Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn âm thanh hoặc video trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn âm thanh hoặc video trong PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm tệp video và âm thanh để làm phong phú hơn bản trình bày của bạn. Bạn thậm chí có thể ghi lại một tệp âm thanh trực tiếp từ PowerPoint. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng Trình tường thuật, bàn phím của bạn sẽ mặc định sử dụng bố trí Chuẩn. Để thay đổi điều này trong cài đặt Trình tường thuật, nhấn phím logo Windows+Ctrl+N. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Select keyboard layout, Standard" (Chọn bố trí bàn phím, Chuẩn). Để thay đổi bố trí thành Thừa tự, nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Legacy, selected" (Đã chọn Thừa tự). Các lệnh Trình tương thuật mới sẽ không khả dụng ở bố trí bàn phím Thừa tự nếu thao tác nhấn phím của các lệnh thừa tự xung đột với những lệnh được sử dụng trong các tính năng Trình tường thuật mới.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng ảnh, clip art hoặc tệp khác từ Internet, cần phải tôn trọng bản quyền. Tính năng Lọc hình ảnh theo loại giấy phép có thể giúp bạn chọn tệp cần sử dụng.

Trong chủ đề này

Thêm video từ mạng

Bạn có thể thêm video trực tuyến từ cộng đồng chia sẻ video như YouTube hoặc từ một mã nhúng video.

Thêm video trực tuyến

 1. Trong trang chiếu nội dung vùng nơi bạn muốn chèn video, hãy nhấn Alt + N, sau đó Z, M và V. Bạn nghe: "Video trực tuyến."

 2. Nhấn Enter. Hộp thoại Chèn Video sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Tìm kiếm," theo sau là tên cộng đồng hoặc dịch vụ.

 4. Nhập từ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter. Bộ chọn video sẽ mở ra với tiêu điểm trên video đầu tiên.

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe video bạn muốn thêm, sau đó nhấn Enter.

Thêm video từ mã nhúng

 1. Trong trang chiếu nội dung vùng nơi bạn muốn chèn video, hãy nhấn Alt + N, sau đó Z, M và V. Bạn nghe: "Video trực tuyến."

 2. Nhấn Enter. Hộp thoại Chèn Video sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Dán mã đây nhúng."

 4. Dán mã nhúng, rồi nhấn Enter.

Thêm video từ thiết bị của bạn

Bạn có thể thêm video từ PC của bạn vào bản trình bày của bạn.

 1. Trong bản trình bày, hãy đi đến vùng nội dung trang chiếu bạn muốn chèn video.

 2. Nhấn Alt + N, sau đó Z, M và V. Bạn nghe: "Video trực tuyến."

 3. Nhấn P. Bạn nghe: "Video trên PC của tôi."

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại Windows Chèn Video sẽ mở ra, với tiêu điểm trên thư mục tài liệu . Bạn nghe: "Tệp sửa tên, có thể sửa,."

 5. Dẫn hướng đến tệp video bạn muốn thêm hoặc nhập đường dẫn đến tệp, sau đó nhấn phím cách để chọn tệp.

 6. Để chèn video, hãy nhấn Alt + S.

 7. Nếu cần thiết, để thay đổi các tùy chọn định dạng video, hãy chọn video, và nhấn Alt + J, P. Bạn nghe: "Tab định dạng." Để dẫn hướng qua các tùy chọn menu con, hãy nhấn phím Tab.

 8. Nếu cần thiết, để thay đổi các tùy chọn phát lại video, hãy chọn video và nhấn Alt + J, N. Bạn nghe: "Tab phát lại."

Thêm tệp âm thanh từ thiết bị của bạn

Bạn có thể thêm tệp âm thanh từ thiết bị của bạn vào bản trình bày.

 1. Trong bản trình bày của bạn, đi tới khu vực nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Để mở hộp thoại Chèn âm thanh , nhấn Alt + N, sau đó Z, M và O. Bạn nghe: "Tệp sửa tên, có thể sửa,."

 3. Dẫn hướng đến tệp âm thanh bạn muốn thêm hoặc nhập đường dẫn đến tệp. Để chọn tệp, hãy nhấn Phím cách.

 4. Để chèn tệp, nhấn Enter.

 5. Nếu cần thiết, để thay đổi các tùy chọn định dạng tệp âm thanh, chọn tệp, và nhấn Alt + J, P. Bạn nghe "tab định dạng." Để dẫn hướng qua các tùy chọn menu con, hãy nhấn phím Tab.

 6. Nếu cần thiết, để dẫn hướng đến các tùy chọn phát lại âm thanh, chọn tệp và nhấn Alt + J, N. Bạn nghe "Tab phát lại."

Ghi tệp âm thanh trong PowerPoint

Bạn có thể trực tiếp ghi nhanh tệp âm thanh trong PowerPoint.

 1. Trong bản trình bày, hãy đi đến trang chiếu bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Nhấn Alt + N, Z, T, sau đó O và R. Bạn nghe: "sổ ghi âm thanh, tên, chỉnh sửa."

 3. Nhập tên cho bản ghi âm thanh.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút ghi", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Nút OK." Bắt đầu ghi.

 5. Ghi âm thanh, và khi bạn thực hiện xong, hãy nhấn Enter. Các điểm dừng ghi và tệp âm thanh được chèn vào trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để thêm tệp video để làm phong phú hơn bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm video từ thiết bị của bạn

Thêm một tệp video trong bản trình bày của bạn để làm phong phú hơn nó. Bạn có thể sử dụng video bạn đã ghi lại với máy ảnh của thiết bị của bạn, hoặc tải xuống video từ web. Theo mặc định, video được lưu vào ảnh.

Khi dùng video, hình ảnh, clip art, hoặc tệp khác từ internet, điều quan trọng là tôn trọng bản quyền. Bộ lọc hình ảnh theo loại giấy phép trong Bing có thể giúp bạn chọn các tệp để sử dụng.

 1. Dẫn hướng đến khu vực nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tab hiện được chọn.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn video, nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Kho lưu trữ video trong thiết bị của bạn sẽ mở ra.

  Nếu bạn nghe "PowerPoint muốn truy nhập video của bạn", trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK," và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Video", tiếp theo là số video trong thư mục. Gõ đúp vào màn hình để mở thư mục.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn định vị video mà bạn muốn. VoiceOver đọc khoảng thời gian và ngày tháng của mỗi video.

 7. Để chọn video, gõ đúp vào màn hình. Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Chọn, nút."

 8. Để chèn video, gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm trả về bản trình bày với video đã chọn.

Thêm video từ máy ảnh

 1. Dẫn hướng đến khu vực nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tab hiện được chọn.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn ảnh từ camera, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Camera sẽ mở ra.

  Nếu bạn nghe "PowerPoint muốn truy nhập camera", trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK," và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "chế độ Camera, ảnh." Để thay đổi chế độ cho video, hãy vuốt xuống dưới bằng một ngón tay. Bạn nghe: "Video."

  Nếu bạn nghe "PowerPoint nào chẳng hạn như để truy nhập bộ micrô," trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Để bắt đầu ghi video của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Ghi video, nút." Trỏ camera trong đúng hướng, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Để dừng ghi, gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã di chuyển tiêu điểm ra khỏi bản ghi video nút, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Ngừng ghi video, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 8. Để chèn video, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Sử dụng video, nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm trả về bản trình bày với video đã chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm tệp video để làm phong phú hơn bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng Trình tường thuật, bàn phím của bạn sẽ mặc định sử dụng bố trí Chuẩn. Để thay đổi điều này trong cài đặt Trình tường thuật, nhấn phím logo Windows+Ctrl+N. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Select keyboard layout, Standard" (Chọn bố trí bàn phím, Chuẩn). Để thay đổi bố trí thành Thừa tự, nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Legacy, selected" (Đã chọn Thừa tự). Các lệnh Trình tương thuật mới sẽ không khả dụng ở bố trí bàn phím Thừa tự nếu thao tác nhấn phím của các lệnh thừa tự xung đột với những lệnh được sử dụng trong các tính năng Trình tường thuật mới.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

 • Khi sử dụng ảnh, clip art hoặc tệp khác từ Internet, cần phải tôn trọng bản quyền. Tính năng Lọc hình ảnh theo loại giấy phép có thể giúp bạn chọn tệp cần sử dụng.

Thêm video từ Internet

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới video bạn muốn thêm và sao chép URL của video từ thanh địa chỉ.

 2. Trong bản trình bày, dẫn hướng đến khu vực nội dung trang chiếu mà bạn muốn thêm video trực tuyến.

 3. Nhấn phím logo Alt + Windows, N, V, O. Bạn nghe: "Video trực tuyến." Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản cho video URL.

 4. Trong trường văn bản, dán video URL và sau đó nhấn Enter. Video được chèn vào bản trình bày của bạn.

 5. Để phát video trong bản trình bày, hãy nhấn phím logo Alt + Windows, W, C. Trình chiếu bắt đầu từ trang chiếu hiện tại với video. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút phát", sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×