Bắt đầu nhanh Outlook trên web

Sắp xếp email

Sắp xếp email với Outlook trên web

Ưu tiên thư bằng Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến Ưu tiên sẽ sắp xếp email của bạn vào hai tab: Các email quan trọng nhất của bạn vào tab Ưu tiên, còn các email còn lại vào tab Khác.

Để bật Hộp thư đến Ưu tiên:

 • Chọn Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Hộp thư đến Ưu tiên.

Để di chuyển email từ tab này sang tab kia:

 • Chọn tab Ưu tiên hoặc tab Khác.

 • Bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển, rồi chọn Di chuyển đến... hoặc Luôn di chuyển đến...

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến với Bộ lọc > Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên đã được chọn.

Sử dụng Bộ lọc để sắp xếp và hiển thị thư của bạn

Sử dụng bộ lọc để chọn email cần hiển thị.

 1. Chọn Bộ lọc.

 2. Chọn một tùy chọn.

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến, với Bộ lọc > Sắp xếp theo > Từ đã được chọn.

Xem thư theo Cuộc hội thoại hoặc Thư

Để xem các thư liên quan dưới dạng một cuộc hội thoại hoặc chuỗi hội thoại riêng:

 • Chọn Bộ lọc > Hiển thị dưới dạng > Cuộc hội thoại.

Để xem từng thư liên quan:

 • Chọn Bộ lọc > Hiển thị dưới dạng > Thư.

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến, hiển thị Bộ lọc > Hiển thị Dưới dạng > Cuộc hội thoại đã được chọn.

Tạo Quy tắc

Sử dụng các quy tắc để tự động hóa các hành động thực hiện đối với email đến, như di chuyển các email nhất định đến một thư mục cụ thể.

 1. Để tạo một quy tắc cho một email cụ thể:

  • Bấm chuột phải vào email đó, rồi chọn Tạo quy tắc…

  Để tạo một quy tắc mới hoặc chỉnh sửa quy tắc hiện có:

  • Chọn Cài đặt > Thư > Tự động Xử lý> Quy tắc hộp thư đến và quét dọn, rồi chọn + trong Quy tắc Hộp thư đến.

 2. Đặt tên cho quy tắc, chọn một điều kiện, rồi chọn hành động.

 3. Chọn OK.

quy tắc

Lưu trữ thư

Duy trì Hộp thư đến gọn gàng bằng cách lưu trữ thư bạn trả lời là đã thực hiện nhưng không muốn xóa hoặc di chuyển đến một thư mục.

 • Chọn một hoặc nhiều thư.

 • Bấm chuột phải, rồi chọn Lưu trữ.

  Dễ dàng tìm thấy các mục đã lưu trữ từ hộp tìm kiếm hoặc trong thư mục Lưu trữ.

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến, hiển thị menu bấm chuột phải trên thư, với Lưu trữ đã được chọn.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×