Sổ làm việc Microsoft Forms và Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Biểu mẫu Microsoft, bạn có thể dễ dàng xem tất cả các phản hồi dữ liệu cho biểu mẫu của bạn hoặc bài kiểm tra Microsoft Excel. Sổ làm việc Excel với phản hồi dữ liệu của bạn sẽ được tải về máy tính của bạn hoặc lưu trữ trong OneDrive, tùy thuộc vào điểm đầu của biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn.

Nơi lưu trữ sổ làm việc Excel của tôi?

Mà phụ thuộc. Điểm bắt đầu khi bạn tạo biểu mẫu là gì?

Nếu bạn đã tạo một biểu mẫu chứa biểu mẫu trên Web, mỗi lần bạn bấm mở trong Excel (trong tab phản hồi ), một ngoại tuyến, sổ làm việc độc lập sẽ được tải về Excel trên máy tính. Bạn có thể lưu sổ làm việc này vào bất kỳ vị trí. Mỗi khi bạn bấm mở trong Excel, bạn sẽ nhận được một sổ làm việc mới, có chứa dữ liệu mới nhất.

Lưu ý: Bất kỳ thay đổi - chẳng hạn như chú thích, công thức và hàm - thực hiện đối với một sổ làm việc duy trì chỉ trong sổ làm việc đó.

Nếu bạn đã tạo một biểu mẫu trong OneDrive for Business, mỗi lần bạn bấm mở trong Excel (trong tab phản hồi ), Excel Web App sẽ mở với một sổ làm việc tự động lưu vào OneDrive for Business. Dữ liệu phản hồi - chẳng hạn như chú thích, công thức và hàm - đồng bộ với sổ làm việc của bạn và bạn sẽ thấy các bản cập nhật mới nhất mỗi khi bạn bấm mở trong Excel hoặc mở lại sổ làm việc.

Nếu bạn đã tạo một biểu mẫu trong Excel Online, mỗi lần bạn bấm mở trong Excel (trong tab phản hồi ), Excel Web App sẽ mở với một sổ làm việc tự động lưu vào OneDrive for Business. Dữ liệu phản hồi - chẳng hạn như chú thích, công thức và hàm - đồng bộ với sổ làm việc của bạn và bạn sẽ thấy các bản cập nhật mới nhất mỗi khi bạn bấm mở trong Excel hoặc mở lại sổ làm việc.

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Ở góc trên bên phải cửa sổ Microsoft Forms, hãy bấm Tùy chọn Khác (...) > Phản hồi. Bạn cũng có thể truy cập Microsoft Forms site Giọng nói Người dùng để cung cấp các gợi ý và bình chọn cho ý tưởng mà những người khác đã gửi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo một biểu mẫu chứa biểu mẫu Microsoft

Tạo một bài kiểm tra với biểu mẫu Microsoft

Kiểm tra kết quả biểu mẫu của bạn

Kiểm tra kết quả bài kiểm tra của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×