Số đầu đề của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể áp dụng một sơ đồ đánh số vào đầu đề trong tài liệu của bạn bằng cách dùng danh sách đa mức mẫu và các kiểu đầu đề dựng sẵn trong Word (đầu đề 1, đầu đề 2 và v.v.).

Quan trọng: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng kiểu đầu đề dựng sẵn trong tài liệu của bạn.

Bạn có thể đánh số đầu đề sao cho một đầu đề mức cao nhất (đầu đề 1) là đánh số 1, 2, 3, ví dụ, và đầu đề mức hai (đầu đề 2) là đánh số 1.1 1.2, 1.3.

  1. Mở tài liệu của bạn sử dụng kiểu đầu đề dựng sẵn, và chọn đầu đề 1 đầu tiên.

  2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy chọn Danh sách đa mức.

    Chọn nút danh sách đa mức để thêm phần đánh số vào một kiểu đầu đề dựng sẵn, ví dụ, đầu đề 1, đầu đề tài liệu của bạn.

  3. Bên dưới Danh sách thư viện, chọn kiểu đánh số bạn muốn sử dụng trong tài liệu của bạn.

    Lưu ý: Tùy thuộc vào loại tài liệu bạn đã chuẩn bị, bạn có thể chọn một mẫu có chứa từ "Đầu đề" trong ví dụ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×