Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Dùng Excel với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để sắp xếp dữ liệu vào bảng để phân tích nhanh hơn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo, thêm hàng và cột để, và xóa bỏ hàng và cột khỏi bảng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo bảng

 1. Trên trang tính, hãy chọn các ô mà bạn muốn bao gồm trong bảng. Các ô có thể để trống hoặc chứa dữ liệu.

 2. Nhấn Ctrl + T (hoặc Ctrl + L). Hộp thoại Tạo bảng sẽ mở ra và bạn nghe: "Tạo bảng."

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "bảng của tôi có tiêu đề."

  Lưu ý: Tiêu đề bảng là rất quan trọng đối với trợ năng. Bộ đọc màn hình sử dụng thông tin trong các tiêu đề để dẫn hướng và đầu đề cột có ý nghĩa có thể giúp người đọc hiểu dữ liệu.

  • Nếu phạm vi ô đã chọn chứa dữ liệu mà bạn muốn hiển thị làm tiêu đề bảng, hãy chọn hộp kiểm.

  • Nếu bạn muốn sử dụng tên mặc định mà Excel cung cấp (ví dụ: Cột 1, Cột 2, v.v.), đừng chọn hộp kiểm.

  • Để thay đổi tên mặc định, chọn văn bản trong một tiêu đề cột và nhập tên bạn muốn.

 4. Để đóng hộp thoại Tạo bảng và trở về trang tính, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "OK", sau đó nhấn Enter.

Phím tắt cho bảng

Đây là một tham chiếu thuận tiện cho lối tắt bàn phím áp dụng cho bảng trong Excel.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng với kiểu mặc định

Ctrl+T hoặc Ctrl+L

Định dạng dữ liệu dưới dạng bảng Chèn hàng ở trên

Alt+H, T

Chèn hàng ở trên

Alt + H, I, R

Chèn một cột vào bên trái

Alt + H, I, C

Xóa một hoặc nhiều hàng

Alt + H, D, R

Xóa một hoặc nhiều cột

Alt + H, D, C

Mở tab Thiết kế

Alt + J + T

Tạo hoặc loại bỏ tiêu đề bảng

Alt + J + T, O

Mở menu ngữ cảnh

Shift+F10 hoặc phím ngữ cảnh Windows

Thêm hàng hoặc cột vào bảng

 1. Chọn hàng bên dưới mà bạn muốn chèn một hoặc nhiều hàng trống, hoặc chọn cột bên phải của mà bạn muốn chèn một hoặc nhiều cột trống.

 2. Nhấn Alt + H + tôi. Chèn menu mở ra và bạn nghe "Chèn ô."

  • Để chèn một hàng ở trên vùng chọn, nhấn A.

  • Để chèn một cột vào bên trái của vùng chọn, nhấn L.

Xóa hàng hoặc cột khỏi bảng

 1. Chọn một hoặc nhiều hàng hay cột bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Alt + H + D. Xóa bỏ menu mở ra và bạn nghe "xóa bỏ ô."

  • Để xóa bỏ các hàng đã chọn, nhấn lê

  • Để xóa bỏ các cột đã chọn, nhấn M.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các phím tắt trong Excel for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chèn và sửa đổi bảng trong sổ làm việc của bạn. Giúp dễ truy nhập bảng hơn bằng cách thêm tiêu đề hoặc tô sáng các phần trong bảng bằng các màu khác nhau. Bạn có thể bung rộng bảng với hàng và cột mới hoặc có thể hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng tới menu tab

Để truy nhập các tùy chọn để sửa trang tính, bạn cần dẫn hướng tới menu tab.

 1. Để di chuyển khỏi vùng chọn trong trang tính và tới mục đầu tiên trên màn hình, trước tiên trượt nhanh lên rồi trượt nhanh xuống. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề sổ làm việc.

  Mẹo: Nếu menu phím tắt mở trên đầu trang tính, để di chuyển khỏi menu, hãy nhấn vào điểm bất kỳ trên màn hình bằng hai ngón tay.

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Tùy chọn khác." Sau đó gõ đúp vào màn hình bằng một ngón tay. Bạn nghe: "Tab menu, Home được chọn." Sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Nhà tab được chọn."

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab bạn muốn chọn, ví dụ: “Insert tab” (Tab Chèn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Dải băng Chèn sẽ mở ra.

  Lưu ý: Các tab Bảng, Ảnh, Hình dạngBiểu đồ sẽ chỉ sẵn sàng khi đối tượng được chọn trong trang tính.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn chọn rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng tới bảng trong trang tính

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Entering table <table details and location of focus>” (Nhập bảng <chi tiết bảng và vị trí tiêu điểm>).

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay, cho đến khi bạn nghe thấy vị trí trong bảng bạn muốn. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tab Bảng sẽ mở ra.

  Mẹo: Bạn cũng có thể dẫn hướng tới tab Bảng như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới menu tab.

Chèn bảng

Thêm bảng để trình bày dữ liệu của bạn một cách hiệu quả và có hệ thống. Bạn có thể chèn bảng trên một trang tính trống và điền dữ liệu của mình. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng tạo bảng bằng cách sử dụng dữ liệu trong cụm ô hiện có.

 1. Trong trang tính Excel for Android, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Sheet <sheet name>” (Trang tính <tên trang tính>). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tiêu điểm hiện tại trên trang tính được mô tả trong các cột và hàng.

 2. Để di chuyển đến ô mà bạn muốn chèn bảng, hãy kéo một ngón tay ngang màn hình. Bạn sẽ nghe thấy vị trí hiện tại. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để mở rộng vùng chọn từ một ô đơn đến nhiều ô và chèn bảng lớn hơn, hãy đặt hai ngón tay trên màn hình và trượt chúng ra xa theo hướng bạn muốn mở rộng vùng chọn của bạn. Bạn sẽ nghe thấy vùng đã chọn từ ô đầu tiên trên cùng bên trái tới ô cuối cùng phía dưới bên phải.

 3. Dẫn hướng tới tab Chèn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới menu tab.

 4. Trên tab chèn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Bảng." Sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "không kiểm nhập, bảng có tiêu đề, hộp kiểm." Nếu bảng của bạn có tiêu đề, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe: "không kiểm nhập, bảng có tiêu đề, hộp kiểm." Sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Đã đánh dấu kiểm."

 5. Để di chuyển khỏi hộp kiểm, nhấn vào điểm bất kỳ trên màn hình bằng hai ngón tay.

Thêm một tiêu đề văn bản thay thế vào bảng

Để giúp dễ dàng truy nhập bảng của bạn trong Excel for Android đối với tất cả bộ đọc, bạn có thể thêm một tiêu đề mô tả ngắn vào bảng, thậm chí viết một văn bản đầy đủ hơn để mô tả chi tiết về bảng.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn. Tiêu điểm có thể nằm ở bất kỳ đâu trong bảng.

 2. Trong tab Bảng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Alt text menu" (Menu Văn bản thay thế). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Alt text” (Văn bản thay thế).

 3. Trong menu Văn bản Thay thế, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Edit-box for title” (Hộp soạn thảo cho tiêu đề). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>). Nhập tiêu đề ngắn cho bảng của bạn.

 4. Để viết mô tả cho bảng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Edit-box for description” (Hộp soạn thảo cho mô tả). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>).

 5. Để quay lại trang tính hiện hoạt, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Sheet <sheet number, sheet details>, selected.” (Trang tính <số trang tính>, chi tiết trang tính, được chọn). Để kích hoạt trang tính, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Thêm một hàng hoặc cột vào bảng

Bạn có thể dễ dàng bung rộng bảng của bạn bằng cách thêm hàng bên trên hoặc bên dưới hay thêm cột vào bên trái hoặc bên phải của vùng chọn hiện tại của bạn trong bảng.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Trên tab Bảng, thêm cột hoặc hàng:

  • Để chèn hàng phía trên vùng chọn hiện tại, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Chèn ở trên." Sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Để chèn một hàng bên dưới vùng chọn hiện tại, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Chèn dưới đây." Sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Để chèn một cột bên trái của vùng chọn hiện tại, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Chèn bên trái." Sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Để chèn một cột bên phải của vùng chọn hiện tại, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Chèn bên phải." Sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xóa một hàng hoặc cột khỏi bảng

Bạn có thể nhanh chóng xóa toàn bộ hàng hoặc cột khỏi bảng của mình.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Trên tab Bảng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa hàng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Delete rows” (Xóa hàng). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xóa cột, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Delete columns” (Xóa cột). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Tô sáng dữ liệu trong bảng

Để tô sáng dữ liệu trong bảng, bạn có thể thêm màu vào hàng hoặc cột thay thế hay chỉ tô sáng cột đầu tiên hoặc cuối cùng. Bạn cũng có thể nhanh chóng tô điểm cho bảng bằng cách thêm các kiểu được xác định trước.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Trong tab Bảng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây với hàng hoặc cột thay thế:

  • Để thêm màu vào hàng thay thế, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Banded rows switch, unchecked” (Chuyển hàng có dải băng, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm màu vào cột thay thế, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Banded columns switch, unchecked” (Chuyển cột có dải băng, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng một kiểu đã xác định trước vào cột hoặc hàng có dải băng, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Menu kiểu bảng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Kiểu bảng" Trong danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Bạn nghe mô tả về kiểu. Để chọn một kiểu, gõ đúp vào màn hình.

 3. Trong tab Bảng, thực hiện một trong các thao tác sau đây với hàng đầu tiên hoặc cuối cùng:

  • Để thêm màu vào cột đầu tiên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “First column, unchecked” (Cột đầu tiên, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm màu trên cột cuối cùng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Last column, unchecked” (Cột cuối cùng, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng một kiểu đã xác định trước cho cột đầu tiên hoặc cuối cùng trong bảng, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Menu kiểu bảng." Sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Kiểu bảng" Trong danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe hoặc "Medium" hoặc "Đậm". Trong danh sách kiểu Trung bình, vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe: "Nhạt màu xám, bảng kiểu phương tiện truyền đạt." Điều này và các kiểu sau đây có thể áp dụng cho hàng đầu tiên hoặc cuối cùng cột. Trong danh sách kiểu đậm, vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe: "Đậm màu xám, bảng kiểu tối." Điều này và các kiểu sau đây có thể được áp dụng cho cột đầu tiên hoặc cuối cùng. Để chọn một kiểu, gõ đúp vào màn hình.

Hiện dữ liệu của bạn trong biểu đồ

Bạn có thể hiển thị dữ liệu trong bảng ở định dạng biểu đồ.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Để chọn các ô của bảng bạn muốn sử dụng cho biểu đồ, đặt hai ngón tay trên màn hình và trượt chúng ra xa nhau cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn mà bạn muốn.

 3. Dẫn hướng tới tab Chèn như hướng dẫn trong Dẫn hướng tới menu tab.

 4. Trong dải băng Chèn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Chart menu" (Menu Biểu đồ). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Chart” (Biểu đồ).

 5. Trong menu Biểu đồ, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy loại biểu đồ bạn muốn chọn, ví dụ: “Pie menu” (Menu Hình tròn). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên loại biểu đồ đã chọn, ví dụ: “Pie” (Hình tròn). Danh sách loại biểu đồ sẽ mở ra.

 6. Trong danh sách loại biểu đồ, trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt qua danh sách. Bạn nghe thấy tên mục danh sách, ví dụ: “3D pie, list item” (mục danh sách Hình tròn 3D). Để chọn một loại biểu đồ, hãy nhấn đúp vào màn hình. Biểu đồ sẽ được tạo trên trang tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Dùng Excel Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để sắp xếp dữ liệu vào bảng để phân tích nhanh hơn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bảng cho phép bạn dễ dàng lọc dữ liệu và tính tổng.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

 1. Trong Excel Online, hãy chọn các ô mà bạn muốn bao gồm trong bảng.

 2. Nhấn Ctrl + L để mở hộp thoại Tạo bảng .

 3. Trong hộp thoại Tạo bảng , nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Unchecked, bảng của tôi có tiêu đề." Nhấn phím cách để chọn hoặc bỏ chọn hộp bảng của tôi có tiêu đề , tùy thuộc vào việc bạn muốn hàng trên cùng để được dùng làm tiêu đề bảng.

  Lưu ý: Bắt buộc phải có tiêu đề bảng để bộ đọc màn hình có thể truy nhập bảng. Bộ đọc màn hình sử dụng thông tin tiêu đề để hiểu cách xác định các ô trong bảng.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "OK", sau đó nhấn Enter.

 5. Bây giờ bạn có thể nhập dữ liệu của bạn. Để nhập hoặc thay thế dữ liệu trong một ô, hãy di chuyển đến ô bạn muốn, rồi nhập văn bản, số hoặc công thức.

  Mẹo: Để tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc sửa dữ liệu của bạn, hãy tham khảo các tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Excel.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Phím tắt trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×