Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để thay đổi giãn cách và thụt lề đoạn văn, đồng thời đem đến cho tài liệu của bạn một diện mạo đẹp hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Mở tài liệu, sau đó chọn đoạn văn bạn muốn đặt giãn cách. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A.

 2. Nhấn Alt + H, P, G. Word 2016 đặt tiêu điểm trên tab thụt lề và dãn cách của hộp thoại đoạn văn . Bạn sẽ nghe thấy tên của hộp thoại.

 3. Để đặt giãn cách trước một đoạn văn, nhấn Alt+B. Trong hộp Trước, sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống cho đến khi nghe thấy giá trị điểm bạn muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18). (Giá trị điểm nhỏ hơn thể hiện khoảng cách hẹp hơn.)

  Lưu ý: Trình tường thuật có thể sẽ nói "Unknown key" (Phím không xác định) khi bạn sử dụng phím Mũi tên Lên hoặc Xuống để duyệt các giá trị điểm.

 4. Để đặt dãn cách sau mỗi đoạn văn, hãy nhấn Alt + F. Sau khi hộp, sử dụng mũi tên lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe lựa chọn điểm bạn muốn, hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ, 6 hoặc 18).

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab vài lần cho đến nút OK thì nhấn Phím cách. Tiêu điểm sẽ trở về tài liệu của bạn.

Những tùy chọn khác để giãn cách

 • Để đặt một khoảng giãn cách đoạn văn làm giãn cách mặc định, thực hiện như sau:

  1. Sau khi đã lựa chọn giãn cách ở tab Thụt lề và Giãn cách, nhấn ALT+D.

  2. Trong hộp thoại Microsoft Word, sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn tùy chọn Chỉ tài liệu này hoặc Tất cả tài liệu, nhấn phím Tab vài lần cho đến nút OK thì nhấn Enter.

 • Để đặt giãn cách dòng nhanh chóng cho một đoạn văn đã chọn trong Word, thực hiện như sau:

  1. Ở tab Thụt lề và giãn cách, nhấn Alt+N.

  2. Trong danh sách Giãn cách dòng, sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn trong danh sách những kích cỡ giãn cách dòng thường dùng.

Đặt thụt lề đoạn văn

 1. Mở tài liệu, sau đó chọn đoạn văn bạn muốn đặt thụt lề. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A.

 2. Nhấn Alt+H, P+G. Word sẽ đặt tiêu điểm ở tab Thụt lề và Giãn cách trong hộp thoại Đoạn văn.

 3. Để đặt kích cỡ thụt lề trái, nhấn Alt+L. Trong hộp Trái, để đặt giá trị bạn muốn, sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5).

 4. Để đặt kích cỡ của thụt lề bên phải, hãy nhấn Alt + R. Trong hộp bên phải , để đặt giá trị bạn muốn, hãy dùng các phím mũi tên lên và mũi tên xuống hoặc nhập giá trị (ví dụ,.25 hoặc.5).

 5. Để thoát hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab vài lần cho đến nút OK thì nhấn Phím cách.

Những tùy chọn khác để đặt thụt lề

 • Để đặt thụt lề bất kỳ mà bạn chọn làm thụt lề mặc định, thực hiện như sau:

  1. Sau khi chọn trong hộp thoại Đoạn văn, nhấn Alt+D.

  2. Trong hộp thoại Microsoft Word , sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn tùy chọn Chỉ tài liệu này hoặc Tất cả tài liệu, nhấn phím Tab vài lần cho đến nút OK thì nhấn Enter.

 • Đối với sổ kiểu in, sử dụng tính năng thụt lề phản chiếu, trong đó thụt lề trái và phải phản chiếu lẫn nhau, với một thụt lề được xác định là bên trong và thụt lề khác được xác định là bên ngoài. Sau khi bạn đã thực hiện lựa chọn thụt lề của bạn trên tab thụt lề và dãn cách , nhấn Alt + M để chọn hộp kiểm Thụt lề phản chiếu .

 • Để thêm nhanh thụt lề dòng đầu tiên cho chỉ một đoạn văn, di chuyển tiêu điểm đến đầu dòng đầu tiên của đoạn văn rồi nhấn phím Tab. Với thao tác thụt lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được thụt vào nhiều hơn so với các dòng khác trong đoạn văn.

Phím tắt để đặt giãn cách và thụt lề đoạn văn

Bảng sau đây tóm tắt các phím tắt tiện dụng để sử dụng khi đặt giãn cách và thụt lề đoạn văn.

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Mở tab Thụt lề và Giãn cách trong hộp thoại Đoạn văn.

Alt+H, P+G

Đặt giãn cách trước

Alt+B

Đặt giãn cách sau

Alt+F

Đặt thụt lề trái

Alt+L

Đặt thụt lề phải

Alt+R

Đặt giãn cách hoặc thụt lề đã chọn làm mặc định

Alt+D

Đặt giãn cách dòng

Alt+N

Chọn Thụt lề Phản chiếu

Alt+M

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Word bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để thay đổi dãn cách giữa các đoạn văn bản và đường kẻ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Sử dụng phím tắt trong Word for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách bạn muốn đặt.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tab ruy-băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm khoảng trống trước đoạn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm dung lượng sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm dấu cách sau đoạn văn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trắng trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ khoảng trắng trước đoạn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ dung lượng sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ dung lượng sau đoạn văn nút", và gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Bạn có thể chỉ chuyển khoảng cách trước và sau khi một đoạn văn hoặc tắt, vì vậy tùy chọn để thêm khoảng trống chỉ sẵn dùng nếu có không dãn cách trước hoặc sau đoạn văn đã và tùy chọn để loại bỏ dung lượng chỉ sẵn dùng nếu có hiện khoảng trắng trước hoặc sau đoạn văn.

Đặt dãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách dòng bạn muốn đặt.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tab ruy-băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút dãn cách dòng" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Giữ cách vuốt sang phải để đi qua các giá trị dãn cách dòng sẵn dùng: 1.0, 1.15, 1,5, 2.0, 2,53.0. Khi bạn nghe giá trị mong muốn, kép gõ nhẹ vào màn hình để đặt dãn cách dòng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của văn bản

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn bản bạn muốn thụt lề.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tab ruy-băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "đặc biệt thụt lề nút" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút dòng đầu tiên" và gõ đúp vào màn hình.

Thụt lề tất cả các dòng, trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn bản bạn muốn thụt lề.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tab ruy-băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "đặc biệt thụt lề nút" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Treo nút", và gõ đúp vào màn hình.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn bản bạn muốn thụt lề.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tab ruy-băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tăng thụt lề vị trí" và gõ đúp vào màn hình.

  • Để giảm thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Giảm thụt lề vị trí" và gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để thay đổi dãn cách giữa các đoạn văn bản và đường kẻ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for Android

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, xem thêm tùy chọn chuyển", và gõ đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab trang đầu , hãy gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Nhà tab", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm khoảng trống trước đoạn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm dung lượng sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm dấu cách sau đoạn văn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trắng trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ khoảng trắng trước đoạn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ dung lượng sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ dung lượng sau đoạn văn nút", và gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Bạn có thể chỉ chuyển khoảng cách trước và sau khi một đoạn văn hoặc tắt, vì vậy tùy chọn để thêm khoảng trống chỉ sẵn dùng nếu có không dãn cách trước hoặc sau đoạn văn đã và tùy chọn để loại bỏ dung lượng chỉ sẵn dùng nếu có hiện khoảng trắng trước hoặc sau đoạn văn.

Đặt dãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, xem thêm tùy chọn chuyển", và gõ đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab trang đầu , hãy gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Nhà tab", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dòng dãn cách hộp tổ hợp" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Giữ cách vuốt sang phải để đi qua các giá trị dãn cách dòng sẵn dùng: 1.0, 1.15, 1,5, 2.0, 2,53.0. Khi bạn nghe giá trị mong muốn, kép gõ nhẹ vào màn hình để đặt dãn cách dòng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của văn bản

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, xem thêm tùy chọn chuyển", và gõ đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab trang đầu , hãy gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Nhà tab", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "đặc biệt thụt lề menu" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "dòng đầu tiên, không kiểm tra, chuyển," và gõ đúp vào màn hình.

Thụt lề tất cả các dòng, trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, xem thêm tùy chọn chuyển", và gõ đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab trang đầu , hãy gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Nhà tab", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "đặc biệt thụt lề menu" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Treo, không kiểm tra, chuyển," và gõ đúp vào màn hình.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn bản bạn muốn thụt lề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút tăng thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để giảm thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút Giảm thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Mobile với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thay đổi dãn cách giữa các đoạn văn bản và đường kẻ.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Đặt điểm chèn ở bất kỳ đâu trong đoạn văn có dãn cách bạn muốn đặt.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

 3. Swip e bên phải cho đến khi bạn nghe "Lệnh bảng màu, nút thêm tùy chọn," và gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm khoảng trống trước đoạn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm dung lượng sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm dấu cách sau đoạn văn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trắng trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ khoảng trắng trước đoạn nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ dung lượng sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ dung lượng sau đoạn văn nút", và gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Bạn có thể chỉ chuyển khoảng cách trước và sau khi một đoạn văn hoặc tắt, vì vậy tùy chọn để thêm khoảng trống chỉ sẵn dùng nếu có không dãn cách trước hoặc sau đoạn văn đã và tùy chọn để loại bỏ dung lượng chỉ sẵn dùng nếu có hiện khoảng trắng trước hoặc sau đoạn văn.

Đặt dãn cách dòng

 1. Vị trí chèn trỏ bất kỳ đâu trong đoạn văn có dãn cách dòng bạn muốn đặt.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

 3. Swip e bên phải cho đến khi bạn nghe "Lệnh bảng màu, nút thêm tùy chọn," và gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút định dạng đoạn văn" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút dãn cách dòng" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Giữ cách vuốt sang phải để đi qua các giá trị dãn cách dòng sẵn dùng: 1.0, 1.15, 1,5, 2.0, 2,53.0. Khi bạn nghe giá trị mong muốn, kép gõ nhẹ vào màn hình để đặt dãn cách dòng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng phím tắt với bàn phím ngoài trong Word Mobile for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Online với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, thay đổi dãn cách và thụt lề đoạn văn và cung cấp cho tài liệu của bạn một diện mạo lịch.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Đặt đoạn văn và dãn cách dòng

 1. Mở tài liệu, sau đó chọn đoạn văn bản bạn muốn đặt dãn cách cho bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn bản và nhấn phím Shift + Ctrl + xuống mũi tên. Nếu bạn muốn đặt dãn cách đoạn cho toàn bộ tài liệu, hãy nhấn Ctrl + A.

 2. Nhấn phím logo Alt + Windows, và sau đó nhấn H, P, G. Word Web App đặt tiêu điểm trên hộp thoại đoạn văn . Bạn nghe thấy tên của hộp thoại.

 3. Để đặt dãn cách trước một đoạn văn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Dãn cách trước." Dùng mũi tên lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe điểm giá trị bạn muốn, hãy nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ, 6 hoặc 18). (Giá trị nhỏ hơn điểm đại diện cho không gian ít hơn.)

  Lưu ý: Tường thuật viên có thể thoại "Không xác định khóa" khi bạn sử dụng lên hoặc xuống phím mũi tên để duyệt điểm giá trị

 4. Để đặt dãn cách sau mỗi đoạn văn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Dãn cách sau khi." Dùng mũi tên lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe lựa chọn điểm bạn muốn, hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ, 6 hoặc 18).

 5. Để đặt dãn cách đoạn văn đã chọn một dòng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Dãn cách dòng." Dùng mũi tên lên và xuống phím mũi tên để chọn từ danh sách thường dùng dãn cách dòng kích cỡ.

 6. Để đóng hộp thoại đoạn văn , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó nhấn phím cách. Tiêu điểm trả về tài liệu của bạn.

Đặt thụt lề đoạn văn

 1. Mở tài liệu, sau đó chọn đoạn văn bản bạn muốn đặt thụt lề cho bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn bản và nhấn phím Shift + Ctrl + xuống mũi tên. Nếu bạn muốn đặt thụt lề đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, hãy nhấn Ctrl + A.

 2. Nhấn phím logo Alt + Windows, và sau đó nhấn H, P, G. Word Web App đặt tiêu điểm trên hộp thoại đoạn văn . Bạn nghe thấy tên của hộp thoại.

 3. Để đặt kích cỡ của thụt lề bên trái, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Thụt lề trước văn bản." Để đặt giá trị bạn muốn, hãy dùng mũi tên lên và xuống phím mũi tên hoặc nhập giá trị (ví dụ, .25 hoặc .5).

 4. Để đặt kích cỡ của thụt lề bên phải, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Thụt lề đằng sau văn bản." Để đặt giá trị bạn muốn, hãy dùng mũi tên lên và xuống phím mũi tên hoặc nhập giá trị (ví dụ, .25 hoặc .5).

 5. Để thoát khỏi hộp thoại đoạn văn , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó nhấn phím cách.

 6. Để thêm một đoạn văn thụt lề dòng đầu tiên, di chuyển tiêu điểm đến đầu dòng đầu tiên của đoạn văn bản và sau đó nhấn phím Tab. Có thụt lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn được thụt vào so với các đường khác trong đoạn văn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×