Số đầu đề của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

[Chủ đề chính xác] Bạn có thể áp dụng một sơ đồ đánh số vào đầu đề trong tài liệu của bạn bằng cách dùng danh sách đa mức mẫu và các kiểu đầu đề dựng sẵn trong Word (đầu đề 1, đầu đề 2 và v.v.).

Quan trọng: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng kiểu đầu đề dựng sẵn trong tài liệu của bạn.

Bạn có thể đánh số đầu đề sao cho đầu đề mức cao nhất (đầu đề 1) là đánh số 1, 2, 3, ví dụ, và đầu đề mức hai (đầu đề 2) là đánh số 1.1 1.2, 1.3.

  1. Mở tài liệu của bạn sử dụng kiểu đầu đề dựng sẵn và selectthe đầu tiên đầu đề 1.

  2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy chọn Danh sách đa mức.

    Chọn nút danh sách đa mức để thêm phần đánh số vào một kiểu đầu đề dựng sẵn, ví dụ, đầu đề 1, đầu đề tài liệu của bạn.

  3. Bên dưới Danh sách thư viện, chọn kiểu đánh số bạn muốn sử dụng trong tài liệu của bạn.

    Lưu ý: Tùy thuộc vào loại tài liệu bạn đã chuẩn bị, bạn có thể chọn một mẫu có chứa từ "Đầu đề" trong ví dụ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×