Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Dùng OneNote với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để đọc OneNote trang. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc một trang trong OneNote

Bộ đọc màn hình đọc to thông qua một trang trong OneNote, thông báo ảnh, danh sách và mục danh sách, bảng và các nội dung, đầu đề và siêu kết nối.

 1. Để chuyển sang chế độ toàn màn hình nhằm dẫn hướng dễ dàng hơn, nhấn F11.

 2. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Với tường thuật viên, nếu bạn không nghe: "khối nội dung, chỉnh sửa" khi bạn mở sổ ghi chép, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn thực hiện. Sau đó bấm vào SR khóa + Ctrl + R. tường thuật viên sẽ bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, hãy nhấn phím mũi tên để di chuyển đến tiếp theo hoặc trước đó dòng, ví dụ, trong tiêu đề trang OneNote .

  • Với JAWS, nhấn Insert+phím Mũi tên xuống để nghe toàn bộ trang. Ngoài ra, sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng lần lượt đến từng thành phần có thể đọc. Để biết các lệnh đọc khác trong JAWS, hãy tham khảo Lệnh Đọc trong JAWS.

 3. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote có hình ảnh với văn bản thay thế (văn bản thay thế) tiêu đề và mô tả, tường thuật viên đọc mô tả khi bạn dẫn hướng đến ảnh với các phím mũi tên. Trong chế độ đọc liên tục, tường thuật viên sẽ thông báo vào đối tượng ảnh, nhưng không phải đầu đề hoặc mô tả. HÀM sẽ thông báo chỉ ảnh, đối tượng và đầu đề nhưng không đọc văn bản thay thế.

 1. Dẫn hướng đến đồ họa và nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Văn bản thay thế". Sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Văn bản thay thế, tiêu đề tùy chỉnh, sửa," theo sau là văn bản tiêu đề.

  Trong JAWS, bạn nghe: "Rời menu, văn bản thay thế," theo sau là tiêu đề văn bản, và "Tiêu đề, chỉnh sửa."

 3. Để di chuyển đến mô tả văn bản thay thế, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe văn bản mô tả.

  Trong JAWS, bạn nghe: "mô tả, sửa," tiếp theo là các mô tả.

 4. Để thoát khỏi cửa sổ Văn bản thay thế , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút OK". Sau đó nhấn Enter.

Sử dụng Chế độ Quét

Nếu OneNote không hỗ trợ lệnh trong khu vực được đặt tiêu điểm, tường thuật viên cho biết: "Không phải là một văn bản VRML". Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tường thuật viên quét chế độ dẫn hướng và đọc văn bản.

Để bật chế độ xem qua, hãy nhấn SR khóa + phím cách. Để biết thêm thông tin về chế độ xem qua, tham khảo Sử dụng chế độ xem qua.

Điều chỉnh mức độ chi tiết của bộ đọc màn hình

Bạn có thể thay đổi cấp độ chi tiết về bộ đọc màn hình của bạn cung cấp trên văn bản đặc tính của một trang OneNote .

Trong Trình tường thuật, bạn có thể lựa chọn trong sáu cấp độ khác nhau, từ chỉ nghe văn bản đến nghe thông tin chi tiết về định dạng. Để biết thêm thông tin về mức độ chi tiết của Trình tường thuật, hãy tham khảo Đọc văn bản.

Để điều chỉnh tường thuật viên verbosity, nhấn SR khóa + V cho đến khi bạn nghe mức bạn muốn.

Để điều chỉnh JAWS verbosity, nhấn SR khóa + V. Sau đó nhấn phím mũi tên xuống để dẫn hướng đến thiết đặt verbosity.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Các phím tắt trong OneNote for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, đọc OneNote trang. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for iOS, thông báo về ảnh và liên kết.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), theo sau là văn bản tiêu đề.

 2. Dùng hai ngón tay trượt nhanh xuống dưới để bắt đầu đọc toàn bộ trang tính từ tiêu đề.

 3. Dùng hai ngón tay nhấn một lần để dừng đọc bất kỳ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for iOS của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo tiêu đề hoặc mô tả văn bản thay thế, VoiceOver sẽ đọc tiêu đề và mô tả và nói "Image" (Hình ảnh) khi bạn gặp một hình ảnh ở chế độ đọc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, các phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với Android, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, đọc OneNote trang. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for Android, thông báo về ảnh và liên kết.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page title, <title>, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tiêu đề trang, <tiêu đề>). Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ngày của trang.

 2. Để đọc tất cả nội dung trên một trang, hãy trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ bắt đầu đọc văn bản hoặc các liên kết của trang.

  • Để đọc hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo các hình ảnh này dưới dạng "<Alt text>, image" (Hình ảnh <Văn bản thay thế>) nếu văn bản thay thế sẵn dùng hoặc "<file name>, image" (hình ảnh <tên tệp>) nếu văn bản thay thế không sẵn dùng.

  • Để ngừng đọc, hãy nhấn vào màn hình bằng một ngón tay.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for Android của bạn có các hình ảnh kèm theo tiêu đề hoặc mô tả văn bản thay thế, TalkBack sẽ đọc tiêu đề và mô tả, sau đó là "Image" (Hình ảnh) khi bạn gặp một hình ảnh ở chế độ đọc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Dùng OneNote for Windows 10 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để đọc OneNote trang. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra danh sách và đầu đề trong OneNote. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách để kiểm tra các mô tả về đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for Windows 10, thông báo về ảnh, danh sách và đầu đề.

Lưu ý: Nếu bạn không đăng xuất khỏi OneNote for Windows 10 vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Với tường thuật viên, nếu bạn không nghe: "khối nội dung, chỉnh sửa" khi bạn mở sổ ghi chép, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn thực hiện. Sau đó bấm vào SR khóa + Ctrl + R. tường thuật viên sẽ bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, hãy nhấn vào xuống hoặc lên phím mũi tên để di chuyển tới đường tiếp theo hoặc trước đó.

   Lưu ý: Nếu OneNote for Windows 10 không hỗ trợ lệnh trong khu vực được đặt tiêu điểm, tường thuật viên cho biết: "Không phải là một văn bản VRML". Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tường thuật viên quét chế độ dẫn hướng và đọc văn bản. Để bật chế độ xem qua, hãy nhấn SR khóa + phím cách.

  • Với JAWS, hãy nhấn SR khóa + phím mũi tên để nghe toàn bộ trang. Ngoài ra, dùng các phím mũi tên để dẫn hướng đến các thành phần có khả năng đọc từng cái một. Cho JAWS khác đọc lệnh, hãy tham khảo JAWS đọc lệnh.

 2. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for Windows 10 của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo tiêu đề và mô tả văn bản thay thế (văn bản thay thế), Trình tường thuật sẽ đọc tiêu đề và mô tả khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến hình ảnh hoặc khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

JAWS đọc tiêu đề và mô tả khi bạn dẫn hướng đến hình ảnh nhưng sẽ bỏ qua hình ảnh ở chế độ đọc liên tục.

Điều chỉnh mức độ chi tiết của bộ đọc màn hình

Bạn có thể thay đổi mức độ chi tiết mà bộ đọc màn hình cung cấp về các đặc điểm văn bản của một trang OneNote for Windows 10.

Trong Trình tường thuật, bạn có thể lựa chọn trong sáu cấp độ khác nhau, từ chỉ nghe văn bản đến nghe thông tin chi tiết về định dạng. Để biết thêm thông tin về mức độ chi tiết của Trình tường thuật, hãy tham khảo Đọc văn bản.

Để điều chỉnh tường thuật viên verbosity, nhấn SR khóa + V cho đến khi bạn nghe mức bạn muốn.

Để điều chỉnh JAWS verbosity, nhấn SR khóa + V. Sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Người dùng verbosity," tiếp theo là các cấp độ hiện tại, và nhấn phím cách cho đến khi bạn nghe mức bạn muốn. Nhấn Enter để đóng menu Thiết đặt nhanh .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote Online với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để đọc các trang OneNote Online. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận dạng danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả về đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải OneNote Online.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote Online, thông báo về ảnh, danh sách và đầu đề.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Khi bạn mở một trang, bạn sẽ nghe thấy tên sổ tay, theo sau là "Editing area, editing, main landmark, title" (Vùng soạn thảo, đang chỉnh sửa, mốc chính, tiêu đề). Thông báo này cho bạn biết tiêu điểm đang nằm ở vùng tiêu đề.

 2. Nhấn phím Tab để di chuyển đến khối nội dung đầu tiên. Tường thuật viên đọc dòng đầu tiên của văn bản.

 3. Nhấn SR khóa + Ctrl + R để tường thuật viên bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, hãy nhấn vào xuống hoặc lên phím mũi tên để di chuyển tới đường tiếp theo hoặc trước đó.

 4. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote Online của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo mô tả văn bản thay thế (văn bản thay thế), Trình tường thuật sẽ đọc mô tả và nói "Image" (Hình ảnh) khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến hình ảnh hoặc khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

Lưu ý: Trong OneNote và OneNote for Windows 10 bạn có thể thêm hai loại của văn bản thành một hình ảnh: một tiêu đề và mô tả. Trong OneNote Online, bất kỳ văn bản thay thế nào bạn thêm luôn là mô tả. Tường thuật viên không có thể đọc văn bản tiêu đề trong OneNote Online.

Đọc danh sách và đầu đề

Nếu trang OneNote Online của bạn có danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số hoặc đầu đề, Trình tường thuật sẽ thông báo cấp độ trong danh sách hoặc cấp độ đầu đề khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến từng mục trong danh sách hoặc từng đầu đề. Trình tường thuật cũng sẽ thông báo đầu đề khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

Xem thêm

Phóng to và thu nhỏ ghi chú trong OneNote Online

Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×