Sắp xếp Workspace trong thư mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo thư mục trong Thanh khởi động để tổ chức không gian làm việc của bạn. Để xem các thư mục trong Thanh khởi động, hãy bấm tab Dạng xem, bấm mũi tên thả xuống Không gian làm việc rồi bấm Thư mục.

  1. Trong Thanh khởi động, hãy bấm địa điểm bạn muốn đặt thư mục mới trong danh sách Không gian làm việc.

    Các thư mục được tạo ở cùng cấp độ như mục đã chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn không gian làm việc có sẵn trong một thư mục và sau đó lại tạo một thư mục mới, thì thư mục mới sẽ xuất hiện trong cùng thư mục hiện có.

  2. Trên tab Dạng xem, bấm Thư mục Mới.

  3. Thay thế văn bản "Thư mục Mới" bằng một tên có ý nghĩa với không gian làm việc bạn định lưu trong thư mục đó. Bạn có thể đổi tên thư mục bất kỳ lúc nào: bấm chuột phải vào thư mục rồi bấm Đổi tên.

  4. Kéo và thả mục vào thư mục mới mong muốn.

Để di chuyển một workspace hiện có hoặc các thư mục dùng chung vào một thư mục, bấm chuột phải vào workspace hoặc thư mục, bấm di chuyển đến thư mục..., chọn thư mục đích trong hộp thoại, sau đó bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×