Số phiên bản và bản dựng của các bản phát hành kênh cập nhật

Cập nhật gần nhất: 20/03/2018

Mỗi bản phát hành cho kênh cập nhật của Microsoft đều được gán một số phiên bản và bản dựng. Bảng sau đây liệt kê phiên bản được hỗ trợ và số bản dựng mới nhất cho từng kênh cập nhật. Các phiên bản kênh cập nhật không được liệt kê trong bảng này sẽ không còn được hỗ trợ. Ví dụ: Phiên bản 1604 của Kênh Hàng tháng không còn được hỗ trợ.

Kênh

Phiên bản

Bản dựng

Ngày phát hành

Kênh Hàng tháng

1802

9029.2253

13/03/2018

Kênh Nửa năm một lần (Nhóm mục tiêu)

1803

9126.2098

20/03/2018

Kênh Nửa năm Một lần1

1708

8431.2236

13/03/2018

Đã hoãn2

1705

8201.2265

13/03/2018

1Kênh bị Chậm hiện có tên là Kênh Nửa năm Một lần.

2 Phiên bản 1705 của Kênh bị Chậm được hỗ trợ cho tới Tháng Bảy năm 2018.

Để biết danh sách đầy đủ các bản phát hành kênh cập nhật, hãy tham khảo các bảng sau đây:

Để biết những tính năng, bản cập nhật bảo mật hay bản cập nhật không liên quan đến bảo mật được tích hợp trong một bản phát hành kênh cập nhật cụ thể, hãy xem mục Bản phát hành kênh cập nhật máy khách Office 365.

Các phiên bản và số bản dựng này áp dụng cho các máy khách Office 365 sau:

 • Office 365 ProPlus

 • Office 365 Business

 • Visio Pro for Office 365

 • Máy khách trên Máy tính Project Online

Office 365 Business là phiên bản Office đi kèm với một số gói Office 365, chẳng hạn như Business Premium.

Thông tin về phiên bản và bản dựng của các bản phát hành kênh cập nhật

Mỗi kênh cập nhật do Microsoft phát hành đều được gán một số phiên bản và bản dựng. Hai bảng sau đây cung cấp danh sách đầy đủ các bản phát hành kênh cập nhật, một theo ngày phát hành và một theo phiên bản.

Thông tin về phiên bản và bản dựng, được sắp xếp theo ngày phát hành

Bảng sau đây cung cấp danh sách số phiên bản và bản dựng cho mỗi bản phát hành kênh cập nhật. Bảng được sắp xếp theo ngày phát hành, với ngày phát hành gần đây nhất được liệt kê trước tiên. Để xem thông tin được sắp xếp theo số phiên bản, hãy tham khảo bảng sau bảng này. Số phiên bản và bản dựng được in đậm cho biết đó là số phiên bản và bản dựng mới nhất của kênh cụ thể đó.

Theo ngày phát hành

Ngày phát hành

Kênh Hàng tháng

Kênh Nửa năm một lần (Nhóm mục tiêu)

Kênh Nửa năm Một lần

20/03/2018

Không áp dụng

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9126.2098)

Không áp dụng

13/03/2018

Phiên bản 1802 (Bản dựng 9029.2253)

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9126.2072)

 • Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2236)

 • Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2265)

26/02/2018

Phiên bản 1802 (Bản dựng 9029.2167)

Không áp dụng

Không áp dụng

13/02/2018

Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2171)

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2215)

 • Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2215)

 • Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2258)

07/02/2018

Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2144)

Không áp dụng

Không áp dụng

01/02/2018

Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2138)

Không áp dụng

Không áp dụng

30/01/2018

Phiên bản 1712 (Bản dựng 8827.2179)

Không áp dụng

Không áp dụng

17/01/2018

Phiên bản 1712 (Bản dựng 8827.2148)

Không áp dụng

Không áp dụng

09/01/2018

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2175)

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2153)

 • Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2153)

 • Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2217)

02/01/2018

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2165)

Không áp dụng

Không áp dụng

12/12/2017

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2127)

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2131)

 • Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2213)

 • Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2130)

06/12/2017

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2122)

Không áp dụng

Không áp dụng

27/11/2017

Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2139)

Không áp dụng

Không áp dụng

24/11/2017

Không áp dụng

Không áp dụng

Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2209)

20/11/2017

Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2132)

Không áp dụng

Không áp dụng

14/11/2017

Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2127)

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2110)

 • Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2207)

 • Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2122)

02/11/2017

Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2121)

Không áp dụng

Không áp dụng

25/10/2017

Phiên bản 1709 (Bản dựng 8528.2147)

Không áp dụng

Không áp dụng

16/10/2017

Phiên bản 1709 (Bản dựng 8528.2139)

Không áp dụng

Không áp dụng

10/10/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2107)

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2107)

 • Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2200)

 • Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2119)

04/10/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2094)

Không áp dụng

Không áp dụng

18/09/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2079)

Không áp dụng

Không áp dụng

12/09/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2107)

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2079)

 • Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2193)

 • Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2116)

29/08/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2096)

Không áp dụng

Không áp dụng

24/08/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2087)

Không áp dụng

Không áp dụng

18/08/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2076)

Không áp dụng

Không áp dụng

11/08/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2073)

Không áp dụng

Không áp dụng

08/08/2017

Không áp dụng

Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2171)

Không áp dụng

07/08/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2070)

Không áp dụng

Không áp dụng

31/07/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2062)

Không áp dụng

Không áp dụng

28/07/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2059)

Không áp dụng

Không áp dụng

27/07/2017

Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2058)

Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2158)

 • Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2099)

 • Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2154)

19/07/2017

Phiên bản 1706 (Bản dựng 8229.2103)

Không áp dụng

Không áp dụng

13/07/2017

Phiên bản 1706 (Bản dựng 8229.2086)

Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2136)

 • Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2096)

 • Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2151)

28/06/2017

Phiên bản 1706 (Bản dựng 8229.2073)

Không áp dụng

Không áp dụng

13/06/2017

Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2102)

Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2102)

 • Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2092)

 • Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2139)

07/06/2017

Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2075)

Không áp dụng

Không áp dụng

01/06/2017

Phiên bản 1704 (Bản dựng 8067.2157)

Không áp dụng

Không áp dụng

18/05/2017

Phiên bản 1704 (Bản dựng 8067.2115)

Không áp dụng

Không áp dụng

09/05/2017

Phiên bản 1703 (Bản dựng 7967.2161)

Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2084)

 • Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2130)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2150)

21/04/2017

Phiên bản 1703 (Bản dựng 7967.2139)

Không áp dụng

Không áp dụng

11/04/2017

Phiên bản 1702 (Bản dựng 7870.2038)

Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2076)

 • Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2127)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2145)

27/03/2017

Phiên bản 1702 (Bản dựng 7870.2031)

Không áp dụng

Không áp dụng

14/03/2017

Phiên bản 1702 (Bản dựng 7870.2024)

Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2071)

 • Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2120)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2140)

09/03/2017

Phiên bản 1702 (Bản dựng 7870.2020)

Không áp dụng

Không áp dụng

23/02/2017

Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2060)

Không áp dụng

Không áp dụng

22/02/2017

Không áp dụng

Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2060)

 • Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2118)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2136)

31/01/2017

Phiên bản 1612 (Bản dựng 7668.2074)

Không áp dụng

Không áp dụng

25/01/2017

Phiên bản 1612 (Bản dựng 7668.2066)

Không áp dụng

Không áp dụng

10/01/2017

Không áp dụng

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2102)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2117)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2105)

04/01/2017

Phiên bản 1611 (Bản dựng 7571.2109)

Không áp dụng

Không áp dụng

13/12/2016

Phiên bản 1611 (Bản dựng 7571.2075)

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2095)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2115)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2098)

06/12/2016

Phiên bản 1611 (Bản dựng 7571.2072)

Không áp dụng

Không áp dụng

10/11/2016

Phiên bản 1610 (Bản dựng 7466.2038)

Không áp dụng

Không áp dụng

08/11/2016

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2055)

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2055)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2105)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2088)

02/11/2016

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2054)

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2054)

Không áp dụng

11/10/2016

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2038)

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2038)

 • Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2092)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2081)

04/10/2016

Phiên bản 1609 (Bản dựng 7369.2024)

Không áp dụng

Không áp dụng

26/09/2016

Phiên bản 1608 (Bản dựng 7341.2035)

Không áp dụng

Không áp dụng

21/09/2016

Phiên bản 1608 (Bản dựng 7341.2032)

Không áp dụng

Không áp dụng

13/09/2016

Phiên bản 1607 (Bản dựng 7167.2060)

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2084)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2071)

 • Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1090)

06/09/2016

Phiên bản 1607 (Bản dựng 7167.2055)

Không áp dụng

Không áp dụng

31/08/2016

Phiên bản 1607 (Bản dựng 7167.2047)

Không áp dụng

Không áp dụng

16/08/2016

Phiên bản 1607 (Bản dựng 7167.2040)

Không áp dụng

Không áp dụng

09/08/2016

Phiên bản 1606 (Bản dựng 7070.2036)

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2076)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2063)

 • Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1087)

26/07/2016

Phiên bản 1606 (Bản dựng 7070.2033)

Không áp dụng

Không áp dụng

21/07/2016

Không áp dụng

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2069)

Không áp dụng

20/07/2016

Phiên bản 1606 (Bản dựng 7070.2028)

Không áp dụng

Không áp dụng

12/07/2016

Phiên bản 1606 (Bản dựng 7070.2026)

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2066)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2056)

 • Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1085)

05/07/2016

Phiên bản 1606 (Bản dựng 7070.2022)

Không áp dụng

Không áp dụng

30/06/2016

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2063)

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2063)

Không áp dụng

14/06/2016

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2058)

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2058)

 • Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2048)

 • Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1082)

07/06/2016

Không áp dụng

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2047)

Không áp dụng

06/06/2016

Phiên bản 1605 (Bản dựng 6965.2053)

Không áp dụng

Không áp dụng

23/05/2016

Phiên bản 1604 (Bản dựng 6868.2067)

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2042)

Không áp dụng

10/05/2016

Phiên bản 1604 (Bản dựng 6868.2062)

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2037)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1078)

04/05/2016

Phiên bản 1604 (Bản dựng 6868.2060)

Không áp dụng

Không áp dụng

03/05/2016

Không áp dụng

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2033)

Không áp dụng

28/04/2016

Phiên bản 1603 (Bản dựng 6769.2040)

Không áp dụng

Không áp dụng

12/04/2016

Phiên bản 1603 (Bản dựng 6769.2017)

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2026)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1073)

04/04/2016

Phiên bản 1603 (Bản dựng 6769.2015)

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2025)

Không áp dụng

24/03/2016

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2021)

Không áp dụng

Không áp dụng

23/03/2016

Không áp dụng

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2021)

Không áp dụng

17/03/2016

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

16/03/2016

Không áp dụng

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2017)

Không áp dụng

14/03/2016

Không áp dụng

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2015)

Không áp dụng

08/03/2016

Không áp dụng

Phiên bản 1602 (Bản dựng 6741.2014)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1068)

04/03/2016

Phiên bản 1601 (Bản dựng 6568.2036)

Không áp dụng

Không áp dụng

03/03/2016

Phiên bản 1601 (Bản dựng 6568.2034)

Không áp dụng

Không áp dụng

16/02/2016

Phiên bản 1601 (Bản dựng 6568.2025)

Không áp dụng

Không áp dụng

09/02/2016

Phiên bản 1511 (Bản dựng 6366.2068)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1061)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1061)

25/01/2016

Phiên bản 1511 (Bản dựng 6366.2062)

Không áp dụng

Không áp dụng

12/01/2016

Phiên bản 1511 (Bản dựng 6366.2056)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1054)

Không áp dụng

11/12/2015

Phiên bản 1511 (Bản dựng 6366.2036)

Không áp dụng

Không áp dụng

08/12/2015

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1043)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1043)

Không áp dụng

10/11/2015

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1038)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1038)

Không áp dụng

21/10/2015

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1034)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 6001.1034)

Không áp dụng

05/10/2015

Phiên bản 1509 (Bản dựng 4229.1029)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 4229.1029)

Không áp dụng

22/09/2015

Phiên bản 1509 (Bản dựng 4229.1024)

Phiên bản 1509 (Bản dựng 4229.1024)

Không áp dụng

Thông tin về phiên bản và bản dựng, được sắp xếp theo phiên bản

Bảng sau đây cung cấp danh sách số phiên bản và bản dựng cho mỗi bản phát hành kênh cập nhật. Bảng được sắp xếp theo phiên bản, với phiên bản gần đây nhất được liệt kê trước tiên. Trong một phiên bản, bản dựng gần đây nhất được liệt kê trước tiên. Ngày phát hành được liệt kê trong dấu ngoặc đơn. Để xem thông tin được sắp xếp theo ngày phát hành, hãy tham khảo bảng trước bảng này. Số bản dựng được in đậm cho biết đó là số bản dựng mới nhất của kênh cụ thể đó.

Theo phiên bản

Phiên bản

Kênh Hàng tháng

Kênh Nửa năm một lần (Nhóm mục tiêu)

Kênh Nửa năm Một lần

1803

Chưa sẵn dùng.

 • 9126.2098 (20/03/2018)

 • 9126.2072 (13/03/2018)

Đã lên lịch vào 10/07/2018

1802

 • 9029.2253 (13/03/2018)

 • 9029.2167 (26/02/2018)

Không áp dụng

Không áp dụng

1801

 • 9001.2171 (13/02/2018)

 • 9001.2144 (07/02/2018)

 • 9001.2138 (01/02/2018)

Không áp dụng

Không áp dụng

1712

 • 8827.2179 (30/01/2018)

 • 8827.2148 (17/01/2018)

Không áp dụng

Không áp dụng

1711

 • 8730.2175 (09/01/2018)

 • 8730.2165 (02/01/2018)

 • 8730.2127 (12/12/2017)

 • 8730.2122 (06/12/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1710

 • 8625.2139 (27/11/2017)

 • 8625.2132 (20/11/2017)

 • 8625.2127 (14/11/2017)

 • 8625.2121 (02/11/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1709

 • 8528.2147 (25/10/2017)

 • 8528.2139 (16/10/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1708

 • 8431.2107 (10/10/2017)

 • 8431.2094 (04/10/2017)

 • 8431.2079 (18/09/2017)

 • 8431.2215 (13/02/2018)

 • 8431.2153 (09/01/2018)

 • 8431.2131 (12/12/2017)

 • 8431.2110 (14/11/2017)

 • 8431.2107 (10/10/2017)

 • 8431.2079 (12/09/2017)

 • 8431.2236 (13/03/2018)

 • 8431.2215 (13/02/2018)

 • 8431.2153 (09/01/2018)

1707

 • 8326.2107 (12/09/2017)

 • 8326.2096 (29/08/2017)

 • 8326.2087 (24/08/2017)

 • 8326.2076 (18/08/2017)

 • 8326.2073 (11/08/2017)

 • 8326.2070 (07/08/2017)

 • 8326.2062 (31/07/2017)

 • 8326.2059 (28/07/2017)

 • 8326.2058 (27/07/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1706

 • 8229.2103 (19/07/2017)

 • 8229.2086 (13/07/2017)

 • 8229.2073 (28/06/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1705

 • 8201.2102 (13/06/2017)

 • 8201.2075 (07/06/2017)

 • 8201.2171 (08/08/2017)

 • 8201.2158 (27/07/2017)

 • 8201.2136 (13/07/2017)

 • 8201.2102 (13/06/2017)

 • 8201.2265 (13/03/2018)

 • 8201.2258 (13/02/2018)

 • 8201.2217 (09/01/2018)

 • 8201.2213 (12/12/2017)

 • 8201.2209 (24/11/2017)

 • 8201.2207 (14/11/2017)

 • 8201.2200 (10/10/2017)

 • 8201.2193 (12/09/2017)

1704

 • 8067.2157 (01/06/2017)

 • 8067.2115 (18/05/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1703

 • 7967.2161 (09/05/2017)

 • 7967.2139 (21/04/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1702

 • 7870.2038 (11/04/2017)

 • 7870.2031 (27/03/2017)

 • 7870.2024 (14/03/2017)

 • 7870.2020 (09/03/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1701

 • 7766.2060 (23/02/2017)

 • 7766.2084 (09/05/2017)

 • 7766.2076 (11/04/2017)

 • 7766.2071 (14/03/2017)

 • 7766.2060 (22/02/2017)

 • 7766.2130 (12/12/2017)

 • 7766.2122 (14/11/2017)

 • 7766.2119 (10/10/2017)

 • 7766.2116 (12/09/2017)

 • 7766.2099 (27/07/2017)

 • 7766.2096 (13/07/2017)

 • 7766.2092 (13/06/2017)

1612

 • 7668.2074 (31/01/2017)

 • 7668.2066 (25/01/2017)

Không áp dụng

Không áp dụng

1611

 • 7571.2109 (04/01/2017)

 • 7571.2075 (13/12/2016)

 • 7571.2072 (06/12/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1610

 • 7466.2038 (10/11/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1609

 • 7369.2055 (08/11/2016)

 • 7369.2054 (02/11/2016)

 • 7369.2038 (11/10/2016)

 • 7369.2024 (04/10/2016)

 • 7369.2102 (10/01/2017)

 • 7369.2095 (13/12/2016)

 • 7369.2055 (08/11/2016)

 • 7369.2054 (02/11/2016)

 • 7369.2038 (11/10/2016)

 • 7369.2154 (27/07/2017)

 • 7369.2151 (13/07/2017)

 • 7369.2139 (13/06/2017)

 • 7369.2130 (09/05/2017)

 • 7369.2127 (11/04/2017)

 • 7369.2120 (14/03/2017)

 • 7369.2118 (22/02/2017)

1608

 • 7341.2035 (26/09/2016)

 • 7341.2032 (21/09/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1607

 • 7167.2060 (13/09/2016)

 • 7167.2055 (06/09/2016)

 • 7167.2047 (31/08/2016)

 • 7167.2040 (16/08/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1606

 • 7070.2036 (09/08/2016)

 • 7070.2033 (26/07/2016)

 • 7070.2028 (20/07/2016)

 • 7070.2026 (12/07/2016)

 • 7070.2022 (05/07/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1605

 • 6965.2063 (30/06/2016)

 • 6965.2058 (14/06/2016)

 • 6965.2053 (06/06/2016)

 • 6965.2084 (13/09/2016)

 • 6965.2076 (09/08/2016)

 • 6965.2069 (21/07/2016)

 • 6965.2066 (12/07/2016)

 • 6965.2063 (30/06/2016)

 • 6965.2058 (14/06/2016)

 • 6965.2150 (09/05/2017)

 • 6965.2145 (11/04/2017)

 • 6965.2140 (14/03/2017)

 • 6965.2136 (22/02/2017)

 • 6965.2117 (10/01/2017)

 • 6965.2115 (13/12/2016)

 • 6965.2105 (08/11/2016)

 • 6965.2092 (11/10/2016)

1604

 • 6868.2067 (23/05/2016)

 • 6868.2062 (10/05/2016)

 • 6868.2060 (04/05/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1603

 • 6769.2040 (28/04/2016)

 • 6769.2017 (12/04/2016)

 • 6769.2015 (04/04/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1602

 • 6741.2021 (24/03/2016)

 • 6741.2017 (17/03/2016)

 • 6741.2047 (07/06/2016)

 • 6741.2042 (23/05/2016)

 • 6741.2037 (10/05/2016)

 • 6741.2033 (03/05/2016)

 • 6741.2026 (12/04/2016)

 • 6741.2025 (04/04/2016)

 • 6741.2021 (23/03/2016)

 • 6741.2017 (16/03/2016)

 • 6741.2015 (14/03/2016)

 • 6741.2014 (08/03/2016)

 • 6741.2105 (10/01/2017)

 • 6741.2098 (13/12/2016)

 • 6741.2088 (08/11/2016)

 • 6741.2081 (11/10/2016)

 • 6741.2071 (13/09/2016)

 • 6741.2063 (09/08/2016)

 • 6741.2056 (12/07/2016)

 • 6741.2048 (14/06/2016)

1601

 • 6568.2036 (04/03/2016)

 • 6568.2034 (03/03/2016)

 • 6568.2025 (16/02/2016)

Không áp dụng

Không áp dụng

1511

 • 6366.2068 (09/02/2016)

 • 6366.2062 (25/01/2016)

 • 6366.2056 (12/01/2016)

 • 6366.2036 (11/12/2015)

Không áp dụng

Không áp dụng

1509

 • 6001.1043 (08/12/2015)

 • 6001.1038 (10/11/2015)

 • 6001.1034 (21/10/2015)

 • 4229.1029 (05/10/2015)

 • 4229.1024 (22/09/2015)

 • 6001.1061 (09/02/2016)

 • 6001.1054 (12/01/2016)

 • 6001.1043 (08/12/2015)

 • 6001.1038 (10/11/2015)

 • 6001.1034 (21/10/2015)

 • 4229.1029 (05/10/2015)

 • 4229.1024 (22/09/2015)

 • 6001.1090 (13/09/2016)

 • 6001.1087 (09/08/2016)

 • 6001.1085 (12/07/2016)

 • 6001.1082 (14/06/2016)

 • 6001.1078 (10/05/2016)

 • 6001.1073 (12/04/2016)

 • 6001.1068 (08/03/2016)

 • 6001.1061 (09/02/2016)

Xem Thêm

Tham khảo: Tùy chọn cấu hình cho Công cụ Triển khai Office 2016

Kích cỡ tải xuống (tương đối) của các kênh cập nhật cho Office 365 ProPlus

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×