Bắt đầu nhanh Delve

Sử dụng bảng

Sử dụng bảng thảo luận trong Delve

Tạo bảng và thêm tài liệu

  1. Chọn Quản lý bảng Quản lý bảng ở góc dưới bên trái của thẻ mà bạn muốn thêm vào bảng.

  2. Nhập tên bảng vào trường Thêm vào bảng của hộp thoại. Khi bạn bắt đầu nhập, bạn sẽ thấy tên của các bảng hiện có.

    • Nhập tên bảng chưa tồn tại, để tạo một bảng mới và thêm thẻ vào bảng đó.

    • Nhập hoặc chọn tên của một bảng hiện có, để thêm thẻ vào bảng đó.

Các tài liệu mà bạn thêm vào bảng sẽ xuất hiện trong vòng vài phút đối với những người dùng Delve khác có quyền truy nhập vào đó.

Lưu ý: Không thể thêm tất cả các loại nội dung vào bảng. Nếu biểu tượng Quản lý bảng không sẵn dùng trên thẻ thì bạn sẽ không thể thêm loại nội dung đó vào bảng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Nhóm và chia sẻ tài liệu trong Delve.

Một bảng Delve

Đi tới bảng

  • Chọn một tên trong danh sách Bảng ở bên trái.

  • Chọn Quản lý bảng Quản lý bảng ở góc dưới bên trái của thẻ. Trong hộp thoại mở ra, hãy chọn tên bảng.

  • Bắt đầu nhập tên bảng vào hộp tìm kiếm ở đầu ngăn bên trái, rồi chọn tên bảng.

Ảnh chụp màn hình danh sách Bảng ở ngăn bên trái của Delve.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×