Trang chiếu & bố trí

Sắp xếp trang chiếu PowerPoint vào các mục

Sắp xếp trang chiếu PowerPoint vào các mục

Cũng giống như khi sử dụng thư mục để sắp xếp tệp, bạn có thể sử dụng mục để sắp xếp trang chiếu thành các nhóm có ý nghĩa.

Bạn có thể giao cho mỗi đồng nghiệp một mục để làm rõ quyền sở hữu trang chiếu trong quá trình cộng tác. Và nếu bạn đang bắt đầu với một trang chiếu trống, bạn có thể sử dụng các mục để tạo dàn bài cho bản trình bày của mình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

56 giây

Thêm mục

 1. Bấm chuột phải vào giữa các trang chiếu, rồi chọn Thêm mục.

  Một Mục chưa có tên được thêm vào ngăn hình thu nhỏ và hộp thoại Đổi tên mục mở ra.

 2. Nhập tên vào hộp Tên mục.

 3. Chọn Đổi tên.

 4. Để thu gọn một mục, bấm vào hình tam giác bên cạnh tên mục. Số bên cạnh tên mục cho biết số trang chiếu trong mục đó.

Di chuyển hoặc xóa mục

Chọn Xem > Bộ sắp xếp trang chiếu.

Từ đây, bạn có thể:

 • Di chuyển mục: Bấm chuột phải và chọn Di chuyển mục lên trên hoặc Di chuyển mục xuống dưới.

 • Xóa mục: Bấm chuột phải, rồi chọn Loại bỏ mục.

Thêm mục

 1. Bấm chuột phải vào giữa các trang chiếu, rồi chọn Thêm mục.

  Một Mục chưa có tên được thêm vào ngăn hình thu nhỏ.

 2. Bấm chuột phải vào Mục chưa có tên, rồi chọn Đổi tên mục.

 3. Nhập tên vào hộp Tên mục.

 4. Chọn Đổi tên.

 5. Để thu gọn một mục, bấm vào hình tam giác bên cạnh tên mục. Số bên cạnh tên mục cho biết số trang chiếu trong mục đó.

Di chuyển hoặc xóa mục

Chọn Xem > Bộ sắp xếp trang chiếu.

Từ đây, bạn có thể:

 • Di chuyển mục: Bấm chuột phải và chọn Di chuyển mục lên trên hoặc Di chuyển mục xuống dưới.

 • Xóa mục: Bấm chuột phải, rồi chọn Loại bỏ mục.

Cũng giống như khi sử dụng thư mục để sắp xếp tệp, bạn có thể sử dụng mục để sắp xếp trang chiếu thành các nhóm có ý nghĩa.

Bạn có thể giao cho mỗi đồng nghiệp một mục để làm rõ quyền sở hữu trang chiếu trong quá trình cộng tác. Và nếu bạn đang bắt đầu với một trang chiếu trống, bạn có thể sử dụng các mục để tạo dàn bài cho bản trình bày của mình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

56 giây

Thêm mục

 1. Trong dạng xem Thông thường, ở ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu sẽ là trang chiếu đầu tiên của mục.

 2. Trên tab Trang đầu, bấm vào Mục Nút Mục , rồi bấm vào Thêm mục.

 3. Trong hộp Tên mục, nhập tên cho mục đó, rồi bấm vào Đổi tên.

 4. Để thêm nhiều mục hơn, chọn một trang chiếu bắt đầu mới cho mục mới, rồi lặp lại các bước 2 và 3.

  Thêm mục thứ hai

  Các tên bạn nhập sẽ xuất hiện dưới dạng tiêu đề phía trên mỗi mục, theo sau là số trang chiếu của mỗi mục nằm trong dấu ngoặc đơn.

Mẹo: Bấm vào các mũi tên bên cạnh tên mục để thu gọn và bung rộng mục.

Thay đổi thứ tự của các mục

 • Ở dạng xem Thông thường hoặc dạng xem Bộ sắp xếp trang chiếu, kéo tiêu đề mục đến nơi bạn muốn—ví dụ: di chuyển mục thứ ba đến trước mục thứ nhất.

Thay đổi tên mục

 • Trong dạng xem Thông thường hoặc dạng xem Bộ sắp xếp trang chiếu, bấm đúp vào tên mục, rồi nhập tên mới vào hộp Tên mục.

Thêm mục

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu sẽ là trang chiếu đầu tiên của mục.

  Cách chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab có tên Trang chiếuTab có tên Dàn bài  hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  Tab Trang chiếuDàn bài  Tab Dàn bài .

 2. Trên tab Trang đầu, dưới Trang chiếu, bấm vào Mục.

  Tab Trang đầu, nhóm Trang chiếu

 3. Bấm vào Thêm mục.

 4. Trong hộp Tên mục, nhập tên cho mục đó, rồi bấm vào Đổi tên.

Thay đổi thứ tự của các mục

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bộ sắp xếp trang chiếu.

 2. Kéo tiêu đề mục đến nơi bạn muốn — ví dụ: di chuyển mục thứ ba lên trước mục thứ nhất.

  Chỉnh sửa tệp đồng thời

Thay đổi tên mục

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào mục.

  Cách chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab có tên Trang chiếuTab có tên Dàn bài  hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  Tab Trang chiếuDàn bài  Tab Dàn bài .

 2. Trên tab Trang đầu, dưới Trang chiếu, bấm vào Mục.

  Tab Trang đầu, nhóm Trang chiếu

 3. Bấm vào Đổi tên mục.

 4. Trong hộp Tên mục, nhập tên cho mục đó, rồi bấm vào Đổi tên.

Xem thêm

Thêm, sắp xếp lại, nhân đôi và xóa trang chiếu

PowerPoint cho web không hỗ trợ mục. Sử dụng phiên bản PowerPoint trên máy tính để thêm và chỉnh sửa các mục trong bản trình bày của bạn.

Để bỏ phiếu cho tính năng này PowerPoint cho web, đi đến hộp đề xuất PowerPoint trên web và bấm vào nút Bỏ phiếu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×