Sắp xếp hộp thư đến của bạn bằng công cụ Lưu trữ, Quét dọn và các công cụ khác trong Outlook.com

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dọn dẹp hộp thư đến và sắp xếp khoa học email của bạn với tính năng tự động lọc và sắp xếp, cũng như bằng cách sử dụng các công cụ trên thanh lệnh như Quét dọn, Lưu trữ và Di chuyển đến.

Bạn cũng có thể sắp xếp email bằng các quy tắc hộp thư đến. Ví dụ: bạn có thể tạo quy tắc để tự động di chuyển thư sang thư mục khác hoặc thậm chí xóa thư dựa trên một số tiêu chí. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com.

Lưu ý: Công cụ quét dọn quy tắc chạy một lần mỗi ngày. Quy tắc hộp thư đến chạy ngay khi email đến hộp thư của bạn.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang dùng mới Outlook.com hoặc phiên bản cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com mới

Quét dọn (xóa)

Sử dụng Quét dọn để nhanh chóng xóa email không mong muốn trong Hộp thư đến của bạn. Quét dọn cung cấp cho bạn các tùy chọn để tự động xóa tất cả email đến từ một người gửi cụ thể, chỉ giữ lại email mới nhất hoặc xóa email cũ hơn 10 ngày.

 1. Chọn thư email từ người gửi mà bạn muốn xóa thư.

 2. Trên thanh menu, chọn Quét dọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Quét dọn

  Lưu ý: Tùy chọn Quét dọn không áp dụng cho các thư mục sau: Email rác, Bản nháp, Mục Đã gửiCác mục Đã xóa.

 3. Chọn cách bạn muốn xử lý thư email từ người gửi mà bạn đã chọn.

 4. Chọn Quét dọn để thực hiện hành động đã chọn.

Lưu trữ

Bạn có thể lưu trữ các thư email trong thư mục Lưu trữ mặc định.

 1. Chọn thư email bạn muốn lưu trữ.

 2. Chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình nút Lưu trữ

Để đến thư mục Lưu trữ:

 • Bên dưới Thư mục, chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình thư mục Lưu trữ

Để khôi phục thư đã lưu trữ về thư mục gốc, hãy chọn thư đó trong thư mục Lưu trữ, chọn Di chuyển đến, rồi chọn thư mục hoặc nhập tên thư mục mà bạn muốn chuyển thư đến. Xem mục tiếp theo để biết thêm thông tin.

Di chuyển đến:

Di chuyển đến giúp bạn di chuyển các thư email đến một thư mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả email của một người gửi cụ thể từ Hộp thư đến tới bất kỳ thư mục nào bạn chọn.

 1. Chọn thư email từ một người gửi cụ thể để di chuyển tất cả email của người gửi đó đến một thư mục khác.

 2. Chọn Di chuyển đến > Di chuyển tất cả email từ ....

  Ảnh chụp màn hình nút Di chuyển đến

 3. Chọn Di chuyển đến <Chọn thư mục>, rồi chọn một trong các thư mục khả dụng.

 4. Chọn OK > Di chuyển tất cả.

Để tìm hiểu thêm về thư mục, xem mục Tạo thư mục trong Outlook.com hoặc mục Di chuyển hoặc đổi tên thư mục trong Outlook.com.

Bạn còn có thể sắp xếp email theo cách nào khác?

Sắp xếp email

 1. Chọn một thư email trong Hộp thư đến.

 2. Chọn Thêm lệnh trên thanh lệnh để đánh dấu thư là đã đọc hay chưa đọc, ghim một thư lên đầu danh sách thư hoặc gắn cờ thư để theo dõi.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lệnh

 3. Chọn hành động mà bạn muốn thực hiện đối với thư được chọn.

Sắp xếp email của bạn theo ngày tháng, nguồn gốc hoặc kích cỡ

 1. Chọn Bộ lọc ở đầu hộp thư đến của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Lọc

 2. Dưới Sắp xếp theo, chọn tùy chọn bất kỳ bạn muốn sắp xếp email.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Quét dọn (xóa)

Sử dụng Quét dọn để nhanh chóng xóa email không mong muốn trong Hộp thư đến của bạn. Quét dọn cung cấp cho bạn các tùy chọn để tự động xóa tất cả email đến từ một người gửi cụ thể, chỉ giữ lại email mới nhất hoặc xóa email cũ hơn 10 ngày.

 1. Chọn thư email từ người gửi mà bạn muốn xóa thư.

 2. Trên thanh menu, chọn Quét dọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Quét dọn

 3. Chọn cách bạn muốn xử lý email từ người gửi mà bạn đã chọn.

 4. Chọn Quét dọn để thực hiện hành động đã chọn.

Lưu trữ

Bạn có thể lưu trữ các thư email trong thư mục Lưu trữ mặc định.

 1. Chọn thư bạn muốn lưu trữ.

 2. Chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình nút Lưu

Để đến thư mục Lưu trữ:

 • Bên dưới Thư mục, chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình thư mục Lưu trữ

Di chuyển đến:

Di chuyển đến giúp bạn di chuyển các thư email đến một thư mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả email của một người gửi cụ thể từ Hộp thư đến tới bất kỳ thư mục nào bạn chọn.

 1. Chọn thư từ một người gửi cụ thể để di chuyển tất cả thư của người gửi đó đến một thư mục khác.

 2. Chọn Di chuyển đến > Di chuyển tất cả email từ ....

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn Di chuyển tất cả email từ

 3. Chọn Di chuyển đến <Chọn thư mục>, rồi chọn một trong các thư mục khả dụng.

 4. Chọn OK > Di chuyển tất cả.

Để tìm hiểu thêm về thư mục, xem mục Tạo thư mục trong Outlook.com hoặc mục Di chuyển hoặc đổi tên thư mục trong Outlook.com.

Bạn còn có thể sắp xếp email theo cách nào khác?

Sắp xếp email

 1. Chọn một thư email trong Hộp thư đến.

 2. Chọn Thêm lệnh trên thanh lệnh để đánh dấu thư là đã đọc hay chưa đọc, ghim một thư lên đầu danh sách thư hoặc gắn cờ thư để theo dõi.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lệnh

 3. Chọn hành động mà bạn muốn thực hiện đối với thư được chọn.

Sắp xếp email theo ngày tháng, thời gian, từ/đến hoặc chủ đề

 1. Chọn Bộ lọc ở đầu hộp thư đến của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Lọc

 2. Dưới Sắp xếp theo, chọn bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn sắp xếp email.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Chủ đề Liên quan

Sử dụng các quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com

Giúp thư rác và email rác không vào hộp thư đến trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×