Sắp xếp và dạng xem bản ghi theo thể loại trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thể loại trợ giúp bạn quản lý bản ghi tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh được liên quan đến nhưng được lưu trữ trong thư mục khác nhau. Thể loại là một từ hoặc cụm từ mà bạn có thể thêm vào bản ghi mà sẽ giúp bạn tìm, sắp xếp, lọc hoặc nhóm các bản ghi. Trong Business Contact Manager cho Outlook, thể loại được biểu thị bằng một màu thanh ở phía trên cùng của bản ghi.

Dạng xem bản ghi được sắp xếp theo thể loại

  1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Nếu các mục được hiển thị trong dạng xem danh sách hoặc bảng, trên menu dạng xem , trỏ tới Sắp xếp theo, sau đó bấm thể loại.

    • Nếu địa chỉ hoặc danh thiếp dạng xem được dùng để hiển thị các tài khoản hoặc liên hệ công việc, trên các menu dạng xem , điểm thành Theo thể loại.

Mẹo: Bạn có thể xem và in bản ghi từ một thể loại bằng cách tạo báo cáo, lọc kết quả cho thể loại, và sau đó in báo cáo. Bạn cũng có thể gửi email hoặc tạo tài liệu phối thư cho tất cả các bản ghi trong một thể loại bằng cách thêm tên thể loại vào bộ lọc phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem các chủ đề sau đây: về lọc bản ghi trong Business Contact Manager; Báo cáo về Business Contact Manager.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×