Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Outlook 2016 với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để đọc và trả lời yêu cầu họp. Bạn có thể gửi phản hồi nhanh thẳng từ danh sách thư Outlook hộp thư đến, hoặc mở yêu cầu cho tùy chọn khác, chẳng hạn như đề xuất thời gian cuộc họp mới.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Trả lời yêu cầu cuộc họp từ danh sách hộp thư đến thư

Khi yêu cầu họp đến thư mục hộp thư đến Outlook của bạn, bạn có thể nhanh chóng chấp nhận, tạm chấp nhận hoặc từ chối cuộc họp ngay tại đó mà không cần phải mở yêu cầu đó.

 1. Trong Outlook, dẫn hướng đến hộp thư đến của bạn để tìm yêu cầu họp. Bạn có thể, ví dụ, nhấn Ctrl + Shift + tôi để đi đến hộp thư đếncủa bạn, và sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên để đặt tiêu điểm trên yêu cầu cuộc họp.

  Nếu bạn muốn nghe nội dung của yêu cầu họp, hãy nhấn F6. Tiêu điểm di chuyển ngăn đọc. Để chuyển qua thư, hãy dùng các phím mũi tên. Để di chuyển trở lại yêu cầu họp trong hộp thư đến, hãy nhấn Shift + F6.

 2. Nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và tường thuật viên sẽ thông báo: "ngữ cảnh menu, menu." Trong JAWS bạn nghe: "Menu." Để trả lời yêu cầu, hãy dùng các lối tắt sau đây:

  • Để chấp nhận, hãy nhấn C, C, và Enter.

  • Để chấp nhận tạm thời, nhấn N, Enter.

  • Để từ chối, nhấn E.

 3. Một hộp thoại Microsoft Outlook sẽ mở ra với tiêu điểm lên nút OK .

  • Để sửa phản hồi trước khi gửi, nhấn E, Enter. Một thông điệp email Phản hồi cuộc họp mở ra và tiêu điểm nằm trong trường văn bản thư mà bạn có thể nhập câu trả lời. Khi thực hiện xong, hãy nhấn Alt + S để gửi.

  • Để gửi phản hồi mà không cần sửa, nhấn S, Enter.

  • Để chọn không gửi trả lời, hãy nhấn D, Enter.

  Thực hiện hành động đã chọn, thư mời cuộc họp sẽ bị xóa và nếu chấp nhận, cuộc họp sẽ được thêm vào lịchcủa bạn.

Mở và trả lời yêu cầu họp

Để truy nhập trả lời tất cả tùy chọn, chẳng hạn như đề xuất thời gian cuộc họp mới, hãy mở yêu cầu cuộc họp.

 1. Trong Outlook, đi tới hộp thư đến và dẫn hướng đến yêu cầu cuộc họp. Để mở hộp thư đến, nhấn, ví dụ, Ctrl + Shift + I, và sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên để dẫn hướng các mục hộp thư đến. Khi trên yêu cầu họp, hãy nhấn Enter để mở nó.

 2. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề của yêu cầu cuộc họp. Nhấn Alt + H để đi đến tab cuộc họp .

 3. Để chấp nhận hoặc từ chối, hãy dùng các lối tắt sau đây:

  • Để chấp nhận, nhấn C.

  • Để chấp nhận tạm thời, nhấn J.

  • Để từ chối, nhấn N.

 4. Khi bạn nghe "Menu, sửa câu trả lời trước khi gửi", sử dụng các phím lối tắt thao tác sau để chọn phản hồi của bạn:

  • Để chỉnh sửa câu trả lời trước khi gửi, nhấn E.

  • Để gửi phản hồi mà không cần chỉnh sửa, nhấn S.

  • Để chọn không gửi câu trả lời, nhấn D.

  Thực hiện hành động đã chọn, thư mời cuộc họp sẽ bị xóa và nếu chấp nhận, cuộc họp được thêm vào Calendarcủa bạn.

Đề xuất thời gian cuộc họp mới

 1. Với yêu cầu cuộc họp mở trong Outlook, hãy nhấn Alt + H để đi đến tab cuộc họp .

 2. Để chấp nhận tạm và đề xuất thời gian mới, hãy nhấn P, T, T.

  Để từ chối và đề xuất thời gian mới, hãy nhấn P, T, D.

 3. Một hộp thoại Đề xuất thời gian mới mở ra. Để đặt ngày và thời gian bạn muốn đề xuất, nhấn phím Tab cho đến khi bộ đọc màn hình sẽ thông báo vào trường có liên quan, chẳng hạn như "Ngày bắt đầu cuộc họp" hoặc "Thời gian, bắt đầu cuộc họp" và nhập ngày tháng mới hoặc thời gian (ví dụ, "25 17 tháng mười" hoặc "1230 ch"). Khi thực hiện xong, hãy nhấn Alt + O.

 4. Hộp thoại đóng và một thông điệp email Đề xuất thời gian mới mở ra. Thời gian cuộc họp hiện tại và thời gian mới bạn đề xuất được hiển thị bên dưới trường chủ đề của thư. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản nội dung thư mà bạn có thể nhập bất kỳ trả lời bổ sung. Khi sẵn sàng để gửi, hãy nhấn Alt + S. Email được gửi đi, và bạn trở về hộp thư đến.

Kiểm tra xem người được mời vào cuộc họp

Sau khi bạn đã chấp nhận yêu cầu họp, bạn có thể xem ai khác đã được mời.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl + 2 để đi đến lịch.

 2. Tiêu điểm nằm trên hôm nay. Để di chuyển giữa các sự kiện, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. Khi cuộc họp bạn muốn, nhấn Ctrl + O để mở nó.

 3. Để đi tới Trợ lý lập lịch biểu trên tab cuộc họp , hãy nhấn Alt + H, U.

 4. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Tất cả người dự, < tên của tổ chức cuộc họp >." Trong JAWS bạn nghe: "hộp danh sách, < tên của tổ chức cuộc họp >." Để nghe mời khác, hãy nhấn phím mũi tên xuống.

Giữ yêu cầu cuộc họp trong hộp thư đến

Sau khi chấp nhận hoặc từ chối, yêu cầu cuộc họp sẽ được tự động di chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Nếu bạn muốn giữ yêu cầu họp email trong hộp thư đến của bạn, bạn có thể thay đổi thiết đặt Outlook .

 1. Trong Outlook, nhấn Alt + F, T để mở cửa sổ Tùy chọn Outlook .

 2. Để đi đến tùy chọn cho thư, hãy nhấn M.

 3. Nhấn Alt + D hai lần. Trong tường thuật viên của bạn nghe: "Gửi thông điệp, kiểm tra, hãy xóa yêu cầu họp và thông báo từ hộp thư đến sau khi trả lời, hộp kiểm." Trong JAWS bạn nghe: "Xóa yêu cầu họp và thông báo từ hộp thư đến sau khi trả lời, hộp kiểm kiểm tra."

 4. Để loại bỏ vùng chọn, nhấn phím cách. Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Unchecked." Trong JAWS bạn nghe: "Không kiểm nhập." Nhấn phím Enter để lưu thiết đặt, sau đó đóng hộp thoại. Bạn trở lại Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Phím tắt cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để đọc và trả lời yêu cầu cuộc họp trực tiếp từ lịch.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 1. Trong bất kỳ dạng xem lịch biểu , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe sự kiện đầu tiên cho ngày. VoiceOver sẽ thông báo tiêu đề sự kiện, ngày và thời gian, vị trí, và khoảng thời gian khi bạn di chuyển qua các sự kiện. Để duyệt đến sự kiện khác trong tương lai, hãy vuốt lên.

 2. Để mở cuộc họp yêu cầu chi tiết, hãy gõ đúp vào màn hình khi trên yêu cầu. Cuộc họp yêu cầu chi tiết mở trong cửa sổ mới.

 3. Để duyệt cuộc họp chi tiết cửa sổ, trượt nhanh sang phải hoặc trái. VoiceOver sẽ thông báo chi tiết khi bạn di chuyển, bao gồm ngày tháng được đề xuất cuộc họp và thời gian, vị trí, và tên và liên hệ của người dự.

 4. Để trả lời thư mời, trong trường hợp sổ chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "RSVP nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn trả lời sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn (chấp nhận, do dự, hoặc từ chối), sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Để thay đổi phản hồi của bạn, trong cuộc họp chi tiết cửa sổ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "RSVP nút sửa", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang tùy chọn mới, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Để quay lại lịch, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để đọc và trả lời yêu cầu cuộc họp trực tiếp từ lịch.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 1. Trong lịch, để duyệt đến sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như yêu cầu cuộc họp, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo ngày và thời gian, tiêu đề sự kiện và vị trí, khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để mở cuộc họp yêu cầu chi tiết, hãy gõ đúp vào màn hình khi trên yêu cầu. Cuộc họp yêu cầu chi tiết mở trong cửa sổ mới.

 3. Để duyệt cuộc họp chi tiết cửa sổ, trượt nhanh sang phải hoặc trái. TalkBack sẽ thông báo chi tiết khi bạn di chuyển, bao gồm ngày tháng được đề xuất cuộc họp và thời gian, vị trí, và tên và liên hệ của người dự.

 4. Để trả lời thư mời, trong trường hợp sổ chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "RSVP nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn trả lời sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn (chấp nhận, do dự, hoặc từ chối), sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Để thay đổi phản hồi của bạn, trong cuộc họp chi tiết cửa sổ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "RSVP nút sửa", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang tùy chọn mới, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Để quay lại lịch, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Lịch Outlook với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để đọc và trả lời yêu cầu họp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

 1. Trong dạng xem chương trình họp , hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe "Mục", và sau đó trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe sự kiện đầu tiên. Để duyệt đến sự kiện khác trong tương lai, chẳng hạn như các cuộc họp như yêu cầu, trượt nhanh sang phải. Tường thuật viên sẽ thông báo tiêu đề sự kiện, ngày và thời gian, vị trí, và người tổ chức khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để mở cuộc họp yêu cầu chi tiết, hãy gõ đúp vào màn hình khi trên yêu cầu. Cuộc họp yêu cầu chi tiết mở trong cửa sổ mới.

 3. Để duyệt cuộc họp chi tiết cửa sổ, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Tường thuật viên sẽ thông báo chi tiết khi bạn di chuyển, bao gồm ngày tháng được đề xuất cuộc họp và thời gian, vị trí, và tên và liên hệ của người dự.

 4. Để phản hồi thư mời, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accept button collapsed" (Nút Chấp nhận thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để từ chối, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decline button collapsed" (Nút Từ chối thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn không chắc mình có thể tham dự, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tentative button collapsed" (Nút Do dự thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để gửi phản hồi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send the response now" (Gửi trả lời ngay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Câu trả lời được gửi đi, cửa sổ sự kiện đóng và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem Lịch công tác.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook Web App với bàn phím của bạn với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để đọc và trả lời yêu cầu trong lịchcuộc họp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

 1. Trong bất kỳ dạng xem lịch biểu , nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab để duyệt các sự kiện lần hiển thị thời gian. Khi bạn di chuyển, tường thuật viên sẽ thông báo các sự kiện như "sự kiện từ < ngày >, < giờ >, < tiêu đề sự kiện >, < vị trí sự kiện >, < người tổ chức >."

  Lưu ý: Mở lịch trong Outlook Web App, nhấn Ctrl + Shift + 2.

 2. Để mở yêu cầu cuộc họp chi tiết, hãy nhấn Enter khi trên yêu cầu. Cửa sổ chi tiết sẽ mở ra.

 3. Để duyệt các chi tiết và tùy chọn, nhấn phím Tab. Tường thuật viên sẽ thông báo chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển, bao gồm ngày tháng được đề xuất cuộc họp và thời gian, vị trí, và tên và liên hệ của người dự.

 4. Để phản hồi thư mời, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Accept button collapsed" (Nút Chấp nhận thu gọn), rồi nhấn Phím cách. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Send the response now" (Gửi trả lời ngay), rồi nhấn Phím cách.

  • Để từ chối, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "chấp nhận nút thu gọn", sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Từ chối." Nhấn phím cách để chọn. Sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Gửi phản hồi ngay bây giờ" rồi nhấn phím cách.

  • Nếu bạn không chắc chắn bạn có thể tham dự, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "chấp nhận nút thu gọn", sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Dự định." Nhấn phím cách để chọn. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Gửi phản hồi ngay bây giờ", sau đó nhấn phím cách.

  • Để gửi phản hồi chi tiết hơn, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "chấp nhận nút thu gọn", sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "nút thu gọn, trả lời (Tất cả)." Nhấn phím cách để chọn. Cửa sổ trả lời sẽ mở ra với tiêu điểm trong trường văn bản nội dung thư. Nhập thư bạn muốn gửi, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút gửi" và nhấn phím cách.

 5. Câu trả lời được gửi đi và tiêu điểm di chuyển trở về Lịch.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Phím tắt của Outlook trên web

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×