Sử dụng bổ trợ trong Outlook trên web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bổ trợ cho Outlook trên web là chương trình hoặc các tiện ích giúp bạn tự động hóa nhiệm vụ nhất định. Sử dụng Outlook trên web bổ trợ để mở rộng các tính năng email bằng cách thêm thông tin hoặc công cụ mà bạn có thể dùng trong khi bạn đang xem hoặc tạo thông điệp email.

Lưu ý: Bổ trợ phải được bật để kích hoạt được trong email của bạn. Hãy xem quản lý bổ trợ.

Bổ trợ đi kèm với Outlook trên web

Outlook trên web đi kèm với một vài thư bổ trợ, chẳng hạn như Mẫu của tôi, Bản đồ BingĐề xuất cuộc họp. Bài viết này mô tả những bổ trợ và giải thích từng đối số hoạt động như thế.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Office 365, một bổ sung bổ trợ được gọi là các Mục hành động sẵn dùng. Mục hành động bổ trợ không sẵn dùng cho Outlook trên web.

Mẫu của Tôi

Sử dụng mẫu của tôi bổ trợ để nhanh chóng chèn văn bản được tải sẵn vào email.

Sử dụng mẫu của tôi bổ trợ

 1. Chọn mới trong thanh dẫn hướng trên cùng để bắt đầu viết một thông điệp email mới.

 2. Nhập người nhận và chủ đề vào trường tương ứng.

 3. Cài đặt bổ trợ của bạn nằm bên dưới nội dung thư. Bấm vào biểu tượng Mẫu của tôi . Nếu bạn có nhiều bổ trợ, bạn có thể phải bấm vào mũi tên thả xuống để truy nhập vào Mẫu của tôi.

  Ảnh chụp màn hình của vùng thấp hơn của thông điệp email, bên dưới khu vực nội dung, với con chạy trỏ đến biểu tượng mẫu của tôi ở ngoài cùng bên phải.
 4. Chọn Mẫu của tôi bổ trợ để hiển thị mẫu của bạn.

  Chọn mẫu của tôi bổ trợ

  Lưu ý: Trình được cài đặt sẵn bổ trợ bạn đã có thể khác nhau dựa trên địa phương và thuê bao.

 5. Ba mẫu có sẵn trong Mẫu của tôitheo mặc định. Chọn một để chèn văn bản cụ thể vào phần nội dung tin nhắn của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn tôi sẽ trả lời sau này, thông báo "đầu đề vào một cuộc họp. Tôi sẽ quay lại để bạn sớm."sẽ được bao gồm trong thông điệp email mà bạn đang viết.

  Ảnh chụp màn hình của tôi mẫu 3 mẫu mặc định: "Tôi sẽ trả lời sau" bằng văn bản "đầu đề vào một cuộc họp. Tôi sẽ quay lại để bạn sớm. ";" Tôi đang chạy chậm"với văn bản"tôi đang chạy chậm,"và"Bữa ăn trưa?"với văn bản"Bạn có muốn họp cho bữa trưa?"
 6. Để sửa văn bản trong mẫu, chọn sửa Sửa , thêm hoặc sửa đổi văn bản khi cần thiết, sau đó chọn lưu.

Thêm mẫu để mẫu của tôi bổ trợ

 1. Chọn + mẫu.

  Chọn một trong các mẫu sẵn dùng
 2. Nhập tiêu đề cho mẫu và văn bản bạn muốn chèn vào email của bạn, sau đó chọn lưu.

  Ảnh chụp màn hình của Pa-nen mẫu của tôi trong Outlook trên web trong việc tạo một mẫu mới. Ví dụ về văn bản cho mẫu tên là "Vui lòng xem lại" và ví dụ về văn bản cho thư là "Có thể bạn xem lại các tài liệu đính kèm và gửi email cho tôi chú thích của bạn?"
 3. Mẫu mới xuất hiện như là một phần của danh sách Mẫu của tôi .

  Ảnh chụp màn hình của tôi mẫu 3 mẫu mặc định, là: "Tôi sẽ trả lời sau này", "Tôi đang chạy chậm", và "Bữa trưa?" và "Vui lòng xem lại" mẫu thêm vào bởi người dùng.

Xoá mẫu khỏi mẫu của tôi bổ trợ

 • Chọn biểu tượng thùng rác bên cạnh mẫu mà bạn muốn xóa. Mẫu sẽ bị xóa ngay lập tức, và không có tùy chọn không hoàn tác.

Bản đồ Bing

Bản đồ Bing là một theo ngữ cảnh bổ trợ, có nghĩa là nó tự động kích hoạt dựa trên văn bản trong một thư hoặc lịch sự kiện. Ví dụ, nếu có một địa chỉ trong thông điệp email, bạn có thể chọn để truy nhập bản đồ của vị trí thông qua bản đồ Bing bổ trợ.

Ảnh chụp màn hình của thông điệp email với văn bản về cuộc họp và cuộc họp địa chỉ được gạch dưới để cho biết rằng nó có thể chọn để xem bản đồ Bing.

Bản đồ Bing

Sử dụng bản đồ Bing bổ trợ bộ

 • Tạo và gửi một email với một địa chỉ đường phố, thành phố, trạng thái, và mã zip trong nội dung thư. Nếu người nhận mở thư trong Outlook trên web, họ sẽ không thể chọn địa chỉ để mở một bản đồ của vị trí địa chỉ.

Cuộc họp được Đề xuất

Được đề xuất cuộc họp là khác theo ngữ cảnh bổ trợ. Khi bạn sử dụng cuộc họp đề xuất bổ trợ, nếu có một thời gian và ngày trong nội dung của email, bạn có thể chọn để mở thẻ đề xuất cuộc họp và sau đó lên lịch sự kiện trong lịch Outlook trên web của bạn.

Ảnh chụp màn hình thư email có nội dung về một cuộc họp và thẻ Cuộc họp Được đề xuất chứa chi tiết cuộc họp và các tùy chọn để lên lịch sự kiện và chỉnh sửa các chi tiết sự kiện.

Dùng đề xuất cuộc họp bổ trợ

 • Tạo và gửi một email với ít nhất một ngày và thời gian trong nội dung. Nếu người nhận mở thư trong Outlook trên web, họ sẽ không thể chọn văn bản để mở một bản đồ của địa chỉ.

Mục Hành động

Quan trọng: Mục hành động bổ trợ sẵn dùng chỉ để Outlook trên web dành cho doanh nghiệp. Nếu bạn dùng tài khoản Microsoft của bạn để đăng nhập vào dịch vụ, bạn sẽ không thấy tính năng này.

Mục hành động là khác theo ngữ cảnh thêm-bằng cách sử dụng mục hành động bổ trợ, nếu nội dung của email bao gồm một nhiệm vụ gợi ý hoặc văn bản khác cho biết một hành động sẽ được thực hiện, người nhận sẽ thấy Các mục hành động trên thanh bổ trợ.

Ảnh chụp màn hình thẻ mục hành động với các tiêu đề của "Chúng tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy một mục hành động", văn bản trong nội dung thư và cờ để theo dõi.

Sử dụng mục hành động bổ trợ (dành cho Office 365 dành cho người dùng doanh nghiệp)

 • Tạo và gửi một email với văn bản cho biết một hành động sẽ được thực hiện trong nội dung thư. Nếu người nhận mở thư trong Outlook trên web, họ sẽ nhìn thấy Mục hành động trên thanh bổ trợ. Chọn Theo dõi mục gắn cờ và thêm nó vào danh sáchnhiệm vụ của người nhận. Để tìm hiểu về cách làm việc với các nhiệm vụ, hãy xem Sử dụng nhiệm vụ trong Outlook trên web.

Quản lý bổ trợ

Bạn có thể quản lý bổ trợ sẵn dùng cho bạn bằng cách chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , sau đó quản lý bổ trợ.

Chọn quản lý bổ trợ từ menu thiết đặt
 • Chọn bổ trợ của tôi để xem danh sách của bổ trợ, bạn có sẵn dùng.

 • Sử dụng các thanh trượt để bật bổ trợ hoặc tắt.

 • Bạn cũng có thể tìm kiếm bổ trợ để cho phép sử dụng hộp Tìm kiếm .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×