Sử dụng bộ đọc màn hình để cộng tác trên đám mây trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để cộng tác trên đám mây trong PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để chia sẻ bản trình bày của bạn và cộng tác với người khác. Bạn cũng có thể tạo bản sao cho bản trình bày của mình và chia sẻ các bản sao đó thông qua email trong các định dạng khác nhau, chẳng hạn như PDF.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint và đăng nhập

Để chia sẻ bản trình bày, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trong PowerPoint 2016 để có thể lưu tệp vào OneDrive.

 1. Để mở nhanh PowerPoint 2016, nhấn phím logo Windows, nhập "powerpoint 2016," rồi nhấn Enter.

 2. Để bắt đầu một bản trình bày trống, nhấn Enter. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “PowerPoint edit view” (Dạng xem chỉnh sửa PowerPoint). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Presentation 1 ready” (Bản trình bày 1 sẵn sàng).

 3. Để đăng nhập, trong dạng xem soạn thảo PowerPoint, nhấn Alt+F. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “File menu” (Menu Tệp). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view. File” (Dạng xem Backstage. Tệp). Sau đó, nhấn D. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Account tab item ” (Đã chọn. Mục tab Tài khoản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Account tab” (Tab Tài khoản).

  Mẹo: Khi ở trong menu Tệp, bạn cũng có thể khám phá và tìm các lệnh menu liên quan đến Tài khoản, Lưu, Chia sẻ hoặc Xuất, sử dụng Tab để dẫn hướng các tùy chọn hoặc sử dụng phím mũi tên để dẫn hướng menu. Các tùy chọn sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 4. Nhấn S. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Accounts window. Type your email or phone number” (Cửa sổ Tài khoản. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Accounts. Type your email or phone number required” (Tài khoản. Yêu cầu nhập email hoặc số điện thoại của bạn).

 5. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, nhấn Enter rồi nhấn Tab. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Password, editing text” (Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Password, edit. Type in text” (Chỉnh sửa, Mật khẩu. Nhập văn bản).

 6. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong tổ chức, các bước đăng nhập có thể sẽ hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi PowerPoint 2016 vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Lưu và chia sẻ bản trình bày bằng OneDrive

Lưu bản trình bày PowerPoint 2016 của bạn vào OneDrive để có thể chia sẻ bản trình bày với người khác. Bằng cách lưu bản trình bày vào OneDrive, bạn cũng có thể truy nhập bản trình bày của mình trên bất cứ thiết bị nào. Bạn có thể dễ dàng lưu bản trình bày cũ và mới vào OneDrive.

Sau khi lưu bản trình bày vào OneDrive, bạn đã sẵn sàng để chia sẻ bản trình bày với người khác.

Lưu bản trình bày vào OneDrive

 1. Để lưu bản trình bày, nhấn Alt+F, rồi nhấn A. Trong Trình tường viên, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Save as tab item” (Đã chọn. Mục tab Lưu dưới dạng). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Save as tab” (Tab Lưu dưới dạng).

 2. Để chọn vị trí lưu, nhấn Tab. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách các vị trí lưu trữ khả dĩ.

 3. Để chọn một thư mục trên OneDrive, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của thư mục mình muốn.

 4. Để thay đổi tên tệp trước khi lưu tệp vào OneDrive, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Enter file name here” (Nhập tên tệp ở đây). Nhập tên.

 5. Để lưu, nhấn Enter. Bản trình bày được lưu vào OneDrive, với phần mở rộng tệp .pptx.

Chia sẻ bản trình bày trên OneDrive

 1. Trong PowerPoint, để chia sẻ bản trình bày với những người khác bằng OneDrive, nhấn Alt+Y, rồi U. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter name or email addresses" (Nhập tên hoặc địa chỉ email).

 2. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời. Nếu bạn đã lưu trữ thông tin liên hệ của người đó thì bạn có thể chỉ cần nhập tên. Sau đó, nhấn Tab.

 3. Theo mặc định, người được mời có thể chỉnh sửa bản trình bày của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem bản trình bày, hãy nhấn Tab. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Can edit” (Có thể chỉnh sửa). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Combo box. Can Edit” (Hộp tổ hợp. Có thể Chỉnh sửa). Nhấn phím Mũi tên xuống hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: “Can view” (Có thể xem). Sau đó, nhấn Enter.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Share button” (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Enter để chia sẻ bản trình bày.

Chia sẻ bản trình bày PowerPoint 2016 với người khác

Với PowerPoint 2016, bạn có thể dễ dàng gửi email bản sao bản trình bày của mình.

 1. Để chia sẻ bản sao bản trình bày của bạn với người khác, nhấn Alt+F, rồi H. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Share tab item.” (Đã chọn. Mục tab Chia sẻ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share Tab” (Tab Chia sẻ).

 2. Để chia sẻ bản trình bày qua email, nhấn E. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Email tab item” (Đã chọn. Mục tab Email). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share. Email tab" (Chia sẻ. Tab Email).

 3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ bản trình bày của mình:

  • Để chia sẻ bản trình bày dưới dạng tệp .pptx, nhấn A.

  • Để chia sẻ bản trình bày dưới dạng tệp .pdf, nhấn F.

  • Để chia sẻ bản trình bày dưới dạng tệp .xps, nhấn X.

  Mẹo: Thay vì gửi email bản sao của bản trình bày, bạn có thể gửi liên kết chia sẻ. Theo cách này, người khác có thể thấy những thay đổi mới nhất trong bản trình bày và bạn sẽ không cần lo lắng về giới hạn kích cỡ tệp đính kèm email. Để gửi liên kết chia sẻ, nhấn L.

 4. PowerPoint 2016 mở thư mới trong ứng dụng email của bạn với bản trình bày được đính kèm. Để tìm hiểu cách gửi thư email bằng bộ đọc màn hình, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để viết và gửi thư email mới trong Thư dành cho Windows 10.

Lưu bản trình bày PowerPoint dưới dạng tệp PDF

Đôi khi bạn muốn chia sẻ bản trình bày với những người không có PowerPoint 2016, đồng thời, bạn muốn giữ nguyên nội dung và định dạng. Để thực hiện điều đó, bạn có thể sử dụng PowerPoint 2016 để lưu bản trình bày của mình dưới dạng PDF.

 1. Để xuất bản trình bày, nhấn Alt+F, rồi E. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Export tab item” (Đã chọn. Mục tab Xuất). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Export tab” (Tab Xuất).

 2. Để lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF, nhấn P, rồi A. Bạn sẽ nghe thấy: “Publish as PDF or XPS dialog” (Hộp thoại Phát hành dạng PDF hoặc XPS).

 3. Nhập tên tệp.

 4. Để chọn thư mục để lưu tệp, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục, ví dụ: “Quick access” (Truy nhập nhanh), “OneDrive” hoặc “This PC” (PC Này). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua các thư mục và phím Mũi tên Phải để xem các thư mục con. Bạn sẽ nghe thấy tên thư mục trong khi duyệt.

 5. Khi bạn đến vị trí mình muốn, nhấn Enter, rồi nhấn Tab.

 6. Để chọn kích cỡ tệp PDF, thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

  • Để lưu dưới dạng Chuẩn cho chất lượng cao hơn, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy trong Trình tường thuật: “Selected. Standard. Publishing online and printing” (Đã chọn. Chuẩn. Phát hành trực tuyến và in) hay trong JAWS: “Standard” (Chuẩn).

  • Để lưu dưới dạng kích cỡ Tối thiểu nhằm giảm kích cỡ tệp, sau khi bạn nghe thấy trong Trình tường thuật “Selected. Standard ” (Đã chọn. Chuẩn) hay trong JAWS “Standard” (Chuẩn), nhấn phím Mũi tên xuống. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Minimum size. Publishing online” (Đã chọn. Kích cỡ tối thiểu. Phát hành trực tuyến). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Minimum size” (Kích cỡ tối thiểu).

 7. Để lưu, nhấn Alt+S. Tệp tự động mở ra.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Dùng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Trong PowerPoint 2016 for iOS, bạn có thể sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ bản trình bày của mình và cộng tác với người khác. Bạn cũng có thể tạo bản sao PDF cho bản trình bày của mình, rồi chia sẻ các bản sao đó qua email.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Lưu và chia sẻ bản trình bày bằng OneDrive

Lưu bản trình bày PowerPoint của bạn vào OneDrive để có thể chia sẻ bản trình bày với người khác. Bằng cách lưu bản trình bày vào OneDrive, bạn cũng có thể truy nhập bản trình bày của mình trên bất cứ thiết bị nào. Bạn có thể dễ dàng lưu bản trình bày cũ và mới vào OneDrive.

Sau khi bản trình bày được lưu vào OneDrive, bạn đã sẵn sàng để chia sẻ bản trình bày với người khác.

Đảm bảo bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trong PowerPoint để lưu và chia sẻ bản trình bày trên OneDrive.

Lưu bản trình bày vào OneDrive

 1. Trong PowerPoint 2016 for iOS, để lưu bản trình bày, nhấn vào nửa trên màn hình bằng 4 ngón tay, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save and close, button" (Nút, Lưu và đóng). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save, ellipsis, button" (Nút, dấu chấm lửng, Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập tên tệp.

 4. Để chọn vị trí lưu, trượt nhanh liên tiếp sang phải qua "Places" (Địa điểm) cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản OneDrive của bạn, ví dụ: "OneDrive - Personal" (OneDrive - Cá nhân), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nếu bạn muốn lưu vào thư mục OneDrive, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục bạn đang tìm kiếm, theo sau là "Button, folder, actions available" (Nút, thư mục, hành động sẵn dùng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để lưu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save, button" (Nút, Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Bản trình bày được lưu vào OneDrive với phần mở rộng tệp .pptx.

Chia sẻ bản trình bày trên OneDrive

 1. Sau khi bạn đã lưu bản trình bày trong OneDrive, nhấn vào nửa trên màn hình bằng 4 ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy tên bản trình bày.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu, button" (Nút, menu Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Share, heading" (Đầu đề, Chia sẻ).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people, button" (Nút, Mời mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Mời Mọi người sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type names or email addresses, text field" (Trường văn bản, Nhập tên hoặc địa chỉ email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời. Nếu bạn đã lưu trữ thông tin liên hệ của người đó thì bạn có thể chỉ cần nhập tên.

  Lưu ý: Một hộp thoại có thể mở ra để hỏi liệu PowerPoint có thể truy nhập Danh bạ của bạn hay không. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Don't allow, button" (Nút, Không cho phép) hoặc "OK, button" (Nút, OK), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Can edit, switch button, on” (Có thể chỉnh sửa, nút chuyển, bật). Theo mặc định, người được mời có thể chỉnh sửa bản trình bày của bạn. Nếu bạn muốn những người đó chỉ có thể xem bản trình bày, hãy nhấn đúp vào màn hình để tắt tùy chọn chỉnh sửa. Bạn sẽ nghe thấy: “Off” (Tắt).

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Include message (optional)" (Bao gồm thư (tùy chọn)). Nếu bạn muốn làm như vậy, nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập thư cho người nhận.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send, button" (Nút, Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Người nhận sẽ nhận được một email với thông tin về tài liệu dùng chung. Bạn được đưa trở lại menu Chia sẻ.

Chia sẻ bản trình bày của bạn với những người khác

Với PowerPoint 2016 for iOS, bạn có thể dễ dàng gửi email bản sao bản trình bày của mình.

 1. Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint, nhấn vào nửa trên màn hình bằng 4 ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy tên bản trình bày.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu, button" (Nút, menu Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Share, heading" (Đầu đề, Chia sẻ).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send a copy, button" (Nút, Gửi bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Gửi Bản sao sẽ mở ra.

  Mẹo: Theo mặc định, bản sao được gửi email trong định dạng PowerPoint gốc. Nếu thay vào đó, bạn muốn gửi tệp PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Format, PowerPoint presentation, button" (Nút, Định dạng, bản trình bày PowerPoint), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send with another app, button" (Nút, Gửi bằng một ứng dụng khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Mail, button" (Nút, Thư), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Bạn phải thiết lập tài khoản email trong Thư trước khi gửi bản trình bày từ PowerPoint.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To, text field" (Trường văn bản, Đến), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa chỉ email của người nhận. Tên tệp đính kèm được tự động dùng làm chủ đề email.

  Lưu ý: Một hộp thoại có thể mở ra để hỏi liệu PowerPoint có thể truy nhập Danh bạ của bạn hay không. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Don't allow, button" (Nút, Không cho phép) hoặc "OK, button" (Nút, OK), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Send, button” (Nút, Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Người nhận sẽ nhận được email với tệp PDF đính kèm. Bạn được đưa trở lại menu Gửi Bản sao.

Lưu bản trình bày PowerPoint dưới dạng tệp PDF

Đôi khi bạn muốn chia sẻ bản trình bày với những người không có PowerPoint, đồng thời, bạn muốn giữ nguyên nội dung và định dạng. Để thực hiện điều đó, bạn có thể sử dụng PowerPoint để lưu bản trình bày của mình dưới dạng PDF trực tiếp vào OneDrive.

 1. Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint, nhấn vào nửa trên màn hình bằng 4 ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy tên bản trình bày.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File, button" (Nút, Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File, heading" (Đầu đề, Tệp).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export, button" (Nút, Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập tên tệp.

 6. Để chọn vị trí OneDrive, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản OneDrive của mình, ví dụ: "OneDrive - Personal" (OneDrive - Cá nhân), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã lưu bản trình bày vào OneDrive, PowerPoint sẽ ghi nhớ vị trí đó và đưa bạn trực tiếp đến danh sách thư mục OneDrive.

 7. Nếu bạn muốn lưu vào thư mục OneDrive, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục bạn đang tìm kiếm, theo sau là "Button, folder, actions available" (Nút, thư mục, hành động sẵn dùng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để lưu bản sao PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Export, button" (Nút, Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×