Bắt đầu nhanh Outlook trên web

Sắp xếp email

Sắp xếp email với Outlook trên web

Ưu tiên thư bằng Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến ưu tiên sẽ sắp xếp email của bạn vào hai tab: Các thư quan trọng nhất của bạn vào tab Ưu tiên, còn các thư còn lại vào tab Khác.

Để bật Hộp thư đến Ưu tiên:

 • Chọn Cài đặt Cài đặt > Hộp thư đến ưu tiên.

Để di chuyển thư từ tab này sang tab khác:

 • Chọn tab Ưu tiên hoặc tab Khác.

 • Chọn thư bạn muốn di chuyển, rồi chọn Di chuyển đến > Di chuyển đến... hoặc Luôn di chuyển đến...

Hộp thư đến ưu tiên trong Outlook trên web

Sử dụng Bộ lọc để sắp xếp và hiển thị thư của bạn

Sử dụng bộ lọc để chọn thư cần hiển thị.

 1. Chọn Bộ lọc.

 2. Chọn một tùy chọn.

Lọc email trong Outlook trên web

Xem thư theo Cuộc hội thoại hoặc Thư

Để xem các thư liên quan dưới dạng một cuộc hội thoại hoặc chuỗi hội thoại riêng:

 1. Chọn Cài đặt Cài đặt .

 2. Bên dưới Dạng xem hội thoại, chọn xem bạn muốn thư hiển thị dưới dạng hội thoại không với:

  • Thư mới nhất ở trên cùng

  • Thư mới nhất ở dưới cùng

Để xem từng thư:

 1. Chọn Cài đặt Cài đặt .

 2. Bên dưới Dạng xem hội thoại, chọn Tắt.

Chuyển đổi dạng xem hội thoại trong Outlook trên web

Tạo quy tắc

Sử dụng các quy tắc để tự động hóa hành động được thực hiện với email đến, như di chuyển các thư nhất định đến một thư mục cụ thể.

 1. Để tạo quy tắc cho một thư cụ thể:

  • Bấm chuột phải vào email đó, rồi chọn Tạo quy tắc…

  Để tạo một quy tắc mới hoặc chỉnh sửa quy tắc hiện có:

  • Chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Quy tắc.

 3. Chọn Thêm quy tắc mới hoặc chọn quy tắc có sẵn.

 4. Đặt tên cho quy tắc, chọn điều kiện, rồi chọn hành động.

 5. Chọn Lưu.

Tạo quy tắc mới trong Outlook trên web

Lưu trữ thư

Duy trì hộp thư đến gọn gàng bằng cách lưu trữ thư bạn đã trả lời hoặc xử lý nhưng không muốn xóa hoặc di chuyển đến một thư mục.

 1. Chọn một hoặc nhiều thư.

 2. Bấm chuột phải, rồi chọn Lưu trữ.

  Hoặc chọn Lưu trữ dọc theo dải băng.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các mục đã lưu trữ từ hộp tìm kiếm hoặc trong thư mục Lưu trữ.

Lưu trữ thư trong Outlook trên web
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×