Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Tạo và sửa một bảng trong thông điệp email của bạn trong Outlook bằng bộ đọc màn hình bàn phím của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chuyển đổi văn bản sang dạng bảng

Nếu bạn có một khối văn bản sử dụng dấu tách nhất quán, thật dễ dàng để chuyển đổi khối văn bản đó thành bảng.

 1. Chọn đoạn văn bản bạn muốn chuyển đổi thành bảng.

 2. Để mở hộp thoại Chuyển đổi văn bản thành bảng , hãy nhấn Alt + N, T, V.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu văn bản sử dụng các đoạn văn làm dấu tách, nhấn Alt+P.

  • Nếu văn bản sử dụng dấu phẩy làm dấu tách, nhấn Alt+M.

  • Nếu văn bản sử dụng tab làm dấu tách, nhấn Alt+T.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Bảng được tạo và tiêu điểm quay lại thư với bảng được chọn.

Chuyển đổi bảng thành văn bản

 1. Đặt con trỏ tại nơi trong bảng bạn muốn chuyển đổi thành văn bản.

 2. Nhấn Alt + J, L để mở tab bố trí của Công cụ bảng.

 3. Nhấn V để mở hộp thoại Chuyển đổi Bảng thành Văn bản, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn văn bản sử dụng các đoạn văn làm dấu tách, nhấn P.

  • Nếu bạn muốn văn bản sử dụng dấu phẩy làm dấu tách, nhấn M.

  • Nếu bạn muốn văn bản sử dụng tab làm dấu tách, nhấn T.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại thư có văn bản đã chọn.

Chèn bảng

Bạn có thể xác định kích thước của bảng, chẳng hạn như số cột và hàng cũng như độ cao và độ rộng của cột và hàng đó. Outlook sẽ chèn một bảng kiểu lưới cơ bản để bạn sử dụng.

Lưu ý: Để tạo một bảng dễ truy nhập nhất có thể, điều quan trọng là phải tạo cho bảng đó một hàng tiêu đề.

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn bảng mới.

 2. Để mở hộp thoại Chèn bảng , hãy nhấn Alt + N, T, tôi.

 3. Nhập số cột bạn muốn.

 4. Nhấn phím Tab, rồi nhập số hàng bạn muốn.

 5. Nếu sau này bạn muốn sử dụng lại những kích thước này, nhấn Alt+S để chọn tùy chọn Nhớ kích thước cho bảng mới.

 6. Để đóng hộp thoại Chèn Bảng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Outlook sẽ thêm bảng vào thư của bạn và tiêu điểm sẽ di chuyển đến cột đầu tiên của hàng tiêu tiên.

 7. Để kiểm tra bảng của bạn có một hàng tiêu đề, hãy nhấn Alt + J, T để mở tab thiết kế của Công cụ bảng.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Kiểm tra, tiêu đề hàng hộp kiểm." Với JAWS, bạn nghe: "hộp nhóm tùy chọn kiểu bảng, đầu đề hàng cho hộp kiểm, kiểm tra." Nếu bạn nghe "Unchecked," nhấn phím cách để chuyển đổi hàng tiêu đề, nếu không hãy nhấn phím Esc để quay lại tiêu điểm vào bảng.

 9. Dùng phím mũi tên để di chuyển xung quanh bảng, rồi nhập thông tin của bạn vào các ô.

Sử dụng kiểu bảng tích hợp sẵn

Sau khi tạo bảng, bạn có thể nhanh chóng sửa đổi diện mạo bảng bằng các kiểu tích hợp sẵn trong Outlook.

 1. Đặt con trỏ vào một vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Nhấn Alt + J, T để mở tab thiết kế của Công cụ bảng.

 3. Nhấn S để mở menu Kiểu Bảng.

 4. Dùng phím mũi tên để di chuyển qua danh sách các kiểu cho đến khi bạn tìm thấy kiểu mình muốn, ví dụ: "Grid table 1, light" (Bảng lưới 1, sáng).

 5. Để chọn kiểu bạn muốn, nhấn Enter. Kiểu đã chọn được áp dụng cho bảng và tiêu điểm quay lại bảng.

Xóa bảng

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở một vị trí bất kỳ trong bảng bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Alt + J, L để mở tab bố trí của Công cụ bảng.

 3. Để xóa bỏ toàn bộ bảng, hãy nhấn D, T. Bảng sẽ bị xóa và trả về tập trung vào thông điệp.

Đặt thuộc tính của bảng

Sử dụng hộp thoại Thuộc tính của Bảng để đặt tiêu đề và mô tả cho bảng nhằm giúp bảng dễ sử dụng hơn hoặc để sửa đổi căn chỉnh bảng.

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở một vị trí bất kỳ trong bảng bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Để mở hộp thoại Thuộc tính bảng , hãy nhấn Alt + J, L, O.

 3. Để đặt căn chỉnh bảng liên quan đến văn bản nội dung của thư, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để căn chỉnh bảng với lề trái của văn bản, nhấn Alt+L.

  • Để căn chỉnh bảng nằm chính giữa văn bản, nhấn Alt+C.

  • Để căn chỉnh bảng nằm ở lề phải của văn bản, nhấn Alt+H.

 4. Để chọn cách văn bản nội dung bao xung quanh bảng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm cho văn bản bao xung quanh các cạnh của bảng, nhấn Alt+A.

  • Để bảng tách riêng khỏi văn bản, nhấn Alt+N.

 5. Để cung cấp cho bảng một tiêu đề và mô tả, hãy nhấn Alt + T, sau đó nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe: "Được chọn, văn bản thay thế tab mục." Với JAWS, bạn nghe: "văn bản thay thế tab."

 6. Nhấn phím Tab và nhập tiêu đề bảng, rồi nhấn phím Tab và nhập mô tả.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại thư.

Thêm cột hoặc hàng vào bảng

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ tại điểm trong bảng nơi bạn muốn thêm cột hoặc hàng.

 2. Nhấn Alt + J, L để mở tab bố trí của Công cụ bảng.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một hàng trên điểm được chọn, nhấn A.

  • Để thêm một hàng bên dưới điểm đã chọn, nhấn B, E.

  • Để thêm cột vào bên trái điểm được chọn, nhấn L.

  • Để thêm cột vào bên phải điểm được chọn, nhấn R.

 4. Menu sẽ đóng lại và tiêu điểm quay lại bảng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Phím tắt để dẫn hướng thư trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Tạo và chỉnh sửa bảng trong thư email ở Thư Outlook bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chuyển đổi văn bản sang dạng bảng

Nếu bạn có một khối văn bản sử dụng dấu tách nhất quán, thật dễ dàng để chuyển đổi khối văn bản đó thành bảng.

 1. Khi viết thư, chọn đoạn văn bản bạn muốn chuyển đổi thành bảng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, button collapsed" (Nút Chèn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table button" (Nút Bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Bảng được tạo và tiêu điểm quay lại thư với bảng được chọn. Bạn sẽ nghe thấy thuộc tính của bảng.

Chèn bảng

Khi bạn chèn bảng trống vào email, Outlook sẽ thêm một bảng kiểu lưới cơ bản có ba hàng và ba cột. Sau đó, bạn có thể thêm nhiều cột và hàng hơn nếu cần.

Lưu ý: Để tạo một bảng dễ truy nhập nhất có thể, điều quan trọng là phải tạo cho bảng đó một hàng tiêu đề.

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn bảng mới.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, button collapsed" (Nút Chèn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table button" (Nút Bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Bảng được tạo và tiêu điểm quay lại thư với bảng được chọn. Bạn sẽ nghe thấy thuộc tính của bảng.

Sử dụng kiểu bảng tích hợp sẵn

Sau khi tạo bảng, bạn có thể nhanh chóng sửa đổi diện mạo bảng bằng các kiểu tích hợp sẵn trong Outlook.

 1. Đặt con trỏ vào một vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table, button collapsed" (Nút Bảng thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table styles" (Kiểu bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trong menu Kiểu Bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kiểu bảng mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Kiểu đã chọn được áp dụng cho bảng và tiêu điểm quay lại bảng.

Xóa bảng

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở một vị trí bất kỳ trong bảng bạn muốn xóa.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table, button collapsed" (Nút Bảng thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete, button collapsed" (Nút Xóa, thu gọn). Tiêu điểm nằm trên nút Xóa. Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Để xóa toàn bộ bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete table button" (Nút Xóa bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Bảng sẽ bị xóa và tiêu điểm quay lại thư.

Sửa đổi thuộc tính của bảng

Bạn có thể sửa đổi căn chỉnh bảng, đặt tiêu đề và mô tả cho bảng để tăng tính trợ năng, thay đổi tùy chọn kiểu bảng và các thao tác khác.

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở một vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table, button collapsed" (Nút Bảng thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trong menu Bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Để điều chỉnh căn chỉnh bảng, chọn mục Căn chỉnh. Trong menu Căn chỉnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm tiêu đề văn bản thay thế và mô tả, chọn mục Văn bản thay thế. Trong hộp thoại, nhập tiêu đề bảng, trượt nhanh sang phải, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập mô tả bảng. Kéo một ngón tay lên trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để sửa đổi tùy chọn kiểu bảng, chọn mục Tùy chọn Kiểu. Trong menu Tùy chọn Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn kiểu, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm cột hoặc hàng vào bảng

 1. Khi viết thư, di chuyển con trỏ trong bảng tới điểm bạn muốn thêm cột hoặc hàng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table, button collapsed" (Nút Bảng thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button collapsed" (Nút Chèn, thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trong menu Chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Cột hoặc hàng sẽ được thêm vào bảng. Tiêu điểm di chuyển tới hàng hoặc cột được thêm trong bảng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Tạo và sửa một bảng trong thông điệp email của bạn trong Outlook Web App sử dụng bàn phím của bạn và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, khi soạn thư với thư.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Chèn bảng

Khi bạn chèn bảng trong tin nhắn của bạn, bạn có thể xác định số lượng cột và hàng. Outlook Web App chèn bảng lưới-kiểu cơ bản để sử dụng của bạn.

 1. Trong khi soạn thư, hãy đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn bảng mới.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Định dạng, <selected option>, nút." Sau đó, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Hơn, nút", và nhấn phím cách.

 3. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Chèn bảng, nút thu gọn," và sau đó nhấn phím cách. Menu chèn bảng sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Chèn bảng, chọn menu mục, hộp kiểm", sau đó nhấn phím cách. Hộp thoại chèn bảng mở ra và bạn nghe: "Hộp thoại chèn bảng, tập trung vào OK."

 5. Để chọn số cột trong bảng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Số cột, sửa, <current number>," và nhập số cột bạn muốn.

 6. Để chọn số hàng trong bảng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Số hàng, sửa, <current number>," và nhập số hàng bạn muốn.

 7. Khi thực hiện xong, để chèn bảng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", rồi nhấn Enter. Hộp thoại đóng và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Phím tắt trong Outlook trên web

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×