Số nguyên, chức năng sửa lỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phần nguyên của một số.

Cú pháp

Số nguyên ( số )

Khắc phục ( số )

Yêu cầu sốtham đối là một đúp hoặc bất hợp lệ biểu thức số. Nếu số chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

Chú thích

Intsửa các loại bỏ phần thập phân của số và trả về giá trị số nguyên kết quả.

Sự khác biệt giữa Intkhắc phục là rằng nếu số là số âm, Int trả về số nguyên âm đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng số, trong khi sửa lỗi trả về số nguyên âm đầu tiên lớn hơn hoặc bằng số Ví dụ, Int -8.4 chuyển đổi thành -9 và khắc phục chuyển đổi-8.4 -8.

Khắc phục (số) là tương đương với:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này minh họa cách thức các hàm Intkhắc phục trả về phần nguyên của số. Trong trường hợp một đối số số âm, hàm Int trả về số nguyên âm đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng số; khắc phục các hàm trả về số nguyên âm đầu tiên lớn hơn hoặc bằng số.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×