Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm và đọc chú thích diễn giả trong bản trình bày PowerPoint . Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách dùng ghi chú diễn giả để thêm lời nhắc hoặc điểm trình bày cho diễn giả và dùng chú thích để cung cấp cho đồng nghiệp của bạn phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Thêm ghi chú của diễn giả vào bản trình bày để kể chuyện cho người xem, ngoài nội dung trang chiếu. Bạn cũng có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung trang chiếu.

 1. Để hiển thị ngăn Ghi chú, ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, P, N.

 2. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ghi chú, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe: "Trang chiếu ghi chú."

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn Ghi chú, nhấn F6.

Đọc ghi chú diễn giả

Bạn có thể nghe xem trang chiếu đã ghi chú và nghe các ghi chú.

 1. Trong dạng xem thường , hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe, "Hình thu nhỏ."

 2. Nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe tiêu đề hoặc số trang chiếu và vị trí của nó trong danh sách các trang chiếu. Nếu có các ghi chú diễn giả vào trang chiếu, bạn nghe: "Có ghi chú."

 3. Để hiển thị ngăn ghi chú , hãy nhấn Alt + W, P, N.

 4. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe "Trang chiếu ghi chú" và sau đó nhấn SR khóa + R để nghe nội dung cho ghi chú.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn xem xét công việc của ai đó.

Nếu bạn muốn chú thích vào một phần cụ thể của văn bản hoặc đối tượng, hãy chọn nó lần đầu tiên. Để tìm hiểu cách chọn trong PowerPoint bằng cách dùng lối tắt bàn phím, hãy tham khảo sử dụng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày PowerPoint.

 1. Trên trang chiếu, ở dạng xem Thông thường, khi bạn nghe thấy một đoạn văn bản hoặc một đối tượng bạn muốn chú thích, hãy nhấn Alt+R, C. Ngăn Chú thích sẽ mở ra.

 2. Nhập chú thích của bạn và nhấn Enter để lưu nó.

 3. Để thoát khỏi ngăn Chú thích, hãy nhấn Esc.

 4. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Đọc chú thích

Bạn có thể nghe xem bản chiếu có chú thích và nghe các chú thích.

 1. Trong dạng xem thường , hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe, "Hình thu nhỏ."

 2. Nhấn F6 và lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe tiêu đề hoặc số trang chiếu và vị trí của nó trong danh sách các trang chiếu. Nếu có chú thích trên bản chiếu, bạn nghe: "Có chú thích."

 3. Để mở ngăn chú thích , hãy nhấn Alt + R, P, P. Bạn nghe: "Chú thích trên trang chiếu."

  Nếu chưa mở ngăn chú thích , hãy nhấn F6 hoặc Shift + F6 cho đến khi bạn nghe: "Chú thích trên trang chiếu."

 4. Nhấn SR khóa + phải hoặc trái mũi tên để di chuyển qua các chú thích. Bộ đọc màn hình đọc các chú thích như bạn đất chúng.

 5. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình cài sẵn cho iOS, để thêm và đọc chú thích diễn giả trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc ghi chú diễn giả

Khi bạn mở một bản trình bày trong PowerPoint, bản trình bày sẽ mở ở dạng xem Thông thường, nơi VoiceOver có thể đọc ghi chú diễn giả.

 1. Để tìm hiểu xem liệu trang chiếu có ghi chú diễn giả không, hãy trượt nhanh sang phải cho tới khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu. Khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ và trang chiếu có chứa ghi chú diễn giả chẳng hạn, VoiceOver sẽ thông báo: "Slide 1 of 8, <title of the slide>, has notes" (Trang chiếu 1 trên 8, <tiêu đề trang chiếu>, có ghi chú).

 2. Để mở trường văn bản Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes button" (Nút Ghi chú). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trường văn bản Ghi chú mở ra. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box, <speaker notes for the slide>" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, <ghi chú diễn giả cho trang chiếu>).

 4. Để đóng trường Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú của diễn giả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Ghi chú mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Notes" (Ghi chú) thay vì "Notes button" (Nút Ghi chú) thì trường văn bản Ghi chú đã mở ra trong PowerPoint.

 2. Để đi tới trường văn bản, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box, text field" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, trường văn bản).

 3. Để bắt đầu thêm ghi chú, hãy nhấn đúp vào màn hình và nhập ghi chú bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn mục, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng bàn phím khi bạn hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm và đọc ghi chú diễn giả hoặc chú thích trong bản trình bày. Với ghi chú diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả. Với các chú thích, bạn có thể cung cấp cho đồng nghiệp của mình phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú diễn giả, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Ghi chú mở ra.

 2. Để đi tới trường văn bản, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu thêm ghi chú.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 5. Để đóng trường văn bản khi bạn đã thực hiện xong, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Đọc ghi chú diễn giả

Khi bạn đang duyệt danh sách các trang chiếu trong dạng xem Hình thu nhỏ, TalkBack sẽ cho bạn biết trang chiếu có ghi chú hay không. Bạn sẽ nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu, theo sau là "has notes" (có ghi chú). Để đọc các ghi chú, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo. Khi cung cấp trình chiếu, bạn có thể sử dụng dạng xem Diễn giả để đọc các ghi chú của mình.

Đọc ghi chú diễn giả trong dạng xem Soạn thảo

 1. Để mở trang chiếu có chú thích trong dạng xem Soạn thảo, hãy nhấn đúp vào màn hình khi ở trên trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes button" (Nút Ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trường văn bản Ghi chú mở ra. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu), theo sau là các ghi chú diễn giả cho trang chiếu.

 5. Để đóng trường Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đọc ghi chú diễn giả trong khi cung cấp trình chiếu

 1. Ở dạng xem Hình thu nhỏ hoặc Soạn thảo, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu), theo sau là các ghi chú cho trang chiếu.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn đang làm việc cùng với người khác trên bản trình bày hoặc đang xem lại công việc của người nào đó.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm chú thích, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New comment, button" (Nút Chú thích mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Chú thích mở ra.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 3. Để đóng trường văn bản khi bạn đã thực hiện xong, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Đọc chú thích

Khi bạn đang duyệt danh sách các trang chiếu trong dạng xem Hình thu nhỏ, TalkBack sẽ cho bạn biết trang chiếu có chú thích hay không. Bạn sẽ nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu, theo sau là "has comments" (có chú thích). Để đọc các chú thích, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo.

 1. Để mở trang chiếu có chú thích trong dạng xem Soạn thảo, hãy nhấn đúp vào màn hình khi ở trên trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Tab menu" (Menu Tab), theo sau là tab hiện được chọn.

 4. Để mở menu tab, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Previous button" (Nút Trước đó), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Chú thích sẽ mở ra.

 7. Tiếp tục trượt nhanh sang phải để đọc lần lượt tất cả chú thích trong trang chiếu đã chọn.

 8. Để đóng ngăn Chú thích, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close button," (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Mobile với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm và đọc chú thích diễn giả trong bản trình bày là lời nhắc hoặc điểm trình bày cho diễn giả. Bạn cũng có thể đọc những chú thích đồng nghiệp của bạn đã cung cấp về bản trình bày.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trong khi sửa trang chiếu trong PowerPoint Mobile, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Ghi chú", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Ngăn ghi chú sẽ mở ra.

 2. Để di chuyển đến ngăn ghi chú , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Trang chiếu ghi chú", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Để đóng ngăn ghi chú khi bạn làm xong, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Đóng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Đọc ghi chú diễn giả

Bạn có thể nghe các ghi chú đã được thêm vào một trang chiếu.

 1. Trong khi sửa trang chiếu trong PowerPoint Mobile, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Ghi chú", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Ngăn ghi chú sẽ mở ra.

 2. Để di chuyển đến ngăn ghi chú , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Trang chiếu ghi chú", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh xuống bằng ba ngón tay.

 4. Để đóng ngăn ghi chú khi bạn làm xong, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Đóng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Đọc chú thích

Bạn có thể đọc chú thích mà người khác có bên trái cho bạn trong bản trình bày. Để thêm chú thích vào bản trình bày, chuyển sang phiên bản máy tính đầy đủ của PowerPoint, hoặc dùng PowerPoint Online.

 1. Trong khi chỉnh sửa một bản chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Chọn Tab," tiếp theo là các tab đang được chọn, ví dụ, "Home."

 3. Để mở menu tab, gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xem lại", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái để đọc tất cả chú thích trong trang chiếu đã chọn từng cái một, bắt đầu từ chú thích mới nhất.

 7. Để đóng ngăn chú thích , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Đóng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm và đọc chú thích diễn giả hoặc chú thích trong bản trình bày. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách dùng các ghi chú diễn giả, để thêm lời nhắc hoặc điểm trình bày cho diễn giả và dùng chú thích để cung cấp cho đồng nghiệp của bạn phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú diễn giả

Thêm ghi chú của diễn giả vào bản trình bày để kể chuyện cho người xem, ngoài nội dung trang chiếu. Bạn cũng có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung trang chiếu.

 1. Để hiển thị ngăn ghi chú , trong dạng xem thường , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, W, P, N.

 2. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ghi chú, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "Trang chiếu ghi chú."

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn ghi chú , hãy nhấn Ctrl + F6.

Đọc ghi chú diễn giả

Bạn có thể nghe xem trang chiếu đã ghi chú và nghe các ghi chú.

 1. Trong dạng xem thường , hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe số bản chiếu và vị trí của nó trong danh sách các trang chiếu.

 2. Nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên để duyệt qua danh sách các trang chiếu. Nếu có các ghi chú diễn giả vào trang chiếu, bạn nghe: "Có ghi chú."

 3. Để hiển thị ngăn ghi chú , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, W, P, N.

 4. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Trang chiếu ghi chú" và sau đó nhấn SR khóa + R để nghe nội dung cho ghi chú.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn xem xét công việc của ai đó.

 1. Trên một trang chiếu, trong dạng xem thường , khi bạn nghe một đoạn văn bản hoặc đối tượng bạn muốn chú thích trên, nhấn Alt + phím logo Windows, R, C1. Ngăn chú thích sẽ mở ra. Bạn nghe: "@mention hoặc bắt đầu một hội thoại."

 2. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 3. Để lưu chú thích, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng", sau đó nhấn Enter.

 4. Để thoát khỏi ngăn chú thích , hãy nhấn Ctrl + F6.

 5. Để đóng ngăn chú thích , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, R, P, P.

Đọc chú thích

Bạn có thể nghe xem bản chiếu có chú thích và nghe các chú thích.

 1. Trong dạng xem thường , hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe số bản chiếu và vị trí của nó trong danh sách các trang chiếu.

 2. Nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên để duyệt qua danh sách các trang chiếu. Nếu có các ghi chú diễn giả vào trang chiếu, bạn nghe: "Có chú thích."

 3. Để mở ngăn chú thích , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, R, P, P. Bạn nghe: "Ngăn chú thích."

  Nếu chưa mở ngăn chú thích , hãy nhấn Ctrl + F6 hoặc Ctrl + Shift + F6 cho đến khi bạn nghe: "Ngăn chú thích."

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Chú thích thẻ." Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển giữa các chú thích thẻ và phím mũi tên trái và phải để di chuyển qua các chú thích trong mỗi thẻ. Bộ đọc màn hình đọc các chú thích như bạn đất chúng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×