Sắp xếp lại thứ tự các cột trong một bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Bạn không thể sửa đổi một cơ sở dữ liệu bảng bằng cách sử dụng một trình duyệt Web. Trước tiên, bạn phải mở cơ sở dữ liệu trong Access.

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của các cột trong một bảng trong Dạng xem biểu dữ liệu hoặc trong Cửa sổ thiết kế. Bạn có thể di chuyển một cột đơn lẻ hoặc một nhóm liên tiếp của cột.

  1. Chọn cột mà bạn muốn di chuyển. Để chọn nhiều cột, hãy kéo con trỏ cho đến khi bạn đã chọn cột mà bạn muốn.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Trong dạng xem biểu dữ liệu, hãy kéo các cột đã chọn theo chiều ngang đến vị trí mà bạn muốn.

    • Trong dạng xem thiết kế, hãy kéo các cột đã chọn theo chiều dọc đến vị trí mà bạn muốn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×