe kích cỡ hiện được chọn khi bạn di chuyển. Khi bạn nghe kích cỡ bạn muốn, nhấn Enter.

  Bảng được chèn vào và tiêu điểm nằm trên ô đầu tiên của bảng. Bạn nghe: "bảng, sửa khu vực, chỉnh sửa."

 4. Nhập nội dung của ô. Để di chuyển đến ô tiếp theo, nhấn phím Tab hoặc phím mũi tên phải. Để bắt đầu một hàng mới, hãy nhấn phím Tab hoặc Enter ở cuối hàng.

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như tài liệu Microsoft Word) dưới dạng tệp đính kèm trong OneNote sẽ đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú. Tệp xuất hiện dưới dạng biểu tượng bạn có thể chọn, tải xuống và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ trên trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, F để chọn tùy chọn Phần đính kèm tệp .

 3. Hộp thoại mở sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường tên tệp . Bạn có thể nhập tên tệp, hoặc dùng phím Tab hoặc Shift + Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại. Để di chuyển trong một phần, dùng các phím mũi tên. Để mở một thư mục, hãy nhấn Enter.

 4. Khi đang ở trên tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter.

Chèn thẻ

Thẻ là cách để phân loại và ưu tiên các ghi chú trong OneNote. Bạn có thể gắn thẻ cho mọi nội dung, từ một dòng văn bản cho tới toàn bộ đoạn văn.

 1. Đặt con trỏ ở đầu dòng văn bản mà bạn muốn ghi thẻ.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + H, T để mở tùy chọn thẻ .

 3. Sử dụng xuống và lập phím mũi tên để dẫn hướng các tùy chọn. Bạn nghe các tùy chọn khi bạn di chuyển.

 4. Khi bạn nghe một thẻ bạn muốn dùng, nhấn Enter. Thẻ được thêm vào.

Chèn danh sách

Chèn một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để sắp xếp văn bản của bạn và để đọc dễ dàng hơn.

Chèn một danh sách dấu đầu dòng

Tạo danh sách dấu đầu dòng để liệt kê các mục không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách. Danh sách dấu đầu dòng được tự động tạo.

 3. Nhập văn bản mục danh sách. Nhấn Enter để thêm mục danh sách khác.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn một danh sách đánh số

Sử dụng danh sách đánh số để liệt kê các mục cần được thực hiện theo tuần tự.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập 1. (một số và dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. Danh sách đánh số được tự động tạo.

 3. Nhập văn bản mục danh sách. Nhấn Enter để thêm mục danh sách khác.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng thiết bị của bạn, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo camera được kết nối với máy tính của bạn.

 1. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, P để chọn tùy chọn ảnh .

 3. Hộp thoại mở sẽ mở ra, và tiêu điểm nằm trên trường tên tệp . Nếu đây là lần đầu tiên bạn đang mở camera từ OneNote, bạn cần để duyệt đến ứng dụng camera nhấn Shift + Tab hai lần để dẫn hướng đến phần bên trái. Sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Camera." Nhấn Enter để mở.

 4. Camera đang mở với tiêu điểm trên viewfinder. Để di chuyển đến nút ảnh, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Lấy ảnh nút." Nhấn Enter để thực hiện ảnh.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút mở." Nhấn Enter để chèn ảnh vào ghi chú.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, P để chọn tùy chọn ảnh .

 3. Hộp thoại mở sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường tên tệp . Bạn có thể nhập tên tệp, hoặc dùng phím Tab hoặc Shift + Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại. Để di chuyển trong một phần, dùng các phím mũi tên.

 4. Nhấn Enter để chèn ảnh.

Nhúng video trực tuyến

Bạn có thể dễ dàng thêm trình phát video đã nhúng vào sổ tay của mình.

Lưu ý: Không phải mọi site video đều được hỗ trợ. Đối với các site hiện đang được hỗ trợ, hãy xem mục Chèn video trực tuyến vào OneNote 2016 for Windows.

 1. Sao chép địa chỉ nguồn video.

 2. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn trình phát video.

 3. Nhấn Ctrl+V để dán địa chỉ vào sổ tay, rồi nhấn Enter.

  Liên kết tới video và trình phát video đã nhúng được thêm vào sổ tay. Tiêu điểm nằm trên trình phát video.

Chèn bản ghi âm thanh

Trước khi ghi âm thanh, hãy đảm bảo rằng mọi bên liên quan đều biết về bản ghi và bạn có quyền ghi.

 1. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, một để mở tùy chọn Ghi âm thanh .

 3. Nếu trình duyệt yêu cầu quyền dùng micrô, bạn cần di chuyển tiêu điểm đến trình duyệt để chấp nhận. Nhấn Shift + F6 để di chuyển tiêu điểm đến trình duyệt, và nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Có nút." Nhấn Enter để chọn.

 4. Quá trình ghi sẽ bắt đầu. Nếu bạn đã di chuyển tiêu điểm đến trình duyệt ở bước trước đó, nhấn Shift+F6 để di chuyển tiêu điểm trở lại OneNote.

 5. Để dừng ghi, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + J, A, S.

  Mẹo: Để phát bản ghi, dẫn hướng đến bản ghi trên trang sổ ghi chép của bạn. Bạn nghe tệp khi bạn đến được đó. Nhấn Alt + Windows lodo khóa + J, A, P để bắt đầu phát.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, các phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×