Sắp xếp hộp thư đến bằng công cụ Lưu trữ, Quét dọn và các công cụ khác trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dọn dẹp hộp thư đến và sắp xếp khoa học email của bạn với tính năng tự động lọc và sắp xếp, cũng như bằng cách sử dụng các công cụ trên thanh lệnh như Quét dọn, Lưu trữ và Di chuyển đến.

Bạn cũng có thể sắp xếp email bằng các quy tắc hộp thư đến. Ví dụ: bạn có thể tạo quy tắc sẽ tự động di chuyển thư vào các thư mục khác hay thậm chí là xóa thư theo tiêu chí nhất định. Để tìm hiểu thêm, xem mục Sắp xếp email bằng các quy tắc hộp thư đến trong Outlook trên web.

Lưu ý: Công cụ quét dọn quy tắc chạy một lần mỗi ngày. Quy tắc hộp thư đến chạy ngay khi email đến hộp thư của bạn.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook mới trên web.

Sử dụng Quét dọn để nhanh chóng xóa email không mong muốn trong Hộp thư đến của bạn. Quét dọn cung cấp cho bạn các tùy chọn để tự động xóa tất cả email đến từ một người gửi cụ thể, chỉ giữ lại email mới nhất hoặc xóa email cũ hơn 10 ngày.

 1. Chọn thư email từ người gửi mà bạn muốn xóa thư.

 2. Trên thanh menu, chọn Quét dọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Quét dọn

  Lưu ý: Tùy chọn Quét dọn không áp dụng cho các thư mục sau: Email rác, Bản nháp, Mục Đã gửiCác mục Đã xóa.

 3. Chọn cách bạn muốn xử lý thư email từ người gửi mà bạn đã chọn.

 4. Chọn Quét dọn để thực hiện hành động đã chọn.

Bạn có thể lưu trữ các thư email trong thư mục Lưu trữ mặc định.

 1. Chọn thư email bạn muốn lưu trữ.

 2. Chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình nút Lưu trữ

Để đến thư mục Lưu trữ:

 • Bên dưới Thư mục, chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình thư mục Lưu trữ

Để khôi phục thư đã lưu trữ về thư mục gốc, hãy chọn thư đó trong thư mục Lưu trữ, chọn Di chuyển đến, rồi chọn thư mục hoặc nhập tên thư mục mà bạn muốn chuyển thư đến. Xem mục tiếp theo để biết thêm thông tin.

Di chuyển đến giúp bạn di chuyển các thư email đến một thư mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả email của một người gửi cụ thể từ Hộp thư đến tới bất kỳ thư mục nào bạn chọn.

 1. Chọn thư email từ một người gửi cụ thể để di chuyển tất cả email của người gửi đó đến một thư mục khác.

 2. Chọn di chuyển đến.

  Ảnh chụp màn hình nút Di chuyển đến

 3. Chọn một trong các thư mục sẵn có hoặc tạo một thư mục mới.

Để tìm hiểu thêm về thư mục, hãy xem làm việc với thư mục thư trong Outlook trên web.

Sắp xếp email

 1. Chọn một thư email trong Hộp thư đến.

 2. Chọn Thêm lệnh trên thanh lệnh để đánh dấu thư là đã đọc hay chưa đọc, ghim một thư lên đầu danh sách thư hoặc gắn cờ thư để theo dõi.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lệnh

 3. Chọn hành động mà bạn muốn thực hiện đối với thư được chọn.

Sắp xếp email của bạn theo ngày tháng, nguồn gốc hoặc kích cỡ

 1. Chọn Bộ lọc ở đầu hộp thư đến của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Lọc

 2. Dưới Sắp xếp theo, chọn tùy chọn bất kỳ bạn muốn sắp xếp email.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

Sử dụng Quét dọn để nhanh chóng xóa những email không mong muốn trong hộp thư đến của bạn. Quét dọn cung cấp cho bạn các tùy chọn để tự động xóa tất cả email đến từ một người gửi cụ thể để chỉ giữ lại email mới nhất hoặc xoá email cũ hơn 10 ngày.

 1. Chọn email từ người gửi mà bạn muốn xóa thư.

 2. Trên thanh menu, chọn Quét dọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Quét dọn

 3. Chọn tùy chọn giúp đặt cách bạn muốn xử lý email của người gửi đã chọn.

 4. Chọn Quét dọn để thực hiện hành động đã chọn.

Bạn có thể lưu trữ thông điệp email trong thư mục lưu trữ mặc định của bạn. Để đến thư mục lưu trữ của bạn, chọn lưu trữ bên dưới thư mục, sau đó chọn lưu trữ.

 1. Chọn email bạn muốn lưu trữ.

 2. Chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình nút Lưu

Di chuyển đến giúp bạn di chuyển các thư email đến một thư mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả email của một người gửi cụ thể từ Hộp thư đến tới bất kỳ thư mục nào bạn chọn.

 1. Chọn email từ một người gửi cụ thể để di chuyển tất cả email của người gửi đó đến một thư mục khác.

 2. Chọn Di chuyển đến > Di chuyển tất cả email từ ....

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn Di chuyển tất cả email từ

 3. Chọn Di chuyển đến <Chọn thư mục>, rồi chọn một trong các thư mục khả dụng.

 4. Chọn OK > Di chuyển tất cả.

Bạn có thể sắp xếp Hộp thư đến bằng cách sử dụng một số tùy chọn lọc và sắp xếp bổ sung. Chẳng hạn, bạn có thể:

 • Đánh dấu email là đã đọc hoặc chưa đọc,

 • Ghim email để email luôn đứng đầu danh sách email.

 • Gắn cờ, bỏ gắn cờ hoặc đánh dấu đã hoàn thành cho các email mà bạn muốn hiển thị dưới dạng các tác vụ.

 • Xoá thư liên quan đến một hội thoại bằng cách sử dụng Bỏ qua.

Cách lọc và sắp xếp email

 1. Chọn một email trong Hộp thư đến.

 2. Chọn Thêm lệnh trên thanh lệnh để xem lựa chọn cho những cách khác để sắp xếp và lọc email.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lệnh

 3. Chọn hành động mà bạn muốn thực hiện đối với email được chọn.

Để sắp xếp email theo ngày, thời gian, từ/đến, chủ đề

 1. Chọn Bộ lọc ở đầu hộp thư đến của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Lọc

 2. Dưới Sắp xếp theo, chọn bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn sắp xếp email.

Chủ đề Liên quan

Sử dụng ít quan trọng để sắp xếp thư có độ ưu tiên thấp trong Outlook trên web

lọc email rác và thư rác trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×