Sử dụng bộ đệm ẩn đối tượng với SharePoint Online

Bài viết này giải thích về sự khác biệt giữa việc sử dụng bộ đệm ẩn đối tượng trong SharePoint Server 2013 tại chỗ và SharePoint Online.

Có tác động tiêu cực đáng kể do phụ thuộc vào bộ đệm ẩn đối tượng khi triển khai SharePoint Online. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bộ đệm ẩn đối tượng trong SharePoint Online sẽ làm giảm mức độ tin cậy của trang.

Làm thế nào để bộ đệm ẩn đối tượng SharePoint Online và SharePoint Server 2013 đạt hiệu quả

Khi SharePoint Server 2013 được lưu trữ tại chỗ, khách hàng có máy chủ web ngoại vi riêng tư lưu trữ bộ đệm ẩn đối tượng. Điều này nghĩa là bộ đệm ẩn được dành riêng cho một khách hàng và chỉ bị giới hạn theo dung lượng bộ nhớ còn trống và được phân bổ cho bộ đệm ẩn đối tượng. Vì chỉ một khách hàng được phục vụ trong kịch bản tại chỗ, các máy chủ web ngoại vi thường có người dùng gửi yêu cầu đến các site giống nhau và gửi nhiều lần. Điều đó có nghĩa là bộ đệm ẩn sẽ nhanh chóng bị đầy, đồng thời giữ lại đầy đủ các kết quả truy vấn trong danh sách và các đối tượng SharePoint mà người dùng của bạn thường xuyên yêu cầu.

Hiển thị lưu lượng và tải lên máy chủ web ngoại vi tại cơ sở

Do vậy, lần thứ hai người dùng truy nhập một trang, thời gian tải trang sẽ nhanh hơn. Sau tối thiểu bốn lần tải cùng một trang, trang đó sẽ được lưu vào bộ đệm ẩn trên tất cả các máy chủ web ngoại vi.

Ngược lại, trong SharePoint Online có rất nhiều máy chủ khác nhưng cũng có nhiều site hơn. Mỗi người dùng có thể kết nối với máy chủ web ngoại vi khác không có bộ đệm ẩn được nhập nội dung. Hoặc, có thể bộ đệm ẩn được nhập nội dung cho máy chủ nhưng người dùng tiếp theo kết nối đến máy chủ web ngoại vi đó lại yêu cầu trang từ một site khác. Hoặc ngay cả khi người dùng tiếp theo yêu cầu cùng một trang như lần truy nhập trước thì họ lại được cân bằng lưu lượng tải với máy chủ web ngoại vi khác không có trang đó trong bộ đệm ẩn. Trong trường hợp cuối này, bộ đệm ẩn không trợ giúp được gì cho người dùng.

Trong hình dưới đây, mỗi dấu chấm biểu thị cho một trang mà người dùng đang yêu cầu và vị trí trang được lưu vào bộ đệm ẩn. Các màu khác nhau biểu thị các khách hàng khác nhau đang dùng chung cơ sở hạ tầng SaaS.

Hiển thị kết quả lưu đối tượng vào bộ đệm ẩn trong SharePoint Online

Như bạn có thể thấy từ sơ đồ, khả năng người dùng bất kỳ chọn trước gặp được máy chủ có phiên bản trang được lưu vào bộ đệm ẩn này là rất thấp. Ngoài ra, do lưu lượng lớn và thực tế là máy chủ được chia sẻ giữa nhiều site, bộ đệm ẩn sẽ không tồn tại lâu vì chỉ có nhiều dung lượng trống cho bộ đệm ẩn sẵn dùng.

Vì tất cả các lý do này, việc phụ thuộc vào người dùng nhận đối tượng được lưu trong bộ đệm ẩn không phải là cách hiệu quả để đảm bảo một trải nghiệm người dùng chất lượng và số lần tải trang trong SharePoint Online.

Nếu không thể dựa trên bộ đệm ẩn đối tượng để cải thiện hiệu suất trong SharePoint Online thì thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng cách nào?

Vì bạn không nên dựa vào bộ đệm ẩn trong SharePoint Online, bạn sẽ đánh giá các phương pháp thiết kế khác để tùy chỉnh SharePoint sử dụng bộ đệm ẩn đối tượng. Điều này có nghĩa là sử dụng các phương pháp tiếp cận vấn đề về hiệu suất không dựa vào việc đệm ẩn đối tượng để tạo ra kết quả tốt cho người dùng. Phương pháp này được mô tả trong một số bài viết khác trong chuỗi này và bao gồm:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×