Sử dụng điện thoại bản ghi trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng Nhật ký điện thoại trong Business Contact Manager cho Outlook để giữ các bản ghi của hội thoại của bạn với tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh. Khi bạn tạo Nhật ký điện thoại, bạn có thể ghi lại thời lượng của cuộc gọi và nhập chú thích về hội thoại. Bạn có thể nhìn thấy điện thoại của bạn đã lưu Nhật ký trong Thư mục Lịch sử Giao tiếp. Bạn có thể nối kết Nhật ký điện thoại với một hoặc nhiều bản ghi.

Bài viết này giải thích cách tạo, nối kết, sửa và xóa bỏ Nhật ký điện thoại.

Bạn muốn làm gì?

Tạo và nối kết Nhật ký điện thoại

Nối kết một Nhật ký điện thoại hiện có với nhiều hơn một hồ sơ

Sửa một Nhật ký điện thoại

Xóa bỏ Nhật ký điện thoại

Tạo và nối kết Nhật ký điện thoại

Nếu bạn tạo Nhật ký điện thoại từ trong bản ghi, nó sẽ tự động được nối kết với bản ghi đó. Bạn cũng có thể tạo Nhật ký điện thoại và nối kết đến một hoặc nhiều bản ghi cùng một lúc.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các thư mục sau đây để hiển thị không gian làm việc:

  • Quản lý Liên hệ.

  • Bán hàng.

  • Tiếp thị.

  • Quản lý Dự án.

 2. Bấm vào tab chứa bản ghi mà bạn muốn.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm đúp vào một bản ghi để mở nó.

  • Bấm nhiều bản ghi mà bạn muốn nối kết vào Nhật ký điện thoại mới đến.

   Làm thế nào để tôi chọn nhiều bản ghi?

   Để chọn bản ghi liền kề nhau, hãy nhấn phím SHIFT, rồi bấm vào bản ghi đầu tiên và cuối cùng của nhóm mà bạn muốn thêm vào. Để chọn bản ghi không liền kề, hãy nhấn phím CTRL, rồi bấm bản ghi riêng lẻ. Để chọn tất cả các bản ghi, bấm vào một hồ sơ, rồi nhấn CTRL+A.

 4. Trên ruy-băng, trong nhóm Thêm mục lịch sử , bấm Nhật ký điện thoại, hoặc Thêm và sau đó bấm Nhật ký điện thoại.

 5. Trong phần Nhật ký điện thoại doanh nghiệp, hãy nhập Chủ đề và bấm vào kiểu cuộc gọi điện thoại.

 6. Để ghi lại thời gian thực hiện cuộc gọi, trên ruy-băng, trong nhóm hành động , hãy bấm Bắt đầu bấm giờ.

  Lưu ý: Khi bạn đóng Nhật ký điện thoại, các điểm dừng bấm giờ và tổng thời gian tự động được thêm vào biểu mẫu Nhật ký điện thoại.

 7. Trong phần chú thích , nhập ghi chú của bạn.

 8. Nếu bạn muốn ghi ngày và thời gian mà bạn đã nhập chú thích, hãy bấm vào nút Thêm tem thời gian .

 9. Bấm Lưu & Đóng.

  Ngày và thời gian của cuộc gọi điện thoại của bạn được nhập tự động khi bạn lưu Nhật ký điện thoại. Nhật ký điện thoại được liệt kê trên trang lịch sử của từng bản ghi đã chọn.

Đầu trang

Nối kết một Nhật ký điện thoại hiện có với nhiều hơn một hồ sơ

Nếu bạn cần, bạn có thể nối kết Nhật ký điện thoại với nhiều hơn một hồ sơ. Mỗi khi bạn nối kết Nhật ký điện thoại với một bản ghi, các bản sao khác của Nhật ký sẽ xuất hiện trong thư mục Lịch sử liên lạc .

 1. Bấm đúp vào Nhật ký điện thoại mà bạn muốn nối kết đến một bản ghi khác.

 2. Bấm vào Nối kết với nút

 3. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách Kiểu mục , hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn nối kết Nhật ký điện thoại để.

 4. Trong danh sách, bấm vào bản ghi mà bạn muốn thêm vào Nhật ký điện thoại.

Làm thế nào để tôi chọn nhiều bản ghi?

Để chọn bản ghi liền kề nhau, hãy nhấn phím SHIFT, rồi bấm vào bản ghi đầu tiên và cuối cùng của nhóm mà bạn muốn thêm vào. Để chọn bản ghi không liền kề, hãy nhấn phím CTRL, rồi bấm bản ghi riêng lẻ. Để chọn tất cả các bản ghi, bấm vào một hồ sơ, rồi nhấn CTRL+A.

 1. Bên dưới Bản ghi được nối kết, hãy bấm Nối kết với. Các bản ghi mà bạn đã chọn được liệt kê trong hộp Nối kết đến .

 2. Bấm OK.

 3. Bấm Lưu & Đóng.

Lưu ý: Thư mục Lịch sử liên lạc liệt kê mục nhiều lần chỉ khi mục được nối kết với nhiều bản ghi. Nếu bạn sửa một mục trong một bản ghi, mục thay đổi trong tất cả được nối kết bản ghi.

Đầu trang

Sửa một Nhật ký điện thoại

Lưu ý: Nếu bạn sửa một Nhật ký điện thoại được nối kết với nhiều hơn một hồ sơ, Nhật ký điện thoại thay đổi trong tất cả các bản ghi được nối kết.

 1. Bấm đúp vào Nhật ký điện thoại mà bạn muốn sửa.

 2. Thực hiện thay đổi của bạn trong Nhật ký điện thoại.

 3. Bấm Lưu & Đóng.

Đầu trang

Xóa bỏ Nhật ký điện thoại

Nếu một Nhật ký điện thoại được nối kết với một bản ghi, và bạn xóa bỏ nó khỏi lịch sử giao tiếp của mà bản ghi, Business Contact Manager cho Outlook chuyển điện thoại đăng nhập vào thư mục Khoản mục đã xóa . Tuy nhiên, nếu có nối kết đến các điện thoại đăng nhập bản ghi khác, Nhật ký điện thoại được loại bỏ khỏi chỉ bản ghi đó.

Ví dụ, nếu bạn xóa bỏ Nhật ký điện thoại từ bản ghi đầu mối, và Nhật ký điện thoại cũng được nối kết với bản ghi liên hệ công việc, điện thoại, nhập liên hệ công việc vẫn còn nguyên vẹn.

Mẹo: Khi bạn mở một Nhật ký điện thoại, bạn có thể thấy các bản ghi được nối kết đến trong hộp Nối kết đến .

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các thư mục sau đây để hiển thị không gian làm việc:

 • Quản lý liên hệ.

 • Bán hàng.

 • Tiếp thị.

 • Quản lý Dự án.

 • Bấm vào tab chứa bản ghi mà bạn muốn.

 • Bấm đúp vào bản ghi với nối kết đến Nhật ký điện thoại mà bạn muốn xóa.

 • Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

 • Bấm chuột phải vào Nhật ký điện thoại, sau đó bấm xóa.

 • Bấm Lưu & Đóng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×