Sử dụng Apple Watch với Microsoft việc cần làm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để sử dụng Apple Watch của bạn với Microsoft To-Do, bạn có thể kết nối tài khoản Outlook.com hoặc Exchange. Chỉ đến thiết đặt iPhone của bạn, chọn tài khoản & mật khẩu và sau đó Thêm tài khoản. Sau đó chọn Exchange hoặc Outlook.com và chỉ cần thực hiện theo các lời nhắc để thêm tài khoản của bạn.

Sau khi đã thêm tài khoản của bạn, bạn cũng sẽ cần phải bật lời nhắc cho tài khoản đó. Chỉ cần chọn tài khoản & mật khẩu một lần nữa và sau đó chọn Outlook.com hoặc Exchange. Sau đó đảm bảo rằng lời nhắc được bật trên cho tài khoản đó.

Bây giờ nhiệm vụ của bạn từ Microsoft To-Do sẽ đồng bộ với lời nhắc, nơi họ cũng sẽ được hiển thị trên Apple Watch của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×