Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows và phím tắt để đồng bộ hóa tệp OneDrive for Business vào máy tính của bạn. Đồng bộ hóa cho phép bạn làm việc với các tệp OneDrive for Business trực tiếp trong File Explorer và truy nhập chúng ngay cả khi bạn ngoại tuyến. Bất cứ khi nào bạn trực tuyến, mọi thay đổi mà bạn hoặc người khác thực hiện đều sẽ được đồng bộ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để xem các phím tắt, hãy truy nhập mục Các phím tắt của OneDrive for Business trong Windows

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Đồng bộ bằng cách sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive

Nếu bạn có máy khách đồng bộ OneDrive mới trên máy tính, tệp của bạn sẽ tự động đồng bộ khi bạn đăng nhập vào OneDrive trên máy tính của mình. Để biết thông tin về cách thiết lập và đăng nhập, hãy truy nhập mục Đăng nhập vào OneDrive for Business.

Đồng bộ bằng cách sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive for Business

Nếu bạn đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive for Business cũ, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để đồng bộ.

Nếu bạn không chắc mình có máy khách đồng bộ nào, hãy truy nhập mục Tôi đang sử dụng phiên bản OneDrive nào.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đăng nhập vào Office 365 hoặc site SharePoint thuộc tổ chức của bạn bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  Lưu ý: Nếu bạn cần thêm thông tin về cách đăng nhập vào Office 365, hãy xem mục Nơi đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “App launcher” (Công cụ khởi động ứng dụng), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “OneDrive”, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “New” (Mới).

 5. Nhấn phím mũi tên Phải cho tới khi bạn nghe thấy “Sync” (Đồng bộ). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Sync, Menu item” (Đồng bộ, Mục menu).) Sau đó, nhấn Enter. Hộp thoại Đồng bộ sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Sync this library to your device for easy access” (Đồng bộ thư viện này vào thiết bị của bạn để truy nhập dễ dàng).

 6. Để bắt đầu đồng bộ, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Sync now” (Đồng bộ ngay), rồi nhấn Enter. Một hộp thoại bảo mật Internet sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Do you want to allow this website to open a program on your computer?” (Bạn có muốn cho phép trang web này mở một chương trình trên máy tính của bạn không?)

 7. Trong hộp thoại bảo mật, để cấp quyền, hãy nhấn Alt+A hoặc tab cho tới khi bạn nghe thấy “Allow” (Cho phép), rồi nhấn Enter.

 8. Hộp thoại OneDrive for Business sẽ mở ra với nút Hiển thị tệp của tôi được chọn và bạn sẽ nghe thấy “Microsoft OneDrive for Business, Show my files button” (Microsoft OneDrive for Business, nút Hiển thị tệp của tôi). Hộp thoại tích hợp địa chỉ web cho OneDrive for Business của bạn, cũng như vị trí trên máy tính của bạn là nơi lưu thư viện.

  Vào lúc này, một hộp thoại bảo mật có thể sẽ mở ra. Nếu hộp thoại này yêu cầu rằng bạn nhập địa chỉ email cho tài khoản Office 365 của bạn, hãy thực hiện những thao tác sau:

  1. Nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn, nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Tiếp theo, rồi nhấn Enter.

  2. Cửa sổ Đăng nhập sẽ mở ra kèm theo trường chỉnh sửa Mật khẩu được chọn. Nhập mật khẩu của bạn.

  3. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Đăng Nhập, rồi nhấn Enter. Cửa sổ Đăng nhập sẽ đóng lại và hộp thoại OneDrive for Business sẽ tái xuất hiện kèm theo nút Hiển thị tệp của tôi được chọn.

 9. Để hiển thị tệp của bạn khi chúng đồng bộ, nhấn vào Phím cách. File Explorer sẽ mở kèm theo tiêu điểm trên danh sách tài liệu trong thư mục OneDrive for Business của bạn, đồng thời bạn sẽ nghe thấy “OneDrive for Business, Items view” (OneDrive for Business, Chế độ xem mục) và tên mục đầu tiên trong danh sách. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “OneDrive for Business window, Table items view” (Cửa sổ OneDrive for Business, Chế độ xem mục bảng) và tên mục đầu tiên.)

File Explorer sẽ liệt kê thư mục OneDrive for Business của bạn trong ngăn Dẫn hướng dưới dạng OneDrive – Ten_cong_ty hoặc OneDrive @ Ten_cong_ty.

Sau khi hoàn tất đồng bộ tài liệu của bạn vào máy tính, bạn có thể lưu các tệp Microsoft Office trực tiếp vào thư mục OneDrive for Business. Trong tệp bạn muốn lưu, nhấn Alt+F, A rồi A. Trong danh sách Lưu Dưới dạng, nhấn phím mũi tên Lên hoặc mũi tên Xuống để chọn thư mục OneDrive for Business của bạn, rồi nhấn Enter.

Ngừng đồng bộ thư mục OneDrive for Business của bạn

 1. Với tiêu điểm trên màn hình, nhấn F6 để di chuyển tới nút Bắt đầu.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Notification chevron button” (Nút Thông báo hình v), rồi nhấn phím cách. Ngăn tràn Thông báo sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy “OneDrive <Ten_cong_ty>, <trạng thái>”.

 4. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

 5. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy "More Options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Nhấn Enter để mở menu, rồi nhấn S để mở Cài đặt.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Stop sync, link" (Liên kết ngừng đồng bộ), rồi nhấn Enter.

 7. Một hộp thoại xác nhận sẽ mở ra kèm theo tiêu điểm nằm trên nút Hủy liên kết tài khoản. Để ngừng đồng bộ thư mục OneDrive for Business của bạn, nhấn Enter.

Đồng bộ thư mục bằng cách thủ công

 1. Với tiêu điểm trên màn hình, nhấn F6 để di chuyển tới nút Bắt đầu.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Notification chevron button” (Nút Thông báo hình v), rồi nhấn phím cách. Ngăn tràn Thông báo sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy “OneDrive <Ten_cong_ty>, <trạng thái>”.

 4. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

 5. Để đồng bộ thư mục theo cách thủ công bằng cách sử dụng nút Đồng bộ ngay, nhấn N. Khi bạn đang truy nhập mạng, OneDrive for Business sẽ tự động đồng bộ thư mục với thư viện SharePoint của mình khoảng 10 phút một lần.

Xem và khắc phục các sự cố về đồng bộ

Nếu bạn gặp sự cố về đồng bộ với OneDrive for Business, hãy thử thực hiện các bước sau để xem, rồi khắc phục sự cố.

 1. Với tiêu điểm trên màn hình, nhấn F6 để di chuyển tới nút Bắt đầu.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Notification chevron button” (Nút Thông báo hình v), rồi nhấn phím cách. Ngăn tràn Thông báo sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy “OneDrive <Ten_cong_ty>, <trạng thái>”.

 4. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

 5. Chọn từ các tùy chọn sau:

  • Để xem các sự cố đồng bộ, nhấn V. Hộp thoại OneDrive for Business sẽ mở ra, rồi bạn sẽ nghe thấy “Leaving menu, File Explorer, Items view, OneDrive for Business dialog, [X] items can’t be synced with OneDrive for Business” (Rời khỏi menu, File Explorer, chế độ xem Mục, hộp thoại OneDrive for Business, không thể đồng bộ các mục [X] với OneDrive for Business) và tên của tệp đầu tiên.

   Để di chuyển qua danh sách các tệp, hãy nhấn phím mũi tên Xuống. Chọn tệp bạn muốn mở, nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Mở mục, rồi nhấn Enter. Trong tệp được mở, hãy khắc phục sự cố gây nên vấn đề về đồng bộ, rồi lưu tệp.

  • Tùy chọn này sẽ sửa các thư viện không đồng bộ. Tùy chọn này sẽ đồng bộ các phiên bản máy chủ của những thư viện này đối với máy tính của bạn, rồi sao lưu mọi tệp cục bộ có các thay đổi chưa được đồng bộ.

   Để chạy Sửa chữa, nhấn E. Hộp thoại OneDrive for Business sẽ mở ra, kèm theo tiêu điểm nằm trên nút Sửa chữa. Để sửa chữa, nhấn Enter.

Thông tin khác

Xem thêm

Các phím tắt của OneDrive for Business trong Windows

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive for Business bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×